eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
14151/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
5450/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev Informasjon og invitasjon til grunneiermøte Moran Weisi m.fl.
14156/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
14157/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
14222/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
14223/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
14233/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev ***** ***** ***** *****
14234/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev Referat fra møte ***** ***** ***** ***** *****
14235/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider/ hjelpepleier - st. ref. (4533750109) *****
14236/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4533750109 *****
14237/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider/ hjelpepleier - st. ref. (4533750109) *****
14238/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4533750109 *****
14239/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider/ hjelpepleier - st. ref. (4533750109) *****
14240/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4533750109 *****
14242/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev 5053-128/002 Melding om montering av vannmåler - Bosnesvegen247 TORBJØRN FJERSTAD
14243/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev Praksisavtaler med skoleeiere og Nord universitet for perioden 1. aug 2022 til 31.juli 2027 NORD UNIVERSITET LEVANGER
14244/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev Invitasjon til digitalt møte om Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft 1.9.2022 - Regionalt møte - Helse Midt-Norge HELSEDIREKTORATET
14245/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev Spørreskjema om FHIs støtte til kommunene under pandemien – frist 1. juli FOLKEHELSEINSTITUTTET
14246/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel - 2022 Mariann Nordtømme Hovin
14247/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev Utvidelse av pakkeforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn og unge HELSEDIREKTORATET
14248/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev Overvåkningskommuner for elg NINA
14038/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev 5053-347/001 Oddvar Lundseng - Deling/justering av grunneiendom - Giplingstranda 42 Terje Gipling
14249/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev LVK | Regjeringen foreslår å endre eiendomsskatteloven – Statnett må betale skatt for fremføringsretten over grunn som kraftlinjene kan utløse. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR
14250/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev Oversendelse av korrigert rundskriv A-1/2022 om statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022. ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET
14252/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 *****
14253/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 *****
14254/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev Offentlig søkerliste Inderøy kommune
14255/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev Utvidet søkerliste *****
14256/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev Offentlig søkerliste Bistand og omsorg
14257/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev Utvidet søkerliste *****
14229/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
14259/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev Åsbygda Velforening - kommentar ÅSBYGDA VELFORENING
14217/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
14014/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev Ettersending "Plan for hydrotekniske tiltak på Åsvang 040/002 - smil, 997627717 Landbruksdirektoratet
14019/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
14032/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** *****
14030/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - fast 35% stilling *****
13748/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - fast 100% stilling *****
14264/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev Videre arbeid med renovasjons- og slamforskrifter - tilbaketrekking av høringsforslag INNHERRED RENOVASJON IKS
14265/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
14267/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev Alkohol reklame May Kristin Ulven
14269/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
14270/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev 22/2228-1 Høring av forskrifter til ny barnevernslov - Forskrift om barns medvirkning i barnevernet, samtaleprosessforskriften og godkjenningsforskriften BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET
14274/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev Vedr. 202221093-2 - Avslag på søknad om ny avkjørsel - 346/2 -Inderøy kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
14275/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev Endring av antall tomter - A4-A5-A6 LENSMYRA EIENDOM AS
14276/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev 5053-136/055 Søknad om ferdigattest - Sundsnesvegen 33 Karoline Myrvold Møller
14277/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev Mosvik vannverk - drikkevann/behandlet nettvann - analyseres. 11.05.22 - 25.06.22 SGS ANALYTICS NORWAY AS AVD STJØRDAL
14279/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev Kvennavika vannverk - drikkevann/behandlet nettvann - analyseres. 11.05.22 - 25.06.22 SGS ANALYTICS NORWAY AS AVD STJØRDAL
14280/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev Høringsnotat om forbud mot konverteringsterapi NTL KULTURDEPARTEMENTET
14285/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev 5053-004/123 Søknad om omregulering av areal Olaf Fossum
