Postliste http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/ einnsyn.invest.kommune.no Til landets kommuner: regjeringens pressekonferanse 15.april oversatt til flere språk http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14772 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 5558/2021 | Kommunedirektør Forskriftsendringer i covid-19-forskriften kapittel 5A - oppfølging av oppdrag 427 del 1 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14708 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 5496/2021 | Kommunedirektør Situasjonsrapportering med tilleggsspørsmål http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 5475/2021 | Kommunedirektør Til landets kommuner: pressemelding 13.april oversatt til flere språk er lagt ut her http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14541 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5329/2021 | Kommunedirektør Høring - Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven for å ivareta tilgangen til medisinsk utstyr og personlig verneutstyr http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5157/2021 | Helse og omsorg Til landets kommuner: pressemelding 7. april oversatt til ulike språk er lagt ut her http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14337 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 5125/2021 | Kommunedirektør Situasjonsrapportering og bruk av IRRS - Innreiseregistret http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 5032/2021 | Kommunedirektør Akuttplasseringer av barn med uavklart smittesituasjon eller påvist smitte av SARS-CoV-2 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14043 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 4835/2021 | Kommunedirektør Til landets kommuner : regjeringens pressekonferanse onsdag 7. april oversatt til flere språk http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 4994/2021 | Kommunedirektør Ivaretakelse av barn og unge under tredje smittebølge http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14093 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4885/2021 | Kommunedirektør Rutine for isolering av personer som får påvist SARS-CoV-2 i forbindelse med ankomst til Norge http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14071 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4863/2021 | Kommunedirektør Epidemiologisk situasjonsrapport for landets fylker for uke 11 og 12 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14062 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4854/2021 | Kommunedirektør Nytt fra Nasjonalt kontrollsenter for innreisende http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4754/2021 | Kommunedirektør Informasjon om ny regel ventekarantene - gyldig fom 29 mars 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13960 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4752/2021 | Kommunedirektør REVIDERT RUNDSKRIV OM KARANTENEHOTELL http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13958 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4750/2021 | Kommunedirektør Tilbakemelding kommunenes merutgifter knyttet til covid-19 for første halvår 2021 - Trøndelag http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13876 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4668/2021 | Økonomi Smittevernutstyr relatert til covid-19 til fysioterapeuter http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG HOVEDKONTOR | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4684/2021 | Kommunedirektør Vedtatt forskrift om endringer i nasjonale smitteverntiltak og endringer i kapittel 5A http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13849 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4641/2021 | Kommunedirektør Til landets kommuner: regjeringens pressemeldinger og pressekonferanse fra tirsdag 23. mars er oversatt til flere språk http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13841 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4633/2021 | Kommunedirektør Hurtigtester, info til kommunene http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13789 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 4581/2021 | Kommunedirektør Nye oppdateringer - innreisereglene er strammet inn http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13784 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 4576/2021 | Kommunedirektør Klargjøring: Karantenehotell vs. arbeidstilsynets forhåndsgodkjenning av karanteneinnkvartering http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4518/2021 | Kommunedirektør Rapportering utgifter korona 2021 - 1. halvår http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13703 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 4496/2021 | Service og støtte Kartlegging utgifter korona 2021 - 1. halvår http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13702 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 4495/2021 | Service og støtte Regjeringens pressemeldinger og pressekonferanse fra mandag 15. mars er oversatt til flere språk http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13675 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET m.fl. | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 4468/2021 | Kommunedirektør Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 2408/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Dokumentasjonsordning for landbruket ved behov for bruk av utenlandsk arbeidskraft http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13664 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 4457/2021 | Kommunedirektør Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 2407/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Revidert rundskriv om karantenehotell http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 4361/2021 | Kommunedirektør Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 2406/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Brev til Statsforvalteren og landets kommuner http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 4302/2021 | Kommunedirektør Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11587 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 2405/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner UTSATT - endring i Covid-forskriften og rundskriv for karantenehotell http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13504 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 4297/2021 | Kommunedirektør Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11586 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 2404/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Rapportering smittevern og smittevernutstyr uke 11 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13334 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 4127/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11585 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 2403/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Pressemeldinger fra fredag 12. mars er oversatt til flere språk http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13242 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 4037/2021 | Kommunedirektør Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11584 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 2402/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Regjeringens pressekonferanse fredag 12. mars oversatt til flere språk http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 4035/2021 | Kommunedirektør Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11583 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 2401/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Informasjonsmøte om Nasjonalt kontrollsenter for innreisende http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 4032/2021 | Kommunedirektør Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11582 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 2400/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Veileder fra helsedirektoratet om kommunens tilsyn med smittevernregler under covid-19 pandemien http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13222 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 4017/2021 | Kommunedirektør Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 2399/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Til landets kommuner: regjeringens pressemeldinger fra tirsdag 9. mars er oversatt til flere språk http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13215 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 4010/2021 | Kommunedirektør Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 2398/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Regjeringens pressekonferanse tirsdag 9. mars oversatt til flere språk http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13028 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3824/2021 | Kommunedirektør Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11579 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 2397/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Angående kommunens håndtering av covid-19 situasjonen. http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12844 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stian Drange | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3640/2021 | Kommunedirektør Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 2396/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Situasjonsrapport i cim og tilleggsrapportering til Statsforvalteren uke 9 - feil i link i forrige E-post http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12736 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3532/2021 | Kommunedirektør Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11591 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 2409/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Situasjonsrapport i cim og tilleggsrapportering til Statsforvalteren uke 9 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3488/2021 | Kommunedirektør Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 2410/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Rapport smittevern og smittevernutstyr uke 9 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 3371/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 2411/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Purring: Rapportering til kommuneoverlegene fra Nasjonalt kontrollsenter for innreisende - Kontaktperson innen 1. mars http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12511 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3328/2021 | Kommunedirektør Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11577 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 2395/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Oversatte pressekonferanser og pressemeldinger - korona http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12481 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3298/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11594 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2412/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Kartlegging av kommunenes tjenestetilbud til barn med funksjonsnedsettelse under pandemien http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12452 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG HOVEDKONTOR | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3269/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11595 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2413/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Nytt tidspunkt - Invitasjon til informasjonsmøte om Nasjonalt kontrollsenter for innreisende http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12168 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 2985/2021 | Kommunedirektør Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11596 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2414/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2415/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Invitasjon til informasjonsmøte om Nasjonalt kontrollsenter for innreisende http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12109 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2926/2021 | Kommunedirektør Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2416/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Revidert rundskriv om karantenehotell http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12034 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2852/2021 | Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12039 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 2857/2021 | Personal Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2417/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Rapport uke 8 smittevern og smittevernutstyr http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12007 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2825/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Vedtak etter innstilling - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10197 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1025/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2418/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Arbeidstilsynet skal nå forhåndsgodkjenne innkvartering som tilbys av arbeidsgivere for utenlandske arbeidere http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2779/2021 | Kommunedirektør Vedtak etter innstilling - Sekretær ved Servicetorget - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11911 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2729/2021 | Service og støtte Vedtak etter innstilling - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10196 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1024/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2422/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Rundskriv kommunale smitteverntiltak http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11942 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2760/2021 | Kommunedirektør Innstilling - Sekretær ved Servicetorget - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11910 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2728/2021 | Service og støtte Innstilling - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10195 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1023/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2423/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Brevet til landets kommuner om smittevernutstyr - en klargjøring http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2751/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11909 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2727/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10194 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1022/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11606 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2424/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11908 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2726/2021 | Service og støtte Orientering fra Helsedirektoratet: Unntak fra innreisekarantene http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11810 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2628/2021 | Kommunedirektør Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10193 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1021/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11607 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2425/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11907 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2725/2021 | Service og støtte Hovedorganisasjonen Virkes innspill til kommunens informasjon om smitteverntiltak http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HOVEDORGANISASJONEN VIRKE | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 2297/2021 | Kommunedirektør Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10192 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1020/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11608 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2426/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11906 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2724/2021 | Service og støtte Rapport smittevern og smittevernutstyr uke 7 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11444 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 2264/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10191 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1019/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11609 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2427/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11905 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2723/2021 | Service og støtte Nytt nasjonalt kontrollsenter for innreisende http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11417 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 2237/2021 | Kommunedirektør Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10190 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1018/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2428/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11904 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2722/2021 | Service og støtte Helsedirektoratets dialog med bruker- og pårørendeorganisasjoner om koronasituasjonen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11409 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2229/2021 | Kommunedirektør Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10189 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1017/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11611 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2429/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11903 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2721/2021 | Service og støtte Hvordan overholde arbeidstidsreglene i koronatiden? http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11404 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2224/2021 | Helse og omsorg Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10188 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1016/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11612 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2430/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11902 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2720/2021 | Service og støtte Til alle landets kommuner - Hjelp til å rekruttere helsepersonell http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11143 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1965/2021 | Kommunedirektør Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10187 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1015/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11613 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2431/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11901 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2719/2021 | Service og støtte Oppdatert veileder for smittevern i bingohaller http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11062 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lasse Ødegaard - Berngaard | Journaldato: 11.02.2021 | RegistryNumber: 1884/2021 | Kommunedirektør Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10186 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1014/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11614 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2432/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11900 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2718/2021 | Service og støtte Orientering til kommunene i Trøndelag om smittesituasjonen i Trondheim http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10927 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG TRONDHEIM | Journaldato: 10.02.2021 | RegistryNumber: 1750/2021 | Kommunedirektør Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10185 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1013/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11615 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2433/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11899 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2717/2021 | Service og støtte Rapport uke 6 smittevern og smittevernutstyr http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10893 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1716/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10184 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1012/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 for ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2434/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11898 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2716/2021 | Service og støtte Endring av Helsedirektoratet og FHI sine anbefalinger og smittevernråd om besøk i sykehjem http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10766 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1589/2021 | Kommunedirektør Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1011/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11617 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2435/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11897 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2715/2021 | Service og støtte Tilsyn med smittevernfaglig drift i butikker og kjøpesentre http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 1545/2021 | Kommunedirektør Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10182 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1010/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11618 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2436/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11896 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2714/2021 | Service og støtte Stengte grenser - konsekvenser for helse- og omsorgssektoren i din kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10714 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Justisministerkontor | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 1537/2021 | Kommunedirektør Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10181 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1009/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11619 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2437/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11895 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2713/2021 | Service og støtte Situasjonsrapport i cim og tilleggsrapportering til Statsforvalteren uke 5 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.02.2021 | RegistryNumber: 1512/2021 | Kommunedirektør Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10180 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1008/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2438/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11894 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2712/2021 | Service og støtte PURRING PÅ RAPPORTERING – tilskudd til sårbare barn og unge http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10646 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 04.02.2021 | RegistryNumber: 1469/2021 | Kommunedirektør Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10179 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1007/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2439/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11893 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2711/2021 | Service og støtte Helsehjelp ved covid-19 til personer uten lovlig opphold (papirløse) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 1345/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1006/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11622 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2440/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11892 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2710/2021 | Service og støtte Kommunenes tilsyn med covid-19-forskriften http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10514 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 1337/2021 | Kommunedirektør Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10177 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1005/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2441/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11891 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2709/2021 | Service og støtte Rapport uke 5 smittevern og smittesporing http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10512 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 1335/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1004/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11624 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2442/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11890 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2708/2021 | Service og støtte Endringsforskrift Covid - 19 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1295/2021 | Kommunedirektør Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10175 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1003/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11625 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2443/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11889 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2707/2021 | Service og støtte Bufdir om tiltaksnivå og presisering av regelverk http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10385 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 29.01.2021 | RegistryNumber: 1208/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10174 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1002/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2444/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Vedtak etter innstilling - Miljøterapeut Helsestasjon - st. ref. 4306023998 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11931 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2749/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11888 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2706/2021 | Service og støtte Deling av situasjonsrapport og tilleggsrapportering til Statsforvalteren med frist fredag kl. 15.00 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 1163/2021 | Kommunedirektør Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10173 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1001/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2445/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11887 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2705/2021 | Service og støtte Rapport uke 4 Smittevern og smittevernutstyr http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10217 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 1045/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10172 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1000/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11628 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2446/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2704/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10171 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 999/2021 | Inderøy ungdomsskole Informasjon til kommunene i Trøndelag 25.01.21 ang. ekstra smitte på Østlandet http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10143 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 971/2021 | Kommunedirektør Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11629 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2447/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11885 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2703/2021 | Service og støtte SV: Anmodning om oversikt over lokale vedtak (forskrifter) for å beskytte innbyggerne mot smitte fra britisk mutert virus http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10129 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Trøndelag m.fl. | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 957/2021 | Kommunedirektør Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10170 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 998/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11630 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2448/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11884 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2702/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10169 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 997/2021 | Inderøy ungdomsskole Informasjon til kommuner med grenseteststasjoner - Innskjerpelser i test- og karantenereglement http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10119 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 947/2021 | Kommunedirektør Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2449/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11883 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2701/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10168 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 996/2021 | Inderøy ungdomsskole Anmodning om oversikt over lokale vedtak (forskrifter) for å beskytte innbyggerne mot smitte fra britisk mutert virus http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 946/2021 | Kommunedirektør Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11632 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2450/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11882 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2700/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10167 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 995/2021 | Inderøy ungdomsskole Utvidelse av gruppen reisende som kan benytte stengte grensepasseringssteder http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG HOVEDKONTOR | Journaldato: 22.01.2021 | RegistryNumber: 936/2021 | Kommunedirektør Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11633 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2451/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11881 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2699/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10166 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 994/2021 | Inderøy ungdomsskole Bestilling smittevernutstyr for 4 måneder http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10069 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Endresen Rita | Journaldato: 22.01.2021 | RegistryNumber: 897/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11634 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2452/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11880 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2698/2021 | Service og støtte Svar på forespørsel om eInnsyn: Bergsli 003/040 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10906 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johannes Neergård | Journaldato: 10.02.2021 | RegistryNumber: 1729/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10165 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 993/2021 | Inderøy ungdomsskole Ukentlig rapportering fra kommunene til statsforvalteren med frist fredag 15.00 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10025 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 853/2021 | Kommunedirektør Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11635 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2453/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11879 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2697/2021 | Service og støtte Svar på forespørsel om eInnsyn: Bergsli 003/040 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10905 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johannes Neergård | Journaldato: 10.02.2021 | RegistryNumber: 1728/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10164 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 992/2021 | Inderøy ungdomsskole Rapport uke 3 smittesporing og smittevernutstyr http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9931 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 761/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11636 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2454/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11878 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2696/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10163 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 991/2021 | Inderøy ungdomsskole Varsel om innføring av obligatorisk testing på grensen fra mandag 18. januar kl 17.00 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9863 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 693/2021 | Kommunedirektør Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2455/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11877 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2695/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10162 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 990/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2456/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2694/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10161 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 989/2021 | Inderøy ungdomsskole Informasjonsflyten ved innføring av nye tiltak mot covid-19 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 539/2021 | Kommunedirektør Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11639 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2457/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11875 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2693/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10160 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 988/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11640 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2458/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11874 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2692/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10159 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 987/2021 | Inderøy ungdomsskole FHI: Epidemiologisk situasjonsrapport for landets fylker uke 53 og 1 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 514/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2459/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11873 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2691/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10158 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 986/2021 | Inderøy ungdomsskole Barn og unge på karantenehotell bør få tilrettelegging for lek og aktivitet http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9657 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 487/2021 | Kommunedirektør Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11642 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2460/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11872 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2690/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10157 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 985/2021 | Inderøy ungdomsskole Rapport uke 2 smittevern http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9629 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 459/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11643 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2461/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11871 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2689/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10156 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 984/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11644 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2462/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11870 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2688/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10155 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 983/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11645 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2463/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11869 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2687/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10154 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 982/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11646 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2464/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11868 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2686/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 981/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11647 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2465/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11867 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2685/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10152 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 980/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2466/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11866 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2684/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10151 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 979/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11649 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2467/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11865 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2683/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10150 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 978/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2468/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11864 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2682/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10149 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 977/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11651 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2469/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11863 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2681/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut Inderøy ungdomsskole - st. ref. 4305318561 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10148 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 976/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2470/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11862 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2680/2021 | Service og støtte Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4305318561) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10147 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 975/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11653 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2471/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11861 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2679/2021 | Service og støtte Søknad og CV - Miljøterapeut - st. ref. (4305318561) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10146 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 974/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11654 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2472/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Sekretær ved Servicetorget Inderøy kommune - st. ref. 4319494488 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11860 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2678/2021 | Service og støtte Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Miljøterapeut - st. ref. (4305318561) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10145 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 973/2021 | Inderøy ungdomsskole FHI: Fordeling av Comirnaty uke 17 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14686 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 5474/2021 | Helse og omsorg Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11655 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2473/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Uke 16: Distribusjon av Comirnaty http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 5472/2021 | Helse og omsorg Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11656 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2474/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Rapport etter spørreundersøkelse; Tilgang til vaksinasjon for grupper som er vanskelig å nå http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14506 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5294/2021 | Helse og omsorg Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11657 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2475/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Råd til underveisevaluering av pasientsikkerheten i koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 5093/2021 | Helse og omsorg Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11658 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2476/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner FHI - Uke 16: Fordeling av vaksine - Comirnaty http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 5089/2021 | Helse og omsorg Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11660 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2478/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Uke 15: Distribusjon av Comirnaty http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 4995/2021 | Helse og omsorg Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11661 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2479/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Uke 15: Fordeling av Comirnaty og Covid-19 Vaccine Moderna http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4853/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11662 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2480/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Distribusjon av Comirnaty uke 14 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4755/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11663 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2481/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Informasjonsbrev nr. 18 i koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4753/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11664 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2482/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Vedrørende videre bruk av AstraZeneca vaksinen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4732/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11665 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 2483/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Info fra FHI: Kjære helsepersonell-brev fra AstraZeneca og Legemiddelverket http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13902 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4694/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11666 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2484/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Helsedirektoratets brev om vaksinering mot SARS-CoV-2 av personer som ikke selv kan samtykke til vaksineringen - Enkelte utfyllende kommentarer http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4640/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11667 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2485/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Vaksineforsyningen: Distribusjon av Comirnaty uke 13 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13838 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4630/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11668 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2486/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Fordeling av Comirnaty uke 14 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13778 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 4570/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11669 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2487/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Informasjonsbrev nr. 17 i koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13662 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 4455/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2488/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Informasjonsbrev nr. 17 i koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13659 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 4452/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11671 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2489/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Uke 12-13: Fordeling av Comirnaty og Covid-19 vaccine Moderna http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13630 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG HOVEDKONTOR | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 4423/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11672 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2490/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Uke 12: Distribusjon av Comirnaty http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13569 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 4362/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11673 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2491/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Webinar 18 mars - Forsterket TISK og status for koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13506 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 4299/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11674 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2492/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Fordeling av Comirnaty i uke 12 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 4134/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11675 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2493/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Spørreundersøkelse - informasjon om vaksinasjon til grupper som er vanskelig nå - kort frist http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 4088/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11676 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2494/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Meldinger om blodpropp og blødninger etter vaksinasjon med AstraZeneca-vaksine http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13239 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 4034/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11677 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2495/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinene mot covi-19 settes på pause http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13236 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG HOVEDKONTOR | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 4031/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11678 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2496/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinene mot covi-19 settes på pause http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13216 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 4011/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2497/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Vedtak etter innstilling - Frisklivskoordinator - st. ref. 4306040325 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11932 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2750/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Viktig melding til kommunene vedr. vaksinering med vaksine fra AstraZeneca http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13152 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3947/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11680 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2498/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Frisklivskoordinator Inderøy kommune - st. ref. 4306040325 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11930 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2748/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste FHI: Distribusjon av Comirnaty og Covid-19 vaccineAstraZeneca og fordeling av Covid-19 vaccine Moderna og Covid-19 vaccine AstraZeneca http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13080 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.03.2021 | RegistryNumber: 3876/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2499/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Risikopasient i Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3778/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2500/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Søknad om redusert foreldrebetaling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13829 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 4621/2021 | Service og støtte FHI Informasjonsbrev nr. 15 i koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12958 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3754/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11683 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2501/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Søknad om redusert foreldrebetaling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4540/2021 | Service og støtte Informasjonsbrev nr. 15 i koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3732/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2502/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Svar på forespørsel om eInnsyn: Sak 2020/4325 - Løpenr.5130/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14809 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 5595/2021 | Service og støtte Søknad om redusert foreldrebetaling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4537/2021 | Service og støtte Melding fra FHI: Uke 11: Oversikt over kommuner som mottar AstraZeneca-vaksine http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3728/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11685 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2503/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Bestilling av eInnsyn: Sak 2020/4325 - Løpenr.5130/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 5485/2021 | Service og støtte Søknad om redusert foreldrebetaling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13743 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4535/2021 | Service og støtte Covidvaksinering av brannmannskaper http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRANNVESENET MIDT IKS | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3494/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11686 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2504/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Svar på forespørsel om eInnsyn: Sak 2020/5057 - Løpenr.5018/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14690 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 5478/2021 | Service og støtte Uke 10: Distribusjon av Comirnaty http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3493/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2505/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11770 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2588/2021 | Service og støtte Bestilling av eInnsyn: Sak 2020/5057 - Løpenr. 5018/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 5477/2021 | Service og støtte Uke 10: Distribusjon av Covid-19 vaccine AstraZeneca http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3492/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2506/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Vedtak redusert foreldrebetaling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10199 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.01.2021 | RegistryNumber: 1027/2021 | Service og støtte Svar på forespørsel om eInnsyn: Sak 2021/962 - Løpenr.4959/2021 og Sak 2020/5116 - Løpenr.5020/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14517 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5305/2021 | Service og støtte Uke 10: Ny fordeling av AstraZeneca-vaksine pga. redusert leveranse http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12691 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3487/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2507/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Lærervikar for skoleåret 20/21 Inderøy kommune - st. ref. 4288732242 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10849 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1672/2021 | Personal Redusert foreldrebetaling - ny beregning http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1026/2021 | Service og støtte Rundskriv til helga 15.04.21 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14743 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elever, foresatte og ansatte | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 5529/2021 | Inderøy ungdomsskole Bestilling av eInnsyn: Sak 2021/962 - Løpenr. 