Postliste http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/ einnsyn.invest.kommune.no Informasjon om rapportering http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/48040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 16942/2022 | Kommunedirektør Resultat fra spørreundersøkelse om informasjon fra Helsedirektoratet til kommuner under pandemien http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45367 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trykk-Tjenester | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 14301/2022 | Kommunedirektør Spørreskjema om FHIs støtte til kommunene under pandemien – frist 1. juli http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 14245/2022 | Helse og omsorg Brev til landets kommuner om testing for covid-19 til reiseformål http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44807 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13741/2022 | Helse og omsorg Hdir - Informasjon om STAF-rapportering fremover http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41556 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 10490/2022 | Kommunedirektør Høring - NOU 2022: 5 myndighetenes håndtering av koronapandemien del 2 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41093 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 10027/2022 | Kommunedirektør Høring - Forlengelse av midlertidig forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 9260/2022 | Kommunedirektør STAF-rapporten:Nye spørsmål fra UDIR til STAF-rapporteringen uke 20 (frist 16/5) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40185 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 9119/2022 | Kommunedirektør FHI - Lenke til nettskjema for bestilling av koronavaksiner for levering i UKE 35 - 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 16852/2022 | Helse og omsorg FHI - UKE 33 - DISTRIBUSJON av Comirnaty, Spikevax og Moderna http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47939 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 16841/2022 | Helse og omsorg Lenke til nettskjema for bestilling av koronavaksiner for levering i UKE 34 - 2022 - Frist 10/8-22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 16652/2022 | Helse og omsorg Informasjonsbrev nr. 48 om koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 16627/2022 | Helse og omsorg Informasjonsbrev nr. 48 om koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 16626/2022 | Helse og omsorg Ukentlig oversikt, FHI data 2022-07-20 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47476 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 21.07.2022 | RegistryNumber: 16378/2022 | Kommuneoverlege UKE 29 - DISTRIBUSJON av Comirnaty, Spikevax og Moderna + Nettskjema bestilling uke 33 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Trøndelag | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 16157/2022 | Helse og omsorg Ukentlig oversikt, FHI data 2022-07-06 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FHI, Sykdomspulsen | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 15708/2022 | Helse og omsorg FHI - Nettskjema for bestilling av koronavaksiner med levering uke 29 (ekstra utsending som følge av anbefaling for 75+) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45965 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Trøndelag | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14895/2022 | Helse og omsorg FHI - Informasjonsbrev nr. 47 om koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Trøndelag | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14894/2022 | Helse og omsorg Informasjonsbrev nr. 47 om koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45634 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 14564/2022 | Helse og omsorg Anbefaling om fjerde dose koronavaksine for flere grupper http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45624 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 14554/2022 | Helse og omsorg Uke 26 - 2022 distribusjon av Comirnaty/Pfizer, Spikevax/Moderna og Nuvaxovid/Novavax og NETTSKJEMA FOR LEVERING UKE 33 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13808/2022 | Helse og omsorg Kommunenes vaksinasjonskapasitet sesongen 2022/2023 – Questback med frist 22.06 kl 12. http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12864/2022 | Helse og omsorg FHI - Uke 24 - 2022 distribusjon av Comirnaty/Pfizer, Spikevax/Moderna og Nuvaxovid/Novavax og NETTSKJEMA bestilling uke 26 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41891 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 10825/2022 | Helse og omsorg PRESISERING - Avvikling av lageret med vaksinasjonsutstyr http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41818 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 10752/2022 | Barn, familie og innvandrertjeneste FHI - Informasjonsbrev nr. 46 om koronavaksinasjonsprogrammet- korrigert link i pkt 9 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41774 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 10708/2022 | Helse og omsorg Hdir - Avvikling av lageret med vaksinasjonsutstyr – siste mulighet for bestilling fra Helsedirektoratet http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41773 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 10707/2022 | Barn, familie og innvandrertjeneste Informasjonsbrev nr. 46 om koronavaksinasjonsprogrammet- korrigert link i pkt 9 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 10689/2022 | Helse og omsorg FHI - Lenke til nettskjema for bestilling av koronavaksiner for levering i UKE 25 - 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 10632/2022 | Helse og omsorg FHI - Informasjonsbrev nr. 46 om koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41678 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 10612/2022 | Helse og omsorg Informasjonsbrev nr. 46 om koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41677 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 10611/2022 | Helse og omsorg FHI - Uke 23 - 2022 distribusjon av Comirnaty/Pfizer, Spikevax/Moderna og Nuvaxovid/Novavax http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41555 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 10489/2022 | Helse og omsorg Uke 23-2022: Oppdatert oversikt over antall hetteglass koronavaksiner pr. kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41165 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 10099/2022 | Helse og omsorg Lenke til nettskjema for bestilling av koronavaksiner for levering i UKE 24 - 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41164 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 10098/2022 | Helse og omsorg Uke 22 - 2022 distribusjon av Comirnaty/Pfizer, Spikevax/Moderna og Nuvaxovid/Novavax http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41163 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 10097/2022 | Helse og omsorg Lenke til nettskjema for bestilling av koronavaksiner for levering i UKE 23 - 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40817 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9751/2022 | Helse og omsorg Oppdatert oversikt over antall hetteglass koronavaksiner pr. kommune Uke 22-2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40815 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9749/2022 | Helse og omsorg Uke 21 - 2022 distribusjon av Comirnaty/Pfizer, Spikevax/Moderna og Nuvaxovid/Novavax http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40674 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9608/2022 | Helse og omsorg Lenke til nettskjema for bestilling av koronavaksiner for levering i UKE 22 - 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 9132/2022 | Helse og omsorg Uke 20 - 2022 distribusjon av Comirnaty/Pfizer, Spikevax/Moderna og Nuvaxovid/Novavax http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40180 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 9114/2022 | Helse og omsorg Arbeidsavtale - fast 100% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40416 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 9350/2022 | Personal Innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45219 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14153/2022 | Sakshaug skole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45206 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14140/2022 | Sakshaug skole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45205 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14139/2022 | Sakshaug skole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45204 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14138/2022 | Sakshaug skole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45203 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14137/2022 | Sakshaug skole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45202 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14136/2022 | Sakshaug skole Heimkjøring Lyngstad skole 21.06.22 Mosvik og Utøy i tillegg http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44156 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AtB skoleskyss m.fl. | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13090/2022 | Oppvekst Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40798 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9732/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45201 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14135/2022 | Sakshaug skole Skoleskyssinfo 2 - 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AtB skoleskyss | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 11072/2022 | Oppvekst Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40797 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9731/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45200 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14134/2022 | Sakshaug skole Svar avvik ITS - 4990. 