eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
16740/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
16739/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
16755/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev ***** ***** ***** *****
16743/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Regnskap 2020 - revisors beretning til resultatregnskapet REVISJON MIDT NORGE SA AVD STEINKJER
16746/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning uke 41/2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
16757/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev ***** ***** *****
16751/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 32 om koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET
16741/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Forespørsel om Innsyn i avviksmeldinger - NRK NRK, Brennpunkt
16749/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Gravehenvendelse nr. 5053-6053584, Inderøy, Åsbygdvegen 417, 5053 -308 /001 GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM
16753/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Signert : Arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** *****
16744/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Påminnelse - Invitasjon til nasjonal brukerundersøkelse for deltakere i introduksjonsprogram 2021 IMDI
16748/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Registrering av virksomhet i Enhetsregistret - Oppvekstsenter Vest Skole BRØNNØYSUNDREGISTRENE AVD SALHUS
16737/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev 5053-179/008 - Klage på skjønnsmessig fastsettelse av vann og avløp THE BIG 5 AS
16750/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Forhåndsvarsel - Feide for grunnopplæringen Uninett Servicesenter
16729/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Avgrenset politiattest *****
15521/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev 5053-008/079 - Melding om montering av vannmåler for Kvistadbakkan 79 RØRLEGGERN VERDAL AS
16547/2021 20211013 13.10.2021 Utgående brev SV: SAK 2020/3947 - MIDLERTIDIG ANLEGGSVEI FJERNET Ivar-Arnljot Pedersen
16715/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev 5053-159/002 Søknad om tilskudd til drenering - Loråsvegen 94 Nikolai Brenne Høilo
16738/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Jordleieavtale - Mære landbruksskole ARVID INGE GRØNNESBY
16745/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Bekreftelsesskjema - tilskudd til inkludering av barn og unge for 2022 NTL BUFDIR OG BUFETAT
16752/2021 20211013 13.10.2021 Inngående brev Årsmøtebehandlet resolusjon - Familier med hørselshemmede barn trenger en hørselskoordinator HLF Trøndelag
16663/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev 5053-009/012 Montering av vannmåler - Hamnavegen 172 RØR TEK A/S
16679/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Oppfølgingsundersøkelse - kartlegging om bruken av velferdsteknologi kommunene STJØRDAL KOMMUNE
16643/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - SMIL - Gammel kulturmark - 979513623 JOSTEIN KJØLSTAD
16702/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev 21/3084-9 Helsetjenestens ansvar og handlingsrom innenfor gjeldende regelverk, for legers rekvirering av narkotiske legemidler som behandling ved avhengighet til vanedannende legemidler og rusmidler Postmottak HOD
16644/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Institusjonstjenesten - vikarer - st. ref. (4431246071) *****
16645/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Institusjonstjenesten - vikarer Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4431246071 *****
16646/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Institusjonstjenesten - vikarer - st. ref. (4431246071) *****
16647/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Institusjonstjenesten - vikarer Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4431246071 *****
16648/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Institusjonstjenesten - vikarer - st. ref. (4431246071) *****
16649/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Institusjonstjenesten - vikarer Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4431246071 *****
16650/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Institusjonstjenesten - vikarer - st. ref. (4431246071) *****
16651/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Institusjonstjenesten - vikarer Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4431246071 *****
16652/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Institusjonstjenesten - vikarer - st. ref. (4431246071) *****
16653/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Institusjonstjenesten - vikarer Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4431246071 *****
16654/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Institusjonstjenesten - vikarer - st. ref. (4431246071) *****
16655/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Institusjonstjenesten - vikarer Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4431246071 *****
16656/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Institusjonstjenesten - vikarer - st. ref. (4431246071) *****
16657/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Institusjonstjenesten - vikarer Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4431246071 *****
16658/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Institusjonstjenesten - vikarer - st. ref. (4431246071) *****
16659/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Institusjonstjenesten - vikarer Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4431246071 *****
16684/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev 5053-182/003 -Salg av eiendom Steinvegen 2 - haster Martine Green / Aktiv
16661/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev WebCruiter vedtak etter innstilling - ansettelse sykepleier - st. ref. 4431298363 *****
16707/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev 5053-318/152 Ferdigattest på tilbygg - Køppenvegen 21 Arne Henrik Bøkestad
16669/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad om bolystmidler - Svaberget hytteforening SVABERGET HYTTEFORENING
16714/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Invitasjon til Bufdirs nasjonale barnevernskonferanse Bufetat
16706/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev ***** *****
16674/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Samarbeidsplan ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