4959 og Sak 2020/5116 - Løpenr.5020/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14514 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5302/2021 | Service og støtte Informasjon om webinar om covid-19, vaksinasjon og vaksinasjonsutstyr http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12653 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 3449/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11690 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2508/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Lærervikar for skoleåret 20/21 Inderøy kommune - st. ref. 4288732242 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10848 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1671/2021 | Personal Et par ting http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14694 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alle ansatte | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 5482/2021 | Inderøy ungdomsskole Svar på forespørsel om eInnsyn: Sak 2020/5401 - Løpenr. 4954/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14513 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5301/2021 | Service og støtte Uke 10: Ny fordeling av AstraZeneca-vaksine pga. økt leveranse VS på mandag http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12453 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3270/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11691 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2509/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Lærervikar for skoleåret 20/21 Inderøy kommune - st. ref. 4288732242 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10847 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1670/2021 | Personal Smittesituasjon på Innherred. T.o. http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14498 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alle ansatte | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5286/2021 | Inderøy ungdomsskole Bestilling av eInnsyn: Sak 2020/5401 - Løpenr. 4954/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14512 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5300/2021 | Service og støtte Nyhetsbrev nr. 6 fra vaksinasjonskoordinatorene http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12448 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG TRONDHEIM | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3265/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2510/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Lærervikar for skoleåret 20/21 Inderøy kommune - st. ref. 4288732242 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10846 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1669/2021 | Personal Svar på forespørsel om eInnsyn: Sak 2020/3508 - Løpenr.4895/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14511 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5299/2021 | Service og støtte Kort rundskriv til helga - vær i beredskap http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14309 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ind-DistrInderøy ungdomsskole-217 | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 5097/2021 | Inderøy ungdomsskole Informasjonsbrev nr. 14 i koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12223 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 26.02.2021 | RegistryNumber: 3040/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11693 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2511/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Lærervikar for skoleåret 20/21 Inderøy kommune - st. ref. 4288732242 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10845 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1668/2021 | Personal Bestilling av eInnsyn: Sak 2020/3508 - løpenr.4895/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14510 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5298/2021 | Service og støtte Kort rundskriv til helga - vær i beredskap http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14307 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elever, forsatte og ansatte | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 5095/2021 | Inderøy ungdomsskole Uke 9: Covid-19 vaccine AstraZeneca leveres mandag 1. mars http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 3021/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2512/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Lærervikar for skoleåret 20/21 Inderøy kommune - st. ref. 4288732242 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10844 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1667/2021 | Personal Kontortid på elevtjenesten http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14306 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alle ansatte | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 5094/2021 | Inderøy ungdomsskole Svar på bestilling av eInnsyn: Sak 2020/4652-13 - Løpenr. 4589/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14281 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steinkjer24 | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 5069/2021 | Service og støtte Uke 10: Fordeling av Comirnaty, Covid-19 vaccine Moderna og Covid-19 vaccine AstraZeneca http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12184 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 3001/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11695 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2513/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Lærervikar for skoleåret 20/21 Inderøy kommune - st. ref. 4288732242 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10843 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1666/2021 | Personal Orientering angående friminuttene http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14230 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alle ansatte | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 5018/2021 | Inderøy ungdomsskole Svar på bestilling av eInnsyn: Sak 3875/2021 og 4095/2021 - Løpenr. 2020/4913-6 og 2021/687-1 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14277 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 5065/2021 | Service og støtte Uke 9: Distribusjon av Comirnaty Trøndelag http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12183 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 3000/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2514/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Lærervikar for skoleåret 20/21 Inderøy kommune - st. ref. 4288732242 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10842 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1665/2021 | Personal Bestilling av eInnsyn i utgifter til innleie av sykepleiervikarer http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14253 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BURSON COHN & WOLFE AS | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 5041/2021 | Helse og omsorg Oppdaterte smittevernveiledere for skole pr. 08.04.21 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14208 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alle ansatte | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 5000/2021 | Inderøy ungdomsskole Invitasjon til webinar om Covid-19 25.02.2021- målgruppe personell som arbeider vaksinerelatert i kommunene http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2858/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2515/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Avslag, stilling besatt - Lærervikar for skoleåret 20/21 Inderøy kommune - st. ref. 4288732242 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10841 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1664/2021 | Personal Vel overstått påske http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14195 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ansatte | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 4987/2021 | Inderøy ungdomsskole Bestilling av eInnsyn: Dokumenter i reguleringsplan for Bergsli http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14210 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johannes Neergaard | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 5002/2021 | Plan, landbruk og miljø Tilbud om jobb - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13266 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 4061/2021 | Hjemmetjenester Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2516/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner FHI: Uke 9: Fordeling av Moderna-vaksine og oppdatert fordeling av AstraZeneca-vaksine- http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12014 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2832/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Tilbud om jobb - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11557 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2375/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Avslag, stilling besatt - Lærervikar for skoleåret 20/21 Inderøy kommune - st. ref. 4288732242 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10840 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1663/2021 | Personal Bestilling av eInnsyn: Sak 2020/4652 - Løpenr. 4589/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14157 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinkjer24 | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 4949/2021 | Service og støtte Oppdaterte smittevernveiledere for skole http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13927 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alle ansatte | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4719/2021 | Inderøy ungdomsskole Tilbud om jobb - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13265 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 4060/2021 | Hjemmetjenester Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2517/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Nyhetsbrev nr. 5 fra vaksinasjonskoordinatorene og svar på spørsmål fremkommet i kommuneoverlegemøte 17.02.2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11809 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2627/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Tilbud om jobb - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11556 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2374/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Avslag, stilling besatt - Lærervikar for skoleåret 20/21 Inderøy kommune - st. ref. 4288732242 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10839 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1662/2021 | Personal Bestilling av eInnsyn: Sak 2020/3947 - Løpenr. 4574/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinkjer24 | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 4948/2021 | Service og støtte Rundskriv fra ungdomsskolen 24.03.21 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13871 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elever, forsatte og ansatte | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4663/2021 | Inderøy ungdomsskole Tilbud om jobb - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13264 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 4059/2021 | Hjemmetjenester Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 2518/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Fordeling av Comirnaty per kommune uke 9 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2626/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Tilbud om jobb - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11555 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2373/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Avslag, stilling besatt - Lærervikar for skoleåret 20/21 Inderøy kommune - st. ref. 4288732242 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10838 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1661/2021 | Personal Svar på forespørsel av eInnsyn: Sak 2020/5905 - Løpenr. 4692/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14136 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steinkjer24 | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 4928/2021 | Service og støtte Ungdomskonferanse for 10. trinn http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13539 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Merete Røvik | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 4332/2021 | Inderøy ungdomsskole Tilbud om jobb - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13263 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 4058/2021 | Hjemmetjenester Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2519/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Uke 8: Covid-19 vaccine AstraZeneca leveres mandag 22. februar http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2624/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Tilbud om jobb - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11554 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2372/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Avslag, stilling besatt - Lærervikar for skoleåret 20/21 Inderøy kommune - st. ref. 4288732242 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10837 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1660/2021 | Personal Bestilling av einnsyn: Sak 2020/5905 - Løpenr. 4692/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14134 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinkjer24 | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 4926/2021 | Service og støtte Rundskriv fra skolen 16.03.21 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13538 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elever, foresatte og ansatte | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 4331/2021 | Inderøy ungdomsskole Tilbud om jobb - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13262 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 4057/2021 | Hjemmetjenester Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11702 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2520/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Tilbud om jobb - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11553 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2371/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Viktig informasjon om distribusjon av vaksine fra AstraZeneca i uke 8 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2392/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Avslag, stilling besatt - Lærervikar for skoleåret 20/21 Inderøy kommune - st. ref. 4288732242 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10836 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1659/2021 | Personal Oversendelse av dokumenter i innsynskrav skoleskyss, sak 2020/4824, løpenr. 4121/2021, 13825/2020, 1801/2021 og 13738/2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13749 Type: Utgående brev | Avs/Mot: mariannethansen@hotmail.com | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4541/2021 | Service og støtte Rundskriv fra skolen 12.03.21 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13537 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elever, foresatte og ansatte | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 4330/2021 | Inderøy ungdomsskole Vedtak etter innstilling - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13323 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 4117/2021 | Kommunedirektør Tilbud om jobb - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13261 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 4056/2021 | Hjemmetjenester Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11703 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2521/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner 5053-183/060 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jarle Einar Rennan | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2736/2021 | Plan, landbruk og miljø Trusselbildet knyttet til vaksinasjon mot Covid-19 - varsel fra NSM http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11567 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2385/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Tilbud om jobb - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11552 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2370/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Avslag, stilling besatt - Lærervikar for skoleåret 20/21 Inderøy kommune - st. ref. 4288732242 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10835 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1658/2021 | Personal Innsynskrav skoleskyss, sak 2020/4824, løpenr. 4121/2021, 13825/2020, 1801/2021 og 13738/2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13738 Type: Inngående brev | Avs/Mot: mariannethansen@hotmail.com | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4530/2021 | Service og støtte Innstilling - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13322 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 4116/2021 | Kommunedirektør Tilbud om jobb - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13260 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 4055/2021 | Hjemmetjenester Rundskriv til heimene 4. mars 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12722 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elever, foresatte og ansatte | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3518/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11704 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2522/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Tilbud om jobb - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11551 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2369/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Informasjonsbrev nr. 13 i koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2378/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Avslag, stilling besatt - Lærervikar for skoleåret 20/21 Inderøy kommune - st. ref. 4288732242 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10834 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1657/2021 | Personal Bestilling av eInnsyn: Sak 2020/4913 og 2021/687 - Løpenr 3875/2021 og 4095/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13677 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 4470/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13321 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 4115/2021 | Kommunedirektør Utvidet søkerliste - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg - st. ref. 4345704794 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12952 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3748/2021 | Hjemmetjenester Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11705 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2523/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Rundskriv til vinterferien http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11834 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elever, foresatte og ansatte | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2652/2021 | Inderøy ungdomsskole Informasjon om fordeling av AstraZeneca-vaksine i uke 8 samt distribusjon av Comirnaty uke 8 Trøndelag http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11559 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2377/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Tilbud om jobb - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11550 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2368/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Utvidet søkerliste - Ferievikarer hjemmetjenesten - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11381 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2203/2021 | Hjemmetjenester Avslag, stilling besatt - Lærervikar for skoleåret 20/21 Inderøy kommune - st. ref. 4288732242 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10833 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1656/2021 | Personal Bestilling av eInnsyn i utgifter til innleie av sykepleiervikarer http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13676 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BURSON COHN & WOLFE AS | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 4469/2021 | Helse og omsorg Avslag, stilling besatt - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13320 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 4114/2021 | Kommunedirektør Offentlig søkerliste - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg - st. ref. 4345704794 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12951 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bistand og omsorg | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3747/2021 | Hjemmetjenester Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11706 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2524/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Tilbud om jobb - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11549 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2367/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Invitasjon til webinar om covid-19, vaksinasjon og vaksineutstyr http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11490 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 2308/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Referat fra elevrådsmøte i dag 12.02.21 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11161 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ind-DistrInderøy ungdomsskole-217 | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 1983/2021 | Inderøy ungdomsskole Offentlig søkerliste - Ferievikarer hjemmetjenesten - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11380 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2202/2021 | Hjemmetjenester Avslag, stilling besatt - Lærervikar for skoleåret 20/21 Inderøy kommune - st. ref. 4288732242 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10832 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1655/2021 | Personal Svar på forespørsel av eInnsyn: Sak 2020/555/ - Løpenr 2421/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13618 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 4411/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13319 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 4113/2021 | Kommunedirektør Utvidet søkerliste tilgjengelig - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4345704794 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12950 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3746/2021 | Hjemmetjenester Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11707 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2525/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Tilbud om jobb - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11548 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2366/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Utvidet søkerliste tilgjengelig - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11373 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2195/2021 | Hjemmetjenester Info til helga uke 6 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11156 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elever, foresatte og ansatte | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 1978/2021 | Inderøy ungdomsskole Rapportering - Tilskudd rettet mor sårbare barn og unge http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11348 Type: Utgående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2170/2021 | Kommunedirektør Avslag, stilling besatt - Lærervikar for skoleåret 20/21 Inderøy kommune - st. ref. 4288732242 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10831 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1654/2021 | Personal Svar på bestilling av eInnsyn: Sak 2021/361 - Løpenr.3959/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13604 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 4397/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13318 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 4112/2021 | Kommunedirektør Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4345704794 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12927 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3723/2021 | Hjemmetjenester Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11708 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2526/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Tilbud om jobb - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11547 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2365/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Utvidet søkerliste tilgjengelig - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11372 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2194/2021 | Hjemmetjenester Nyhetsbrev nr. 4 fra vaksinasjonskoordinatorer http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG TRONDHEIM | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2169/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Snart helg igjen! http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11124 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ind-DistrInderøy ungdomsskole-217 | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 1946/2021 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Lærervikar for skoleåret 20/21 Inderøy kommune - st. ref. 4288732242 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10830 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1653/2021 | Personal Bestilling av eInnsyn: Sak 2021/361 - Løpenr. 3959/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 4396/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13317 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 4111/2021 | Kommunedirektør Søknad og CV - Lærlinger - helsefag - st. ref. (4345704794) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3722/2021 | Hjemmetjenester Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2527/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Tilbud om jobb - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11546 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2364/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Utvidet søkerliste tilgjengelig - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11370 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2192/2021 | Hjemmetjenester Distribusjon av koronavaksine uke 7 Trøndelag http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10993 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG TRONDHEIM | Journaldato: 11.02.2021 | RegistryNumber: 1816/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Avslag, stilling besatt - Lærervikar for skoleåret 20/21 Inderøy kommune - st. ref. 4288732242 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10829 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1652/2021 | Personal Rundskriv fra skolen 05.02.21 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10725 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elever, foresatte og ansatte | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1548/2021 | Inderøy ungdomsskole Bestilling av eInnsyn: Sak2020/5557 - Løpenr 2421/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13511 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 4304/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13316 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 4110/2021 | Kommunedirektør Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4345704794 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12925 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3721/2021 | Hjemmetjenester Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11710 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2528/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Tilbud om jobb - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11545 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2363/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Utvidet søkerliste tilgjengelig - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11369 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2191/2021 | Hjemmetjenester Fordeling av koronavaksine per kommune er oppdatert (revidert uke 7 + tall for uke 8) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10992 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG TRONDHEIM | Journaldato: 11.02.2021 | RegistryNumber: 1815/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Avslag, stilling besatt - Lærervikar for skoleåret 20/21 Inderøy kommune - st. ref. 4288732242 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10828 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1651/2021 | Personal Invitasjon til minikonsert og verdens største alljoik med KEiiNO! :D http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10724 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ind-DistrInderøy ungdomsskole-217 | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1547/2021 | Inderøy ungdomsskole Svar på bestilling av innsyn: Sak 2020/5570 - 6 og 2021/555 - 1 - Løpenr 3902/2021 og 3868/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13503 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 4296/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13315 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 4109/2021 | Kommunedirektør Søknad og CV - Lærlinger - helsefag - st. ref. (4345704794) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12924 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3720/2021 | Hjemmetjenester Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2529/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Tilbud om jobb - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11544 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2362/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Utvidet søkerliste tilgjengelig - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11368 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2190/2021 | Hjemmetjenester Avslag, stilling besatt - Lærervikar for skoleåret 20/21 Inderøy kommune - st. ref. 4288732242 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10827 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1650/2021 | Personal Vaksineutstyr og kjølebokser http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10909 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1732/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Elevråd og klasseråd http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10652 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ind-DistrInderøy ungdomsskole-217 | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 1475/2021 | Inderøy ungdomsskole Bestilling av eInnsyn: Sak 2020/5570 og 2021/555 - Løpenr 3902/2021 og 3868/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13487 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 4280/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13314 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 4108/2021 | Kommunedirektør Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4345704794 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12923 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3719/2021 | Hjemmetjenester Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2530/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Tilbud om jobb - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11543 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2361/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Søknad og CV - Ferievikarer hjemmetjenesten - st. ref. (4336215983) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2160/2021 | Hjemmetjenester Informasjonsbrev nr. 12 i koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10897 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1720/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Avslag, stilling besatt - Lærervikar for skoleåret 20/21 Inderøy kommune - st. ref. 4288732242 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10826 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1649/2021 | Personal NY LINK TIL STREAMING - se brev nr. 56 i mappe http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10651 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ind-DistrInderøy ungdomsskole-217 | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 1474/2021 | Inderøy ungdomsskole Svar på bestilling av innsyn - Borgerlige vielser (Trønder-Avisa) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13252 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 4047/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13313 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 4107/2021 | Kommunedirektør Søknad og CV - Lærlinger - helsefag - st. ref. (4345704794) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12922 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3718/2021 | Hjemmetjenester Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2531/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Tilbud om jobb - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11542 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2360/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Videohilsen til Samefolkets dag 6 februar http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10618 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ind-DistrInderøy ungdomsskole-217 | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 1441/2021 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11337 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2159/2021 | Hjemmetjenester Avslag, stilling besatt - Lærervikar for skoleåret 20/21 Inderøy kommune - st. ref. 4288732242 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10825 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1648/2021 | Personal Viktig avklaring fra FHI vedrørende opptrekk av 7-8 vaksinedoser Comirnaty per hetteglass http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1697/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Avslag, stilling besatt - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13312 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 4106/2021 | Kommunedirektør Bestilling av innsyn - Borgerlige vielser (Trønder-Avisa) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 4038/2021 | Service og støtte Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4345704794 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12921 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3717/2021 | Hjemmetjenester Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11714 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2532/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Tilbud om jobb - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11541 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2359/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Søknad og CV - Ferievikarer hjemmetjenesten - st. ref. (4336215983) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2152/2021 | Hjemmetjenester Nyhetsbrev fra vaksinasjonskoordinatorene, nr. 3, 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG HOVEDKONTOR | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 1549/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Markering av Samefolkets dag i AKSET torsdag 4.februar http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10599 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ind-DistrInderøy ungdomsskole-217 | Journaldato: 04.02.2021 | RegistryNumber: 1422/2021 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13311 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 4105/2021 | Kommunedirektør Svar på forespørsel av eInnsyn: Sak 2021/381 - Løpenummer 3643/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13151 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3946/2021 | Service og støtte Søknad og CV - Lærlinger - helsefag - st. ref. (4345704794) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3716/2021 | Hjemmetjenester Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2533/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11329 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2151/2021 | Hjemmetjenester Utvidet søkerliste - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11377 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2199/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Oppdrag til klasseråd før neste ukes elevrådsmøter http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10593 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ind-DistrInderøy ungdomsskole-217 | Journaldato: 04.02.2021 | RegistryNumber: 1416/2021 | Inderøy ungdomsskole Distribusjon av koronavaksine uke 6 Trøndelag http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.02.2021 | RegistryNumber: 1464/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Svar på søknad - Erfaringskonsulent rus Psykisk helse- og rustjenesten, Inderøy kommune - st. ref. 4288521603 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14488 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5276/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Avslag, stilling besatt - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13310 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 4104/2021 | Kommunedirektør Bestilling av eInnsyn: Sak 2021/381 - Løpenr 3643/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13147 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3942/2021 | Service og støtte Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4345704794 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12919 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3715/2021 | Hjemmetjenester Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11716 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2534/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Søknad og CV - Ferievikarer hjemmetjenesten - st. ref. (4336215983) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2144/2021 | Hjemmetjenester Offentlig søkerliste - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11376 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2198/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Verktøykasse for å nå alle med informasjon om vaksiner http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10639 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.02.2021 | RegistryNumber: 1462/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Tverrfaglige læringsressurser | Digitale skolebesøk fra FN-Sambandet http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10538 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ind-DistrInderøy ungdomsskole-217 | Journaldato: 03.02.2021 | RegistryNumber: 1361/2021 | Inderøy ungdomsskole Søknad og CV - Erfaringskonsulent rus - st. ref. (4288521603) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14487 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5275/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Skoleskyssinfo fra AtB http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AtB skoleskyss | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4664/2021 | Oppvekst Enhetsleder skole rekruttering id. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Avantas | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 4097/2021 | Kommunedirektør Svar på forespørsel av eInnsyn: Sak 2020/3947 - Løpenr 2771/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13030 Type: Utgående brev | Avs/Mot: INDERØYNINGEN AS | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3826/2021 | Service og støtte Søknad og CV - Lærlinger - helsefag - st. ref. (4345704794) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3714/2021 | Hjemmetjenester Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11717 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2535/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11321 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2143/2021 | Hjemmetjenester Utvidet søkerliste tilgjengelig - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11375 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2197/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Utvidet søkerliste - Ferievikarer institusjonstjenester - st. ref. 4336194754 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11379 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2201/2021 | Institusjonstjenester Fordeling av koronavaksine uke 7 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.02.2021 | RegistryNumber: 1460/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Statusrapport om Covid-19 i Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10374 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ind-DistrInderøy ungdomsskole-217 | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1197/2021 | Inderøy ungdomsskole Svar på søknad - Erfaringskonsulent rus Psykisk helse- og rustjenesten, Inderøy kommune - st. ref. 4288521603 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14486 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5274/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Møtereferat dialog- og skyssmøter 2021 - Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13327 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATB | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 4121/2021 | Oppvekst Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4345704794 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12917 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3713/2021 | Hjemmetjenester Arbeidsavtale Enhetsleder skole http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12829 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3625/2021 | Personal Bestilling av eInnsyn: Sak 2020/3947 - Løpenr. 2771/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12803 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INDERØYNINGEN AS | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3599/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider - Børgin Panorama Psykisk helse- og miljøtjenester - Børgin Panorama - st. ref. 4316939852 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12733 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3529/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11718 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2536/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Offentlig søkerliste - Ferievikarer institusjonstjenester - st. ref. 4336194754 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11378 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2200/2021 | Institusjonstjenester Utvidet søkerliste tilgjengelig - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11371 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2193/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Søknad og CV - Ferievikarer hjemmetjenesten - st. ref. (4336215983) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2132/2021 | Hjemmetjenester Massevaksinering og registrering av tjenester i AR http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øverengen Marit | Journaldato: 03.02.2021 | RegistryNumber: 1426/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Kort orientering fra skolen 28. januar 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10358 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elever, foresatte og ansatte | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1185/2021 | Inderøy ungdomsskole Søknad og CV - Erfaringskonsulent rus - st. ref. (4288521603) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14485 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5273/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Søknad og CV - Lærlinger - helsefag - st. ref. (4345704794) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12916 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3712/2021 | Hjemmetjenester Bestilling av eInnsyn: Dokumenter i reguleringsplan for Bergsli http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12789 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johannes Neergård | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3585/2021 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider - Børgin Panorama Psykisk helse- og miljøtjenester - Børgin Panorama - st. ref. 4316939852 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12732 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3528/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Arbeidsavtale - Enhetsleder skole http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12602 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 3398/2021 | Personal Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11719 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2537/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Utvidet søkerliste tilgjengelig - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11367 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2189/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Utvidet søkerliste tilgjengelig - Ferievikarer institusjonstjenester Inderøy kommune - st. ref. 4336194754 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11374 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2196/2021 | Institusjonstjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11309 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2131/2021 | Hjemmetjenester Søker midlertidig skoleskyss - mailvedtak http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Henriksen | Journaldato: 11.02.2021 | RegistryNumber: 1861/2021 | Oppvekst Webinar om vaksineutstyr og vaksinering http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10511 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 1334/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Maksimale forhold for ski og aking http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10345 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ind-DistrInderøy ungdomsskole-217 | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1172/2021 | Inderøy ungdomsskole Svar på søknad - Erfaringskonsulent rus Psykisk helse- og rustjenesten, Inderøy kommune - st. ref. 4288521603 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14484 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5272/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4345704794 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12915 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3711/2021 | Hjemmetjenester Svar på forespørsel om eInnsyn: Sak 2020/5557 - Løpenr.738/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12682 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3478/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider - Børgin Panorama Psykisk helse- og miljøtjenester - Børgin Panorama - st. ref. 4316939852 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12731 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3527/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11720 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2538/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Invitasjon til intervju - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11415 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 2235/2021 | Kommunedirektør Søknad og CV - Ferievikarer institusjonstjenester - st. ref. (4336194754) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2162/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester - st. ref. (4335658721) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2166/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Søknad og CV - Ferievikarer hjemmetjenesten - st. ref. (4336215983) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11304 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2126/2021 | Hjemmetjenester Søker midlertidig skoleskyss - vedtak http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11037 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Henriksen | Journaldato: 11.02.2021 | RegistryNumber: 1859/2021 | Oppvekst Fordeling av koronavaksine uke 6 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10471 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1294/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Tillegg rundskriv fra skolen og referat fra FAU-møte http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10049 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ind-DistrInderøy ungdomsskole-217 | Journaldato: 22.01.2021 | RegistryNumber: 877/2021 | Inderøy ungdomsskole Søknad og CV - Erfaringskonsulent rus - st. ref. (4288521603) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14483 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5271/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Søknad og CV - Lærlinger - helsefag - st. ref. (4345704794) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3710/2021 | Hjemmetjenester Bestilling av eInnsyn: Sak 2020/5557 - Løpenr. 