eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
12201/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling *****
12205/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****
12206/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****
12207/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Underskrevet arbeidsavtale - ***** ***** ***** *****
12210/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Dokumentkontroll - Produksjonstilskudd i jordbruket 2020 PER MORTEN KVAM
12213/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern i alle tilsyn Arbeidstilsynet
12215/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev 5053-4130/202 Erklæring om ansvarsrett - nye tog - plattformtiltak Trøndelag, Røra stasjon NORCONSULT AS AVD TRONDHEIM
12219/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - ungskogpleie JENS HERSTAD
12221/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd - vegvedlikehold JENS HERSTAD
12153/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom - ***** ***** ***** *****
12156/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev 318/001 Anton Jenssen - Søknad om tilskudd til skogkultur Ungskogpleie Anton Jenssen
11070/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 924407646, 5053-134/008 TRONSTAD GARDSDRIFT OG FRILUFTSLIV
11059/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 921112742, 5053-318/077 HELGE SALTVIK
11086/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918319425, 5053-030/001 HANS EGIL FORR
11101/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 920031838, 5053-158/001 JON ARNE OLAFSEN
11133/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984562837, 5053-047/001 KLEPP NORDRE ANS
12074/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** *****
12085/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 5053-197/008/012 - Alf Ferstad - deling/justering av grunneiendommer - Godkjennes Alf Kristian Ferstad
12095/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Uttalelse til Plan-ID 2019002 - Høring av detaljplan for Bjønnavegen 10 - 12 Mattilsynet
12107/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Vedtak om avvising av klage - Regionalt miljøtilskudd 2020 GJØRV GÅRD
12108/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 5053-136/055 - Karoline Møller og Edvin Schubert - tilbygg bolig Terrasse - Sundsnesvegen 33 - Godkjennes Karoline Myrvold Møller
12110/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 5053-136/055 - Karoline Møller og Edvin Schubert - tilbygg bolig Carport- Sundsnesvegen 33 - Godkjennes Karoline Myrvold Møller
12100/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev ***** ***** *****
12104/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 5053-139/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Ole Haugum
12120/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev SV: Gravemelding Kløvstadvegen - Farbu og Gausen Anders Fossum
12123/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Gravemelding 5053 - 135/055, Meieribakken 7 NORSK SANERINGSSERVICE AS AVD MOSJØEN
12125/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev ***** *****
12129/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
12157/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****
12158/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Overføring av ferie *****
12159/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Arbeidsavtale - vikariat ***** *****
12163/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Ansiennitetsberegning *****
12164/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 5053-318/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Anton Mathias Jenssen
12166/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Innsendt søknad 2017 KONFLIKTRÅDET TRØNDELAG
12168/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev 5053-184/001 - Søknad om tillatelse i ett trinn, tilbygg Øystein Brenne Hellberg
12171/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev ***** ***** *****
12172/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune - st. ref. (4297785487) *****
12173/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune - st. ref. (4297785487) *****
12174/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune - st. ref. (4297785487) *****
12175/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune - st. ref. (4297785487) *****
12176/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune - st. ref. (4297785487) *****
12177/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune - st. ref. (4297785487) *****
12178/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune - st. ref. (4297785487) *****
12179/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune - st. ref. (4297785487) *****
12180/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Søknad og CV - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune - st. ref. (4297785487) *****
12181/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Supplerende tildelingsbrev - Midler til "Tilskudd vegbygging og drift" og "Tilskudd til skogkultur o.a." FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
12182/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev REVIDERT RUNDSKRIV OM KARANTENEHOTELL FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
12184/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev VIKTIG Informasjon fra Hdir Orientering om evaluering av antigen hurtigtest og bruk under utbrudd FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
12185/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev 20/00017-55 - Ny nettstasjon 64480 Bringsbakken med kabelanlegg i Inderøy kommune - Melding om foreleggingspliktig tiltak. ID 31199 TENSIO TN AS
12186/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Svar ang. undersøkelse om arkeologisk registrering ifb nydyrking på 038/001/002 Ivar Wang
12187/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring - smittevernutstyr VERDENS GANG AS
12191/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Status for arbeidet med utvidet skolehelsetjeneste TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE AVDELING UTDANNING STEINKJER
12192/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Dokumentasjon kontroll Arne Daling
12194/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Tilbakemelding på kontroll Arne Daling
12195/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Søknad tilskudd til digital hjemmeundervisning, 10.11.20 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
12196/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Høring av forslag til endringer i barnehageloven, plikt til å vurdere barns norskkunnskaper før skolestart KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
12197/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Utlysning/ annonse Helsefagarbeider Psykisk helse- og miljøtjenester Bistand og omsorg
12198/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Utlysning/annonse Helsefagarbeider psykisk helse- og miljøtjenester Bistand og omsorg
12199/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Innstilling *****
12117/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev 5053-025/020 - Hilde H. Karlgård - Hagestue, Rostadvegen 206 Hilde H.Karlgård m.fl.
12118/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev Svar ang. gravemelding Meieribakken 7 - Berg Maskin Berg Maskin as
12132/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
12135/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** *****
12139/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev Vedr. 201867001-9 - Status for utvidet skolehelsetjeneste i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune
12144/2020 20201126 26.11.2020 Inngående brev 5053-072/001 - Søknad om tilskudd - drenering, 982083753 JOHAN KRISTIAN OXAAL
12150/2020 20201126 26.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
12151/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev ***** ***** *****
12145/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
12146/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
12147/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****
12148/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Fiks smittesporing - Leveranse 1.8.0 - Nye tilpasninger på Fiks smittesporing planlagt tilgjengelig i fredag 27.11 kl. 13:00 KS Smittesporing
12140/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****
12141/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Etterspurt dokumentasjon på kalvingsdato og dyretall FREDRIK HEMBRE
12143/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
12138/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Uttalelse vedrørende brakkeriggløsning ved Sakshaug skole Utdanningsforbundet ved Sakshaug skole
12119/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** - søknad om tilskudd til ***** STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER
12130/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Økte frie midler til kommunene i 2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
12105/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Tilbud på reparasjon av hybelleilighet STRØMNES MARGARETE UDDU
12106/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev 5053 - Plan-ID 2019004 - Uttalelse til høring av detaljplan for Jætåsen m/oppvekstsenter Arne Bjørnseth
12111/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Økning i antall LIS1-stillinger fra høsten 2021 – Behov for økt antall kommunale plasser - Frist 11.12.2020 Ivar Kvalø
12112/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****
12113/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Årsmøte i NOKU Trøndelag - sakspapirer NOKU TRØNDELAG
12114/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Bok om utvandringen fra Trøndelag - etterlyser tilskudd Jostein Molde
12116/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Ber om Innspill til tema om Forsvaret i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
12071/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev Rapport uke 48 smittevern og smittevernutstyr HELSEDIREKTORATET
12079/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****
12065/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
12066/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev 5053-153/001 - Øyvind Austad - Redskaps/råkornlager - Flagvegen 480 - godkjennes Øyvind Austad
10371/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****
12152/2020 20201125 25.11.2020 Inngående brev Innsyn i bygge-/brukstillatelse Einervegen 6 Einar Petersen
7863/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****
11783/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****
9747/2020 20201125 25.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****
11893/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
11895/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
8126/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****
11013/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****
10973/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****
10999/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****
12068/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til digital hjemmeundervisning FYLKESMANNEN I TRØNDELAG