02.06.22 ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41809 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AtB skoleskyss | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 10743/2022 | Oppvekst Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40796 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9730/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45199 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14133/2022 | Sakshaug skole Avvik ITS - ***** ***** - 02.06.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41560 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AtB skoleskyss | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 10494/2022 | Oppvekst Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40795 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9729/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45198 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14132/2022 | Sakshaug skole Avvik ITS - ***** ***** - generell klage/spørsmål http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40723 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AtB skolekjøring | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9657/2022 | Oppvekst Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40794 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9728/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45197 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14131/2022 | Sakshaug skole Avvik ITS - ***** ***** - 19.05.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40683 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AtB skolekjøring | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9617/2022 | Oppvekst Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40793 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9727/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45196 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14130/2022 | Sakshaug skole Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40792 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9726/2022 | Inderøy ungdomsskole Avvik ITS - 4890 ***** ***** 18.05.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AtB skoleskyss | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9575/2022 | Oppvekst Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45195 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14129/2022 | Sakshaug skole Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40791 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9725/2022 | Inderøy ungdomsskole Avvik ITS - ***** ***** - 18.05.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40447 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AtB skolekjøring | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9381/2022 | Oppvekst Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45194 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14128/2022 | Sakshaug skole Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40790 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9724/2022 | Inderøy ungdomsskole SV: Avvik skoleskyss med buss linje ***** Inderøy http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40403 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AtB skoleskyss | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9337/2022 | Oppvekst Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45193 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14127/2022 | Sakshaug skole Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40789 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9723/2022 | Inderøy ungdomsskole Avvik buss - ***** ***** - 10.05.2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/39974 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AtB Skoleskyss | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 8908/2022 | Oppvekst Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45192 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14126/2022 | Sakshaug skole Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40788 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9722/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45191 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14125/2022 | Sakshaug skole Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40787 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9721/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45190 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14124/2022 | Sakshaug skole Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40786 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9720/2022 | Inderøy ungdomsskole Automatisk svar: Særskilt Høring Kommuneplanens arealdel for Inderøy kommune 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fiskeridirektoratet | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 16849/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45189 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14123/2022 | Sakshaug skole Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40778 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9712/2022 | Inderøy ungdomsskole Særskilt Høring Kommuneplanens arealdel for Inderøy kommune 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47925 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FISKERIDIREKTORATET REGION MIDT | Journaldato: 12.08.2022 | RegistryNumber: 16827/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45188 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14122/2022 | Sakshaug skole Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40777 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9711/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45187 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14121/2022 | Sakshaug skole Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40776 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9710/2022 | Inderøy ungdomsskole Høringsinnspill kommuneplans arealdel 22-34 fra Sandvollan Bondelag http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40183 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sandvollan Bondelg | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 9117/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45186 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14120/2022 | Sakshaug skole Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40775 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9709/2022 | Inderøy ungdomsskole Innspill til Arealplan fra Inderøy Høyre http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40182 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Arne Aasan | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 9116/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45185 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14119/2022 | Sakshaug skole Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40774 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9708/2022 | Inderøy ungdomsskole Innspill til Arealplan fra Inderøy Høyre http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40181 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Wold | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 9115/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45184 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14118/2022 | Sakshaug skole Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40773 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9707/2022 | Inderøy ungdomsskole Uttalelse til høringsforslag Kommuneplanens arealdel http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45351 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olaf Fossum | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 14285/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14117/2022 | Sakshaug skole Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40772 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9706/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45182 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14116/2022 | Sakshaug skole Vedr. 202016454-10 - Fylkeskommunens uttalelse ved offentlig ettersyn av kommuneplanens areal 2022 - 2034 for Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45078 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14012/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40771 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9705/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45181 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14115/2022 | Sakshaug skole Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40770 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9704/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45180 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14114/2022 | Sakshaug skole 5053-012/001 - 011/001 Søknad om reguleringsendring - Utøyvegen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44796 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Hjulstad | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13730/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40769 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9703/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45179 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14113/2022 | Sakshaug skole Uttalelse til kommuneplanens arealdel 