738/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12678 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3474/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider - Børgin Panorama Psykisk helse- og miljøtjenester - Børgin Panorama - st. ref. 4316939852 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12730 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3526/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11721 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2539/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Invitasjon til intervju - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11414 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 2234/2021 | Kommunedirektør Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11343 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2165/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer institusjonstjenester Inderøy kommune - st. ref. 4336194754 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11339 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2161/2021 | Institusjonstjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11303 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2125/2021 | Hjemmetjenester Skyss til barn i Vudduvegen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11030 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heidi Henriksen | Journaldato: 11.02.2021 | RegistryNumber: 1852/2021 | Oppvekst Viktig informasjon angående vaksinering http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10470 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG HOVEDKONTOR | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1293/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Rundskriv fra skolen og referat fra FAU-møte 13.01.21 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10048 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elever, foresatte og ansatte | Journaldato: 22.01.2021 | RegistryNumber: 876/2021 | Inderøy ungdomsskole Gravehenvendelse nr. 5053-5958144, Inderøy, Svingen 5, 5053-001/025 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14805 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK IKT AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 5591/2021 | Plan, landbruk og miljø Svar på søknad - Erfaringskonsulent rus Psykisk helse- og rustjenesten, Inderøy kommune - st. ref. 4288521603 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14482 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5270/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4345704794 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12913 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3709/2021 | Hjemmetjenester Svar på forespørsel om eInnsyn: Sak 2020/5557 - Løpenr.13545/2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12677 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3473/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider - Børgin Panorama Psykisk helse- og miljøtjenester - Børgin Panorama - st. ref. 4316939852 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3525/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2540/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Invitasjon til intervju - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11413 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 2233/2021 | Kommunedirektør Søknad og CV - Ferievikarer institusjonstjenester - st. ref. (4336194754) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2154/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester - st. ref. (4335658721) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11342 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2164/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Søknad og CV - Ferievikarer hjemmetjenesten - st. ref. (4336215983) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11300 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2122/2021 | Hjemmetjenester Innbydelse til dialog- og skyssmøter 2021 - Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10978 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATB AS | Journaldato: 10.02.2021 | RegistryNumber: 1801/2021 | Oppvekst Viktig melding fra FHI: Økt vaksinering fra uke 5 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10381 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 29.01.2021 | RegistryNumber: 1204/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Angående bruk av Prestlia! http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9990 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ind-DistrInderøy ungdomsskole-217 | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 818/2021 | Inderøy ungdomsskole Gravehenvendelse nr. 5053-5958013, Inderøy, Røravegen 622, 5053-180/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14802 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 5588/2021 | Plan, landbruk og miljø Søknad og CV - Erfaringskonsulent rus - st. ref. (4288521603) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14481 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5269/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Utvidet søkerliste - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune - st. ref. 4297785487 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14465 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5253/2021 | Bibliotek Søknad og CV - Lærlinger - helsefag - st. ref. (4345704794) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12912 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3708/2021 | Hjemmetjenester Bestilling av eInnsyn: Sak 2020/5557 - Løpenr.13545/2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12675 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3471/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider - Børgin Panorama Psykisk helse- og miljøtjenester - Børgin Panorama - st. ref. 4316939852 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12728 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3524/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11723 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2541/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Invitasjon til intervju - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11412 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 2232/2021 | Kommunedirektør Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11341 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2163/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer institusjonstjenester Inderøy kommune - st. ref. 4336194754 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11331 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2153/2021 | Institusjonstjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11299 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2121/2021 | Hjemmetjenester Informasjonsbrev nr. 11 i koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 29.01.2021 | RegistryNumber: 1199/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Permisjoner, medarbeidersamtaler m.m. lærere http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9989 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Øfsti m.fl. | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 817/2021 | Inderøy ungdomsskole Innbydelse til dialog- og skyssmøter 2021 - Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9967 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATB AS | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 795/2021 | Oppvekst Gravehenvendelse nr. 5053-5957150, Inderøy, Mosvikvegen 1529, 5053-318/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 5486/2021 | Plan, landbruk og miljø Søknad og CV - Erfaringskonsulent rus - st. ref. (4288521603) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14480 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5268/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Utvidet søkerliste tilgjengelig - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune Inderøy kommune - st. ref. 4297785487 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14464 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5252/2021 | Bibliotek Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4345704794 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12911 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3707/2021 | Hjemmetjenester Svar på forespørsel om eInnsyn: Sak 2020/5557 - Løpenr.8958/2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12674 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3470/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider - Børgin Panorama Psykisk helse- og miljøtjenester - Børgin Panorama - st. ref. 4316939852 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12727 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3523/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2542/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Søknad og CV - Ferievikarer institusjonstjenester - st. ref. (4336194754) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2148/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester - st. ref. (4335658721) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2150/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Søknad og CV - Ferievikarer hjemmetjenesten - st. ref. (4336215983) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2116/2021 | Hjemmetjenester Invitasjon til intervju - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10875 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1698/2021 | Kommunedirektør Webinar om vaksineutstyr og vaksinering - videresend til vaksinasjonsansvarlige http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10242 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 1070/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Rundskriv om fortsatt rødt nivå, karakterer m.m. http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9847 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elever, foresatte og ansatte | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 677/2021 | Inderøy ungdomsskole Gravehenvendelse nr. 5053-5956454, Inderøy, Nedre Vangsgrendvegen 11, 5053-039/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14518 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5306/2021 | Plan, landbruk og miljø Svar på søknad - Erfaringskonsulent rus Psykisk helse- og rustjenesten, Inderøy kommune - st. ref. 4288521603 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14479 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5267/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune Inderøy kommune - st. ref. 4297785487 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14463 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5251/2021 | Bibliotek Søknad og CV - Lærlinger - helsefag - st. ref. (4345704794) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3706/2021 | Hjemmetjenester Bestilling av eInnsyn: Sak:2020/5557 - Løpenr. 8958/2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12673 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3469/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider - Børgin Panorama Psykisk helse- og miljøtjenester - Børgin Panorama - st. ref. 4316939852 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12726 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3522/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2543/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11327 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2149/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer institusjonstjenester Inderøy kommune - st. ref. 4336194754 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11325 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2147/2021 | Institusjonstjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11293 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2115/2021 | Hjemmetjenester Utvidet søkerliste - Enhetsleder skole - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10868 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1691/2021 | Kommunedirektør Brukerveiledning om temperaturloggere - videresendes til vaksinasjonsansvarlig http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG TRONDHEIM | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 1048/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Informasjonsskriv januar ledere http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9844 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Janne Kjelvik m.fl. | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 674/2021 | Inderøy ungdomsskole Gravehenvendelse nr. 5053-5956146, Inderøy, Hamnavegen 60, 5053-009/165 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5291/2021 | Plan, landbruk og miljø Søknad og CV - Erfaringskonsulent rus - st. ref. (4288521603) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5266/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Søknad og CV - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune - st. ref. (4297785487) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14462 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5250/2021 | Bibliotek Søknad og CV - Lærlinger - helsefag - st. ref. (4345704794) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12909 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3705/2021 | Hjemmetjenester Svar på bestilling av eInnsyn: Sak 2020/5557 - Løpenr.2421/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12672 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3468/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider - Børgin Panorama Psykisk helse- og miljøtjenester - Børgin Panorama - st. ref. 4316939852 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12725 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3521/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2544/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Søknad og CV - Ferievikarer institusjonstjenester - st. ref. (4336194754) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2140/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester - st. ref. (4335658721) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2142/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Søknad og CV - Ferievikarer hjemmetjenesten - st. ref. (4336215983) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11292 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2114/2021 | Hjemmetjenester Offentlig søkerliste - Enhetsleder skole - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10867 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1690/2021 | Kommunedirektør Nyhetsbrev fra vaksinasjonskoordinatorene http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10079 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 22.01.2021 | RegistryNumber: 907/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Rundskriv i morgen - forhåndsvarsel http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9841 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ind-DistrInderøy ungdomsskole-217 | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 671/2021 | Inderøy ungdomsskole Svar på søknad - Erfaringskonsulent rus Psykisk helse- og rustjenesten, Inderøy kommune - st. ref. 4288521603 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14477 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5265/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune Inderøy kommune - st. ref. 4297785487 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14461 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5249/2021 | Bibliotek Gravehenvendelse nr. 5053-5955019, Inderøy, Leksetvegen 135, 5053-177/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14354 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 5142/2021 | Plan, landbruk og miljø Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4345704794 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12908 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3704/2021 | Hjemmetjenester Bestilling av eInnsyn: Sak:2020/5557 - Løpenr.2421/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anonym | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3466/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider - Børgin Panorama Psykisk helse- og miljøtjenester - Børgin Panorama - st. ref. 4316939852 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12724 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3520/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11727 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2545/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11319 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2141/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer institusjonstjenester Inderøy kommune - st. ref. 4336194754 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11317 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2139/2021 | Institusjonstjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11291 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2113/2021 | Hjemmetjenester Utvidet søkerliste tilgjengelig - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10866 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1689/2021 | Kommunedirektør Distribusjon av koronavaksine uke 4 Trøndelag og informasjon om kommende vaksinewebinar serie. http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10021 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 849/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Presisering av tiltaksperiode på rødt nivå http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9839 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ind-DistrInderøy ungdomsskole-217 | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 669/2021 | Inderøy ungdomsskole Søknad og CV - Erfaringskonsulent rus - st. ref. (4288521603) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14476 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5264/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Søknad og CV - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune - st. ref. (4297785487) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14460 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5248/2021 | Bibliotek ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14308 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 5096/2021 | Inderøy ungdomsskole Gravehenvendelse nr. 5053-5953042, Inderøy, Vikanmarka 45, 5053-187/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14201 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 4993/2021 | Plan, landbruk og miljø Søknad og CV - Lærlinger - helsefag - st. ref. (4345704794) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12907 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3703/2021 | Hjemmetjenester Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider - Børgin Panorama Psykisk helse- og miljøtjenester - Børgin Panorama - st. ref. 4316939852 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12723 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3519/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svar på bestilling av eInnsyn: Sak 2021/264 - løpenr: 2354/2021 og 2386/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12509 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3326/2021 | Service og støtte Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2546/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Søknad og CV - Ferievikarer institusjonstjenester - st. ref. (4336194754) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2138/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester - st. ref. (4335658721) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2136/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Søknad og CV - Ferievikarer hjemmetjenesten - st. ref. (4336215983) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2104/2021 | Hjemmetjenester Utvidet søkerliste tilgjengelig - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10865 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1688/2021 | Kommunedirektør Fordeling av koronavaksine uke 5 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9978 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG TRONDHEIM | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 806/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste VS: Nye anbefalinger som gjelder for hustandsmedlemmer i berørt kohort i Sakshaug barnehage og 1.trinn, 4.trinn og 6.trinn ved Sakshaug skole http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9829 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ind-DistrInderøy ungdomsskole-217 | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 659/2021 | Inderøy ungdomsskole Svar på søknad - Erfaringskonsulent rus Psykisk helse- og rustjenesten, Inderøy kommune - st. ref. 4288521603 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14475 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5263/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune Inderøy kommune - st. ref. 4297785487 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14459 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5247/2021 | Bibliotek Gravehenvendelse nr. 5053-5953296, Inderøy, Kvistadbakkan 20, 5053-008/041 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14200 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 4992/2021 | Plan, landbruk og miljø Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4345704794 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12906 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3702/2021 | Hjemmetjenester Arbeidsavtale - fast 17,90% stilling som helsefagarbeider http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11972 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 2790/2021 | Personal Bestilling av eInnsyn: Sak 2021/264 - Løpenr. 2354/2021 og 2386/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2874/2021 | Service og støtte Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11729 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2547/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11313 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2135/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer institusjonstjenester Inderøy kommune - st. ref. 4336194754 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11315 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2137/2021 | Institusjonstjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11281 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2103/2021 | Hjemmetjenester Utvidet søkerliste tilgjengelig - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10863 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1686/2021 | Kommunedirektør Informasjonsbrev om kommunenes ansvar for å transport til vaksinasjon for covid-19 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 794/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Pandemisituasjonen i Inderøy – her finner du opptak av webinar fra søndag 10. januar - oppdatert kl.14.00. http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9827 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ind-DistrInderøy ungdomsskole-217 | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 657/2021 | Inderøy ungdomsskole Søknad og CV - Erfaringskonsulent rus - st. ref. (4288521603) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5262/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Søknad og CV - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune - st. ref. (4297785487) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14458 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5246/2021 | Bibliotek Gravehenvendelse nr. 5053-5952558, Inderøy, Letnesvegen 423, 5053-060/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 4985/2021 | Plan, landbruk og miljø Referat fra samarbeidsmøte 15.03.21 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 4073/2021 | Inderøy ungdomsskole Søknad og CV - Lærlinger - helsefag - st. ref. (4345704794) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12905 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3701/2021 | Hjemmetjenester Arbeidsavtale - fast 17,72% stilling som helsefagarbeider http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11958 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 2776/2021 | Personal Svar på bestilling av innsyn: festeavtaler/festekontrakter og barnehagedrift på eiendommen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12438 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alexander Kjønsø Karlsen | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 3255/2021 | Oppvekst Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11730 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2548/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Søknad og CV - Ferievikarer institusjonstjenester - st. ref. (4336194754) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11302 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2124/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester - st. ref. (4335658721) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11308 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2130/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Søknad og CV - Ferievikarer hjemmetjenesten - st. ref. (4336215983) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11280 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2102/2021 | Hjemmetjenester Utvidet søkerliste tilgjengelig - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10862 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1685/2021 | Kommunedirektør Vaksinering mot SARS-CoV-2 av personer som ikke selv kan samtykke til vaksineringen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 748/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Viktig info http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9824 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ind-DistrInderøy ungdomsskole-217 | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 654/2021 | Inderøy ungdomsskole Svar på søknad - Erfaringskonsulent rus Psykisk helse- og rustjenesten, Inderøy kommune - st. ref. 4288521603 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14473 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5261/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune Inderøy kommune - st. ref. 4297785487 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14457 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5245/2021 | Bibliotek Gravehenvendelse nr. 5053-5951488, Inderøy, Utøyvegen 700, 5053-045/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4877/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13275 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4070/2021 | Inderøy ungdomsskole Prosesskriv fra Spera http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13825 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gille Advokater DA | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4617/2021 | Innkjøp Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4345704794 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12904 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3700/2021 | Hjemmetjenester Innsynsbegjæring - festeavtaler/festekontrakter og barnehagedrift på eiendommen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12201 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alexander Kjønsø Karlsen | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 3018/2021 | Oppvekst Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2549/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Innstilling - Helsefagarbeider - Børgin Panorama Psykisk helse- og miljøtjenester - st. ref. 4316939852 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11949 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2767/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11307 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2129/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer institusjonstjenester Inderøy kommune - st. ref. 4336194754 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2123/2021 | Institusjonstjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11279 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2101/2021 | Hjemmetjenester Utvidet søkerliste tilgjengelig - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10861 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1684/2021 | Kommunedirektør Ingen endringer så langt http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9822 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elever, foresatte og ansatte | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 652/2021 | Inderøy ungdomsskole Til Helse- og omsorgssjefen og kommuneoverlegen - Bistand fra apotek ved covid-19 vaksinering http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Apotekforeningen | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 662/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Søknad og CV - Erfaringskonsulent rus - st. ref. (4288521603) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5260/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Søknad og CV - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune - st. ref. (4297785487) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14456 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5244/2021 | Bibliotek Utlysning - WebCruiter annonse - pesialsykepleier i psykisk helsearbeid Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4345726459 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14442 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Psykiatri og miljøtjenester, adm og felles | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5230/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Gravehenvendelse nr. 5053-5951486, Inderøy, Utøyvegen 700, 5053-045/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14083 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4875/2021 | Plan, landbruk og miljø Melding fra Statsforvalteren - bes om oversendelse av aktuelle tilbud http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vaar advokat | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4616/2021 | Innkjøp Revidert vedtak 2020/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13185 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3980/2021 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4345704794 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12903 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3699/2021 | Hjemmetjenester Svar på forespørsel om eInnsyn: Sak 2021/371 - Løpenr. 2651/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12170 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 2987/2021 | Service og støtte Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2550/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Søknad og CV - Ferievikarer institusjonstjenester - st. ref. (4336194754) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2110/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester - st. ref. (4335658721) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2120/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Søknad og CV - Ferievikarer hjemmetjenesten - st. ref. (4336215983) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2100/2021 | Hjemmetjenester Utvidet søkerliste tilgjengelig - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10860 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1683/2021 | Kommunedirektør Invitasjon til intervju - Helsefagarbeider - Børgin Panorama Psykisk helse- og miljøtjenester - Børgin Panorama - st. ref. 4316939852 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10820 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1643/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svar på kartlegging av kjølebokser, kontakt - og leveringsadresse for mottak av vaksineutstyr http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9823 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 653/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Rundskriv fra skolen 08.01.21 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9821 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elever, foresatte og ansatte | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 651/2021 | Inderøy ungdomsskole Svar på søknad - Erfaringskonsulent rus Psykisk helse- og rustjenesten, Inderøy kommune - st. ref. 4288521603 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14471 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5259/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune Inderøy kommune - st. ref. 4297785487 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14455 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5243/2021 | Bibliotek Utvidet søkerliste - Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4345726459 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14403 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5191/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Gravehenvendelse nr. 5053-5951483, Inderøy, Skogvegen 22, 5053-045/054 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14082 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4874/2021 | Plan, landbruk og miljø Prosesskriv til Høyesterett http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13823 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gille advokater DA | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4615/2021 | Innkjøp Søknad og CV - Lærlinger - helsefag - st. ref. (4345704794) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12902 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3698/2021 | Hjemmetjenester Bestilling av eInnsyn: Sak 2021/371 - Løpenr.2651/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12169 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 2986/2021 | Service og støtte Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11733 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2551/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11297 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2119/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer institusjonstjenester Inderøy kommune - st. ref. 4336194754 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11287 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2109/2021 | Institusjonstjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11277 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2099/2021 | Hjemmetjenester Utvidet søkerliste tilgjengelig - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10859 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1682/2021 | Kommunedirektør Invitasjon til intervju - Helsefagarbeider - Børgin Panorama Psykisk helse- og miljøtjenester - Børgin Panorama - st. ref. 4316939852 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10811 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1634/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Rundskriv fra skolen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9820 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alle foresatte | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 650/2021 | Inderøy ungdomsskole Kartlegging vedrørende kommunenes kapasitet til å starte massevaksinering http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 641/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Søknad og CV - Erfaringskonsulent rus - st. ref. (4288521603) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14470 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5258/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Søknad og CV - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune - st. ref. (4297785487) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14454 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5242/2021 | Bibliotek Utvidet søkerliste tilgjengelig - Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4345726459 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14402 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5190/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Gravehenvendelse nr. 5053-5951482, Inderøy, Hyllmyra 3, 5053-045 /050 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14080 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4872/2021 | Plan, landbruk og miljø Vedrørende svar på søksmålsvarsel http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13822 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gille advokater DA | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4614/2021 | Innkjøp Bjørka Gård - vedtak fra KS 17.06.19 og skjenkebevilling 01.10.20 - 30.09.24 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13299 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Westerhus | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 4093/2021 | Personal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13103 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3898/2021 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4345704794 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12901 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3697/2021 | Hjemmetjenester Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11734 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2552/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Svar på bestilling av eInnsyn: Sak 2020/5852, 2020/6381 og 2021/315 - Løpenr. 2277/2021, 2275/2021, 2255/2021, og 2256/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11959 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2777/2021 | Service og støtte Søknad og CV - Ferievikarer institusjonstjenester - st. ref. (4336194754) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11286 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2108/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester - st. ref. (4335658721) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2112/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Søknad og CV - Ferievikarer hjemmetjenesten - st. ref. (4336215983) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2098/2021 | Hjemmetjenester Avslag, stilling besatt - Vikarer i barnehagene Fellesadm. Skole og barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4301462338 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10858 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1681/2021 | Personal Invitasjon til intervju - Helsefagarbeider - Børgin Panorama Psykisk helse- og miljøtjenester - Børgin Panorama - st. ref. 4316939852 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10810 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1633/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Invitasjon til intervju - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10817 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1640/2021 | Kommunedirektør Godt nytt år! http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9230 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elever, foresatte og ansatte | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 60/2021 | Inderøy ungdomsskole Distribusjon av koronavaksine uke 3 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9794 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 624/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Svar på søknad - Erfaringskonsulent rus Psykisk helse- og rustjenesten, Inderøy kommune - st. ref. 4288521603 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14469 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5257/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune Inderøy kommune - st. ref. 4297785487 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14453 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5241/2021 | Bibliotek Utvidet søkerliste tilgjengelig - Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4345726459 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14401 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5189/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Gravehenvendelse nr. 5053-5950106, Inderøy, Røravegen 651, 5053 - 180/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13978 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4770/2021 | Plan, landbruk og miljø Klagebehandling - innsyn - arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester - Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13658 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 4451/2021 | Innkjøp Skjenkebevilling og universell utforming http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES HANDIKAPFORBUND TRØNDELAG | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 4068/2021 | Personal Søknad og CV - Lærlinger - helsefag - st. ref. (4345704794) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12900 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3696/2021 | Hjemmetjenester ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12734 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3530/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11735 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2553/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Bestilling av eInnsyn: Sak 2020/5852, 2020/6381, 2021/315 - Løpenr 2277/2021, 2275/2021, 2255/2021, og 2256/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2774/2021 | Service og støtte Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11289 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2111/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer institusjonstjenester Inderøy kommune - st. ref. 4336194754 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11285 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2107/2021 | Institusjonstjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11275 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2097/2021 | Hjemmetjenester Utvidet søkerliste - Ferievikarer kjøkken og vaskeri - st. ref. 4336443523 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11383 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2205/2021 | Institusjonstjenester Avslag, stilling besatt - Vikarer i barnehagene Fellesadm. Skole og barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4301462338 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10857 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1680/2021 | Personal Invitasjon til intervju - Helsefagarbeider - Børgin Panorama Psykisk helse- og miljøtjenester - Børgin Panorama - st. ref. 4316939852 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10809 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1632/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Invitasjon til intervju - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10816 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1639/2021 | Kommunedirektør Undervisningsform i uke 1 og 2 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9189 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elever, foresatte og ansatte | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 19/2021 | Inderøy ungdomsskole Oppdatert brukerveiledning vedrørende kjøleboksene Dometic http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9793 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 623/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Til kommunehelsetjenesten – informasjon om våreksamen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14467 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5255/2021 | Kommunedirektør Søknad og CV - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune - st. ref. (4297785487) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14452 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5240/2021 | Bibliotek Svarbrev, søknad mottatt - Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4345726459 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14400 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5188/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Gravehenvendelse nr. 5053-5950244, Inderøy, Nessetvegen 341A,5053-192/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13965 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4757/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13257 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 4052/2021 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4345704794 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12899 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3695/2021 | Hjemmetjenester Om oversendelse av sak - avslag på innsynskrav - anskaffelse 20018 ny konkurranse Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester - rammeavtale for kommunene Snåsa - Verran - Inderøy - Verdal og Levanger http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12850 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VAAR ADVOKAT AS | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3646/2021 | Innkjøp Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11736 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2554/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Offentlig søkerliste - Ferievikarer kjøkken og vaskeri - st. ref. 4336443523 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11382 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2204/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer hjemmetjenesten - st. ref. (4336215983) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2096/2021 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Ferievikarer institusjonstjenester - st. ref. (4336194754) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2106/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester - st. ref. (4335658721) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2094/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Avslag, stilling besatt - Vikarer i barnehagene Fellesadm. Skole og barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4301462338 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10856 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1679/2021 | Personal Invitasjon til intervju - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10815 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1638/2021 | Kommunedirektør Invitasjon til intervju - Helsefagarbeider - Børgin Panorama Psykisk helse- og miljøtjenester - Børgin Panorama - st. ref. 4316939852 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10694 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.02.2021 | RegistryNumber: 1517/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Kartlegging av behov for kjølebokser/batteripakker, samt kontroll av kontaktperson/leveringsadresser for vaksineutstyr http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 526/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Svarbrev, søknad mottatt - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune Inderøy kommune - st. ref. 4297785487 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14451 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5239/2021 | Bibliotek Svarbrev, søknad mottatt - Kommunedirektør Inderøy kommune - st. ref. 4337189049 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14441 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5229/2021 | Ordfører Søknad og CV - Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid - st. ref. (4345726459) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14399 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5187/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Gravehenvendelse nr. 5053-5949739, Inderøy, Flagvegen 446,5053-184/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13907 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4699/2021 | Plan, landbruk og miljø Oppdaterte smittevernveiledere for skole http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4688/2021 | Kommunedirektør Søknad og CV - Lærlinger - helsefag - st. ref. (4345704794) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12898 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3694/2021 | Hjemmetjenester Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11737 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2555/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Svar på bestilling av innsyn: Sak 2020/5459 - 2020/5682, 2021/286 og 2020/3394 - Løpenr 1863/2021, 1747/2021, 1820/2021, 1948/2021 og 1822/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11473 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2291/2021 | Service og støtte ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10702 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 1525/2021 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11271 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2093/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer institusjonstjenester Inderøy kommune - st. ref. 4336194754 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11283 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2105/2021 | Institusjonstjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11273 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2095/2021 | Hjemmetjenester Utvidet søkerliste tilgjengelig - Ferievikarer kjøkken og vaskeri Inderøy kommune - st. ref. 4336443523 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11366 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2188/2021 | Institusjonstjenester Avslag, stilling besatt - Vikarer i barnehagene Fellesadm. Skole og barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4301462338 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10855 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1678/2021 | Personal Invitasjon til intervju - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10814 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1637/2021 | Kommunedirektør FHI. Fortynning og opptrekk Comirnaty http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 512/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Søknad og CV - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune - st. ref. (4297785487) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14450 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5238/2021 | Bibliotek Søknad og CV - Kommunedirektør - st. ref. (4337189049) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14440 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5228/2021 | Ordfører Svarbrev, søknad mottatt - Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4345726459 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14398 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5186/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Gravehenvendelse nr. 5053-5949364, Inderøy, Stokkanvegen 220, 5053-049/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13879 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4671/2021 | Veg, vann og avløp Oppdatert smittevernveileder for barnehage http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4687/2021 | Kommunedirektør Utvidet søkerliste - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg - st. ref. 4352319511 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13043 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3839/2021 | Hjemmetjenester Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4345704794 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12897 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3693/2021 | Hjemmetjenester ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12797 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3593/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11738 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2556/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Bestilling av eInnsyn: Sak 2020/5459, 2020/5682, 2021/286 og 2020/3394 - Løpenr 1863/2021, 1747/2021, 1820/2021, 1948/2021 og 1822/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11465 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 2283/2021 | Service og støtte Oversendelse til Høyesterett - anke ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11432 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges Høyesterett | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 2252/2021 | Innkjøp Søknad og CV - Ferievikarer institusjonstjenester - st. ref. (4336194754) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2092/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester - st. ref. (4335658721) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11266 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2088/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Søknad og CV - Ferievikarer kjøkken og vaskeri - st. ref. (4336443523) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11346 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2168/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer hjemmetjenesten - st. ref. (4336215983) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2090/2021 | Hjemmetjenester Avslag, stilling besatt - Vikarer i barnehagene Fellesadm. Skole og barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4301462338 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10854 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1677/2021 | Personal Invitasjon til intervju - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10813 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1636/2021 | Kommunedirektør Avklaring vedr. vaksinedoser til fordeling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 511/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Svarbrev, søknad mottatt - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune Inderøy kommune - st. ref. 4297785487 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14449 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5237/2021 | Bibliotek Svarbrev, søknad mottatt - Kommunedirektør Inderøy kommune - st. ref. 4337189049 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14439 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5227/2021 | Ordfører Søknad og CV - Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid - st. ref. (4345726459) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14397 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5185/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Tiltak for tilstedeværelse og godt smittevern i barnehage og skole http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4632/2021 | Kommunedirektør Gravehenvendelse nr. 5053-5948141, Inderøy, Vinnavegen 109, 5053-318/118 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4517/2021 | Plan, landbruk og miljø Aksjeoppgaven for 2020 er tilgjengelig i Altinn. http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 4040/2021 | Økonomi Offentlig søkerliste - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg - st. ref. 4352319511 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13042 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bistand og omsorg | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3838/2021 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Lærlinger - helsefag - st. ref. (4345704794) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3692/2021 | Hjemmetjenester Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11739 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2557/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11267 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2089/2021 | Hjemmetjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer kjøkken og vaskeri Inderøy kommune - st. ref. 4336443523 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11345 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2167/2021 | Institusjonstjenester Svar på bestilling av eInnsyn: Hvordan kommunene håndterer vaksineringen mot koronaviruset http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11365 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AFTENPOSTEN AS | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2187/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11265 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2087/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer institusjonstjenester Inderøy kommune - st. ref. 4336194754 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11269 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2091/2021 | Institusjonstjenester ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10452 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.02.2021 | RegistryNumber: 1275/2021 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Vikarer i barnehagene Fellesadm. Skole og barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4301462338 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10853 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1676/2021 | Personal Invitasjon til intervju - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10812 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1635/2021 | Kommunedirektør Fordeling av koronavaksine i uke 4 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9658 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 488/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Gravemelding 5053- 008/041 ,Kvistadbakkan 20 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JOHANNES LØNVIK AS | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5297/2021 | Plan, landbruk og miljø Søknad og CV - Kommunedirektør - st. ref. (4337189049) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5226/2021 | Ordfører Svarbrev, søknad mottatt - Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4345726459 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14396 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5184/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Søknad og CV - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune - st. ref. (4297785487) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14448 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5236/2021 | Bibliotek Svar på forslag til nye store boligtomter på Sandvollan/Manem http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14104 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Fjeset | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4896/2021 | Ordfører Gravehenvendelse nr. 5053-5946464, Inderøy, Loavegen 13A, 5053-073/002 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13567 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK IKT AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 4360/2021 | Plan, landbruk og miljø Kompensasjon for merutgifter knyttet til smittevernstiltak i barnehager og skoler og forventninger til kommuner og fylkeskommuner http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 11.03.2021 | RegistryNumber: 3915/2021 | Kommunedirektør Utvidet søkerliste tilgjengelig - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4352319511 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13037 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3833/2021 | Hjemmetjenester Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4345704794 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12895 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3691/2021 | Hjemmetjenester Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2560/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer kjøkken og vaskeri Inderøy kommune - st. ref. 4336443523 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11336 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2158/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer hjemmetjenesten - st. ref. (4336215983) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2086/2021 | Hjemmetjenester Bestilling av eInnsyn: Kommunens vedtak om drifts- og kapitaltilskudd til alle ordinære barnehager i kommunen for 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDFORBUND) AVD OSLO | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2175/2021 | Oppvekst Søknad og CV - Ferievikarer institusjonstjenester - st. ref. (4336194754) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2080/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester - st. ref. (4335658721) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2082/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1943/2021 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Vikarer i barnehagene Fellesadm. Skole og barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4301462338 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10852 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1675/2021 | Personal Svarbrev, søknad mottatt - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10764 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1587/2021 | Kommunedirektør ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10099 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.01.2021 | RegistryNumber: 927/2021 | Inderøy ungdomsskole FHI - Informasjon om vurdering av svært skrøpelige eldre http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 432/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste 5053-135/055 - Søknad om ferdigattest ,Svingen 2 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14747 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUS arkitekter AS | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 5533/2021 | Plan, landbruk og miljø Svarbrev, søknad mottatt - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune Inderøy kommune - st. ref. 4297785487 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14447 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5235/2021 | Bibliotek SV: Gravemelding Loavegen 13A. Ref jp. 27 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14341 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alstad Entreprenør | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5129/2021 | Veg, vann og avløp Svarbrev, søknad mottatt - Kommunedirektør Inderøy kommune - st. ref. 4337189049 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14437 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5225/2021 | Ordfører Søknad og CV - Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid - st. ref. (4345726459) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14395 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5183/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Forslag til nye store boligtomter på Sandvollan/Manem - innspill til kommuneplanens arealdel http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Fjeset | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4895/2021 | Plan, landbruk og miljø Plan-ID 2019002 Henvendelse angående vedtatt detaljplan for Bjønnavegen 10-12 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13065 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arve Saltvik | Journaldato: 11.03.2021 | RegistryNumber: 3861/2021 | Plan, landbruk og miljø Utvidet søkerliste tilgjengelig - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4352319511 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13036 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3832/2021 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Lærlinger - helsefag - st. ref. (4345704794) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12894 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3690/2021 | Hjemmetjenester Gravehenvendelse nr. 5053-5943002, Inderøy, Vikanmarka 45, 5053-187/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3726/2021 | Plan, landbruk og miljø Oppfordring til barnehager uten noe mattilbud om å innføre frukt, grønt og melk http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12839 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG HOVEDKONTOR | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3635/2021 | Kommunedirektør Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11743 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2561/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11259 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2081/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer institusjonstjenester Inderøy kommune - st. ref. 4336194754 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11257 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2079/2021 | Institusjonstjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11263 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2085/2021 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Ferievikarer kjøkken og vaskeri - st. ref. (4336443523) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2157/2021 | Institusjonstjenester Svar på bestilling av eInnsyn: Sak 2020/6618 - Løpnr 1304, - 1739, - 1242,- 804/2021 og 13816/2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11118 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1940/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Vikarer i barnehagene Fellesadm. Skole og barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4301462338 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10851 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1674/2021 | Personal Søknad og CV - Enhetsleder skole - st. ref. (4334204103) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10763 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1586/2021 | Kommunedirektør 5053-135/055 - Gjennomføringsplan , Meieribakken 7 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14746 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUS arkitekter AS | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 5532/2021 | Plan, landbruk og miljø Søknad og CV - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune - st. ref. (4297785487) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14446 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5234/2021 | Bibliotek Søknad og CV - Kommunedirektør - st. ref. (4337189049) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14436 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5224/2021 | Ordfører Svarbrev, søknad mottatt - Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4345726459 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14394 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5182/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Gravemelding Loavegen 13A http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alstad Entreprenør | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 5123/2021 | Veg, vann og avløp Statens vegvesens uttalelse til offentlig ettersyn - Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 - Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN STEINKJER TRAFIKKSTASJON | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 4623/2021 | Plan, landbruk og miljø Utvidet søkerliste tilgjengelig - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4352319511 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13035 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3831/2021 | Hjemmetjenester Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4345704794 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12893 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3689/2021 | Hjemmetjenester Plan-ID 2019002 Henvendelse angående vedtatt detaljplan for Bjønnavegen 10-12 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arve Saltvik | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 3433/2021 | Plan, landbruk og miljø Gravehenvendelse nr. 5053-5940871, Inderøy, Følstadvegen 141, 344/020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12556 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 3358/2021 | Plan, landbruk og miljø Vedtak i klagesak - dispensasjon - Inderøy 003/012 - kommunens vedtak stadfestes http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12212 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 26.02.2021 | RegistryNumber: 3029/2021 | Plan, landbruk og miljø Presisering av tiltak i voksenopplæringen - corona http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12006 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2824/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11744 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2562/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Søknad og CV - Ferievikarer institusjonstjenester - st. ref. (4336194754) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2078/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester - st. ref. (4335658721) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11252 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2074/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Søknad og CV - Ferievikarer kjøkken og vaskeri - st. ref. (4336443523) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11334 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2156/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer hjemmetjenesten - st. ref. (4336215983) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11262 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2084/2021 | Hjemmetjenester Bestilling av eInnsyn: Sak 2020/6618 - Løpenummer 1304/2021, 1739/2021, 1242/2021, 804/2021 og 13816/2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1939/2021 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Vikarer i barnehagene Fellesadm. Skole og barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4301462338 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10850 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1673/2021 | Personal Svarbrev, søknad mottatt - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10762 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1585/2021 | Kommunedirektør 5053-135/055 - Søknad om ferdigattest , Meieribakken 7 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUS arkitekter AS | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 5531/2021 | Plan, landbruk og miljø Utlysning - koordinator skolebibliotek - annonse st.ref. 4297785487 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14445 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5233/2021 | Bibliotek Svarbrev, søknad mottatt - Kommunedirektør Inderøy kommune - st. ref. 4337189049 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14435 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5223/2021 | Ordfører Søknad og CV - Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid - st. ref. (4345726459) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14393 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5181/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Gravemelding for Øystein Hellberg Flagvegen 446. Ref jp. 23 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14296 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Farbu og Gausen AS | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 5084/2021 | Veg, vann og avløp Møteinnkalling - representantskapet i Konsek Trøndelag 26.04.21 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13979 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4771/2021 | Kommunedirektør Høring - Kommuneplanens samfunnsdel - 5053 - Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13627 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG TRONDHEIM m.fl. | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 4420/2021 | Plan, landbruk og miljø Utvidet søkerliste tilgjengelig - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4352319511 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3830/2021 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Lærlinger - helsefag - st. ref. (4345704794) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3688/2021 | Hjemmetjenester Gravehenvendelse nr. 5053-5940788, Inderøy, 021/002 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 3349/2021 | Plan, landbruk og miljø Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2563/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Ettersending av dokumenter http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11814 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2632/2021 | Plan, landbruk og miljø Alle skoler må melde på elever til skriftlig eksamen for våren 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11771 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2589/2021 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11251 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2073/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer institusjonstjenester Inderøy kommune - st. ref. 4336194754 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2077/2021 | Institusjonstjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11261 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2083/2021 | Hjemmetjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer kjøkken og vaskeri Inderøy kommune - st. ref. 4336443523 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11333 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2155/2021 | Institusjonstjenester Svar på bestilling av innsyn: Sak 20/5058, 20/6618 og 21/134 - Løpenr. 17217 - 1739 - 1614/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11110 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1932/2021 | Service og støtte Kunngjøring - Detaljplan for Bjønnavegen 10 - 12 - Plan-ID 2019002 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11010 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LILLEBY TEGNEKONTOR m.fl. | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1832/2021 | Plan, landbruk og miljø Søknad og CV - Enhetsleder skole - st. ref. (4334204103) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10761 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1584/2021 | Kommunedirektør 5053-135/055 - Inderøy helsebygg - Meieribakken 7 - IG4 - godkjennes http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14711 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HUS ARKITEKTER AS | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 5499/2021 | Plan, landbruk og miljø Utvidet søkerliste tilgjengelig - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune Inderøy kommune - st. ref. 4297785487 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14443 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5231/2021 | Bibliotek ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14116 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 4908/2021 | Inderøy ungdomsskole Søknad og CV - Kommunedirektør - st. ref. (4337189049) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14434 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5222/2021 | Ordfører Svarbrev, søknad mottatt - Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4345726459 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14392 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5180/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Gravemelding for graving for tilbygg bolig ved Otervegen 3, Bjørn Endre Skjemstad. ref jp. 24 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14295 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Farbu og Gausen AS | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 5083/2021 | Veg, vann og avløp Protokoll fra kontrollutvalgsmøte http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 4120/2021 | Kommunedirektør Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4352319511 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13019 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3815/2021 | Hjemmetjenester Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4345704794 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12891 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3687/2021 | Hjemmetjenester Gravehenvendelse nr. 5053-5939755, Inderøy, Hamnavegen 60, 009/165 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12471 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3288/2021 | Veg, vann og avløp Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11746 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2564/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Søknad og CV - Ferievikarer institusjonstjenester - st. ref. (4336194754) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11242 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2064/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester - st. ref. (4335658721) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2066/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer kjøkken og vaskeri Inderøy kommune - st. ref. 4336443523 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11324 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2146/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer hjemmetjenesten - st. ref. (4336215983) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11254 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2076/2021 | Hjemmetjenester Bestilling av eInnsyn: Sak 2020/5058, 2020/6618 og 2021/134 - Løpenr. 1727/2021, 1739/2021 og 1614/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1917/2021 | Service og støtte Kunngjøring - Detaljplan for Bjønnavegen 10 - 12- Plan-ID 2019002 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11005 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Lillian Morken m.fl. | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1827/2021 | Plan, landbruk og miljø Søknad og CV - Enhetsleder skole - st. ref. (4334204103) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1583/2021 | Kommunedirektør Endrede tiltak for østlandskommuner http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1261/2021 | Kommunedirektør 5053-003/012 - Sakshaugvegen 10 - Nybygg og fradeling tomt - oversendelsesbrev til Statsforvalteren i Trøndelag http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 785/2021 | Plan, landbruk og miljø Svarbrev, søknad mottatt - Kommunedirektør Inderøy kommune - st. ref. 4337189049 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14433 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5221/2021 | Ordfører Søknad og CV - Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid - st. ref. (4345726459) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5179/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Gravemelding for graving for tilbygg bolig ved Otervegen 3, Bjørn Endre Skjemstad http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FARBU OG GAUSEN AS | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 5017/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13947 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4739/2021 | Inderøy ungdomsskole 5053-135/055 - Søknad om igangsettingstillatelse http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUS ARKITEKTER AS | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 4582/2021 | Plan, landbruk og miljø Veileder til kontrollutvalg- og revisjonsforskriften http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13296 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 4090/2021 | Kommunedirektør Søknad og CV - Helsefagarbeider/ hjelpepleier - st. ref. (4352319511) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13018 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3814/2021 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Lærlinger - helsefag - st. ref. (4345704794) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12890 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3686/2021 | Hjemmetjenester Avslag, stilling besatt - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune Inderøy kommune - st. ref. 4297785487 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12182 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 2999/2021 | Bibliotek Gravehenvendelse nr. 5053-5939304, Inderøy, Skogvegen 4, 045/011 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12142 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2959/2021 | Plan, landbruk og miljø Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11747 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2565/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Oversendelse av dok. spm. om innsyn i sak 20/6062 - høringsuttalelser http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10961 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 1784/2021 | Service og støtte Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2065/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer institusjonstjenester Inderøy kommune - st. ref. 4336194754 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11241 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2063/2021 | Institusjonstjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11253 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2075/2021 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Ferievikarer kjøkken og vaskeri - st. ref. (4336443523) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11323 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2145/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Enhetsleder skole - st. ref. (4334204103) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1582/2021 | Kommunedirektør Rødt nivå for barnehager og skoler i Oslo, Follo-regionen og Indre Østfold http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10137 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 965/2021 | Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5200/2021 | Inderøy ungdomsskole Søknad og CV - Kommunedirektør - st. ref. (4337189049) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14432 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5220/2021 | Ordfører Svarbrev, søknad mottatt - Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4345726459 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14390 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5178/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Rockegården AS - Søknad om støtte kompensasjonsordning - kr. 419 635 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ROCKEGÅRDEN AS | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4860/2021 | Næring Gravemelding og sanitærsøknad for Øystein Hellberg, Flagveggen 446 - Farbu & Gausen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13973 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FARBU OG GAUSEN AS | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4765/2021 | Plan, landbruk og miljø Møteinnkalling kontrollutvalget - 16.03.2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13087 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 11.03.2021 | RegistryNumber: 3883/2021 | Kommunedirektør Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4352319511 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13017 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3813/2021 | Hjemmetjenester Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4345704794 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12889 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3685/2021 | Hjemmetjenester Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider - Bakketun Psykisk helse- og miljøtjenester - Bakketun - st. ref. 4316888631 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12949 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3745/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12968 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3764/2021 | Inderøy ungdomsskole 5053-135/055 Inderøy Helsebygg - Meieribakken 7 - IG3 - godkjennes http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12608 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HUS ARKITEKTER AS | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 3404/2021 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune Inderøy kommune - st. ref. 4297785487 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12181 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 2998/2021 | Bibliotek Gravehenvendelse nr. 5053-5938522, Inderøy, Solberget 15, 5053-085/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11979 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2797/2021 | Plan, landbruk og miljø Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2566/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Søknad og CV - Ferievikarer institusjonstjenester - st. ref. (4336194754) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2062/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester - st. ref. (4335658721) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11236 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2058/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer kjøkken og vaskeri Inderøy kommune - st. ref. 4336443523 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11312 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2134/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer hjemmetjenesten - st. ref. (4336215983) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11250 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2072/2021 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Enhetsleder skole - st. ref. (4334204103) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10758 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1581/2021 | Kommunedirektør Bestilling av innsyn - Kommunens leverandører for 2019 og 2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORPUBLICA SA | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 1536/2021 | Økonomi Opplæring til elever som er hjemme http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 948/2021 | Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14411 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5199/2021 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Kommunedirektør Inderøy kommune - st. ref. 4337189049 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14431 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5219/2021 | Ordfører Søknad og CV - Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid - st. ref. (4345726459) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14389 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5177/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13089 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 3885/2021 | Inderøy ungdomsskole SV: Gravemelding 318/001, Vinnavegen 70 - Letnes entreprenør AS http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13946 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter@letnes.no | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4738/2021 | Veg, vann og avløp Saga senter for fotografi AS - Søknad om støtte kompensasjonsordning - kr. 84 267 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAGA - SENTER FOR FOTOGRAFI - AS | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4858/2021 | Næring ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13560 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 4353/2021 | Inderøy ungdomsskole Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13023 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 11.03.2021 | RegistryNumber: 3819/2021 | Service og støtte Søknad og CV - Helsefagarbeider/ hjelpepleier - st. ref. (4352319511) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13016 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3812/2021 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Lærlinger - helsefag - st. ref. (4345704794) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3684/2021 | Hjemmetjenester Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider - Bakketun Psykisk helse- og miljøtjenester - Bakketun - st. ref. 4316888631 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12948 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3744/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Avslag, stilling besatt - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune Inderøy kommune - st. ref. 4297785487 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12180 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 2997/2021 | Bibliotek ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11858 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2676/2021 | Inderøy ungdomsskole Gravehenvendelse nr. 5053-5938517, Inderøy, Framverranvegen 645, 5053-346/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11975 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2793/2021 | Plan, landbruk og miljø Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11749 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2567/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner 5053-135/055 Inderøy helsebygg - Meieribakken 7 - IG2 - godkjennes http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11459 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HUS ARKITEKTER AS | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 2277/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053 - 005/001 - Høringsinnspill - kyllingfjøs http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørnar Næss | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2181/2021 | Plan, landbruk og miljø Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11235 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2057/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer institusjonstjenester Inderøy kommune - st. ref. 4336194754 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11239 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2061/2021 | Institusjonstjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11249 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2071/2021 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Ferievikarer kjøkken og vaskeri - st. ref. (4336443523) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2133/2021 | Institusjonstjenester Svarbrev, søknad mottatt - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10757 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1580/2021 | Kommunedirektør Svar på innsyn i leverandørdata for 2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10711 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunal Rapport | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1534/2021 | Service og støtte Tilbake til gult nivå http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9897 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 727/2021 | Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14410 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5198/2021 | Inderøy ungdomsskole Søknad og CV - Kommunedirektør - st. ref. (4337189049) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14430 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5218/2021 | Ordfører Søknad og CV - Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid - st. ref. (4345726459) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5176/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Utskifting av Sea King redningshelikopter 330 skvadron avdeling Ørland http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14342 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skvadron 333 Ørland | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 5130/2021 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Kaldalstua Flerbrukshus - Søknad om støtte kompensasjonsordning - kr. 15 000 / 15 000 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KALDALSTUA FLERBRUKSHUS | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4857/2021 | Næring Gravemelding - 5053 - 318/001, Vinnavegen 70 - Letnes entreprenør AS http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LETNES ENTREPRENØR AS | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4514/2021 | Veg, vann og avløp Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4352319511 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13015 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3811/2021 | Hjemmetjenester Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4345704794 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12887 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3683/2021 | Hjemmetjenester Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider - Bakketun Psykisk helse- og miljøtjenester - Bakketun - st. ref. 4316888631 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12947 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3743/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Høringsuttalelse - Elgstien panorama http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12437 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sunniva Lorentsen | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3254/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10426 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 1249/2021 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune Inderøy kommune - st. ref. 4297785487 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12179 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 2996/2021 | Bibliotek Gravehenvendelse nr. 5053-5938257, Inderøy, Meieribakken 7, 5053-135/055 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2752/2021 | Plan, landbruk og miljø Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2568/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Søknad og CV - Ferievikarer institusjonstjenester - st. ref. (4336194754) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11230 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2052/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester - st. ref. (4335658721) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2056/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer kjøkken og vaskeri Inderøy kommune - st. ref. 4336443523 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11306 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2128/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer hjemmetjenesten - st. ref. (4336215983) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2070/2021 | Hjemmetjenester ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1934/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11089 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1911/2021 | Inderøy ungdomsskole Oppfølgning av referat fra forhåndskonferanse kyllingfjøs http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11025 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristoffer Kvåle Sakshaug | Journaldato: 11.02.2021 | RegistryNumber: 1847/2021 | Plan, landbruk og miljø Søknad og CV - Enhetsleder skole - st. ref. (4334204103) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1579/2021 | Kommunedirektør Innsyn i leverandørdata for 2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10710 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Data Kommunal Rapport | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 1533/2021 | Service og støtte 5053-135/055 - Søknad om igangsettingstillatelse http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10543 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUS ARKITEKTER AS | Journaldato: 03.02.2021 | RegistryNumber: 1366/2021 | Plan, landbruk og miljø Om oversendelse av sak - avslag på innsynskrav - anskaffelse 20018 ny konkurranse Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10469 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG HOVEDKONTOR | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1292/2021 | Innkjøp Presisering av tiltaksperiode på rødt nivå - til og med 19. januar 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9656 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 486/2021 | Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14409 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5197/2021 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Kommunedirektør Inderøy kommune - st. ref. 4337189049 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14429 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5217/2021 | Ordfører Svarbrev, søknad mottatt - Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4345726459 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14387 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5175/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Kjerringa me Straumen AS - Søknad om støtte kompensasjonsordning - kr. 80 000 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14064 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KJERRINGA ME' STRAUMEN AS | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4856/2021 | Næring Bli med på Egenberedskapsuka 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4733/2021 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Søknad og CV - Helsefagarbeider/ hjelpepleier - st. ref. (4352319511) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13014 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3810/2021 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Lærlinger - helsefag - st. ref. (4345704794) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12886 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3682/2021 | Hjemmetjenester Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider - Bakketun Psykisk helse- og miljøtjenester - Bakketun - st. ref. 4316888631 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12946 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3742/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester SV: Gravemelding Flagvegen 272. O.K. Bakkenget. Ref. jp. 19 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12721 Type: Utgående brev | Avs/Mot: olekristian@norlog.no | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3517/2021 | Veg, vann og avløp Avslag, stilling besatt - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune Inderøy kommune - st. ref. 4297785487 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 2995/2021 | Bibliotek Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11752 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2570/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Gravehenvendelse nr. 5053-5937121, Inderøy, Røravegen 645, 5053-180/004 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 2340/2021 | Plan, landbruk og miljø Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11233 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2055/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer institusjonstjenester Inderøy kommune - st. ref. 4336194754 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11229 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2051/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer kjøkken og vaskeri - st. ref. (4336443523) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2127/2021 | Institusjonstjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11247 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2069/2021 | Hjemmetjenester Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10904 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1727/2021 | Kommunedirektør Svarbrev, søknad mottatt - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10755 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1578/2021 | Kommunedirektør Svar på bestilling av innsyn - Skarnsundet Montesorri SA og Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10708 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steinkjer24 | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 1531/2021 | Kommunedirektør 5053 - 005/001 - Høringsinnspill - Kyllingfjøs http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10717 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristian Stenstad m.fl. | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 1540/2021 | Plan, landbruk og miljø NVEs tilbakemelding - Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Elgstien panorama, plan-ID 2020003 - Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10492 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tormod Hagerup | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 1315/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10574 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.02.2021 | RegistryNumber: 1397/2021 | Inderøy ungdomsskole Oversendelse av kommentarer i forbindelse med klage over innsyn http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10434 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VAAR ADVOKAT AS | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 1257/2021 | Innkjøp ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10423 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1246/2021 | Inderøy ungdomsskole Fotodokumentasjon av Svingen 2 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUS ARKITEKTER AS | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 1032/2021 | Plan, landbruk og miljø Søknad og CV - Kommunedirektør - st. ref. (4337189049) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5216/2021 | Ordfører Søknad og CV - Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid - st. ref. (4345726459) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14386 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5174/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14172 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 4964/2021 | Inderøy ungdomsskole Primstaven Inderøy AS - Søknad om støtte kompensasjonsordning - kr.73 000 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PRIMSTAVEN INDERØY AS | Journaldato: 31.03.2021 | RegistryNumber: 4831/2021 | Næring Nyhavna Utvikling IKS - Protokoll fra møte 12.03.21 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13485 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRONDHEIM HAVN IKS | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 4278/2021 | Ordfører Beredskap - varslingsliste for eksterne - Indre Fosen kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13179 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INDRE FOSEN KOMMUNE | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3974/2021 | Plan, landbruk og kommunalteknikk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3848/2021 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4352319511 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13013 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3809/2021 | Hjemmetjenester Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4345704794 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12885 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3681/2021 | Hjemmetjenester Samlede journalposter ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12566 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3362/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Gravemelding Flagvegen 272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12719 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Kristian Bakkenget | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3515/2021 | Veg, vann og avløp Arbeidsavtale - fast 15,73% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12495 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 3312/2021 | Personal Avslag, stilling besatt - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune Inderøy kommune - st. ref. 4297785487 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12177 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 2994/2021 | Bibliotek ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11562 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2380/2021 | Sandvollan barnehage Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11751 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2569/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Søknad og CV - Ferievikarer institusjonstjenester - st. ref. (4336194754) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11226 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2048/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester - st. ref. (4335658721) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11228 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2050/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer kjøkken og vaskeri Inderøy kommune - st. ref. 4336443523 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11296 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2118/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer hjemmetjenesten - st. ref. (4336215983) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11246 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2068/2021 | Hjemmetjenester Gravehenvendelse nr. 5053-5935079, Inderøy, Øvre Vangsgrendvegen 27, 5053 - 040 /001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10929 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 10.02.2021 | RegistryNumber: 1752/2021 | Plan, landbruk og miljø Møteprotokoll Inderøy kontrollutvalget - 09.02.2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10898 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1721/2021 | Kommunedirektør Svarbrev, søknad mottatt - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10754 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1577/2021 | Kommunedirektør 5053-005/001 - Etterspør vedtak - Dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av nytt landbruksbygg for kyllingproduksjon http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10576 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.02.2021 | RegistryNumber: 1399/2021 | Plan, landbruk og miljø Bestilling innsyn høringssvar sak 20/6062 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trønder-avisa | Journaldato: 03.02.2021 | RegistryNumber: 1428/2021 | Service og støtte Om oversendelse av sak - Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester - rammeavtale for kommuner http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10409 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1232/2021 | Innkjøp Uttalelse vedrørende høringsbrev av 15.12.2020 om Elgstien Panorama - plan 2020003 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Holmen m.fl. | Journaldato: 29.01.2021 | RegistryNumber: 1206/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.01.2021 | RegistryNumber: 1088/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 952/2021 | Inderøy ungdomsskole Søknad om samtykke - innvilgning http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10034 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 862/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-009/167 Overs. av matrikkelbrev http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9700 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vibeke Tronstad Selnes m.fl. | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 530/2021 | Plan, landbruk og miljø Svarbrev, søknad mottatt - Kommunedirektør Inderøy kommune - st. ref. 4337189049 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14427 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5215/2021 | Ordfører Svarbrev, søknad mottatt - Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4345726459 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14385 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5173/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Waadesamtale- og kunstterapihage Rita Atmbri Waade - Søknad om støtte kompensasjonsordning - kr.78 000 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14038 Type: Inngående brev | Avs/Mot: WAADESAMTALE-OGKUNSTTERAPIHAGE RITA ATMBRI WAADE | Journaldato: 31.03.2021 | RegistryNumber: 4830/2021 | Næring Barneverninstitusjonene i kommunen har status som samfunnskritisk funksjon http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGIONKONTOR MIDT | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 4622/2021 | Kommuneoverlege ANGIVELIGE ULOVLIGE BYGGE- OG ANLEGGS-ARBEIDER | OPPFØLGING AV VARSLERSAK FRA BDO-REVISOR KETIL GRANLUND | STRAFFELOVENS § 221 – 226, jf. 361 – 362 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13782 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar-Arnljot Pedersen | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 4574/2021 | Plan, landbruk og miljø Bestilling av stemmesedler til stortingsvalget 2021 - Inderøy kommune. Stemmeseddelsett http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13287 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 4081/2021 | Service og støtte Møte i representantskapet Nyhavna Utvikling IKS 12.03.21 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13150 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRONDHEIM HAVN IKS | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3945/2021 | Ordfører ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12954 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3750/2021 | Inderøy ungdomsskole Søknad og CV - Helsefagarbeider/ hjelpepleier - st. ref. (4352319511) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13012 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3808/2021 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Lærlinger - helsefag - st. ref. (4345704794) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12884 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3680/2021 | Hjemmetjenester Påminnelse: Søk om rolle i Helsedirektoratets fellesrapportering http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12859 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3655/2021 | Plan, landbruk og kommunalteknikk SV: Gravemelding Loamyra F&G. Ny VL. Ref. jp. 17 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12716 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Fossum | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3512/2021 | Veg, vann og avløp Arbeidsavtale - fast 15,73% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12487 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 3304/2021 | Personal Avslag, stilling besatt - Koordinator for skolebibliotek Inderøy kommune Inderøy kommune - st. ref. 4297785487 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 2993/2021 | Bibliotek ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11471 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2289/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11753 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2571/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11227 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2049/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer institusjonstjenester Inderøy kommune - st. ref. 4336194754 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11225 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2047/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer kjøkken og vaskeri - st. ref. (4336443523) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2117/2021 | Institusjonstjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11245 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2067/2021 | Hjemmetjenester ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10941 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1764/2021 | Sandvollan barnehage 5053-2019004 - Kunngjøring av planvedtak Jætåsen med oppvekstsenter - sektor http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10997 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1820/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-2020004 - Kunngjøring Naustvollan hytteområde - sektor http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1856/2021 | Plan, landbruk og miljø Svarbrev, søknad mottatt - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10753 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1576/2021 | Kommunedirektør Gravehenvendelse nr. 5053-5934461, Inderøy, Søndre Lensmyrvegen 29, 5053-172/181 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10792 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1615/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-005/001 - Kristoffer Kvåle Sakshaug - kyllingfjøs - varsel/høring av planer http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Inge Yri | Journaldato: 03.02.2021 | RegistryNumber: 1395/2021 | Plan, landbruk og miljø Møteinnkalling - kontrollutvalget i Inderøy kommune 09.02.2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10449 