16676/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev 21/3084-9 Helsetjenestens ansvar og handlingsrom innenfor gjeldende regelverk, for legers rekvirering av narkotiske legemidler som behandling ved avhengighet til vanedannende legemidler og rusmidler HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
16699/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.) BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET
16675/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Tilskudd til kompetanseutvikling i psykisk helse UTDANNINGSDIREKTORATET
16703/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Oppstart eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon Innherred Interkommunale Legevakt IKS REVISJON MIDT NORGE SA AVD BREKSTAD
16700/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev ***** ***** ***** *****
16665/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
16713/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Svar på søknad om støtte til oppgradering av utstyr for eksisterende utstyrssentraler Trøndelag fylkeskommune
16701/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev ***** ***** ***** *****
16662/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Påminnelse: Undersøkelse om økonomiske tilsyn med private barnehager UTDANNINGSDIREKTORATET
16664/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
16673/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev ***** *****
16666/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
16678/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
16680/2021 20211012 12.10.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
16670/2021 20211012 12.10.2021 Inngående brev Klage på enkeltvedtak ***** ***** ***** ***** *****
16577/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Innspill til kommunens arealplan Margrete Letnes
16581/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Kartlegging av status på arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern (DigiTrøndelag) TRONDHEIM KOMMUNE
16616/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev ***** ***** ***** *****
16641/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
16618/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
16619/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev ***** *****
16597/2021 20211011 11.10.2021 Utgående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) Øystein Ramdal
16602/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Vikanmarka 110 Olav Barkhald
16613/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Bestilling av eInnsyn: Sak 2021/65 og 2020/6573 - Løpenr. 16362/2021 og 16403/2021 TRØNDER-AVISA AS
16591/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Bestilling av eInnsyn: Sak 2020/4166 - Løpenr. 16045/2021 TRØNDER-AVISA AS
16642/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Bekreftelse på anmeldt forhold TRØNDELAG POLITIDISTRIKT
16582/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Søknad om bolystmidler - Inderøy kommune INDERØY KOMMUNE
16620/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Avslag på søknad 2021-1054 om tilskudd til Julekonserten Hjem til jul Trøndelag fylkeskommune
16609/2021 20211011 11.10.2021 Utgående brev Innstilling - Offentlig godkjent sykepleier/ autorisasjon som sykepleier Bistand og omsorg - st. ref. 4431298363 *****
16615/2021 20211011 11.10.2021 Utgående brev Innstilling - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg - st. ref. 4431260071 *****
16639/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev Endret møtetidspunkt for dialogmøte *****
16584/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev 10942 - Lyngstad samfunnshus - Innsendt søknad om spillemidler til anlegg LYNGSTAD SAMFUNNSHUS SA
16510/2021 20211011 11.10.2021 Inngående brev 5053-103/002 - Pluggemelding og demontering av vannmåler for Vudduvegen 572 Ragnhild Kjesbu
16580/2021 20211010 10.10.2021 Inngående brev Søknad skogfond og tilskudd Øystein Ramdal
16579/2021 20211009 09.10.2021 Inngående brev Maria Norseth Garli turné 2021-2022 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
16544/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev 5053-008/058 Melding om montering av vannmåler SVEBERG RØR AS
16551/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Svar på ønske om bistand fra PPT *****
16542/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Påminnelse - Regress Vennesborgvegen 5 - Gjensidige ref. 20966246 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
16554/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Gravehenvendelse nr. 5053-6051392, Inderøy, Framverranvegen 1061, 5053-352 /002 GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM
16555/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Gravehenvendelse nr. 5053-6051400, Inderøy, Framverranvegen 691, 5053-345 /007 GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM
16556/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Gravehenvendelse nr. 5053-6051410, Inderøy, Framverranvegen 454, 5053-342 /005 GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM
16557/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Gravehenvendelse nr. 5053-6051451, Inderøy, Utøyvegen 677, 5053-022 /023 GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM
16563/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Gravehenvendelse nr. 5053-6051451, Inderøy, Utøyvegen 677, 5053-022 /023 GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM
16569/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Gravehenvendelse nr. 5053-6051454, Inderøy, Framverranvegen 376, 5053-341 /004 GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM
16571/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Gravehenvendelse nr. 5053-6051464, Inderøy, Framverranvegen 49, 5053-339 /001 GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM
16576/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
16552/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Avslutning av tilsyn med Inderøy kommune som barnehagemyndighet STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
16549/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Sletting av innmålte data og fjerning av midlertidig anleggsveg fra publiserte kart IAP EIENDOM IVAR-ARNLJOT PEDERSEN
16575/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
16533/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Teknisk avdeling, slamavskiller Lyngstad Gårdsdrift, Kjerknesvågen. Kristin Lyngstad
16535/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev Informasjonsbrev om asfaltering i Køppenvegen INDERØY KOMMUNE
16545/2021 20211008 08.10.2021 Inngående brev SAK 2020/3947 - MIDLERTIDIG ANLEGGSVEI FJERNET Ivar-Arnljot Pedersen