2022-2034 Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45041 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13975/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40768 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9702/2022 | Inderøy ungdomsskole Gravehenvendelse nr. 5053-6169426, Inderøy, Rostadvegen 426, 5053-032/002 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/48039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 16941/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14112/2022 | Sakshaug skole Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel - 2022 - 2034 - Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42175 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 11109/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40767 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9701/2022 | Inderøy ungdomsskole Gravehenvendelse nr. 5053-6168896, Inderøy, Sundsnesset, 5053-136/075 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47935 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 16837/2022 | Veg, vann og avløp Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45177 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14111/2022 | Sakshaug skole Anmerkninger vedrørende kommuneplanens arealdel http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42069 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Daling | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 11003/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40766 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9700/2022 | Inderøy ungdomsskole Videreformidling gravehenvendelse nr. 5053-6168725, Inderøy, Sandvollanvegen 440, 5053-122/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 16836/2022 | Veg, vann og avløp Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14110/2022 | Sakshaug skole Høringsinnspill kommuneplanens arealdel 2022-2034 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingfrid Lyngstad MNLA | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 11001/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40765 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9699/2022 | Inderøy ungdomsskole Videreformidling gravehenvendelse nr. 5053-6168727, Inderøy, Framverranvegen 340, 5053-341/026 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 16835/2022 | Veg, vann og avløp Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45175 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14109/2022 | Sakshaug skole Merknad til kommuneplanens arealdel 2022-2034 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ATB AS | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 10999/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40764 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9698/2022 | Inderøy ungdomsskole Gravehenvendelse nr. 5053-6167579, Inderøy, 5053-502/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47788 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 16690/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45174 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14108/2022 | Sakshaug skole NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel 2022-2034 - Planid 2020001 - Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41969 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges vassdrags- og energidirektorat | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 10903/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40763 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9697/2022 | Inderøy ungdomsskole Gravehenvendelse nr. 5053-6166329, Inderøy, Kvamshaugan 67A, 5053-018/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47723 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SGS ANALYTICS NORWAY AS AVD STJØRDAL | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 16625/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45173 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14107/2022 | Sakshaug skole Høringsinnspill til kommuneplanens arealdel http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 10900/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40762 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9696/2022 | Inderøy ungdomsskole Gravehenvendelse nr. 5053-6163096, Inderøy, Strandheimvegen 13, 5053-334 / 004 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47680 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 16582/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45172 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14106/2022 | Sakshaug skole Innspill til høring kommuneplanens arealdel 2022-2034 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 10877/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40761 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9695/2022 | Inderøy ungdomsskole Svar på bestilling av innsyn i sak: 2021/898 - Løpenr. 6405/2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/48026 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Kolberg | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 16928/2022 | Service og støtte Gravehenvendelse nr. 5053-6162686, Inderøy, Nessetvegen 311A, gbnr 194/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 25.07.2022 | RegistryNumber: 16405/2022 | Veg, vann og avløp Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45171 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14105/2022 | Sakshaug skole Uttalelse til høring. Kommuneplanens arealdel 2022-2034 for Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 10875/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40760 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9694/2022 | Inderøy ungdomsskole Svar på bestilling av innsyn i sak: 2022/898 - Løpenr.7883/2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/48025 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pål Morten Ringseth Oxaal | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 16927/2022 | Service og støtte Gravehenvendelse nr. 5053-6162230, Inderøy, Nessetvegen 501, 5053-188/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47481 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 21.07.2022 | RegistryNumber: 16383/2022 | Veg, vann og avløp Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45170 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14104/2022 | Sakshaug skole Uttalelse til planforslag arealdel 2022 - 2034, Plan-ID 2020001, Sundnesnesset. http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Indreråk | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 10854/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40759 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9693/2022 | Inderøy ungdomsskole Bestilling av eInnsyn i sak: 2021/898 - Løpenr. 6405/2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Kolberg | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 16692/2022 | Service og støtte Ønsker tilsendt PDF - fil med ledningsdata - Furulivegen 8 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47200 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innhentingstjenesten (Geomatikk) | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 16102/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45169 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14103/2022 | Sakshaug skole Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel 2022-2034 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ida Sofie Kjølmoen | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 10852/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40758 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9692/2022 | Inderøy ungdomsskole Bestilling av eInnsyn i sak: 2022/898 - Løpenr. 7883/2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47716 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pål Oxaal | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 16618/2022 | Service og støtte Gravehenvendelse nr. 5053-6157222, Inderøy, Østre Lensmyrvegen 9, 5053-183 /120 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46451 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15357/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45168 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14102/2022 | Sakshaug skole Uttalelse kommuneplanens arealdel http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41886 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BERG - GÅRD AS | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 10820/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40757 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9691/2022 | Inderøy ungdomsskole Svar på bestilling av innsyn i sak: 2022/1550 - Løpenr. 16044/2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47270 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 15.07.2022 | RegistryNumber: 16172/2022 | Service og støtte Gravehenvendelse nr. 5053-6157087, Inderøy, Einhaugen 12, 51053-001/041 HASTESAK http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46448 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15354/2022 | Veg, vann og avløp Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45167 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14101/2022 | Sakshaug skole Innspill til kommuneplanens arealdel - bestemmelsene http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41884 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor-Erik Jule Lian | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 10818/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40756 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9690/2022 | Inderøy ungdomsskole Bestilling av innsyn i sak: 2022/1550 - Løpenr. 