14286/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev Innstilling *****
14289/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev Innvilget lønnstilskudd ***** ***** ***** ***** *****
14290/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev Invitasjon: nytteverdi av risikoscore for informasjonssikkerhet på internett Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
14292/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev ***** ***** ***** *****
14295/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev 22/1287-4 Rundskriv H-4/22 Kommuneproposisjonen 2023 og Revidert nasjonalbudsjett 2022 KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET
14298/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev ***** ***** ***** *****
14301/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev Resultat fra spørreundersøkelse om informasjon fra Helsedirektoratet til kommuner under pandemien Trykk-Tjenester
14304/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev Pålegg - Rapport etter kontroll av elektriske anlegg 144318 - Framverranvegen 0907 - 12.05.22 TENSIO TN AS
14306/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev Pålegg - Rapport etter kontroll av elektriske anlegg 144315 - Framverranvegen 0344 TENSIO TN AS
14307/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev HASTER med å varsle om bruk av midler STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
14308/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev Viderefører refusjonsordninger fra 1. juli 2022 HELFO
14312/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev 5053-136/108 Søknad om fradeling - Sundsøya SAGA - SENTER FOR FOTOGRAFI - AS
14313/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev 5053-005/054 Befaringsnotat - Saksmovegen 18 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
14315/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev Pålegg om tilsvar - Ivar-Arnljot Pedersen TRØNDELAG TINGRETT
14096/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev Kopi av protokoll oppmålingsforretning RØRA NÆRINGSPARK AS m.fl.
14097/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
14353/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev SV: Multikanal - Stopp distribusjon av eFaktura JTTB Ilze Znotina
14345/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
14348/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev Gravemelding - Naustvollan 64 Helge Dalbu
14364/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev Purring på henvendelse angående areal/parkeringsplass Hermann Løches plass Morten Berre
14369/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev Gravehenvendelse nr. 5053-6155064, Inderøy, Vangshyllbakkan 63 - 036/026 GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM
14374/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev 21/767 Høring - bruk av motorkjøretøy til uttransport av felt villsvin KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
14375/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev Notat til kommunestyret 170622 omdisponering av rammer innen VVA - forslag til vedtak Erlend Rotmo Slapgård
14376/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev Medlemskontingent i KS 2023 KS
14022/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
14338/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev CV og kontaktinfo LIS1 ***** ***** ***** ***** - Levanger kommune Stjørdal kommune
14386/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev Referat ***** ***** *****
14389/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
14395/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev 5053-135/055 Varsel om tilsyn - Inderøy helsehus INDERØY KOMMUNE
14404/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev Referat samarbeidsmøte ***** *****
14405/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev 5053-121/001 Innvilget midlertidig konsesjon basert på særlige tilfeller STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
14398/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev 5053-356/031 Søknad om tillatelse til tiltak - Nytt bygg - Framverranvegen Eivind Karlsen
14399/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
14400/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev 5053-180/001 Søknad om deling/justering av grunneiendom - Røraveien 620 Ingrid Ester Nestvold
14402/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
14060/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev 5053-085/114 - Reidar Bye - anneks hytte - Vesterlivegen 54 - IG Reidar Bye
14074/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev Melding om vigsel/Vigselsbok - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
14078/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev Tjenestebevis *****
14080/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
14083/2022 20220628 28.06.2022 Inngående brev Statens vegvesens innspill til arbeidet med folkehelseoversikt ute i kommunene. Statens vegvesen
14084/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
14085/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
14095/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev Endring av standpunktkarakter ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
14087/2022 20220628 28.06.2022 Utgående brev Arbeidsavtale - fast 100% stilling *****
14088/2022 20220627 27.06.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
14090/2022 20220627 27.06.2022 Inngående brev ***** ***** *****
14101/2022 20220627 27.06.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 *****
14102/2022 20220627 27.06.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 *****
14103/2022 20220627 27.06.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 *****
14104/2022 20220627 27.06.2022 Utgående brev Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 *****