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1272/2021 | Kommunedirektør Svar på forespørsel om eInnsyn: Terrorangrepene i 2011 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10373 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AFTENPOSTEN AS | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1196/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Uttalelse - Høring av detaljplan med plan-id 2020-003 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10382 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Christina Vist | Journaldato: 29.01.2021 | RegistryNumber: 1205/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10259 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.01.2021 | RegistryNumber: 1087/2021 | Inderøy ungdomsskole Søknad om samtykke - innvilgning http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10035 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 863/2021 | Plan, landbruk og miljø Om oversendelse av sak - Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester - rammeavtale for kommuner http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10044 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 872/2021 | Innkjøp 5053-009/167 Grunnbokutskrift og tinglyst veirett http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9698 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjartan Greiff Selnes m.fl. | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 528/2021 | Plan, landbruk og miljø Søknad og CV - Kommunedirektør - st. ref. (4337189049) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5214/2021 | Ordfører Svarbrev, søknad mottatt - Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4345726459 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14384 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5172/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Husfrua AS - Søknad om støtte kompensasjonsordning - kr. 57 000 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUSFRUA AS | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 4811/2021 | Næring VS: Reguleringsplan Stokkan steinbrudd -SOSI http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14000 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Berg | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4792/2021 | Plan, landbruk og miljø Koronavaksinasjonsprogrammet og prioriteringer http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13903 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I TRØNDELAG | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4695/2021 | Kommuneoverlege ANGIVELIG ULOVLIGE BYGGE- OG ANLEGGS-ARBEIDER | OPPFØLGING AV VARSLERSAK FRA BDO-REVISOR KETIL GRANLUND | GDPR OG STRAFFELOVENS § 211 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13721 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar-Arnljot Pedersen | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4513/2021 | Plan, landbruk og miljø Søknad på sommervikariat 2021 - Agnes Sjøstrand mfl http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 4430/2021 | Institusjonstjenester Bestilling av stemmesedler til stortingsvalget 2021 - Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13279 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 4074/2021 | Service og støtte Nyhavna Utvikling IKS http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRONDHEIM HAVN IKS | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3853/2021 | Ordfører Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4352319511 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13011 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3807/2021 | Hjemmetjenester Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4345704794 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12883 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3679/2021 | Hjemmetjenester Gravemelding ny Vannledning Loamyra http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12714 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Farbu & Gausen AS | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3510/2021 | Veg, vann og avløp ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 3346/2021 | Inderøy ungdomsskole Innstilling - Helsefagarbeider - Bakketun Psykisk helse- og miljøtjenester - st. ref. 4316888631 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11948 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2766/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11754 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2572/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Søknad og CV - Ferievikarer institusjonstjenester - st. ref. (4336194754) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11216 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2038/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester - st. ref. (4335658721) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11224 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2046/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer kjøkken og vaskeri Inderøy kommune - st. ref. 4336443523 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11232 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2054/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer hjemmetjenesten - st. ref. (4336215983) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11238 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2060/2021 | Hjemmetjenester 5053-2020004 - Kunngjøring av planvedtak Naustvollan hytteområde http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11024 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gerd Evelyn Naustvoll m.fl. | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1846/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-2019004- Kunngjøring av planvedtak Jætåsen med oppvekstsenter http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10924 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Melhus m.fl. | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1747/2021 | Plan, landbruk og miljø NVE - Varsel om snøskredfare for Trøndelag http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11150 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1972/2021 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Søknad og CV - Enhetsleder skole - st. ref. (4334204103) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10752 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1575/2021 | Kommunedirektør Gravehenvendelse nr. 5053-5933328, Inderøy, Utøyvegen 420,5053-014 /019 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 04.02.2021 | RegistryNumber: 1433/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10585 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.02.2021 | RegistryNumber: 1408/2021 | Inderøy ungdomsskole Arbeidsavtale ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10439 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 1262/2021 | Personal 5053-005/001 - Høringsinnspill - kyllingfjøs http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10465 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kirsten Margrete Skjervold Letnes | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1288/2021 | Plan, landbruk og miljø Utbygging av Elgstien Panorama http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gangstad Velforening | Journaldato: 29.01.2021 | RegistryNumber: 1198/2021 | Plan, landbruk og miljø Bestilling av eInnsyn: Vedrørende terrorangrepene i 2011 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AFTENPOSTEN AS | Journaldato: 29.01.2021 | RegistryNumber: 1195/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.01.2021 | RegistryNumber: 1084/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/7160 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 12142/2020 | Inderøy ungdomsskole 5053-135/055 Bo- og servicesenter/Helsehus - søknad om riving av Svingen 2 - godkjennes http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9998 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HUS ARKITEKTER AS | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 826/2021 | Plan, landbruk og miljø Svar ang. anke fra Spera http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9622 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gille advokat | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 452/2021 | Innkjøp Svarbrev, søknad mottatt - Kommunedirektør Inderøy kommune - st. ref. 4337189049 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14425 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5213/2021 | Ordfører Søknad og CV - Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid - st. ref. (4345726459) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5171/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Fristen for EU-kontroll nærmer seg for XD 87466 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14351 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 5139/2021 | Eiendom Kontantstøtterapport april 2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14010 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 4802/2021 | Service og støtte VS: Reguleringsendring - Stokkan steinbrudd http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13998 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Berg | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 4790/2021 | Plan, landbruk og miljø Andreas Hellan - Søknad om støtte kommunal kompensasjonsordning http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ANDREAS HELLAN | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 4803/2021 | Næring ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13730 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 4522/2021 | Inderøy ungdomsskole Henvendelse vedrørende vaksine - ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13727 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Guri Kåresdatter Falch | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4519/2021 | Kommuneoverlege Søknad på sommervikariat 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13595 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 4388/2021 | Helse og omsorg Analyser av KOSTRA-tall 2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN TELEMARKSFORSKING | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 4065/2021 | Økonomi Mur 1 på Vikaholmen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar-Arnljot Pedersen | Journaldato: 11.03.2021 | RegistryNumber: 3881/2021 | Plan, landbruk og miljø Søknad og CV - Helsefagarbeider/ hjelpepleier - st. ref. (4352319511) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13010 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3806/2021 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Lærlinger - helsefag - st. ref. (4345704794) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12882 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3678/2021 | Hjemmetjenester Innkalling til møter i representantskapet i Nyhavna Utvikling IKS http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12969 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRONDHEIM HAVN IKS | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3765/2021 | Ordfører ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/8972 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 13947/2020 | Sandvollan skole og barnehage SV: Gravemelding Hamnavegen 60 og 62. Ref jp. 15 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12702 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Fossum | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3498/2021 | Veg, vann og avløp ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12584 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 3380/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12489 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3306/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12213 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.02.2021 | RegistryNumber: 3030/2021 | Inderøy ungdomsskole Reguleringsplan Øvre Grande hyttefelt 2 - NVE http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2826/2021 | Plan, landbruk og miljø Oversendt Temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2021-2024 med oppdatert vedlegg http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10235 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 1063/2021 | Kultur Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2573/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11223 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2045/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer institusjonstjenester Inderøy kommune - st. ref. 4336194754 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11215 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2037/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer kjøkken og vaskeri - st. ref. (4336443523) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11231 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2053/2021 | Institusjonstjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11237 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2059/2021 | Hjemmetjenester Redningsselskapet - Ressursplan 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: REDNINGSSELSKAPET | Journaldato: 10.02.2021 | RegistryNumber: 1773/2021 | Plan, landbruk og kommunalteknikk ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10823 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1646/2021 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10751 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1574/2021 | Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10578 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.02.2021 | RegistryNumber: 1401/2021 | Inderøy ungdomsskole Invitasjon til intervju - Helsefagarbeider - Bakketun Psykisk helse- og miljøtjenester - Bakketun - st. ref. 4316888631 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10695 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.02.2021 | RegistryNumber: 1518/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10571 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.02.2021 | RegistryNumber: 1394/2021 | Inderøy ungdomsskole 5053-009/168 m. flere http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10474 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter Lindstrøm Elnan | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 1297/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10253 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.01.2021 | RegistryNumber: 1081/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 1156/2021 | Sakshaug skole Innlevering av komplett planforslag del 2 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pro Invenia | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 1168/2021 | Plan, landbruk og miljø Uttalelse Elgstien Panorama http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10323 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 1150/2021 | Plan, landbruk og miljø Svar på forespørsel om innsyn: Sak 2019/685 - Løpenr. 8560/2020 - jp.49 og 64 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10267 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Tanberg Haugseth | Journaldato: 27.01.2021 | RegistryNumber: 1095/2021 | Service og støtte Gravehenvendelse nr. 5053-5931547, Inderøy, Sandvollanvegen 309,5053-126/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 27.01.2021 | RegistryNumber: 1118/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/7142 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 12124/2020 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10127 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 955/2021 | Inderøy ungdomsskole Arbeidsavtale - engasjement skolebibliotekkoordinator http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10027 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 855/2021 | Personal Avtale om veirett http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9391 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysingen, Pb. 600 Sentrum, 3507 HØNEFOSS | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 221/2021 | Plan, landbruk og miljø Forkynning http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gille advokat | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 450/2021 | Innkjøp Søknad og CV - Kommunedirektør - st. ref. (4337189049) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14424 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5212/2021 | Ordfører Svarbrev, søknad mottatt - Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4345726459 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14382 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5170/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Fristen for EU-kontroll nærmer seg for DP 70520 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14350 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 5138/2021 | Eiendom Samlede journalposter ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14056 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 4848/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14121 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 4913/2021 | Inderøy ungdomsskole Øver - Bakken AS - Søknad støtte kommunal kompensasjonsordning - kr. 60 000 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13994 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØVER-BAKKEN AS | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4786/2021 | Næring Signert : Arbeidsavtale - ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13547 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 4340/2021 | Oppvekst Brev til kommuneoverlegene - haster http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13226 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 4021/2021 | Kommuneoverlege Mur 1 på Vikaholmen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13084 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar-Arnljot Pedersen | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3880/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12945 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3741/2021 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4352319511 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13009 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3805/2021 | Hjemmetjenester Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4345704794 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12881 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3677/2021 | Hjemmetjenester Kontantsøtterapport mars 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12808 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3604/2021 | Service og støtte Nyhavna Utvikling IKS - Utsettelse av representantskapsmøte http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12798 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRONDHEIM HAVN IKS | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3594/2021 | Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12458 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3275/2021 | Inderøy ungdomsskole Gravemelding Hamnavegen 60 og 62. http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Farbu & Gausen AS | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3495/2021 | Veg, vann og avløp ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12586 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 3382/2021 | Inderøy ungdomsskole Søknad om sommerjobb - Johanne Trandem Ness http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12636 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johanne Trandem Næss | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 3432/2021 | Personal ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12210 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3027/2021 | Inderøy ungdomsskole Purring for skjema med frist 15. januar, 15. og 22. februar, Kostra-rapportering http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3318/2021 | Økonomi 5053-037/013 May Beate og Stein Haugan - nybygg og bruksendring, Skarnsundveien 18 - Klagebehandling - Oversendelsesbrev Statsforvalteren i Trøndelag http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11603 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2421/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11532 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2350/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2574/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Søknad og CV - Ferievikarer institusjonstjenester - st. ref. (4336194754) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11208 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2030/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester - st. ref. (4335658721) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11222 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2044/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer kjøkken og vaskeri Inderøy kommune - st. ref. 4336443523 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11220 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2042/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer hjemmetjenesten - st. ref. (4336215983) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11214 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2036/2021 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Enhetsleder skole - st. ref. (4334204103) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1573/2021 | Kommunedirektør Datasikkerhets- og beredskapstiltak i kommunal sektor - brev fra KS http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunenes Sentralforbund KS | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1608/2021 | Kommunedirektør Refusjonsgaranti våren 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10500 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 1323/2021 | Oppvekst 5053-009/168 Underretning om matrikkelføring http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10461 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jannicke Lindstrøm Elnan m.fl. | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 1284/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-005/001 - Kristoffer Kvåle Sakshaug - kyllingfjøs - varsel/høring http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10317 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørnar Næss m.fl. | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1144/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10328 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1155/2021 | Sakshaug skole Samordnet uttalelse - detaljreguleringsplan for Øvre Grand hyttefelt 2 - Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10399 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1222/2021 | Plan, landbruk og miljø Elgstien Panorama http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lorents Christian Jacobsen Ryan | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 1143/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.01.2021 | RegistryNumber: 1079/2021 | Inderøy ungdomsskole Gravehenvendelse nr. 5053-5931542, Inderøy, Noremsvegen 56, 5053-058/006 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10287 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 27.01.2021 | RegistryNumber: 1115/2021 | Plan, landbruk og miljø Bestilling eInnsyn: Sak 2019/685 - Løpenr. 8560/2020 - 64 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Tanberg Haugseth | Journaldato: 27.01.2021 | RegistryNumber: 1083/2021 | Service og støtte ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/7140 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 12122/2020 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10101 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.01.2021 | RegistryNumber: 929/2021 | Inderøy ungdomsskole Kjennelse http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9619 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gille advokat | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 449/2021 | Innkjøp Søknad om igangsettingstillatelse - Bo - og servicesenter - Meieribakken 7 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9488 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HUS ARKITEKTER AS | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 318/2021 | Plan, landbruk og miljø Sak 05/21 til representantskapet 26.04.21 - Verdal kommune ny deltaker i Brannvesenet Midt IKS http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14768 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRANNVESENET MIDT IKS | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 5554/2021 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Svarbrev, søknad mottatt - Kommunedirektør Inderøy kommune - st. ref. 4337189049 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14423 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5211/2021 | Ordfører Søknad og CV - Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid - st. ref. (4345726459) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14381 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5169/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer SV 14116 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 5062/2021 | Eiendom Inderøy kommune - Straumen renseanlegg - avløp ubehandlet/behandlet - analyseres. 11.03.21 - 19.03.21 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AVD STJØRDAL | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 4577/2021 | Veg, vann og avløp Inderøy kulturhus AS - Søknad støtte kommunal kompensasjonsordning - kr. 499 480 / 30 000 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13972 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INDERØY KULTURHUS AS | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4764/2021 | Næring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13833 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4625/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13884 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4676/2021 | Inderøy ungdomsskole Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13772 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4564/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Arbeidsavtale - prosjektstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13340 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 4133/2021 | Personal Nord-Trøndelag krisesenter IKS - endringer i selskapsavtale http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13083 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORD TRØNDELAG KRISESENTER IKS | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3879/2021 | Service og støtte ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13174 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3969/2021 | Inderøy ungdomsskole Til kommuneoverlege - informasjon om hvordan bestille, endre eller fjerne tilganger i Beredskapsregisteret i forbindelse med oppfølging av innreisende til Norge http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13148 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3943/2021 | Kommuneoverlege Søknad og CV - Helsefagarbeider/ hjelpepleier - st. ref. (4352319511) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3804/2021 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Lærlinger - helsefag - st. ref. (4345704794) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12880 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3676/2021 | Hjemmetjenester Fwd: ID31375 STOKKAN STEINBRUDD - Inderøy kommune - Reguleringsendring - [INC ID# 127549] http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Berg | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3477/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12567 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3363/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3480/2021 | Inderøy ungdomsskole SV: Gravemelding Røravegen 645. Ref. jp. 10 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12644 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berg Maskin as | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 3440/2021 | Veg, vann og avløp Saksdokumenter - representantskapsmøter i Nyhavna Utvikling IKS http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRONDHEIM HAVN IKS | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 3406/2021 | Kommunedirektør 5053-141/003 - Forhåndsvarsel om pålegg om retting, forelegg og tvangsmulkt og politimelding - tiltak i strid med plan og bygningsloven § 20-3 på eiendommen Vikaholmen i Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar-Arnljot Pedersen | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 2771/2021 | Plan, landbruk og miljø Vedr. 202021849-8 - Informasjon og bestilling av stemmesedler til stortingsvalget 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12207 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 26.02.2021 | RegistryNumber: 3024/2021 | Service og støtte Påminnelse - Kvalitetssikring av KOSTRA-rapporteringen - frist 22. februar http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2781/2021 | Økonomi Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11757 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2575/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11221 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2043/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer institusjonstjenester Inderøy kommune - st. ref. 4336194754 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11207 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2029/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer kjøkken og vaskeri - st. ref. (4336443523) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11219 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2041/2021 | Institusjonstjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11213 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2035/2021 | Hjemmetjenester Svarbrev, søknad mottatt - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10749 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1572/2021 | Kommunedirektør Endringsrapport kontantstøtte februar 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10704 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1527/2021 | Service og støtte Nkom - Kort situasjonsrapport Nr. 3 - Feil på 4G tale http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10782 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1605/2021 | Plan, landbruk og kommunalteknikk ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10497 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 1320/2021 | Oppvekst ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10208 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1036/2021 | Inderøy ungdomsskole Høringsuttalelse til detaljreguleringsplan for Øvre Grande hyttefelt 2 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10398 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1221/2021 | Plan, landbruk og miljø Kopi av protokoll http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10363 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jannicke Lindstrøm Elnan m.fl. | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1190/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10265 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.01.2021 | RegistryNumber: 1093/2021 | Inderøy ungdomsskole 5053-005/001 - Kristoffer Kvåle Sakshaug - kyllingfjøs - varsel/høring av planer http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10141 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Inge Yri m.fl. | Journaldato: 29.01.2021 | RegistryNumber: 969/2021 | Plan, landbruk og miljø Elgstien Sandvollan http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10315 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KETIL VÅG | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 1142/2021 | Plan, landbruk og miljø Bestilling eInnsyn: Sak 2019/685 - Løpenr. 3867/2020 - 49 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10254 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marianne Tanberg Haugseth | Journaldato: 27.01.2021 | RegistryNumber: 1082/2021 | Service og støtte Gravehenvendelse nr. 5053-5931097, Inderøy, Floåsvegen 313, 5053-173/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10228 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 1056/2021 | Plan, landbruk og miljø Sommervikariat sommeren 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sofie Fogelkvist | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 949/2021 | Personal ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10020 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 848/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9939 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 769/2021 | Oppvekst Protokoll fra styremøte i Brannvesenet Midt IKS 16.04.21 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14766 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRANNVESENET MIDT IKS | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 5552/2021 | Plan, landbruk og kommunalteknikk ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14538 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5326/2021 | Sakshaug skole Søknad og CV - Kommunedirektør - st. ref. (4337189049) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5210/2021 | Ordfører Svarbrev, søknad mottatt - Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4345726459 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14380 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5168/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Vedtak om bruksforbud for kjøretøy XV 64613 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14078 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN STEINKJER TRAFIKKSTASJON | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4870/2021 | Eiendom Samlede journalposter ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14050 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.04.2021 | RegistryNumber: 4842/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Påminnelse om signering: Signere samtykke om utlevering av startlåndata til FoU-prosjekt http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUSBANKEN | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4652/2021 | Kommunedirektør Nye læreplaner – studieforberedende og yrkesfag http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13890 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4682/2021 | Oppvekst VIDU AS - Søknad støtte kommunal kompensasjonsordning - kr. 145 305 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13894 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VIDU AS | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4686/2021 | Næring Sundsnesvegen 23 - Museangrep rapport http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13797 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STRØMNES MARGARETE UDDU | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 4589/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Inderøy kommune - Kvennavika vannverk - råvann/drikkevann - analyseres. 10.03.21 - 22.03.21 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13771 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AVD STJØRDAL | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4563/2021 | Veg, vann og avløp ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13508 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 4301/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13197 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3992/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12962 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3758/2021 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4352319511 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13001 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3797/2021 | Hjemmetjenester Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4345704794 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12879 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3675/2021 | Hjemmetjenester ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12765 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3561/2021 | Inderøy ungdomsskole Tjenestebevis http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12647 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3443/2021 | Personal Slamrapport februar 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12735 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3531/2021 | Veg, vann og avløp Reguleringsendring - Stokkan steinbrudd http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12680 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Berg | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3476/2021 | Plan, landbruk og miljø Samlede journalposter ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12633 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3429/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12588 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 3384/2021 | Inderøy ungdomsskole 5053-5940817 Innhenting av ledningsdata for prosjektområde Stranda/Vikavegen 45 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12630 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innhentingstjenesten (Geomatikk) | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 3426/2021 | Veg, vann og avløp Signert : Arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12591 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 3387/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12026 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 2844/2021 | Inderøy ungdomsskole 5053-172/141 - Søknad om igangsettingstillatelse - Lensmyra Næringspark - endring av ansvarsrett - Godkjent http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12043 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LINQ PROSJEKT AS | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 2861/2021 | Plan, landbruk og miljø SV: Finansiering av kvalitetskontrollen av nøkkelbiotoper http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Trøndelag | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 2907/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11945 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2763/2021 | Inderøy ungdomsskole Informasjon om sametingsvalget http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11990 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2808/2021 | Service og støtte ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11780 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2598/2021 | Inderøy ungdomsskole Påminnelse om brukerundersøkelse om MSIS http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11783 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2601/2021 | Kommuneoverlege Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11758 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2576/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Søknad og CV - Ferievikarer institusjonstjenester - st. ref. (4336194754) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11206 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2028/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester - st. ref. (4335658721) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11210 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2032/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer kjøkken og vaskeri Inderøy kommune - st. ref. 4336443523 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11218 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2040/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer hjemmetjenesten - st. ref. (4336215983) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2024/2021 | Hjemmetjenester Svar på henvendelse om angivelig ulovlig bygge - og anleggsarbeider http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11148 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar-Arnljot Pedersen | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 1970/2021 | Plan, landbruk og miljø Kontantstøtterapport februar 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10703 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1526/2021 | Service og støtte Søknad og CV - Enhetsleder skole - st. ref. (4334204103) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1571/2021 | Kommunedirektør Samlede journalposter ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10513 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 1336/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Nkom - Kort situasjonsrapport Nr. 1 - Feil på 4G tale http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 1555/2021 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Samlede journalposter ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 1326/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Innspill til Øvre Grande Hyttefelt 2 Plan ID 2019003 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10395 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1218/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10440 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1263/2021 | Inderøy ungdomsskole Uttalelse Elgstien Panorama http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FUGLESANGDAHL AS | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 1141/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10128 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 956/2021 | Inderøy ungdomsskole Gravehenvendelse nr. 5053-5930819, Inderøy, 5053-180/113 HASTESAK http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 1030/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-005/001 - Etterspør vedtak - Dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av nytt landbruksbygg for kyllingproduksjon http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 953/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10104 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 932/2021 | Inderøy ungdomsskole Jobbsøknad http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Abdulla Yalcin | Journaldato: 22.01.2021 | RegistryNumber: 916/2021 | Personal Kvalitetssikring av KOSTRA-rapporteringen - PURRING for skjema med frist 15. januar http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kostra SSB | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 661/2021 | Økonomi Svar på forespørsel om eInnsyn: Sak.2021/58 - Løpenr. 405/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9788 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 618/2021 | Service og støtte ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9584 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 414/2021 | Inderøy ungdomsskole Arbeidsavtale vikar ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 5514/2021 | Inn-Trøndelag regnskap og lønn Innkalling med sakliste og innstilling Representantskapsmøte Brannvesenet Midt IKS 26 april 2021. http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14505 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRANNVESENET MIDT IKS | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5293/2021 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Svarbrev, søknad mottatt - Kommunedirektør Inderøy kommune - st. ref. 4337189049 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14421 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5209/2021 | Ordfører Søknad og CV - Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid - st. ref. (4345726459) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14379 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5167/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14115 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 4907/2021 | Inderøy ungdomsskole Sak er gjenåpnet ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14055 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.04.2021 | RegistryNumber: 4847/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13984 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4776/2021 | Sakshaug skole Fristen for EU-kontroll nærmer seg for XK 21898 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14001 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4793/2021 | Eiendom Foreningen Røra samfunnshus - Avtale og husleiekontrakt med Inderøy kommune - signert http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RØRA SAMFUNNSHUS | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4666/2021 | Kultur Berg Gård AS - Søknad støtte kommunal kompensasjonsordning - kr. 150 000 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13886 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BERG - GÅRD AS | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4678/2021 | Næring Sundsnesvegen 23 - Oppstilling og utlegg fra utleier http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13796 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET CHRISTENSEN - SMALÅS - HENDERSON ANS | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 4588/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Viktig informasjon før eksamen starter opp våren 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13783 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 4575/2021 | Oppvekst Varsel om tilsyn med Inderøy kommune sin tjenesteyting den 19042021 - Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A - Tvungen helsehjelp ved Mosvik omsorg og aktivitetssenter http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4502/2021 | Hjemmetjenester Inderøy kommune - Mosvik vannverk SA - råvann/drikkevann - analyseres. 10.03 - 22.03.21 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13769 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AVD STJØRDAL | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4561/2021 | Veg, vann og avløp ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3953/2021 | Inderøy ungdomsskole Retur av signert tilsagn om investeringstilskudd - Helsehus http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13032 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 11.03.2021 | RegistryNumber: 3828/2021 | Økonomi Ytterligere dokumentasjon behøves for LEI-validering (#65425) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christian (NordLEI Support) | Journaldato: 11.03.2021 | RegistryNumber: 3886/2021 | Økonomi Søknad og CV - Helsefagarbeider/ hjelpepleier - st. ref. (4352319511) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13000 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3796/2021 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Lærlinger - helsefag - st. ref. (4345704794) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12878 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3674/2021 | Hjemmetjenester Svar på spørsmål angående snuplass i Vangslivegen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12804 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ottar Mork | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3600/2021 | Veg, vann og avløp ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12796 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3592/2021 | Inderøy ungdomsskole Tilbakemelding fra melder, ungdom og foresatte http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12793 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3589/2021 | Inderøy ungdomsskole SV: Inderøy oppvekstsenter Vest, gravemelding og arbeidsvarsling. Ref. jp. 11 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12609 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Letnes Entreprenør AS | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 3405/2021 | Veg, vann og avløp ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12023 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 2841/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11935 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 2753/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2670/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10516 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 1339/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2577/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Brev til kommunelegen om korona http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 2284/2021 | Kommuneoverlege Kvalitetssikring av KOSTRA-rapporteringen. PURRING for skjema med frist 15. februar, 5053 Inderøy, orgnr 997391853 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11430 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 2250/2021 | Økonomi ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11109 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 1931/2021 | Sakshaug skole Slamrapport, januar 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11384 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2206/2021 | Veg, vann og avløp Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2031/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer institusjonstjenester Inderøy kommune - st. ref. 4336194754 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11205 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2027/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer kjøkken og vaskeri - st. ref. (4336443523) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11217 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2039/2021 | Institusjonstjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11201 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2023/2021 | Hjemmetjenester Angivelig ulovlige bygge - og anleggsarbeider - oppfølging av varslersak http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar-Arnljot Pedersen | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1916/2021 | Plan, landbruk og miljø Tilgjengelighet til valglokaler http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11015 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UNIVERSELL UTFORMING AS | Journaldato: 11.02.2021 | RegistryNumber: 1837/2021 | Service og støtte Svarbrev, søknad mottatt - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10747 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1570/2021 | Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 1507/2021 | Sakshaug skole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.02.2021 | RegistryNumber: 1398/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Fylkeskommunens uttalelse - Varsel om oppstart av reguleringsendring Stokkan steinbrudd http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10496 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 1319/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-172/141 - Søknad om igangsettingstillatelse - Lensmyra Næringspark http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LINQ PROSJEKT AS | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1305/2021 | Plan, landbruk og miljø Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-02-01 ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10447 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1270/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Vedr. 202015701-6 - Fylkeskommunens uttalelse til høring reguleringsplan Elgstien panorama - Inderøy kommune, plan-ID 2020003. Høringsfrist 31.01.2021. http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 1101/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9132 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.01.2021 | RegistryNumber: 14107/2020 | Inderøy ungdomsskole Høringsuttalelse Øvre Grande hyttefelt 2 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10222 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Holmen Følstad | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 1050/2021 | Plan, landbruk og miljø Gravehenvendelse nr. 5053-5930806, Inderøy, Hyllavegen 5, 5053 - 179/013 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10201 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 1029/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10111 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 939/2021 | Sakshaug skole Oppdatert varslingsliste - 20.01.2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9977 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 805/2021 | Plan, landbruk og kommunalteknikk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10012 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 840/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9818 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 648/2021 | Inderøy ungdomsskole Etterlyser søknad på søknad om bolystmidler 2020 - Sjøsprøyt treningspark http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9795 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KASTVOLLEN REHABILITERINGSSENTER AS | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 625/2021 | Næring Bestilling av eInnsyn: Sak 2021/58 - Løpenr. 