16044/2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47266 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 16168/2022 | Service og støtte Gravehenvendelse nr. 5053-6156724, Inderøy, Skippervegen 4 - 085/026 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46157 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15087/2022 | Veg, vann og avløp Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Sakshaug skole Sakshaug skole, Inderøy kommune - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45166 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14100/2022 | Sakshaug skole Vedr. 20-02326-6 - Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2022-2034 for Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41841 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for mineralforvaltning | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 10775/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40755 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9689/2022 | Inderøy ungdomsskole Svar på bestilling av innsyn i sak: 2022/1435 - Løpenr. 14498/2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46981 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15883/2022 | Service og støtte Arbeidsavtale - vikariat i 10% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40954 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 9888/2022 | Personal Gravehenvendelse nr. 5053-6155064, Inderøy, Vangshyllbakkan 63 - 036/026 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45435 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 14369/2022 | Veg, vann og avløp Vedr. 22-83321-2 - Statens vegvesens uttalelse til offentlig ettersyn - kommuneplanens arealdel 2022-2034 - PlanID 2020001 - Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41754 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 10688/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40754 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9688/2022 | Inderøy ungdomsskole Bestilling av innsyn i sak: 2022/1435 - Løpenr. 14498/2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46774 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15676/2022 | Service og støtte Gravehenvendelse nr. 5053-6151938, Inderøy, Bjørklivegen 61, 5053-172/096 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44787 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13721/2022 | Veg, vann og avløp Kommunens arealdel, høring 2022-2034 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ninni Rotmo | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 10682/2022 | Plan, landbruk og miljø Arbeidsavtale - vikariat i 80% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40936 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 9870/2022 | Personal Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40753 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9687/2022 | Inderøy ungdomsskole Bestilling av innsyn i sak: Søkerliste tjenesteleder Inderøyheimen HDO boliger http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46522 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STEINKJER24 AS | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15427/2022 | Personal WebCruiter vedtak etter innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46732 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15634/2022 | Sakshaug barnehage WebCruiter vedtak etter innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45278 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14212/2022 | Røra skole Gravehenvendelse nr. 5053-6151673, Inderøy, Bjørklivegen 61, 5053-172 /096 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44201 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SGS ANALYTICS NORWAY AS AVD STJØRDAL | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13135/2022 | Veg, vann og avløp Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43916 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12850/2022 | Oppvekst Høringsvar arealplan - Aasly 222/10 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41747 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Nordgård | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 10681/2022 | Plan, landbruk og miljø Arbeidsavtale - vikariat i 50% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40337 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 9271/2022 | Personal Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40752 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9686/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46731 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15633/2022 | Sakshaug barnehage Arbeidsavtale - vikariat i 100% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44803 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13737/2022 | Personal Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43915 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12849/2022 | Oppvekst Gravehenvendelse nr. 5053-6151016, Inderøy, Inderøyvegen 540, 5053-137/018 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44145 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13079/2022 | Veg, vann og avløp Kommuneplanens areadel til Nordøy Grendelag http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41659 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ove Farbu | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 10593/2022 | Plan, landbruk og miljø Vedtak redusert foreldrebetaling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40747 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 9681/2022 | Service og støtte Arbeidsavtale - vikariat i 100% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40335 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9269/2022 | Personal Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40750 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9684/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46730 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15632/2022 | Sakshaug barnehage Bestilling av innsyn i sak: Søkerliste tjenesteleder Inderøyheimen HDO boliger http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STEINKJER24 AS | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15086/2022 | Personal Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43914 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12848/2022 | Oppvekst Gravehenvendelse nr. 5053-6148609, Inderøy, Risan 6, 5053-009/002 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 11309/2022 | Plan, landbruk og miljø Innspill til Kommuneplanens arealdel 2022-2034 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunhild Jenssen | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 10522/2022 | Plan, landbruk og miljø Vedtak redusert foreldrebetaling i SFO http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40740 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 9674/2022 | Service og støtte Arbeidsavtale - vikariat i 20% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40330 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 9264/2022 | Personal Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40749 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9683/2022 | Inderøy ungdomsskole Innstilling til lærerstilling 100% vikariat - Inderøy ungdomsskole, referansenr. 4496330431 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Olav Heggli | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 16693/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15631/2022 | Sakshaug barnehage Svar på bestilling av innsyn i sak: 2022/152 - Løpenr. 10552/2022 - epost 10/10 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44779 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET SJØQUIST & HOPSØ AS | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13713/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43913 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12847/2022 | Oppvekst Gravehenvendelse nr. 5053-6148561, Inderøy, Røyskattvegen 2, 5053-197 /068 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42373 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 11307/2022 | Veg, vann og avløp Innspill til høring Kommuneplanens arealdel 2022-2034 for Inderøy kommune - Plan-ID 2020001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41382 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10316/2022 | Plan, landbruk og miljø Arbeidsavtale - vikariat i 20% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40329 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9263/2022 | Personal Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut - fast 2 x 80% stilling Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496316615 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40748 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9682/2022 | Inderøy ungdomsskole Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9459/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46728 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15630/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger . Nytt oppvekstsenter, skolene Utøy, Mosvik og Lyngstad Inderøy kommune - st. ref. 4496351377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46441 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15347/2022 | Utøy skole WebCruiter vedtak etter innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45277 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14211/2022 | Inderøy ungdomsskole Svar på bestilling av innsyn i sak: 2022/152 - Løpenr. 