eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
10038/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Årsmøte i foreldrerådet ved INDUS 31.05.22 Medlemmene
11017/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - fast 100% stilling ***** ***** *****
14241/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
14262/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Invitasjon til møte 24.08.22 - Medfinansiering Rune Langfjæran
14316/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Innvilget søknad på funksjon IKT-koordinator 9.trinn *****
14317/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Innvilget søknad på funksjon IKT veileder 10.trinn *****
14319/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Innvilget søknad på funksjon NK 10.trinn *****
14320/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Innvilget søknad på funksjon NK Brua *****
14321/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Innvilget søknad på funksjon NK 8.trinn og mentor *****
14322/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Ikke innvilget søknad på funksjon NK 9.trinn *****
14323/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14324/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14325/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14326/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14327/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14328/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Innvilget søknad på funksjon NK 9.trinn *****
14329/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14330/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14331/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14332/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14333/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14334/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14335/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Avslag på søknad på funksjon NK team Brua *****
14336/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Diverse dokumenter sendt Revisjon Midt-Norge REVISJON MIDT-NORGE SA
14309/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev 5053-135/157 - Krokenvegen AS - Børgin Sjøside - bygg C - midlertidig brukstillatelse LETNES ARKITEKTKONTOR AS
14339/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14340/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14341/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14342/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14343/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14344/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14314/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Innvilget søknad på funksjon IKT-koordinator 8.trinn *****
14346/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14347/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14354/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14355/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14356/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14357/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14358/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14359/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14362/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14349/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14351/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14352/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14365/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14366/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14367/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14368/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Henvendelse mottatt ved postmottak Inderøy kommune Morten Berre
14406/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev ***** *****
14423/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev Oversendelse av oppdatert gjennomføringsplan og nye ansvarsretter vedr. 140/001, Flagvegen 187 Espen Storstad
14427/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev Refusjon for barn i private barnehager bosatt i Inderøy kommune - vår 2022 *****
14428/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Dansepedagog Kulturskolen, Inderøy kommune - st. ref. 4522840022 *****
14429/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Innstilling *****
14430/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev WebCruiter vedtak etter innstilling *****
14431/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Innstilling *****
14435/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - fast 100% stilling ***** ***** *****
14446/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev ***** *****
14459/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev Samtykke til utlevering av jod-tabletter *****
14460/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev Samtykke til utlevering av jod-tabletter *****
14461/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev Samtykke til utlevering av jod-tabletter *****
14462/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev Samtykke til utlevering av jod-tabletter *****
14465/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev Samtykke til utlevering av jod-tabletter *****
14466/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev Samtykke til utlevering av jod-tabletter *****
14470/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev Samtykke til utlevering av jod-tabletter *****
14472/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev Samtykke til utlevering av jod-tabletter *****
14473/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev Samtykke til utlevering av jod-tabletter *****
14474/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev Samtykke til utlevering av jod-tabletter *****
14475/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Innstilling *****
14476/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev Samtykke til utlevering av jod-tabletter *****
14477/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev Samtykke til utlevering av jod-tabletter *****
14478/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev Samtykke til utlevering av jod-tabletter *****
14479/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
14482/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev Tilskudd til kvalitetsutviklingstiltak 2022 – kommuner innen oppfølgingsordningen uttrekk 2020 - Inderøy kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
14484/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev Samtykke til utlevering av jod-tabletter *****
14485/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev Samtykke til utlevering av jod-tabletter *****
14486/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev Anmodning om årsrapport *****
14494/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev Innvilget lønnstilskudd ***** ***** ***** ***** ***** *****
14503/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev Innvilget søknad om økt kommunal ramme - SMIL-midler 2022 - Inderøy STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
14508/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev Refusjonskrav gjesteelev fra Inderøy kommune, vår 2022 *****
14509/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev Enkeltvedtak ***** ***** ***** *****
14511/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev Refusjonskrav gjesteelev fra Inderøy kommune, vår 2022 *****
14542/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev Vitnemål *****
14546/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev Valg av nytt styre i Midt-Norge 110-sentral - forslag på kandidater TRONDHEIM KOMMUNE
14550/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev Invitasjon til å vera med Statsforvalter Frank Jensen på besøk til Siri Sagvold Værdal og Tor Værdal STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
14551/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev 5053-004/123 Søknad om dispensasjon - Bygge utenfor byggegrense - Sundfærvegen 1 RECHARGE AS
14553/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev VRU-møte - Trøndelag vannregion TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
14554/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev Anbefaling om fjerde dose koronavaksine for flere grupper HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
14560/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev 5053-037/054 Samsvarserklæring/ferdigstilling - Skarnsundvegen 42 ASP RØRSERVICE AS
14562/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev Renteregulering pr. 14.07.22 KOMMUNALBANKEN AS
14563/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev 5053-037/029 Samsvarserklæring - ferdigstillelse av avløpssystem - Skarnsundvegen 40 Jan Einar Asp
14564/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 47 om koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET
14566/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev Inderøy kommunale vannverk/bedrifter - råvann/drikkevann - analyseres. 15.06.22 - 29.06.22 SGS ANALYTICS NORWAY AS AVD STJØRDAL
14568/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev Inderøy og Kvennavika vannverk - råvann/drikkevann - analyseres. 15.06.22 - 29.06.22 SGS ANALYTICS NORWAY AS AVD STJØRDAL
14569/2022 20220629 29.06.2022 Inngående brev Mosvik vannverk - råvann/drikkevann - analyseres. 15.06.22 - 29.06.22 SGS ANALYTICS NORWAY AS AVD STJØRDAL
14370/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14371/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14372/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole *****
14380/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Informasjon om endring av skole- og barnehagestruktur - læremidler BS UNDERVISNING AS
14381/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Attest *****
14388/2022 20220629 29.06.2022 Utgående brev Vedlikehold av molo Mosvik småbåthavn - 5053 Inderøy kommune Norges vassdrags- og energidirektorat