405/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9787 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 617/2021 | Service og støtte ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9388 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 218/2021 | Inderøy ungdomsskole Kontantstøtterapport januar 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9623 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 453/2021 | Service og støtte Påminnelse anmälan ägarmöte i Naboer AB samt förslag till ägardirektiv http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14769 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naboer AB | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 5555/2021 | Næring Referat styremøte Brannvesenet Midt IKS 12.04.21 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14492 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRANNVESENET MIDT IKS | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5280/2021 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Søknad og CV - Kommunedirektør - st. ref. (4337189049) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14420 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5208/2021 | Ordfører Utvidet søkerliste tilgjengelig - Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4345726459 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14378 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5166/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester 5053-085/125 - Erling Fuglesang - Hytte m/dispensasjon - Skjemstadstubben 15 -godkjennes http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14345 Type: Utgående brev | Avs/Mot: A FINSTAD CAD AS | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5133/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-073/002 Godkjent gravemelding - Loavegen 13A http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14356 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvar Alstad | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 5144/2021 | Plan, landbruk og miljø Arbeidsavtale sykevikar 100 % ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4900/2021 | Inn-Trøndelag regnskap og lønn Inderøy kommune - årsregnskap og årsberetning for 2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14037 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Konsek Trøndelag IKS | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4829/2021 | Økonomi ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13923 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4715/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13906 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4698/2021 | Røra skole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4742/2021 | Sakshaug skole Sundsnesvegen 23 - Utbedring av bolig - Skaderapport fra Tryg http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13795 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STEINKJER KOMMUNE | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 4587/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Brynhild Vaadal - Søknad støtte kommunal kompensasjonsordning - kr. 50 000 / 200 000 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRYNHILD J VAADAL | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 4612/2021 | Næring Inderøy kommune - Røra renseanlegg - avløp ubehandlet - analyseres. 11.03 - 19.03.21 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13718 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AVD STJØRDAL | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4510/2021 | Veg, vann og avløp 5053-141/3 - 20 Vikavegen 45 søknad om tiltak - riving og vegbygging - supplerende ansvarsretter http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13643 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Komplett prosjektering AS | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 4436/2021 | Plan, landbruk og miljø Tilskuddsbrev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13566 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 4359/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Søkerstatistikk - Trøndelag fylkeskommune - Skoleåret 2021/22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 4029/2021 | Oppvekst Statusoppdatering etter møte 14.12.2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13099 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TRØNDELAG KONTOR STEINKJER | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3894/2021 | Helse og omsorg SV: [NordLEI] Re: SV: Ytterligere dokumentasjon behøves for LEI-validering (#65425) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13078 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NordLEI Support | Journaldato: 11.03.2021 | RegistryNumber: 3874/2021 | Økonomi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12963 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3759/2021 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4352319511 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12999 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3795/2021 | Hjemmetjenester Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4345704794 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12877 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3673/2021 | Hjemmetjenester Tilsagn 2018/27127-10 538.1 Tilsagn investeringstilskudd - Helsehus. http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12827 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3623/2021 | Økonomi Spørsmål angående snuplass i Vangslivegen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12772 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ottar Mork | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3568/2021 | Veg, vann og avløp ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12590 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 3386/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12587 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 3383/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Røra Samfunnshus - ny avtale med kommunen - etterlysing http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12570 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RØRA SAMFUNNSHUS | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 3366/2021 | Kultur ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12020 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 2838/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12188 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3005/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), 173/001 i Inderøy (5053) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12451 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RØFLO ANDERS | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3268/2021 | Plan, landbruk og miljø Inderøy oppvekstsenter Vest, gravemelding og arbeidsvarsling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12468 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LETNES ENTREPRENØR AS | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3285/2021 | Veg, vann og avløp 5053-007/001 - Lise L. Værdal - Bruksendring stabbur - Sakshaugvegen 44a - Godkjent sanitærmelding http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12193 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Magnus Værdal | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3010/2021 | Plan, landbruk og miljø Fristen for EU-kontroll nærmer seg for LJ44528 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12083 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2900/2021 | Eiendom ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11818 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2636/2021 | Oppvekst Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2578/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer kjøkken og vaskeri Inderøy kommune - st. ref. 4336443523 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11212 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2034/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer hjemmetjenesten - st. ref. (4336215983) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11200 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2022/2021 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Ferievikarer institusjonstjenester - st. ref. (4336194754) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2014/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester - st. ref. (4335658721) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2026/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Inderøy helsehus - utbetaling jf. tidligere tilsagnsbrev http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2186/2021 | Plan, landbruk og kommunalteknikk KOSTRA kommuneregnskap - presisering 2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10975 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 10.02.2021 | RegistryNumber: 1798/2021 | Økonomi Krisesenteret i Nord-Trøndelag - endring av selskapsavtale, beh. i Kommunestyret http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10783 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD TRØNDELAG KRISESENTER IKS | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1606/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10700 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1523/2021 | Inderøy ungdomsskole Søknad og CV - Enhetsleder skole - st. ref. (4334204103) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10746 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1569/2021 | Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10718 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 1541/2021 | Inderøy ungdomsskole Samlede journalposter ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 1346/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner 5053-141/003-Referat fra befaring 19. januar 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10607 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Audhild Synnøve Slapgård | Journaldato: 04.02.2021 | RegistryNumber: 1430/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10561 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.02.2021 | RegistryNumber: 1384/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10477 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 1300/2021 | Sakshaug skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10205 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 1033/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10505 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 1328/2021 | Inderøy ungdomsskole Avrop på skanning og trykking av stemmesedler http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10460 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Valgdirektoratet | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1283/2021 | Service og støtte Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-02-01 ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10436 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1259/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsendring Stokkan steinbrudd http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 1153/2021 | Plan, landbruk og miljø Gravehenvendelse nr. 5053-5930333, Inderøy, 5053 - 501 /001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10109 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 22.01.2021 | RegistryNumber: 937/2021 | Veg, vann og avløp ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 783/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Fylkeskommunens uttalelse til høring av detaljregulering Øvre Grande hyttefelt 2, 345/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9972 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 800/2021 | Plan, landbruk og miljø Ny varslingsliste til Statsforvalteren - 19.01.2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG TRONDHEIM | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 792/2021 | Plan, landbruk og kommunalteknikk 5053 - 037/013 - Klage på vedtak om bruksendring for nybygg http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9908 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Wold-Storli | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 738/2021 | Plan, landbruk og miljø Lensmyra Næringspark - oppdatert situasjonskart http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9708 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espen Storstad | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 538/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 542/2021 | Sakshaug skole Svar på innsynsbegjæring - kommunens helsebemanningsutbetalinger http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9645 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Konstali Helsenor AS | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 475/2021 | Økonomi Endringsrapport kontantstøtte januar 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9621 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 451/2021 | Service og støtte Slamrapport, desember 2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9635 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 465/2021 | Veg, vann og avløp Arbeidsavtale - fast 100% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14370 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 5158/2021 | Personal Svarbrev, søknad mottatt - Kommunedirektør Inderøy kommune - st. ref. 4337189049 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14419 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5207/2021 | Ordfører ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5254/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/8941 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 13916/2020 | Inderøy ungdomsskole Brev 1. kvartal 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14334 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naboer AB | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 5122/2021 | Næring ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 4983/2021 | Sakshaug barnehage Årsberetning for 2020 - Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14036 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Revisjon Midt-Norge SA | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4828/2021 | Økonomi Samlede journalposter ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.04.2021 | RegistryNumber: 4845/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner 5053 - 073/002 Rune Vang - Ny driftsbygning - Loavegen 13 A http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13826 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FJØSSYSTEMER BYGG AS | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4618/2021 | Plan, landbruk og miljø Orientering om politisk behandling og høringsmøter om skilting i Straumen sentrum http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13693 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SAGA DESIGN AS m.fl. | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4486/2021 | Veg, vann og avløp ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13917 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4709/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Austad Busser AS - Søknad støtte kommunal kompensasjonsordning - kr. 850 000 / 200 000 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AUSTADS BUSSER AS | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 4598/2021 | Næring ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13213 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4008/2021 | Inderøy ungdomsskole Rentvann, Vangshylla, bedrifter, skole, pumpestasjon - drikkevann/behandlet nettvann - analyseres. 10.03-15.03.21 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13673 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AVD STJØRDAL | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 4466/2021 | Veg, vann og avløp 5053-141/003 - Vikavegen 45 søknad om tiltak - riving - Godkjent http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13522 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Njål Kolsvik | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 4315/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-199/027 - Jan-Odd Nordtug - ombygging hytte, Hustadlandet 113 - Godkjennes http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13572 Type: Utgående brev | Avs/Mot: A FINSTAD CAD AS | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 4365/2021 | Plan, landbruk og miljø Tilskuddsbrev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13563 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 4356/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13536 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 4329/2021 | Sakshaug skole Høring - gjennomføring av eksamen og fastsettelse av standpunktkarakterer våren 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13230 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 4025/2021 | Oppvekst Røflovegen søknad om tilleggsbevilgning http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12983 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bævre, Dag Okkenhaug | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3779/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13033 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3829/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13047 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3843/2021 | Sandvollan skole Søknad og CV - Helsefagarbeider/ hjelpepleier - st. ref. (4352319511) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12998 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3794/2021 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Lærlinger - helsefag - st. ref. (4345704794) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12876 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3672/2021 | Hjemmetjenester Ref. fra møte i FAU 17.02.21 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12806 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elever, foresatte og ansatte | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3602/2021 | Inderøy ungdomsskole Statusoppdatering etter møte 14.12.2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I TRØNDELAG KONTOR STEINKJER | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3620/2021 | Helse og omsorg Svar på oppfølgingsspørsmål om reguleringsplan og vegdrift mm , Vangslivegen 59. http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12712 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ottar Mork m.fl. | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3508/2021 | Veg, vann og avløp Lånedokumenter http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12571 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 3367/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9125 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 14100/2020 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9129 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 14104/2020 | Inderøy ungdomsskole 5053-007/001 - Lise L. Værdal - Bruksendring stabbur - Sakshaugvegen 44a - Godkjent sanitærmelding http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INDERØY KOMMUNE | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3009/2021 | Plan, landbruk og miljø Gravemelding 5053 - 180/001, Røravegen 645 - Berg Maskin http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12143 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BERG MASKIN AS | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2960/2021 | Veg, vann og avløp Søknad skogfond og tilskudd - rydding av lauvskog og avstandsregulering http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Røflo | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2905/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11853 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2671/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11913 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2731/2021 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11761 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2579/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11812 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2630/2021 | Oppvekst Referat fra styremøte Brannvesenet Midt IKS 17. 02.21 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11569 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRANNVESENET MIDT IKS | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2387/2021 | Plan, landbruk og kommunalteknikk 5053-137/017 - Kaisa Hallset - Brygge på pæler - Inderøyvegen 530 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11510 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kaisa Parvia Hallset m.fl. | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2328/2021 | Plan, landbruk og miljø NordLEI - Ytterligere dokumentasjon behøves for LEI-validering (#65425) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11441 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christian (NordLEI Support) | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 2261/2021 | Økonomi ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11427 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 2247/2021 | Inderøy ungdomsskole Vedtak om eierskifte på kjøretøy KT 85714 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2183/2021 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11203 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2025/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer institusjonstjenester Inderøy kommune - st. ref. 4336194754 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11191 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2013/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer kjøkken og vaskeri - st. ref. (4336443523) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11211 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2033/2021 | Institusjonstjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11199 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2021/2021 | Hjemmetjenester ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10944 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.02.2021 | RegistryNumber: 1767/2021 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10745 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1568/2021 | Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10685 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 1508/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Underskrevet arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10609 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.02.2021 | RegistryNumber: 1432/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10491 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.02.2021 | RegistryNumber: 1314/2021 | Inderøy ungdomsskole Dispensasjon - Klage på partielt avslag - Teknisk løsning for erosjonsvern og tilbakeføring av strandsonen til opprinnelig situasjon http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar-Arnljot Pedersen | Journaldato: 03.02.2021 | RegistryNumber: 1420/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10396 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1219/2021 | Røra skole Valgkonferansen 2021 avholdes ikke som planlagt http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Valgdirektoratet | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1280/2021 | Service og støtte Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-02-01 ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10435 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1258/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 1171/2021 | Inderøy ungdomsskole Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for Stokkan steinbrudd http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10232 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD SVALBARD | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 1060/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10226 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 1054/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Kostra og garantiansvar 2020 - Innherred renovasjon http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10231 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 1059/2021 | Økonomi ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10112 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 940/2021 | Inderøy ungdomsskole Gravehenvendelse nr. 5053-5930182, Inderøy, Røravegen 651, 5053-180 /001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 22.01.2021 | RegistryNumber: 912/2021 | Veg, vann og avløp Protokoll - Representantskapsmøte Nord Trøndelag Krisesenter IKS http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10055 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORD TRØNDELAG KRISESENTER IKS | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 883/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9943 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 773/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9953 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 781/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Varsel oppmålingsforretning - Tilleggsareal 9/160 i Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9887 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elnan Petter Lindstrøm | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 717/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9840 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 670/2021 | Sakshaug skole Kommunalgaranti lånegaranti Røra samfunnshus http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 697/2021 | Sakshaug skole Sundsnesvegen 23 - Prisoverslag for utbedring av bolig http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9803 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STRØMNES MARGARETE UDDU | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 633/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Ny beredskaps-epostadresse til Statsforvalteren i Trøndelag http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9812 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 642/2021 | Plan, landbruk og kommunalteknikk 5053-172/141 - Lensmyra Næringspark - søknad om igangsettingstillatelse http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9707 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LINQ PROSJEKT AS | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 537/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-190/001 - Oddgeir Werstad - Søknad om deling/justering av grunneiendom for eksisterende naust, Stig Ove Vist - godkjennes http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9723 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddgeir Werstad | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 553/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 5545/2021 | Oppvekst ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14497 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5285/2021 | Sandvollan skole Søknad og CV - Kommunedirektør - st. ref. (4337189049) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14418 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5206/2021 | Ordfører Månedsbrev mars 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN GRIMSTAD | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 5137/2021 | Økonomi Konsesjonskraft 1. kvartal 2021 - Inderøy http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE ENERGI AS | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 5091/2021 | Økonomi Produksjonstilskudd - Oversendelse av klagesak fra Johannes Neergård http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14211 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 5003/2021 | Plan, landbruk og miljø Samlede journalposter ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14054 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 4846/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-04-01 ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14046 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 4838/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14128 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 4920/2021 | Inderøy ungdomsskole Tilsendt ytterligere dokumentasjon for LEI-validering (#65425) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11401 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDLei | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 2221/2021 | Økonomi Tilsetting av LIS1-søkere http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14109 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Inger Næss | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4901/2021 | Helse og omsorg Underskrevet avtale - NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag - Samarbeidsavtale http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14026 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NTL NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING AVD 130-26 | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4818/2021 | Helse og omsorg Årsregnskap 2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14025 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Revisjon Midt-Norge SA | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4817/2021 | Økonomi Samlede journalposter ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14048 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.04.2021 | RegistryNumber: 4840/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 4823/2021 | Sakshaug barnehage OBS! Ändring av datum till den 22 april för Ägarmöte i Naboer AB. http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13969 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naboer AB | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4761/2021 | Næring 5053-335/030 - Vedrørende klagebehandling for klage på beregnet avløpsforbruk 2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13921 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Signar Tormod Berger | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4713/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner 5053 - 073/002 Rune Vang - Ny driftsbygning - Loavegen 13 A http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13821 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Vang | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4613/2021 | Plan, landbruk og miljø Strømnes - Søknad støtte kommunal kompensasjonsordning - kr. 150 000 / 150 000 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STRØMNES MARGARETE UDDU | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4505/2021 | Næring Anmodning om vedtak på skilt langs fv. 755 og langs kommunale veger i Straumen sentrum - Inderøy http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13680 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4473/2021 | Veg, vann og avløp ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12854 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 3650/2021 | Inderøy ungdomsskole Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13761 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4553/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13559 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 4352/2021 | Inderøy ungdomsskole Inderøy kommune - drikkevann behandlet/nettvann - analyseres. 10.03.21 - 18.03.21 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13636 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AVD STJØRDAL | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 4429/2021 | Veg, vann og avløp Tilskudd til frivilligsentraler i Inderøy 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13210 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FRIVILLIG INDERØY SA m.fl. | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 4005/2021 | Kultur 5053-085/125 - Nabovarsel, hytte http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØYVIND FINSTAD | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 4044/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-141/003 - supplerende dokumenter 20 Vikavegen 45 søknad om tiltak - riving og vegbygging. http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13071 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Njål Kolsvik | Journaldato: 11.03.2021 | RegistryNumber: 3867/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13104 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2021 | RegistryNumber: 3899/2021 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4352319511 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12995 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3791/2021 | Hjemmetjenester Utvidet søkerliste - Sykepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4352273333 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13041 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3837/2021 | Hjemmetjenester Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4345704794 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12875 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3671/2021 | Hjemmetjenester Invitasjon til intervju - Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4345726459 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12862 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3658/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12781 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3577/2021 | Inderøy ungdomsskole 5053-199/027 Reviderte tegninger http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: A FINSTAD CAD AS | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3617/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12664 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3460/2021 | Sakshaug skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12581 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 3377/2021 | Inderøy ungdomsskole Samlede journalposter ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12634 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 3430/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Klage på kommunens rydding av kantvegetasjon på 002/049, Vangslivegen 59. http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12643 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ottar Mork m.fl. | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 3439/2021 | Veg, vann og avløp ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12576 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 3372/2021 | Inderøy ungdomsskole Utbetalingsanmodning ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12450 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3267/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12140 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2957/2021 | Sandvollan skole 5938815 10220122-003 Innhenting av ledningsdata for prosjektområde Inderøy http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12082 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innhentingstjenesten (Geomatikk) | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2899/2021 | Veg, vann og avløp Vedtak skogfond og tilskudd - godkjent ungskogpleie http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11992 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Røflo | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2810/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-007/001 - Erklæring om ansvarsrett - Swecco Norge AS http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11974 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Info Husfrua | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2792/2021 | Plan, landbruk og miljø Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2580/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer kjøkken og vaskeri Inderøy kommune - st. ref. 4336443523 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11184 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2006/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer hjemmetjenesten - st. ref. (4336215983) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11194 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2016/2021 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Ferievikarer institusjonstjenester - st. ref. (4336194754) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2012/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester - st. ref. (4335658721) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2020/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Nye læreplaner – yrkesfag Vg2 og særløp http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11399 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2219/2021 | Oppvekst Innkallng til møte i samarbeidsutvalget 18.02.21 kl. 19-20 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11093 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Samarbeidsutvalget medlemmer | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1915/2021 | Inderøy ungdomsskole Søknad og CV - Enhetsleder skole - st. ref. (4334204103) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10744 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1567/2021 | Kommunedirektør Klage over avslag på søknad om kjøring med ATV på barmark - Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10706 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 1529/2021 | Plan, landbruk og miljø Kostnadsrapport - Inderøy Kommune (370803) januar 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10633 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Santander Consumer Bank | Journaldato: 04.02.2021 | RegistryNumber: 1456/2021 | Eiendom Årsbrev for 2021 - Bostøtte http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10628 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUSBANKEN | Journaldato: 04.02.2021 | RegistryNumber: 1451/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10677 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.02.2021 | RegistryNumber: 1500/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10569 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.02.2021 | RegistryNumber: 1392/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10519 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.02.2021 | RegistryNumber: 1342/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Vedtak om avslag - søknad om etablering av ny grunnskole etter friskoleloven - Skarnsundet Montessoriskole SA http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10495 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 1318/2021 | Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10446 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1269/2021 | Utøy skole Svar på søknad om tilskudd til større arrangement 2021 - Inderøyhøst http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10429 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DANS I TRØNDELAG AS | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1252/2021 | Kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10343 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1170/2021 | Inderøy ungdomsskole Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsendring Stokkan steinbrudd http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10213 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 1041/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10102 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.01.2021 | RegistryNumber: 930/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9952 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 780/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Tilsynsrapport 13.01.21 - Mosvik omsorgs og aktivitetssenter - varsel om pålegg http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET TRONDHEIM PRINSENS GATE | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 831/2021 | Helse og omsorg Kostra rapportering 4. kvartal - påminnelse http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9974 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 802/2021 | Økonomi Gravehenvendelse nr. 5053-5929494, Inderøy, Meieribakken 11A, 5053-135/055 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10001 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 829/2021 | Veg, vann og avløp Varsel oppmålingsforretning - Tilleggsareal 9/160 i Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elnan Jannicke Lindstrøm | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 716/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-190/001 - Oddgeir Werstad - Søknad om deling/justering av grunneiendom for eksisterende naust - Ivar Grønnesby - godkjennes http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9722 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddgeir Werstad | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 552/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-172/141 - Referat Særmøte http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9691 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LINQ PROSJEKT AS | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 521/2021 | Plan, landbruk og miljø Befaring av angivelig ulovlige byggearbeider 15.01.2021 - oppfølging av varslersak http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9680 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar-Arnljot Pedersen | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 510/2021 | Kommunedirektør Slik logger du inn i EVA http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9642 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALGDIREKTORATET | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 472/2021 | Service og støtte ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9384 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 214/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14727 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 5513/2021 | Sakshaug skole Bestilling av sesonginfluensavaksine 2021/2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 5541/2021 | Helse og omsorg ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14355 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5143/2021 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Kommunedirektør Inderøy kommune - st. ref. 4337189049 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14417 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5205/2021 | Ordfører ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 5141/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14264 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 5052/2021 | Personal 5053-085/128 - Rune Bjørnes - Hytte m/dispensasjon- Skjemstadstubben 21 - godkjennes http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14057 Type: Utgående brev | Avs/Mot: A FINSTAD CAD AS | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 4849/2021 | Plan, landbruk og miljø Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-04-01 ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14045 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 4837/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Styringsrapport til skattekreditor for periode 03/2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 4916/2021 | Økonomi Driftstilskudd 2021 Inderøy familie barnehage http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14120 Type: Utgående brev | Avs/Mot: INDERØY FAMILIEBARNEHAGE TINA LEINAN | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 4912/2021 | Oppvekst ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14076 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4868/2021 | Sakshaug barnehage ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 4800/2021 | Sakshaug skole Møteinnkalling 21.05.21 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4775/2021 | Sakshaug skole Søknad om tilskudd - utdanning 3 fastleger i ALIS3 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13997 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4789/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Rapportering for CRUX Jarlegården http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN CRUX | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4735/2021 | Helse og omsorg 5053-161/003 - Klage på avslag etter jordloven - fradeling av dyrka jord - kommunens vedtak stadfestes http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13905 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4697/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-302/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13733 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ASLE HÅVARD SLIPER | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4525/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13734 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4526/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13877 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4669/2021 | Inderøy ungdomsskole Underskrevet samarbeidsavtale med Kompetansesentret Rus Midt- Norge - KoRus http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13899 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ST OLAVS HOSPITAL HF RUS OG AVHENGIGHET MIDT-NORSK KOMPETANSESENTER TRONDHE | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4691/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13817 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4609/2021 | Sakshaug skole Dispensasjon til oppkjøring av skiløype i Sliper og Høyfoss Statsallmenning i påsken 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13792 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torkil Berg | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4584/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/8181 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 13162/2020 | Sakshaug skole Kjøpekontrakt ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4554/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Innsendte vedlegg - søknadsnummer 50775 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JOHANNES NEERGÅRD | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4520/2021 | Plan, landbruk og miljø Slapgaard AS - Søknad støtte kommunal kompensasjonsordning - kr. 270 000 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SLAPGAARD AS | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 4487/2021 | Næring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13582 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 4375/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13633 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 4426/2021 | Sakshaug skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13588 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 4381/2021 | Sakshaug barnehage Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 17.03.2021 - tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13654 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 4447/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Inbjudan till digitalt ägarmöte i Naboer AB den 16 april http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naboer AB | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 4403/2021 | Næring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13557 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 4350/2021 | Oppvekst ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13540 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 4333/2021 | Inn-Trøndelag regnskap og lønn Svar på epost om fradeling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13218 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Arnljot Pedersen | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 4013/2021 | Plan, landbruk og miljø Drikkevann, ekstra prøvingsrapport 10.03.