10552/2022 - epost 9/10 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44778 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET SJØQUIST & HOPSØ AS | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13712/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43912 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12846/2022 | Oppvekst Gravehenvendelse nr. 5053-6148561, Inderøy, Røyskattvegen 2, 5053-197/068 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 11304/2022 | Plan, landbruk og miljø Inderøy kommune - Høring - Kommuneplanens arealdel 2022-2034 - Bane NORs tilbakemelding http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41343 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BANE NOR SF | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10277/2022 | Plan, landbruk og miljø Arbeidsavtale - vikariat i 100% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40215 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 9149/2022 | Personal Innstilling til årsvikariater Sakshaug skole - st. ref. 4496774272 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 9253/2022 | Personal Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46727 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15629/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger . Nytt oppvekstsenter, skolene Utøy, Mosvik og Lyngstad Inderøy kommune - st. ref. 4496351377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46440 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15346/2022 | Utøy skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45888 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14818/2022 | Inderøy ungdomsskole Innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45276 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14210/2022 | Inderøy ungdomsskole Svar på bestilling av innsyn i sak: 2022/152 - Løpenr. 10552/2022 - epost 8 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44777 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET SJØQUIST & HOPSØ AS | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13711/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43911 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12845/2022 | Oppvekst Gravehenvendelse nr. 5053-6148160, Inderøy, Kvamshaugan 96, 5053-019 /001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 11281/2022 | Plan, landbruk og miljø DMF ber om SOSI-fil for planforslag og utsatt frist for uttalelse til høring av arealdel for Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD TRONDHEIM | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 10002/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46726 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15628/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger . Nytt oppvekstsenter, skolene Utøy, Mosvik og Lyngstad Inderøy kommune - st. ref. 4496351377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46439 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15345/2022 | Utøy skole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Inderøy ungdomsskole Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496330431 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45269 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14203/2022 | Inderøy ungdomsskole Svar på bestilling av innsyn i sak: 2022/152 - Løpenr. 10552/2022 - epost 7/10 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44775 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET SJØQUIST & HOPSØ AS | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13709/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43909 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12843/2022 | Oppvekst Gravehenvendelse nr. 5053-6146834, Inderøy, Vudduvegen 215, 5053-115 /001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42072 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 11006/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - kommunikasjonsrådgiver Inderøy kommune - st. ref. 4475103534 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40895 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9829/2022 | Personal Høringsinnspill - Kommuneplanene arealdel 2022-2034 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRONDHEIM HAVN IKS | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9613/2022 | Plan, landbruk og miljø DSA: Veileder for råd om innendørsopphold . samfunnskritisk personell http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47765 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 16667/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46725 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15627/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger . Nytt oppvekstsenter, skolene Utøy, Mosvik og Lyngstad Inderøy kommune - st. ref. 4496351377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46438 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15344/2022 | Utøy skole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Inderøy ungdomsskole Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496330431 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45268 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14202/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13945/2022 | Inderøy ungdomsskole Svar på bestilling av innsyn i sak: 2022/152 -Løpenr. 10552/2022 - epost 6/10 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44772 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET SJØQUIST & HOPSØ AS | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13706/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43907 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12841/2022 | Oppvekst Gravehenvendelse nr. 5053-6146818, Inderøy, Floåsvegen 75, 5053-601/001 HASTESAK http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42071 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 11005/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - kommunikasjonsrådgiver Inderøy kommune - st. ref. 4475103534 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40894 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9828/2022 | Personal Kommunens arealdel, høring 2022-2034 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40633 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ninni Rotmo | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9567/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46724 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15626/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger . Nytt oppvekstsenter, skolene Utøy, Mosvik og Lyngstad Inderøy kommune - st. ref. 4496351377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46437 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15343/2022 | Utøy skole Høringslisten - Høring av forslag til endringer i brann- og eksplosjonsvernloven (etablering av fagskole mv.) - med høringsliste http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15180/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Inderøy ungdomsskole Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496330431 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45267 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14201/2022 | Inderøy ungdomsskole Svar på bestilling av innsyn i sak: 2022/152 - Løpenr. 10552/2022 - epost 5/10 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44771 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET SJØQUIST & HOPSØ AS | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13705/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43905 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12839/2022 | Oppvekst Gravehenvendelse nr. 5053-6144586, Inderøy, Einhaugen 24, 5053-001/091 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41812 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 10746/2022 | Veg, vann og avløp Avslag, stilling besatt - kommunikasjonsrådgiver Inderøy kommune - st. ref. 4475103534 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40893 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9827/2022 | Personal Nytt næringsareal Berg gård i forslag til Kommuneplanens areadel http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40418 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BERG - GÅRD AS | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 9352/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46723 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15625/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger . Nytt oppvekstsenter, skolene Utøy, Mosvik og Lyngstad Inderøy kommune - st. ref. 4496351377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46436 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15342/2022 | Utøy skole Høring av forslag til endringer i brann- og eksplosjonsvernloven (etablering av fagskole mv.) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46129 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15059/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Inderøy ungdomsskole Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496330431 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45266 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14200/2022 | Inderøy ungdomsskole Svar på bestilling av innsyn i sak: 2022/152 - 5053-002/019 - epost 4/10 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44770 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET SJØQUIST & HOPSØ AS | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13704/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43904 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12838/2022 | Oppvekst Gravehenvendelse nr. 5053-6140383, Inderøy, Lillesundvegen 2, 5053-136/0019 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 10154/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - kommunikasjonsrådgiver Inderøy kommune - st. ref. 4475103534 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40892 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9826/2022 | Personal Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46722 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15624/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger . Nytt oppvekstsenter, skolene Utøy, Mosvik og Lyngstad Inderøy kommune - st. ref. 4496351377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46435 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15341/2022 | Utøy skole Hdir - Psykososial oppfølging i kommunene etter masseskytehendelsen i Oslo http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46102 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15032/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Inderøy ungdomsskole Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496330431 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45265 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14199/2022 | Inderøy ungdomsskole Svar på bestilling av innsyn i sak: 2022/152 - Løpenr. 10552/2022 - epost 3/10 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44768 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET SJØQUIST & HOPSØ AS | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13702/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43903 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12837/2022 | Oppvekst ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43343 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12277/2022 | Inderøy ungdomsskole Gravehenvendelse nr. 5053-6139352, Inderøy, Høsvegen 330, 5053-140/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41130 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 10064/2022 | Veg, vann og avløp Avslag, stilling besatt - kommunikasjonsrådgiver Inderøy kommune - st. ref. 4475103534 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40891 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9825/2022 | Personal Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46721 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15623/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger . Nytt oppvekstsenter, skolene Utøy, Mosvik og Lyngstad Inderøy kommune - st. ref. 4496351377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46434 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15340/2022 | Utøy skole DSB - Falskt telefon nr. - vær obs - 33 31 06 60 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Trøndelag | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14860/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Inderøy ungdomsskole Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496330431 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45264 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14198/2022 | Inderøy ungdomsskole Svar på bestilling av innsyn i sak: 2022/152 - Løpenr. 10552/2022 - epost 2/10 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44767 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET SJØQUIST & HOPSØ AS | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13701/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43902 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12836/2022 | Oppvekst Gravehenvendelse nr. 5053-6139152, Inderøy, Vudduvegen 11, 5053-117/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 10042/2022 | Veg, vann og avløp Avslag, stilling besatt - kommunikasjonsrådgiver Inderøy kommune - st. ref. 4475103534 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40890 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9824/2022 | Personal Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46720 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15622/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger . Nytt oppvekstsenter, skolene Utøy, Mosvik og Lyngstad Inderøy kommune - st. ref. 4496351377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46433 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15339/2022 | Utøy skole Dataangrep mot offentlige instanser http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45929 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Trøndelag | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14859/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Inderøy ungdomsskole Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496330431 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45263 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14197/2022 | Inderøy ungdomsskole Svar på bestilling av innsyn i sak: 2022/152 - Løpenr. 10552/2022 - epost 1/10 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44766 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET SJØQUIST & HOPSØ AS | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13700/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43901 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12835/2022 | Oppvekst Gravehenvendelse nr. 5053-6138807, Inderøy, 5053-628/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 10022/2022 | Veg, vann og avløp Avslag, stilling besatt - kommunikasjonsrådgiver Inderøy kommune - st. ref. 4475103534 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40889 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9823/2022 | Personal Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46719 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15621/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger . Nytt oppvekstsenter, skolene Utøy, Mosvik og Lyngstad Inderøy kommune - st. ref. 4496351377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46432 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15338/2022 | Utøy skole WebCruiter vedtak etter innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46138 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15068/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Inderøy ungdomsskole Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496330431 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45262 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14196/2022 | Inderøy ungdomsskole Spm. om innsyn i saker knyttet til Opplæringsloven §9A http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44730 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13664/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43895 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12829/2022 | Oppvekst Informasjon 38 til Atomberedskapsorganisasjonen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 11875/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Gravehenvendelse nr. 5053-6138807, Inderøy, 5053-628 /001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41087 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 10021/2022 | Veg, vann og avløp Avslag, stilling besatt - kommunikasjonsrådgiver Inderøy kommune - st. ref. 4475103534 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40888 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9822/2022 | Personal Teater & Ungdomslaget Øyna - innvilget skjenkebevilling- 27.08.2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47928 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Teater & Ungdomslaget Øyna | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 16830/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46718 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15620/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger . Nytt oppvekstsenter, skolene Utøy, Mosvik og Lyngstad Inderøy kommune - st. ref. 4496351377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46431 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15337/2022 | Utøy skole Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46137 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15067/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Inderøy ungdomsskole Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496330431 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45261 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14195/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43894 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12828/2022 | Oppvekst Henvendelse angående innsyn i sak: 2022/152 - Løpenr. 10552/2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42898 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET SJØQUIST & HOPSØ AS | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 11832/2022 | Service og støtte Egenberedskapsuka 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 11030/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Gravehenvendelse nr. 5053-6137424, Inderøy, Bartnesvegen 29, 5053-222/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40922 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9856/2022 | Veg, vann og avløp Avslag, stilling besatt - kommunikasjonsrådgiver Inderøy kommune - st. ref. 4475103534 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40887 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9821/2022 | Personal Teater & Ungdomslaget Øyna - Søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - 27.08.2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47881 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Teater & Ungdomslaget Øyna | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 16783/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46717 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15619/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger . Nytt oppvekstsenter, skolene Utøy, Mosvik og Lyngstad Inderøy kommune - st. ref. 4496351377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46430 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15336/2022 | Utøy skole Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46136 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15066/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Inderøy ungdomsskole Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496330431 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45260 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14194/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43892 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12826/2022 | Oppvekst Bestilling av eInnsyn i sak: 2022/152 - Løpenr.10552/2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42894 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET SJØQUIST & HOPSØ AS | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 11828/2022 | Service og støtte Informasjon til kommunene - Hdir har fra 1. juni 2022 avviklet sin kriseorganisering http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41945 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 10879/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Gravehenvendelse nr. 5053-6136941, Inderøy, Nordenget 26, 5053-026/005 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40829 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9763/2022 | Veg, vann og avløp Avslag, stilling besatt - kommunikasjonsrådgiver Inderøy kommune - st. ref. 4475103534 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9820/2022 | Personal Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46716 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15618/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger . Nytt oppvekstsenter, skolene Utøy, Mosvik og Lyngstad Inderøy kommune - st. ref. 4496351377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46429 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15335/2022 | Utøy skole Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46135 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15065/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Inderøy ungdomsskole Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496330431 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45259 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14193/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43890 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12824/2022 | Oppvekst Svar på bestilling av innsyn i sak. 2021/204 - Løpenr. 10673/2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42137 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 11071/2022 | Service og støtte DSB - Varslingsprøven 8. juni kl. 1200 - nå på flere språk http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41798 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 10732/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Gravehenvendelse nr. 5053-6136361, Inderøy, Torvmyra 19, 5053-182/046 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9742/2022 | Veg, vann og avløp Avslag, stilling besatt - kommunikasjonsrådgiver Inderøy kommune - st. ref. 4475103534 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40885 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9819/2022 | Personal Selsethloftet - Søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - 08.10.2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47635 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Selsethlofte | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 16537/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46715 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15617/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger . Nytt oppvekstsenter, skolene Utøy, Mosvik og Lyngstad Inderøy kommune - st. ref. 4496351377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46428 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15334/2022 | Utøy skole Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46134 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15064/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Inderøy ungdomsskole Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496330431 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45258 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14192/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43888 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12822/2022 | Oppvekst Bestilling av eInnsyn i sak: 2021/204 - Løpenr. 10673/2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 10881/2022 | Service og støtte DSB: Sivilforsvaret tester varslingsanleggene 8. juni http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41788 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 10722/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Avslag, stilling besatt - kommunikasjonsrådgiver Inderøy kommune - st. ref. 4475103534 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40884 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9818/2022 | Personal Gravehenvendelse nr. 5053-6133649, Inderøy, Nervang 4, 5053-002/018 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 9360/2022 | Veg, vann og avløp God mat lokalt AS - innvilget Skjenkebevilling 13.08.2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47506 Type: Utgående brev | Avs/Mot: God mat lokalt AS | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 16408/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46714 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15616/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger . Nytt oppvekstsenter, skolene Utøy, Mosvik og Lyngstad Inderøy kommune - st. ref. 4496351377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46427 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15333/2022 | Utøy skole Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46133 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15063/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Inderøy ungdomsskole Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496330431 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45257 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14191/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12820/2022 | Oppvekst Svar på bestilling av innsyn i sak 2020/5738 - epost 3/3 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41859 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsten Margrete Skjervold Letnes | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 10793/2022 | Service og støtte Tekst til ukrainere i Norge om varslingsprøven 8. juni http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41404 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10338/2022 | Innvandrertjenesten Avslag, stilling besatt - kommunikasjonsrådgiver Inderøy kommune - st. ref. 4475103534 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40883 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9817/2022 | Personal Gravehenvendelse nr. 5053-6133908, Inderøy, Vestviknesset 71, 5053-352/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40425 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 9359/2022 | Veg, vann og avløp God mat lokalt AS - søknad om Skjenkebevilling, enkeltanledning http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: God mat lokalt AS | Journaldato: 25.07.2022 | RegistryNumber: 16403/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46713 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15615/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger . Nytt oppvekstsenter, skolene Utøy, Mosvik og Lyngstad Inderøy kommune - st. ref. 4496351377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46426 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15332/2022 | Utøy skole Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46132 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15062/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Inderøy ungdomsskole Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496330431 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45256 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14190/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43885 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12819/2022 | Oppvekst Svar på bestilling av innsyn i sak 2020/5738 - epost 2/3 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41858 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsten Margrete Skjervold Letnes | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 10792/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - kommunikasjonsrådgiver Inderøy kommune - st. ref. 4475103534 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40882 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9816/2022 | Personal Telenor NOC - 36392348 - Varsling startet: Stort mobilutfall langs Fylkesvei 17 mellom Steinkjer og Namsos, samt nærliggende fjellområder. (INTERNAL) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9803/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Gravehenvendelse nr. 5053-6132025, Inderøy, Søndre Lensmyrvegen 15, 5053-183/062 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 9130/2022 | Veg, vann og avløp Northug opplevelser AS - innvilget skjenkebevilling 12.08.