-15.03.21 - analyseresultater http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Synlab AS | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 4054/2021 | Veg, vann og avløp 5053-085/125 - Søknad om dispensasjon, hytte http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13231 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØYVIND FINSTAD | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 4026/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13116 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3911/2021 | Røra skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13102 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3897/2021 | Inderøy ungdomsskole 5053-141/003 - dokumenter 20 Vikavegen 45 søknad om tiltak - riving og vegbygging. http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13070 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Njål Kolsvik | Journaldato: 11.03.2021 | RegistryNumber: 3866/2021 | Plan, landbruk og miljø Offentlig søkerliste - Sykepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4352273333 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13040 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bistand og omsorg | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3836/2021 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Helsefagarbeider/ hjelpepleier - st. ref. (4352319511) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12994 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3790/2021 | Hjemmetjenester ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12981 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3777/2021 | Personal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12973 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3769/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12941 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3737/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10675 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 1498/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Søknad og CV - Lærlinger - helsefag - st. ref. (4345704794) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3670/2021 | Hjemmetjenester Klage på vedtak om avkorting i produksjonstilskudd - Johannes Neergård - 986737111 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET CHRISTENSEN - SMALÅS - HENDERSON ANS | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3628/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12585 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 3381/2021 | Inderøy ungdomsskole Invitasjon til intervju - Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4345726459 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12623 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 3419/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12594 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 3390/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 3389/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Samlede journalposter ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12583 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 3379/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982170192, 5053-199/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12358 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARNE DALING | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 3175/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11944 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 2762/2021 | Sandvollan skole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/6953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 11935/2020 | Røra skole og barnehage Kjøpekontrakt ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12449 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3266/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12477 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3294/2021 | Inderøy ungdomsskole Samlede journalposter ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12461 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3278/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner 5053-073/001 - Vedtak om utbetaling av udekka investeringer http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2923/2021 | Plan, landbruk og miljø Kontrollseddel EU-kontroll 12.11.2020 Mercedes Benz DL51697 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12024 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JÆTÅSEN BIL AS | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2842/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11838 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2656/2021 | Lyngstad skole 5053-007/001 - Erklæring om ansvarsrett http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11973 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Info Husfrua | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2791/2021 | Plan, landbruk og miljø Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11763 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2581/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11528 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2346/2021 | Sandvollan skole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10100 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 928/2021 | Inderøy ungdomsskole Søknad om oppstart av byggearbeider | Parkeringsplassene P1 og P2- Returnert ubehandlet http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11119 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar-Arnljot Pedersen | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 1941/2021 | Plan, landbruk og miljø SV: Ytterligere dokumentasjon behøves for LEI-validering (#65425) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11358 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDLei | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2180/2021 | Økonomi Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11193 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2015/2021 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Ferievikarer kjøkken og vaskeri - st. ref. (4336443523) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11183 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2005/2021 | Institusjonstjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11197 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2019/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer institusjonstjenester Inderøy kommune - st. ref. 4336194754 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11189 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2011/2021 | Institusjonstjenester Innkalling til møte i skolemiljøutvalget 18.02.21 kl. 18-19 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11092 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skolemiljøutvalgets medlemmer | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1914/2021 | Inderøy ungdomsskole Søknad om permisjon 09.03.2021 - innvilget http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11100 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1922/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11087 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.02.2021 | RegistryNumber: 1909/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/8836 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.02.2021 | RegistryNumber: 13813/2020 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/8918 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 13893/2020 | Sandvollan skole og barnehage ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10903 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1726/2021 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10743 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1566/2021 | Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10644 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 1467/2021 | Institusjonstjenester Årsrapport Inderøy Kommune 2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10595 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AVARN SECURITY AS AVD VERDAL | Journaldato: 03.02.2021 | RegistryNumber: 1418/2021 | Personal ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.02.2021 | RegistryNumber: 1423/2021 | Inderøy ungdomsskole Tilsagn om investeringstilskudd - Helsehus http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10499 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUSBANKEN | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 1322/2021 | Økonomi Svar på søknad om tilskudd til større arrangement 2021 - KOREDA http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10428 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DANS I TRØNDELAG AS | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1251/2021 | Kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10444 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1267/2021 | Utøy skole Høring - nye læreplaner Vg3 - yrkesfag http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 1159/2021 | Oppvekst ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10342 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 1169/2021 | Inderøy ungdomsskole Underskrevet arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10224 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 1052/2021 | Kulturskolen ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10018 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 846/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 845/2021 | Sakshaug skole Gravehenvendelse nr. 5053-5929460, Inderøy, Framverranvegen 256, 5053-341/003 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10000 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK IKT AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 828/2021 | Veg, vann og avløp Uttalelse til varsel om oppstart for Stokkan steinbrudd i Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 760/2021 | Plan, landbruk og miljø Kontooversikt - ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 753/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Varsel oppmålingsforretning - Tilleggsareal 9/160 i Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9885 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elnan Petter Lindstrøm | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 715/2021 | Plan, landbruk og miljø Gravemelding 5053 - 172/141, Søndre Lensmyrvegen - Austad Maskin http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9889 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AUSTAD MASKINSTASJON AS | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 719/2021 | Veg, vann og avløp 5053-190/001 - Oddgeir Werstad - søknad om deling/justering av grunneiendom for ekisternde naust - Jan Bjørnar Kvam - godkjennes http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9721 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddgeir Werstad | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 551/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-172/141 - Lensmyra Næringspark - søknad om igangsettingstillatelse http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LINQ PROSJEKT AS | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 509/2021 | Plan, landbruk og miljø Utsatt befaring av angivelig ulovlige byggearbeider 15.01.2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9661 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IAP EIENDOM IVAR-ARNLJOT PEDERSEN | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 491/2021 | Plan, landbruk og miljø EVA Admin http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALGDIREKTORATET | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 471/2021 | Service og støtte Krav om innbetaling av egenandel, Vennesborgvegen 5 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 5536/2021 | Veg, vann og avløp Svar på Tildeling av tilskudd - kommunalt rusarbeid - kap 765 post 62 - Indrerøy http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14707 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 5495/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Ingen brudd på regelverket ved gjennomgang av opplysninger om drikkevannsbasseng http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14530 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET LOKASJON STEINKJER HAMNEGATA 28 | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5318/2021 | Veg, vann og avløp ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14444 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5232/2021 | Røra skole Søknad og CV - Kommunedirektør - st. ref. (4337189049) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14416 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5204/2021 | Ordfører Dekningsstatistikk for barnevaksinasjonsprogrammet 2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 5124/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Skadefelling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14236 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DYRENES RETT | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 5024/2021 | Plan, landbruk og miljø Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-04-01 ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14044 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 4836/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Samlede journalposter ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14051 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 4843/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Driftstilskudd 2021 Kribelin http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14119 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KRIBELIN BARNEHAGE AS | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 4911/2021 | Oppvekst Tilskudd til kjøp av digitale læremidler - skoleeier kan søke http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4886/2021 | Kommunedirektør Kap. 226 post 21 - Tilskudd til digital hjemmeundervisning 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14012 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 4804/2021 | Oppvekst ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4774/2021 | Sakshaug skole 5053 - 085/128 - Svar på nabospørsmål http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13989 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØYVIND FINSTAD | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4781/2021 | Plan, landbruk og miljø Høring av forslag til forskrift om tilskudd til inkludering av barn og unge http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13951 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTL BUFDIR OG BUFETAT | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4743/2021 | Kultur Individuell utdanningsplan oppdatert mars 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13955 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4747/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Referat fra kontaktutvalgsmøte for DMS Inn-Trøndelag 19. mars http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13839 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunehelsekoordinator Liv Inger Næss | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4631/2021 | Helse og omsorg ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13805 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4597/2021 | Sakshaug barnehage Kunngjøring - 5053 - Plan-ID 2017006 - Detaljplan Brenne http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13807 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4599/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4629/2021 | Røra skole Kap. 9 A - Dialog skole/hjem - mars 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13779 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 4571/2021 | Sandvollan skole 5053-005/048 - Erik Austad - Nytt bygg/boligformål, Saksmovegen 6 - ferdigattest http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13723 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKPLAN AS AVD VERDAL | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 4515/2021 | Plan, landbruk og miljø Tilskuddsbrev 2021 - Tiltak rettet mot sårbare barn og unge http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13803 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 4595/2021 | Kommunedirektør Utbetalingsanmodning ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13763 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4555/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner 5053-073/002 Avtale om spredeareal http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13737 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VANG RUNE | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4529/2021 | Plan, landbruk og miljø Studio F AS - Søknad støtte kommunal kompensasjonsordning - kr. 50 000 / 10 000 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STUDIO F AS | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 4485/2021 | Næring Foreløpige fordelingstall 2021 og endelige fordelingstall 2018 - Skatt http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN GRIMSTAD | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 4489/2021 | Økonomi ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13579 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 4372/2021 | Inderøy ungdomsskole Innsendte vedlegg - søknadsnummer 50775 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JOHANNES NEERGÅRD | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 4398/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-335/030 - Klage om beregnet avløpsbruk http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13571 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berger IKT | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 4364/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Mio Oribe Stuberg - innvilget søknad - Soft Space http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13629 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 4422/2021 | Kultur Søknad om løyve - oppkjøring av skispor http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13502 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torkil Berg | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 4295/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-302/001 - Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13130 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ASLE HÅVARD SLIPER | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 3925/2021 | Plan, landbruk og miljø Signert : Arbeidsavtale - fast 40,08% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 4155/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Videreutdanning 2021 – siste påminnelse om å behandle søknader innen fristen i dag 15. mars http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13241 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 4036/2021 | Oppvekst Nye Tog - Plattformtiltak Trøndelag, Røra stasjon - Ref saksnr. 2020/1008-4 - Søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 4053/2021 | Plan, landbruk og miljø Informasjon fra NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag - Samarbeidsavtale - feil kommunenavn i forrige forsendelse http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13183 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTL NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING AVD 130-26 | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3978/2021 | Kommunedirektør 5053 - 352/016 Finn Erik Jacobsen - Tilbygg hytte - Raudmyrvegen 74 - Godkjent Rammetillatelse http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13046 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STUDIO MY EIDE / CHRISTIANSEN | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3842/2021 | Plan, landbruk og miljø Tidligere Stranda (141/020) - forestående fradelinger - er det spesielle forhold jeg må være oppmerksom på før jeg omsøker fradeling i h.h.t. momentene i e-posten nedenfor? http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13173 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar-Arnljot Pedersen | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3968/2021 | Plan, landbruk og miljø Referat fra møte om skiltsøknad Straumen sentrum 8 mars 2021 - trafikksikkerhet i Øvergata http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12864 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Espen Knudsen m.fl. | Journaldato: 11.03.2021 | RegistryNumber: 3660/2021 | Veg, vann og avløp ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3749/2021 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4352319511 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12993 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3789/2021 | Hjemmetjenester Utvidet søkerliste - Sykepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4349697858 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13039 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3835/2021 | Hjemmetjenester Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4352273333 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13007 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3803/2021 | Hjemmetjenester Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4345704794 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12873 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3669/2021 | Hjemmetjenester Ekstraordinær BASIL-innsamling mars 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3633/2021 | Oppvekst ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3616/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12801 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3597/2021 | Inderøy ungdomsskole 5053-141/003 Vikavegen 45 - Søknad om tiltak - rivning og vegbygging - Formalia http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar-Arnljot Pedersen | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3615/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-085/125 - Svar på nabomerknad fra 28.02.2021, Skjemstadstubben 15 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØYVIND FINSTAD | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3484/2021 | Plan, landbruk og miljø Samlede journalposter ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3368/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Tilskudd – Alis-avtaler for fastleger i næringsdrift, fastleger og fastleger vikarer ansatt i kommunen utover et års varighet. http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12666 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3462/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Invitasjon til intervju - Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4345726459 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12622 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 3418/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Utvidet søkerliste - Prosjektleder, for prosjektet "Best i lag - tverrsektorielt samarbeid om utsatte barn og unge" - st. ref. 4351204966 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12625 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 3421/2021 | Kommunedirektør Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 986737111, 5053-007/002 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12335 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JOHANNES NEERGÅRD | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 3152/2021 | Plan, landbruk og miljø Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969184680, 5053-175/002 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12397 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STAMNES JON PEDER | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3214/2021 | Plan, landbruk og miljø Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981613589, 5053-075/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12431 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OLE HARALD VANG | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3248/2021 | Plan, landbruk og miljø Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12462 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3279/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 12.02.2021 - tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12205 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 3022/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Inderøy kommune, vannverk - drikkevann behandlet/råvann - analyseres. 10.02 - 15.02.21 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AVD STJØRDAL | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2869/2021 | Veg, vann og avløp 5053-007/001 - Lise L. Værdal - Bruksendring stabbur - Sakshaugvegen 44a - Godkjennes http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11951 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Magnus Værdal | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2769/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11978 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2796/2021 | Sakshaug skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2801/2021 | Inderøy ungdomsskole Vedtaksbrev utbetaling skogfond til traktorveg http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11394 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Asbjørn Staberg | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2215/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2780/2021 | Sakshaug skole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11922 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2740/2021 | Sakshaug barnehage 5053-345/007/001 Overs. av matrikkelbrev http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11835 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FRAMVERRAN EIENDOM | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2653/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-073/001 Søknad skogfond og tilskudd - skogsbilvei http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11855 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RØFLO ANDERS | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2673/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11531 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2349/2021 | Inderøy ungdomsskole Husleiekontrakt ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11778 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2596/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11764 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2582/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11498 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 2316/2021 | Inderøy ungdomsskole 5053-161/003 - Klage på avslag om fradeling av dyrkajord - oversendelse til statsforvalteren i Trøndelag http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11454 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 2274/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11494 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 2312/2021 | Sandvollan skole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11527 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 2345/2021 | Sandvollan skole Viktig informasjon om Fiks folkeregister http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS Digitale fellestjenester | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 2246/2021 | Økonomi Klage på kommunens rydding av kantvegetasjon på 002/049, Vangsliveien. http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11446 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ottar Mork | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 2266/2021 | Veg, vann og avløp Søknad og CV - Ferievikarer institusjonstjenester - st. ref. (4336194754) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11178 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2000/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester - st. ref. (4335658721) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2018/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer kjøkken og vaskeri Inderøy kommune - st. ref. 4336443523 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11182 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2004/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer hjemmetjenesten - st. ref. (4336215983) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11186 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2008/2021 | Hjemmetjenester KS Regnskapsundersøkelse 2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS økonomi | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2182/2021 | Økonomi Fornyelse av LEI fullført (#65425) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NordLEI no-reply | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2177/2021 | Økonomi Utbetalingsdetaljer, frivilligsentraler 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9503 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mosvik Frivilligsentral - Bjørn Chruicshank m.fl. | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 333/2021 | Kultur Sakspapirer til SMU angående skolens uteområde http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11041 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ind-DistrInderøy ungdomsskole-217 | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1863/2021 | Inderøy ungdomsskole Kjøretøy - orientering om våre biler http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11042 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ind-DistrInderøy ungdomsskole-217 | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1864/2021 | Inderøy ungdomsskole Oppfølging av tilsyn - Mosvik Omsorgs- og Aktivitetssenter http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10916 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1739/2021 | Helse og omsorg ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/7430 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 12412/2020 | Sandvollan skole og barnehage Søknad og CV - Enhetsleder skole - st. ref. (4334204103) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1565/2021 | Kommunedirektør Samlede journalposter ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10570 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 1393/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10567 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.02.2021 | RegistryNumber: 1390/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10577 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.02.2021 | RegistryNumber: 1400/2021 | Mosvik barnehage ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10584 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.02.2021 | RegistryNumber: 1407/2021 | Institusjonstjenester Samlede journalposter ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10539 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.02.2021 | RegistryNumber: 1362/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10433 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 1256/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10340 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1167/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10394 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1217/2021 | Røra skole Samlede journalposter ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10456 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1279/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10408 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.01.2021 | RegistryNumber: 1231/2021 | Røra skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10288 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.01.2021 | RegistryNumber: 1116/2021 | Lyngstad skole Svar på utbetalingsanmodning - Rørahallene http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KULTURDEPARTEMENTET | Journaldato: 27.01.2021 | RegistryNumber: 1127/2021 | Kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9935 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 765/2021 | Inderøy ungdomsskole Årsbrev fra Husbanken http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 889/2021 | Økonomi Varsel oppmålingsforretning - Tilleggsareal 9/160 i Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9884 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elnan Jannicke Lindstrøm | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 714/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 770/2021 | Sakshaug skole Brev 4.kvartal http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naboer AB | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 778/2021 | Næring Gravehenvendelse nr. 5053-5928989, Inderøy, Granavegen 62, 5053-102/002 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9915 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 745/2021 | Plan, landbruk og miljø SV: Gravemelding Rørahallen. Odd Einar Kne AS - Arkivsak 2021/30-6 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9718 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Einar Kne AS | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 548/2021 | Veg, vann og avløp 5053-190/001 - Oddgeir Werstad - Søknad om deling/justering av grunneiendom, naust - Berit Skjelvan - godkjennes http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9720 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddgeir Werstad | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 550/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-135/161-165 - Rekkehus - Nessjordet 34-42 - Søknad ferdiagattest hus A og B http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9703 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED ENTREPRENØR AS | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 533/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9710 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 540/2021 | Inderøy ungdomsskole Bestilling av innsyn: Utsalgssteder for fyrverkeri 2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9508 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ENGELSRUD NFI FYRVERKERI AS | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 338/2021 | Plan, landbruk og miljø Oppgjør ansvarssak 85531907,9 Vennesborgvegen 5 - tilbakeslag http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14749 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 5535/2021 | Veg, vann og avløp 5053-014/019 Søknad om ferdigattest - Vang `s Mekaniske Verksted AS - sandblåsehall http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LETNES ARKITEKTKONTOR AS | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 5546/2021 | Plan, landbruk og miljø Kjerknesvågen kai- og båtforening - Søknad om driftstilskudd kultur 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KJERKNESVÅGEN KAI- OG BÅTFORENING | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 5489/2021 | Kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14540 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5328/2021 | Sakshaug skole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5154/2021 | Sandvollan skole Gran renseanlegg - analyseres.11.03.21-12.04.21 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SGS ANALYTICS NORWAY AS | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5153/2021 | Veg, vann og avløp 5053-009/124 Bølgedemper - Sundneshavna - Godkjent http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14322 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Erik Sundnes | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 5110/2021 | Plan, landbruk og miljø Timeprisjustering april 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 5149/2021 | Hjemmetjenester ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13225 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 4020/2021 | Sandvollan skole Arbeidsavtale vikar ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 4902/2021 | Inn-Trøndelag regnskap og lønn Oppfordring til kommuner og statsforvaltere om bruk av forebygging fremfor skadefelling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 4996/2021 | Plan, landbruk og miljø Søknad - Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel - ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14242 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 5030/2021 | Plan, landbruk og miljø Uttalelse vedrørende varsel om oppstart av detaljregulering Mosvikvegen 9 - 318/171 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 4821/2021 | Plan, landbruk og miljø Rett skjema - Søknad om tillatelse til bygging uten ansvarsrett - Vistventrøa 24 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Valstad | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 4952/2021 | Plan, landbruk og miljø Tildeling av tilskudd - kommunalt rusarbeid - kap 765 post 62 - Indrerøy http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14127 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 4919/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Informasjon om tilskuddsordning "eldre ut på middag" http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14135 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 4927/2021 | Helse og omsorg ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14133 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 4925/2021 | Oppvekst ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14183 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 4975/2021 | Sakshaug barnehage Driftstilskudd 2021 Markvoll familiebarnehage http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14118 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MARKVOLL FAMILIEBARNEHAGE AS | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 4910/2021 | Oppvekst Nyhetsbrev fra HUNT forskningssenter http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14097 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTNU FAKULTET FOR MEDISIN OG HELSEVITENSKAP | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4889/2021 | Helse og omsorg 5053-045/011- Søknad om igangsettingstillatelse http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13986 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4778/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13949 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4741/2021 | Inderøy ungdomsskole Underskrevet avtale med Trøndelag fylkeskommune - Program for folkehelsearbeid, 2021-2023 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13992 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4784/2021 | Oppvekst Rapport etter utredning av lese - og skriveferdigheter http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4777/2021 | Røra skole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13938 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4730/2021 | Inderøy ungdomsskole Underskrevet arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4702/2021 | Eiendom Vedtak til søknad om tilskudd - sykdomsavløsning ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13924 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4716/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13801 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4593/2021 | Sakshaug barnehage Kunngjøring 5053 - Plan-ID 2017006 - Detaljplan Brenne http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13793 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Vist m.fl. | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4585/2021 | Plan, landbruk og miljø Til kommune om nytt Tjenestevedlegg - Fiks digiorden http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13804 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 4596/2021 | Personal 5053 - 005/048 - Carport - Søknad om endring av gitt tillatelse http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13714 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKPLAN AS AVD VERDAL | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 4507/2021 | Plan, landbruk og miljø Videreutdanning – bekreft deltakelse for å få utbetalt midler våren 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13794 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 4586/2021 | Oppvekst 5053-640/001 Kvamshaugan - kvalitetsheving av grenser langs veg - Underretning http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13713 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Morten Kvam m.fl. | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 4506/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-627/001 Hastadvegen - kvalitetsheving av grenser mot veg - Underretning http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13716 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørg Elisabeth Tronstad m.fl. | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 4508/2021 | Plan, landbruk og miljø 357/015 Guri Mollan - søknad om dispensasjon og fradeling til fritidsbolig/hytte - avslag http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11354 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Guri Mollan | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 2176/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13770 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4562/2021 | Sakshaug skole Midler til utstyr - programmering i skolen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 4472/2021 | Kommunedirektør Mosvik - Landsforening hjerte og lungesyke - Søknad støtte kommunal kompensasjonsordning - kr. 11 520 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13669 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOSVIK LAG AV LANDSFORENING HJERTE OG LUNGESYKE | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 4462/2021 | Næring Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13653 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 4446/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner HK 169/20 Markering av samisk uke/melding om delutbetaling/endring http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 4354/2021 | Kultur Tilbakemelding på bestilling av tiltaksmidler og SNO-tjenester fra Inderøy kommune 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 4424/2021 | Plan, landbruk og miljø Kvittering på innsendt høringssvar på NOU 2020:15 - Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 4414/2021 | Ordfører ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13583 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 4376/2021 | Sakshaug skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13556 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 4349/2021 | Sandvollan skole ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9568 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 398/2021 | Sakshaug skole 5053-335/030 - Svar på ny henvendelse etter svar på klage for Jækta fjordstue http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13529 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BERGER IKT | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 4322/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13233 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 4028/2021 | Personal ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13514 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 4307/2021 | Røra skole Plattformtiltak Trøndelag - Røra stasjon - Søknad om midlertidig brukstillatelse - Godkjennes http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13079 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 3875/2021 | Plan, landbruk og miljø Oppstartsmøter - Utvikling av samhandlingsmodeller http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13309 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ST OLAVS HOSPITAL HF RUS OG AVHENGIGHET MIDT-NORSK KOMPETANSESENTER TRONDHE | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 4103/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK - dekningsstatistikken 2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 4150/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Søknad om startlån og tilskudd til etablering ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 4024/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13097 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 3892/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13193 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 3988/2021 | Inderøy ungdomsskole 5053-085/128 - Nabovarsel, hytte http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØYVIND FINSTAD | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 4043/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-073/002 Tilbakemelding angående spørsmål om omdisponering av eiendom - oppføring av driftsbygning for kyllingproduksjon ved Oxaal søndre http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13164 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3959/2021 | Plan, landbruk og miljø Tidligere Stranda(141/020) mv - adkomster mv. - SAK 1700-2007-0007 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13172 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar-Arnljot Pedersen | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3967/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13134 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3929/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Informasjon fra NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag - Samarbeidsavtale http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13182 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTL NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING AVD 130-26 | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3977/2021 | Helse og omsorg Soldatstatuen på Sandvollan - henvendelse angående plassering http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Haugberg m.fl. | Journaldato: 11.03.2021 | RegistryNumber: 3902/2021 | Kultur 5053-149/001- Steinstad gård - Søknad om midlertidig brukstillatelse av Lydstudio http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13060 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Husby Aksnes | Journaldato: 11.03.2021 | RegistryNumber: 3856/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2021 | RegistryNumber: 3901/2021 | Mosvik skole Myrengvegen - Bilag regnskap http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asle Håvard Sliper | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3849/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12961 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3757/2021 | Inderøy ungdomsskole Offentlig søkerliste - Sykepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4349697858 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13038 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bistand og omsorg | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3834/2021 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (4352273333) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13006 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3802/2021 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Helsefagarbeider/ hjelpepleier - st. ref. (4352319511) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12992 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3788/2021 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Lærlinger - helsefag - st. ref. (4345704794) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3668/2021 | Hjemmetjenester 5053-352/016 - Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - tilbygg til hytte - Raudmyrvegen 74 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3776/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12856 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3652/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3641/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Månedsbrev Februar 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12836 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN GRIMSTAD | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3632/2021 | Økonomi 5053-141/003 - Vikavegen 45 - Søknad om tiltak - rivning og vegbygging - ajourført versjon alternativ 4 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12805 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar-Arnljot Pedersen | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3601/2021 | Plan, landbruk og miljø Museene i Inntrøndelag og Stiklestad nasjonale kultursenter - status for arbeidet med ny eierstruktur til driftsorganisasjonen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12784 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3580/2021 | Kultur ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3497/2021 | Utøy skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12663 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3459/2021 | Sakshaug skole Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 996385957, 5053-187/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12249 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FREDRIK HEMBRE | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3066/2021 | Plan, landbruk og miljø Purring, klage/innsyn i forb. med byggesaker på Skjemstadstubben 15 og 21 mv. jf. journalpost 5. http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12582 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inge Fjørstad | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 3378/2021 | Plan, landbruk og miljø Invitasjon til intervju - Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4345726459 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12621 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 3417/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Offentlig søkerliste - Prosjektleder, for prosjektet "Best i lag - tverrsektorielt samarbeid om utsatte barn og unge" - st. ref. 4351204966 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12624 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 3420/2021 | Kommunedirektør Uttalelse til dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av bygg til tilleggsnæring - Kjelvikvegen 71 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 3385/2021 | Plan, landbruk og miljø Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969691477, 5053-016/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12351 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PER MORTEN KVAM | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 3168/2021 | Plan, landbruk og miljø Videreutdanning 2021 – behandling av søknader http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12573 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 3369/2021 | Oppvekst Signert : Arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12612 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 3408/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12520 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 3337/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12200 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3017/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9208 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 38/2021 | Inderøy ungdomsskole Spørsmål angående trafikksikkerhetstiltak i boligfeltet Hellemshaugen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11018 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELLEMSHAUGEN VELFORENING m.fl. | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 1840/2021 | Veg, vann og avløp Kap. 226 post 21 - støtte til digital hjemmeundervisning 2021 - kunngjøring http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12465 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3282/2021 | Oppvekst ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/6955 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 11937/2020 | Røra skole og barnehage Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-03-01 ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12469 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3286/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Lyngås fjernundervisning - avslag på søknad - Underholdning hjem til folket http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12440 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3257/2021 | Kultur Inderøy kommune , bedrifter - drikkevann behandlet/nettvann - analyseres.10.02 - 14.02.21 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12050 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AVD STJØRDAL | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2867/2021 | Veg, vann og avløp Inderøy Forbruksforening SA - Omsetningsoppgave for alkohol 2020 / forventet omsetning 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inderøy Forbruksforening SA | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2860/2021 | Personal ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12139 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2956/2021 | Sakshaug skole Lingit - Lisensbevis for programpakke Tysk http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12101 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 2918/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2798/2021 | Inderøy ungdomsskole Folkevalgt nemnd for DMS Inn-Trøndelag - 22. april 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunehelsekoordinator Liv Inger Næss | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2784/2021 | Helse og omsorg ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11914 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2732/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11423 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2243/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2739/2021 | Sakshaug skole 5053-345/007/001 Underretning om matrikkelføring http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11795 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FRAMVERRAN EIENDOM | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2613/2021 | Plan, landbruk og miljø Vedtak i forbindelse med tvist om rett til stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11850 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET OG TVISTELØSNINGSNEMNDA LILLESTRØM | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2668/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Oppsigelse på vikariat http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11799 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2617/2021 | Kulturskolen Informasjon om utsettelse av avvikling av gammel integrasjonsplattform for overføring av data mellom kommunale fagsystemer og NIR http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11859 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2677/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste 5053-073/001 Søknad skogfond og tilskudd - nyplanting http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11854 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RØFLO ANDERS | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2672/2021 | Plan, landbruk og miljø 185689 - BUA Inderøy - Frist for sluttrapport på tilskudd 2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11533 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTL BUFDIR OG BUFETAT | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2351/2021 | Næring 5053-007/001 - Lise L. Værdal - Bruksendring stabbur - Sakshaugvegen 44a - Supplerende dokumenter http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Info Husfrua | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2386/2021 | Plan, landbruk og miljø Skattemelding 2019 ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11774 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2592/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ********** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11765 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2583/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10696 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 1519/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 2343/2021 | Sandvollan skole SV: Ytterligere dokumentasjon behøves for LEI-validering (#65425) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11350 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NordLEI Customer onboarding | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 2172/2021 | Økonomi Klage på kommunens rydding av kantvegetasjon på 002/049, Vangslivegen 59. http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ottar Mork | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 2242/2021 | Veg, vann og avløp Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4335658721 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11195 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2017/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer institusjonstjenester Inderøy kommune - st. ref. 4336194754 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11177 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 1999/2021 | Institusjonstjenester ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2210/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer hjemmetjenesten Inderøy kommune - st. ref. 4336215983 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11185 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2007/2021 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Ferievikarer kjøkken og vaskeri - st. ref. (4336443523) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11181 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2003/2021 | Institusjonstjenester Søknad om motorferdsel i utmark og vassdarg - isbanerace på Ålvatnet i Mosvik http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10952 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amcar Leksvik | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1775/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-019/002 - Inge Jørstad - Kvamshaugan 109 - ferdigattest http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10936 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LILLEBERG SNEKKERI AS | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1759/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10410 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1233/2021 | Sandvollan skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10716 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1539/2021 | Sandvollan skole Svarbrev, søknad mottatt - Enhetsleder skole Inderøy kommune - st. ref. 4334204103 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10741 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1564/2021 | Kommunedirektør Vedtak til søknad om tilskudd ved avløsning ved sykdom - ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10453 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 1276/2021 | Plan, landbruk og miljø Innsendte vedlegg - søknadsnummer 50770 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10707 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 1530/2021 | Plan, landbruk og miljø Innkalling styremøte - 02.12.2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10654 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED INNKJØP | Journaldato: 04.02.2021 | RegistryNumber: 1477/2021 | Kommunedirektør Søknad om flytting ferie http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10581 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.02.2021 | RegistryNumber: 1404/2021 | Institusjonstjenester 5053-009/168 m flere http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10467 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter Lindstrøm Elnan | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 1290/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9894 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 724/2021 | Inderøy ungdomsskole 5053-141/003 - Endringer i godkjent tiltak http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10443 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar-Arnljot Pedersen | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1266/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10384 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.01.2021 | RegistryNumber: 1207/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10308 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 1136/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Vedr. dyr på utmarksbeite http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johannes Neergaard | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 1106/2021 | Plan, landbruk og miljø Vedtak om eierskifte på kjøretøy DC 8807 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN STEINKJER TRAFIKKSTASJON | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 1162/2021 | Inderøy ungdomsskole Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 938/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner 201843981-9 - Inderøy kommune - Delutbetaling av spillemidler 20785 Rørahallene - Kampsportanlegg http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10022 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 850/2021 | Kultur ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9965 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 793/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Vedr. 202037088-2 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om oppføring av brygge på pæler på gnr 137/017 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 891/2021 | Plan, landbruk og miljø Varsel oppmålingsforretning - Tilleggsareal 9/160 i Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9883 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berg Arne | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 713/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 763/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 726/2021 | Oppvekst 5053-190/001 - Oddgeir Werstad - Søknad om deling/justering av grunn eiendom naust - Edith Iglebekk Nygård - godkjennes http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9683 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddgeir Werstad | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 513/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-135/161-165 - Rekkehus - Nessjordet 34-42 - Søknad om ferdigattest hus A og B - Godkjennes http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9702 Type: Utgående brev | Avs/Mot: INNHERRED ENTREPRENØR AS m.fl. | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 532/2021 | Plan, landbruk og miljø Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969184680, 5053-175/002 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STAMNES JON PEDER | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 589/2021 | Plan, landbruk og miljø Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981613589, 5053-075/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9780 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OLE HARALD VANG | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 610/2021 | Plan, landbruk og miljø Gravemelding og sanitærmelding Rørahallene AS - skisser over planene http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9717 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ODD EINAR KNE AS | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 547/2021 | Veg, vann og avløp Gravehenvendelse nr. 5053-5927775, Inderøy, Røravegen 590B, 5053 - 179 /016 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9671 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 501/2021 | Veg, vann og avløp Innsyn - epostadresser til lokalpolitikere_Kommunestyret 2019-2023, Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9506 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norpublica | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 336/2021 | Service og støtte Høringsinnspill til lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INDERØY BONDELAG | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 435/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-343/002/001 - Vedrørende klagebehandling for klage på beregnet vannforbruk 2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14726 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FRAMVERRAN BÅTFORENING | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 5512/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Henvendelse angående Straumen varmesentral - presentasjon http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED BIOVARME AS | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 5502/2021 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Vedtak om tvangsmulkt T N Vangs mekaniske Verksted http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14691 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 5479/2021 | Plan, landbruk og miljø Innkalling til møte i representantskapsmøte 30. april http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 5518/2021 | Kommunedirektør ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14468 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5256/2021 | Institusjonstjenester ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14535 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5323/2021 | Sakshaug skole Foreningen for gammelt handverk i det nordenfjeldske - søknad om prosjekttilskudd kultur http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14408 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Foreningen for gammelt handverk i det nordenfjeldske | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5196/2021 | Kultur Bekreftelse - Fordeling av midler til veg og driftstilskudd for Innherred og Nidaros http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14340 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bævre, Dag Okkenhaug m.fl. | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5128/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-085/129 - Jarle Manndal - Hytte m/dispensasjon - Skjemstadstubben 22 - godkjennes http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14362 Type: Utgående brev | Avs/Mot: A FINSTAD CAD AS | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5150/2021 | Plan, landbruk og miljø Supplerende dokumenter - Bølgedemper - Sundneshavna http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14321 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sundneshamn småbåtforening | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 5109/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14004 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 4796/2021 | Sandvollan skole Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2021 - Opplæring BPA http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AMBIA AS | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 5031/2021 | Hjemmetjenester Påminnelse ny ansvarssak 85531907,9 Vennesborgvegen 5 - tilbakeslag CRM:0482400110 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14232 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 5020/2021 | Veg, vann og avløp 5053-083/097 - Marit Løvstad og Roar Snerting - Oppføring av enebolig, Buavegen 26 - Ferdigattest http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14126 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELLVIK HUS INDERØY AS | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 4918/2021 | Plan, landbruk og miljø Mosvang kulturhus - Søknad om driftstilskudd kultur 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14216 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mosvang kulturhus | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 5008/2021 | Kultur Søknad - Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel - ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 5028/2021 | Plan, landbruk og miljø Driftstilskudd Eventyrskogen barnehage 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14117 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EVENTYRSKOGEN NATURBARNEHAGE AS | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 4909/2021 | Oppvekst ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14091 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 4883/2021 | Røra skole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14099 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4891/2021 | Inn-Trøndelag regnskap og lønn 5053-611/001 Ystadvegen - kvalitetsheving av grenser mot veg - Underretning http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14032 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Paal Arnstein Y Rønning m.fl. | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4824/2021 | Plan, landbruk og miljø Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Mosvikstranda 9 i Mosvik - Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 31.03.2021 | RegistryNumber: 4819/2021 | Plan, landbruk og miljø Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger - 1.Terminutbetaling 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14041 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 31.03.2021 | RegistryNumber: 4833/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Anleggsregisteret - oppdatering av opplysninger 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13591 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 4384/2021 | Kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14030 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 4822/2021 | Sakshaug barnehage ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14028 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 4820/2021 | Inderøy ungdomsskole KMP - tilskudd til fylkesvise tiltak, avslutning prosjektet Redusert landbruksforurensning i nedbørsfeltene til Granaelva, Melhuselva og Håggåelva http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14006 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4798/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13920 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4712/2021 | Inderøy ungdomsskole Ny rapport etter Helseundersøkelsen i Trøndelag - Psykisk helse i Trøndelag 2019 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4711/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Vedtak til søknad om tilskudd - sykdomsavløsning ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13922 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4714/2021 | Plan, landbruk og miljø Underskrevet arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13909 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4701/2021 | Eiendom Innkalling til årsmøte i Revisjon Midt-Norge SA http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: REVISJON MIDT NORGE SA AVD STEINKJER | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4722/2021 | Økonomi Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2023 - Samarbeidsavtale Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13928 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4720/2021 | Kommunedirektør 5053-045/011- Søknad om igangsettingstillatelse http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4680/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-159/001 - Ang dispensasjon for ny bolig på eiendommen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hildegunn Loraas | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4659/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13898 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4690/2021 | Røra skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13878 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4670/2021 | Sakshaug skole KNF 20.30 - Kommunalt næringsfond 2020 - Sluttutbetaling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 4600/2021 | Næring ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 4605/2021 | Omsorgsboliger Mosvik ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13705 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4498/2021 | Sandvollan skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13768 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4560/2021 | Lyngstad skole 5053 - 081/213 Merknad til søknad http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13720 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jorg Tore Jørgensen | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4512/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-190/001 Edith Iglebekk Nygård - Ålbergvegen 24 - rettelse http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edith Iglebekk Nygård | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 4534/2021 | Plan, landbruk og miljø Koa Camping - Søknad støtte kommunal kompensasjonsordning - kr. 1 120 000 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13668 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOA CAMPING | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 4461/2021 | Næring 5053-005/048 - Carport - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13690 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKPLAN AS AVD VERDAL | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 4483/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-308/004 - Freddy Aursø - Rivning og ny enebolig - Dusørvegen 70 - Midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13608 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIKAEL WIK AS | Journaldato: 19.03.2021 | RegistryNumber: 4401/2021 | Plan, landbruk og miljø Klage på vedtak om nydyrking http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Ove Vist | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 4385/2021 | Plan, landbruk og miljø Revisors uttalelse - prosjekt styrking av habilitering og rehabilitering kap 765 post 62- Kommunalt rusarbeid http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: REVISJON MIDT NORGE SA AVD STEINKJER | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 4141/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Svar på henvendelse om installering av Altibox i kommunale boenheter http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13510 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Wolan | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 4303/2021 | Eiendom Ansettelse kommunedirektør ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13212 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ida Stuberg m.fl. | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 4007/2021 | Ordfører 5053-335/030 Ny henvendelse - montering av vannmåler http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13512 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BERGER IKT | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 4305/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Brev om skadefelling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13535 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DYRENES RETT | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 4328/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/7658 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 12640/2020 | Sakshaug skole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/7635 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 12617/2020 | Sakshaug skole 5053-609/001 Høsvegen - kvalitetsheving av grenser mot veg - Underretning http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 16.03.2021 | RegistryNumber: 4046/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-085/128 - Søknad om dispensasjon, hytte http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØYVIND FINSTAD | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 4039/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-009/165 og 009/166 - Søknad om tilkobling og utføring av utvendige sanitæranlegg - Hamnavegen 60 og 62 - Farbu&Gausen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FARBU OG GAUSEN AS m.fl. | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 4050/2021 | Plan, landbruk og miljø Søknad om dispensasjon ***** ***** - produksjonstilskudd 2020 - avslag http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13238 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 4033/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3951/2021 | Røra skole ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13178 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STEINKJER KOMMUNE | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3973/2021 | Mosvik skole Underskrevet samarbeidsavtale med Kompetansesentret Rus Midt-Norge http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13221 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ST OLAVS HOSPITAL HF RUS OG AVHENGIGHET MIDT-NORSK KOMPETANSESENTER TRONDHE | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 4016/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13175 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3970/2021 | Inderøy ungdomsskole 5053-318/001/059 - Gunn Tangstad - flytting av stabbur - godkjennes http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12654 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Helene Tangstad | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3450/2021 | Plan, landbruk og miljø Justering av Hastadvegen grense http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13144 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håvard Gran | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3939/2021 | Plan, landbruk og miljø Tidligere Stranda (141/020) mv. - adkomster mv. - jordskiftesak 1700-2008-0002 - sak i Inderøy kommune 2013 / 2143 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar-Arnljot Pedersen | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3966/2021 | Plan, landbruk og miljø HK 169/20 - Skriftlig aksept, utbetalingsanmodning 50% og søknad om endring (Korrigert sending, nå med riktige vedlegg!) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13136 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 12.03.2021 | RegistryNumber: 3931/2021 | Kultur ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2021 | RegistryNumber: 3916/2021 | Røra skole Underskrevet arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13049 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3845/2021 | Oppvekst 5053-149/001- Steinstad gård - Søknad om midlertidig brukstillatelse av Lydstudio http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13059 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3855/2021 | Plan, landbruk og miljø Videreutdanning 2021 – påminnelse om å behandle søknader innen 15. mars http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3857/2021 | Oppvekst Plattformtiltak Trøndelag - Røra stasjon - Søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3823/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12944 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3740/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12940 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3736/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12959 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3755/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12935 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3731/2021 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4352319511 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12989 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3785/2021 | Hjemmetjenester Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4349697858 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13005 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3801/2021 | Hjemmetjenester Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4352273333 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13003 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 3799/2021 | Hjemmetjenester Svarbrev, søknad mottatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4345704794 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12871 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3667/2021 | Hjemmetjenester Arbeidsavtale ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3781/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Underskrevet arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12929 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 3725/2021 | Kulturskolen 5053-066/002 - Søknad om rammetillatelse tiltak - Godkjent http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12629 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KISVE EIENDOM AS | Journaldato: 08.03.2021 | RegistryNumber: 3425/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-141/003 Vikavegen 45 -Søknad om tiltak - rivning og vegbygging. http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12802 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMPLETT PROSJEKTERING AS | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3598/2021 | Plan, landbruk og miljø Bekreftelse på mottatt klage - Eiendomsskatt 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12740 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3536/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12686 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3482/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12717 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3513/2021 | Oppvekst ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12809 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 3605/2021 | Sandvollan skole Arbeidsavtale - fast 100% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3496/2021 | Service og støtte ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12668 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3464/2021 | Lyngstad skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12665 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3461/2021 | Utøy skole 5053-352/016 - Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg på hytte http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 2988/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12512 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 3329/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Svarbrev, søknad mottatt - Prosjektleder, for prosjektet "Best i lag - tverrsektorielt samarbeid om utsatte barn og unge" Inderøy kommune - st. ref. 4351204966 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12617 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 3413/2021 | Kommunedirektør Hvem ser meg? - Sommerleir for barn under 18 år som har en mamma eller pappa med demens http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12658 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYKEHUSET I VESTFOLD HF, NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR, ALDRING OG HELSE | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 3454/2021 | Helse og omsorg Invitasjon til intervju - Spesialsykepleier i psykisk helsearbeid Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4345726459 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12620 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 3416/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12580 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 3376/2021 | Inderøy ungdomsskole Oppsigelse - ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12595 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 3391/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 998011280, 5053-047/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12330 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STAVRUM KLEPP AS | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 3147/2021 | Plan, landbruk og miljø Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969607557, 5053-032/012 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12280 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ULVIN LILLE | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 3097/2021 | Plan, landbruk og miljø Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969185385, 5053-035/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12412 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ATLE NÆSS | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3229/2021 | Plan, landbruk og miljø Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd - 2020 - 915364683 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12442 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LYNGSTAD HØNSERI AS | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3259/2021 | Plan, landbruk og miljø Vedtak om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980764737, 5053-148/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12423 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PAAL ARNSTEIN RØNNING | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3240/2021 | Plan, landbruk og miljø Kopi av budsjettsøknad til KUD for 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12493 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3310/2021 | Kultur ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12219 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3036/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11987 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 2805/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12199 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3016/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3272/2021 | Institusjonstjenester 5053-357/003 - Leonard Hovd - Driftsbygning - Hovdvegen 6 - Godkjennes http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12197 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leonard Kristoffer Hovd | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3014/2021 | Plan, landbruk og miljø Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-03-01 ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12436 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3253/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner 5053-640/001 Kvamshaugan - grunnkjøp ved Hogstad ca 1975 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12224 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asle Dagfinn Sæther m.fl. | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 3041/2021 | Plan, landbruk og miljø Røra renseanlegg - analyseres. 11.02-18.02.2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12165 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AS | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 2982/2021 | Veg, vann og avløp Røra Handel AS - Omsetningsoppgave for alkohol 2020 / forventet omsetning 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11984 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Røra Handel AS | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2802/2021 | Personal Magellan - Innvilget kulturtilskudd http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/12035 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2853/2021 | Kultur 5350 - 082/009 sak 2020/5606 Svar på henvendelser om utbedring av kloakkledning http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11928 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amdal, Rune | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2746/2021 | Veg, vann og avløp 5053-354/001 - Vedr. 202109987-2 - Søknad om bygging av skogsbilveg - Storsteinsdalsvegen i Mosvik -Fylkeskommunens kulturminnefaglige uttalelse http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11999 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2817/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-183/060 Skjøte til tinglysing http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11927 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2745/2021 | Plan, landbruk og miljø Endring av navn på Sysselmannen på Svalbard - behov for endring i kommunale forskrifter om farvannsavgift http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11981 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kystverket | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 2799/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2738/2021 | Sakshaug skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2764/2021 | Sandvollan skole ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11782 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2600/2021 | Inderøy ungdomsskole 5053-345/007/001 Kopi av protokoll http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11793 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FRAMVERRAN EIENDOM | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 2611/2021 | Plan, landbruk og miljø Ønsker innsyn i klagesak vedr. Vesterlivegen 72 og Skjemstadstubben 4 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inge Fjørstad m.fl. | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2639/2021 | Plan, landbruk og miljø Invitasjon til Teamsmøte om NatStat – bevaringsmål i verneområder http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11849 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 2667/2021 | Plan, landbruk og miljø 186769 - Sommerarbeid for ungdom - Frist for sluttrapport på tilskudd 2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11534 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTL BUFDIR OG BUFETAT | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2352/2021 | Ungdomsråd, Politiråd, SLT 5053-007/001 - Lise L. Værdal - Bruksendring stabbur - Sakshaugvegen 44a - Ansvarsrett EL http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11536 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Info Husfrua | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2354/2021 | Plan, landbruk og miljø Bekreftelse fra Sparebanken ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11777 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2595/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Eiendomsskatteseddel 2021 ***** ********** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11766 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 2584/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10988 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 1811/2021 | Inderøy ungdomsskole Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11443 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jens Risegaard Buhrkall | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 2263/2021 | Plan, landbruk og miljø Bosetting av flyktninger - kompensasjon for 2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11418 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 2238/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Rapport for tilskuddsmidler til innkjøp av digitale hjelpemidler 2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11349 Type: Utgående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2171/2021 | Kommunedirektør Tiltak i beiteområder - tildelingsbrev til kommunene i 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11408 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2228/2021 | Plan, landbruk og miljø Referat ungdomsrådet - 26. januar 2021 - Kontaktinformasjon til nytt ungdomsråd http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11362 Type: Utgående brev | Avs/Mot: skogseth.04@gmail.com m.fl. | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2184/2021 | Ungdomsråd, Politiråd, SLT Svar på spørsmål angående trafikksikkerhetstiltak i boligfeltet Hellemshaugen. http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 1839/2021 | Veg, vann og avløp Søknad og CV - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester - st. ref. (4335658721) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11188 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2010/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Søknad og CV - Ferievikarer institusjonstjenester - st. ref. (4336194754) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11170 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 1992/2021 | Institusjonstjenester Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer kjøkken og vaskeri Inderøy kommune - st. ref. 4336443523 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 1998/2021 | Institusjonstjenester Søknad og CV - Ferievikarer hjemmetjenesten - st. ref. (4336215983) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11180 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 2002/2021 | Hjemmetjenester Arbeidsavtale - bibliotekmedarbeider http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10525 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1348/2021 | Personal Ytterligere dokumentasjon behøves for LEI-validering (#65425) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11144 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NordLEI Customer onboarding | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1966/2021 | Økonomi ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10938 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1761/2021 | Støttekontakt ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 1930/2021 | Inderøy ungdomsskole Høring - rekvireringsrett for farmasøyter for vaksiner mot covid-19 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10996 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 11.02.2021 | RegistryNumber: 1819/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Signert arbeidsavtale http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.02.2021 | RegistryNumber: 1879/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Saltbua fradeling - etterlyser tilbakemelding http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/11055 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMPLETT PROSJEKTERING AS | Journaldato: 11.02.2021 | RegistryNumber: 1877/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-019/002 - Inge Jørstad - Kvamshaugan 109 - søknad om ferdigattest http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10925 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LILLEBERG SNEKKERI AS | Journaldato: 10.02.2021 | RegistryNumber: 1748/2021 | Plan, landbruk og miljø Innvilget tilskudd til ekspertbistand http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10957 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.02.2021 | RegistryNumber: 1780/2021 | Kulturskolen Arbeidsavtale tilkallingsvikar - underskrevet http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.02.2021 | RegistryNumber: 1742/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester Husleiekontrakt ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.02.2021 | RegistryNumber: 1763/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Spørsmål ang. reguleringsplan Vangslia, besvart http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10979 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ottar Mork | Journaldato: 10.02.2021 | RegistryNumber: 1802/2021 | Plan, landbruk og miljø Uttalelse om kvikkleire - Risiko og sikringstiltak http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10791 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johnny Austad | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1614/2021 | Plan, landbruk og miljø Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 1696/2021 | Oppvekst ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/7702 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 12684/2020 | Sakshaug skole ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/7487 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 12469/2020 | Sandvollan skole og barnehage Utkast til rapporteringsskjema 2020 - Inderøy - kompetanse- og innovasjon http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1644/2021 | Helse og omsorg Søknad og CV - Enhetsleder skole - st. ref. (4334204103) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10740 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1563/2021 | Kommunedirektør Månedsbrev januar 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10786 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN GRIMSTAD | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 1609/2021 | Økonomi 5053-083/066 - supplement til byggesøknad vedr. deponi http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10672 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LINQ PROSJEKT AS | Journaldato: 04.02.2021 | RegistryNumber: 1495/2021 | Plan, landbruk og miljø Innkalling styremøte Innherred Innkjøp 02.12.2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/7244 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VERDAL KOMMUNE RÅDMANNSKONTOR m.fl. | Journaldato: 04.02.2021 | RegistryNumber: 12226/2020 | Innkjøp Biovac Environmental Technology AS - årsrapport for 2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS | Journaldato: 03.02.2021 | RegistryNumber: 1391/2021 | Veg, vann og avløp Plassering av statue - underskrifter http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10463 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigrid Bjerkan | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1286/2021 | Kultur Krav om utbetaling fra skogfond til landbruksveg http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TROND STABERG | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1215/2021 | Plan, landbruk og miljø Vedr. avlingsskade og SMIL http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10261 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johannes Neergård | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1089/2021 | Plan, landbruk og miljø Oppfølging av tilsyn - Mosvik Omsorgs- og Aktivitetssenter http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10481 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1304/2021 | Helse og omsorg ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10401 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1224/2021 | Røra skole Vedr. dyr på utmarksbeite http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10262 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johannes Neergård | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1090/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10245 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.01.2021 | RegistryNumber: 1073/2021 | Sandvollan skole Rentvann/Råvann, Kastvollen , bedrifter - Drikkevann behandlet/nettvann - analyseres. 13.01-28.01.21 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10379 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SYNLAB ANALYTICS & SERVICES NORWAY AVD STJØRDAL | Journaldato: 29.01.2021 | RegistryNumber: 1202/2021 | Veg, vann og avløp Vedtak om avregistrering av kjøretøy DC 8807 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 1158/2021 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.01.2021 | RegistryNumber: 1109/2021 | Sakshaug skole Tilskudd til digital hjemmeundervisning - rapporteringsfrist 1.februar http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10239 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG TRONDHEIM | Journaldato: 27.01.2021 | RegistryNumber: 1067/2021 | Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/3078 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 8062/2020 | Inderøy ungdomsskole Utbetaling av tilskudd samt vedlikeholdsmidler til kirker http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10223 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DEN NORSKE KIRKE I INDERØY | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 1051/2021 | Økonomi 5053-357/005 -Etterspør vedtak - Dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av to fritidsboliger http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10123 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 951/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053 - 149/009 Ferdigutfylt skjema for tilkobling av vann http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10072 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OLE KRISTIAN BAKKENGET | Journaldato: 22.01.2021 | RegistryNumber: 900/2021 | Plan, landbruk og miljø Kontrakt http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FREMO BEMANNING AS | Journaldato: 22.01.2021 | RegistryNumber: 870/2021 | Innkjøp ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10071 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.01.2021 | RegistryNumber: 899/2021 | Sandvollan skole Marinarkeologisk uttalelse til søknad om gjenoppføring av brygge -Borgenfjorden - Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTNU VITENSKAPSMUSEET | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 881/2021 | Plan, landbruk og miljø Samarbeidsavtale mellom kommunene og NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9996 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV HJELPEMIDDELSENTRAL TRØNDELAG LEVANGER | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 824/2021 | Kommunedirektør ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9991 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 819/2021 | Sandvollan skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9999 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 827/2021 | Sandvollan skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/10011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2021 | RegistryNumber: 839/2021 | Inderøy ungdomsskole Varsel oppmålingsforretning - Tilleggsareal 9/160 i Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9882 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Selnes Vibeke Tronstad | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 712/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9868 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 698/2021 | Sakshaug barnehage ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9791 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 621/2021 | Lyngstad skole Svar angående utbetaling av programsatsningsmidler - Kampsportsanlegg http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9878 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KULTURDEPARTEMENTET | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 708/2021 | Kultur Frist for kvalitetssikring av kommunens SYSVAK-registrering 1. mars 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9859 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 689/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste 5053-135/161-165 - Rekkehus - Nessjordet 34-42 - Utsjekking av vilkår http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED ENTREPRENØR AS | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 531/2021 | Plan, landbruk og miljø Oversendelse av klagesak angående vedtak på innsynsbegjæring http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/3243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG HOVEDKONTOR | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 8227/2020 | Innkjøp Søknad om avløsertilskudd ved sykdom - ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9672 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 502/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 543/2021 | Sakshaug skole 5053-136/173 - Torni og Gunnar Flakk - Bolig med garasje, Lillesundvegen 5 -ferdigattest http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9628 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIKAEL WIK AS | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 458/2021 | Plan, landbruk og miljø Gravehenvendelse nr. 5053-5927754, Inderøy, Søndre Lensmyrvegen 29, 5053 - 172 /181 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 500/2021 | Veg, vann og avløp 5053-083/077 - Svar på søknad om reduksjon av fakturert avløpsforbruk 2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9449 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Farbu og Gausen AS | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 279/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Svar på Gravemelding. Farbu & Gausen. Bragstadmyra. jmf. 2021/30-3 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9587 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Fossum | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 417/2021 | Veg, vann og avløp ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9501 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 331/2021 | Psykisk helse og miljøtjenester ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9527 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 357/2021 | Inderøy ungdomsskole Kontroll avsluttet - Produksjonstilskudd i jordbruket 2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9233 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PER MORTEN KVAM | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 63/2021 | Plan, landbruk og miljø Ekstra vedlikehold på fylkesveg -forslag på tiltak http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9611 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 441/2021 | Veg, vann og avløp ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/9414 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 244/2021 | Inderøy ungdomsskole Signert : Arbeidsavtale - fast 100% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Haugnes Larsen | Journaldato: 17.04.2021 | RegistryNumber: 5597/2021 | Institusjonstjenester 5053 - 001/071 Søknad om tillatelse i ett trinn - Sundfærvegen 31 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14751 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKPLAN AS AVD NAMSOS | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 5537/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-134/001 - Vedr. 202114646-2 - Kulturminnefaglig uttalelse til søknad om bygging av landbruksveg http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 5527/2021 | Plan, landbruk og miljø Autorisasjonskurs i plantevern - Mære landbruksskole - 25.03.2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14693 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 5481/2021 | Plan, landbruk og miljø Revisjonsberetning 2020 - Snåsa kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14740 Type: Inngående brev | Avs/Mot: REVISJON MIDT NORGE SA AVD STEINKJER | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 5526/2021 | Inn-Trøndelag regnskap og lønn Arbeidsavtale - fast 100% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14508 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 5296/2021 | Personal Invitasjon til webinar: Barnevern over landegrenser og mindreårige ofre for menneskehandel http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14521 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5309/2021 | Helse og omsorg Innkalling og sakliste for generalforsamling i Oi! 2021 - påmelding frist 16.04 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14502 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OI! TRØNDERSK MAT OG DRIKKE AS | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 5290/2021 | Næring 5053-318/200 - Søknad om ferdigattest - Nervikvegen 98 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14363 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Tangstad | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 5151/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13067 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 3863/2021 | Sandvollan skole Fordeling av midler til veg og driftstilskudd for Innherred og Nidaros http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger kommune | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 5127/2021 | Plan, landbruk og miljø Bølgedemper Sundneshavna - retur mangelfull søknad http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14304 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sundneshamn småbåtforening | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 5092/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-095/001 Planering av åkerholmer i Katteråsen - Steinar Klev http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13812 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steinar Klev | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 4604/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14292 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 5080/2021 | Sandvollan barnehage ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14302 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 5090/2021 | Røra barnehage Innmelding av skolesekker høsten 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14147 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag Fylkeskommune | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 4939/2021 | Oppvekst VS: Søknad utslippstillatelse Røra fabrikker http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14150 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Haugen, Tore | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 4942/2021 | Plan, landbruk og miljø Startlån ettersendt vedlegg ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 4882/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Samlede journalposter ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14049 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2021 | RegistryNumber: 4841/2021 | Gebyr og fellesfunksjoner Møteprotokoll fra Eldrerådet Trøndelag sitt møte 6. april 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14149 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 4941/2021 | Service og støtte Ber om redegjørelse for klage på forurensing fra forbrenningsanlegg i Inderøy http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14162 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 4954/2021 | Plan, landbruk og kommunalteknikk ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14087 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4879/2021 | Oppvekst Høring på forslag til forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14113 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4905/2021 | Plan, landbruk og miljø Innmålt grensepunkt http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13959 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Wold-Storli m.fl. | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4751/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-626/001 Sakshaugvegen - kvalitetsheving av grenser mot veg - Underretning http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14022 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astrid Fånes m.fl. | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 4814/2021 | Plan, landbruk og miljø Godkjenning av forslag til tjenestekjøpsavtale skjøtsel Giplingøya 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14035 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Viken | Journaldato: 31.03.2021 | RegistryNumber: 4827/2021 | Plan, landbruk og miljø 5053-083/097 - dokumentasjon til ferdigattest http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELLVIK HUS INDERØY AS | Journaldato: 31.03.2021 | RegistryNumber: 4832/2021 | Plan, landbruk og miljø Tilskuddsbrev 2021 - tilskudd til sommerskoletilbud - Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13991 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 4783/2021 | Oppvekst 20/487823 - endring i fastlegeregisteret - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/14017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 30.03.2021 | RegistryNumber: 4809/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste PlanId 2020002 - Uttalelse reguleringsplan for Mosvikstranda http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13990 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MOSVIK MUSEUM OG HISTORIELAG | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4782/2021 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13934 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.03.2021 | RegistryNumber: 4726/2021 | Hjemmesykepleie, Hjemmehjelp og Omsorgsboliger Godkjent søknad om sykkelritt - Trondheimsfjorden Rundt 30.05.2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13904 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN TRONDHEIM TRAFIKKSTASJON | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4696/2021 | Veg, vann og avløp Underskrevet arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/8590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 13569/2020 | Eiendom ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4728/2021 | Inderøy ungdomsskole Budsjett og akseptskjema for arkeologisk registrering på trasé for omlegging av V/A-ledning ved fv. 755 Sundnes http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13948 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4740/2021 | Plan, landbruk og miljø Underskrevet arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13908 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2021 | RegistryNumber: 4700/2021 | Barn, familie og innvandrertjeneste Vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel - ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13650 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4443/2021 | Plan, landbruk og miljø Vuddu Grendelag - Søknad om driftstilskudd kultur 2021 - Malihaugen grendehus - kostnader ved gratis utleie http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13863 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vuddu grendalag | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4655/2021 | Kultur Vuddu Grendelag - søknad om prosjekttilskudd kultur nytt tak Malihaugen grendehus http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13862 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vuddu Grendalag | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4654/2021 | Kultur ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13335 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 4128/2021 | Personal ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/13836 Type: Inngående brev |