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47486 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Northug Opplevelser AS | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 16388/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46712 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15614/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger . Nytt oppvekstsenter, skolene Utøy, Mosvik og Lyngstad Inderøy kommune - st. ref. 4496351377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46425 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15331/2022 | Utøy skole Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46131 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15061/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Inderøy ungdomsskole Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496330431 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14189/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43883 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12817/2022 | Oppvekst Svar på bestilling av innsyn i sak 2020/5738 - epost 1/3 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41857 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsten Margrete Skjervold Letnes | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 10791/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - kommunikasjonsrådgiver Inderøy kommune - st. ref. 4475103534 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40880 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9814/2022 | Personal Rapportering fremover på STAF-løsningen- Hdir mfl. http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 9228/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Gravehenvendelse nr. 5053-6131933, Inderøy, 5053-601/001 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40187 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 9121/2022 | Veg, vann og avløp Northug opplevelser AS - søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47451 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Northug Opplevelser AS | Journaldato: 19.07.2022 | RegistryNumber: 16353/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46711 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15613/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger . Nytt oppvekstsenter, skolene Utøy, Mosvik og Lyngstad Inderøy kommune - st. ref. 4496351377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46424 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15330/2022 | Utøy skole Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46130 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15060/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Inderøy ungdomsskole Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496330431 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14188/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43882 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12816/2022 | Oppvekst Svar på henvendelse på innsyn i sak 2018/78 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41856 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsten Margrete Skjervold Letnes | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 10790/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - kommunikasjonsrådgiver Inderøy kommune - st. ref. 4475103534 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40879 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9813/2022 | Personal Gravehenvendelse nr. 5053-6131395, Inderøy, Klettavegen 12B, 5053-181/002 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 9059/2022 | Veg, vann og avløp Primstaven Inderøy AS - innvilget skjenkebevilling - 06.08.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47439 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Primstaven Inderøy AS | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 16341/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46710 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15612/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger . Nytt oppvekstsenter, skolene Utøy, Mosvik og Lyngstad Inderøy kommune - st. ref. 4496351377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46423 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15329/2022 | Utøy skole Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46128 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15058/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Inderøy ungdomsskole Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496330431 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45253 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14187/2022 | Inderøy ungdomsskole God sommer http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44755 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alle ansatte ved IUS | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13689/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43881 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12815/2022 | Oppvekst Innsyn koronastøtte til næringslivet - foreløpig svar http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41654 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trønder-Avisa | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 10588/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - kommunikasjonsrådgiver Inderøy kommune - st. ref. 4475103534 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40878 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9812/2022 | Personal Gravehenvendelse nr. 5053-6131294, Inderøy, Nessveet 20, 5053-135/099 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEOMATIKK AS AVD TRONDHEIM | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 9042/2022 | Veg, vann og avløp Primstaven Inderøy AS - søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - 06.08.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Primstaven Inderøy AS | Journaldato: 15.07.2022 | RegistryNumber: 16190/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46709 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15611/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger . Nytt oppvekstsenter, skolene Utøy, Mosvik og Lyngstad Inderøy kommune - st. ref. 4496351377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46422 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15328/2022 | Utøy skole Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46127 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15057/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Inderøy ungdomsskole Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496330431 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45252 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14186/2022 | Inderøy ungdomsskole Siste skoledag http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44130 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elever, foresatte og ansatte | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13064/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43880 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12814/2022 | Oppvekst Begjæring om innsyn etter offentlighetsloven om noen ansatte http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41511 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gisle Stødle | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 10445/2022 | Personal Avslag, stilling besatt - kommunikasjonsrådgiver Inderøy kommune - st. ref. 4475103534 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40877 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9811/2022 | Personal Teater & ungdomslaget Øyna - søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - 08.07.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Teater & Ungdomslaget Øyna | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 15820/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46708 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15610/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger . Nytt oppvekstsenter, skolene Utøy, Mosvik og Lyngstad Inderøy kommune - st. ref. 4496351377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46421 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15327/2022 | Utøy skole Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46126 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15056/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Inderøy ungdomsskole Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496330431 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45251 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14185/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43879 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12813/2022 | Oppvekst Sommerhilsen juni 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43833 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alle ansatte | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12767/2022 | Inderøy ungdomsskole Spm. om innsyn i saker knyttet til Opplæringsloven §9A http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41399 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10333/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - kommunikasjonsrådgiver Inderøy kommune - st. ref. 4475103534 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9810/2022 | Personal Teater og Ungdomslaget Øyna - innvilget skjenkebevilling 08.07.2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46901 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TEATER & UNGDOMSLAGET ØYNA | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15803/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46707 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15609/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger . Nytt oppvekstsenter, skolene Utøy, Mosvik og Lyngstad Inderøy kommune - st. ref. 4496351377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46420 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15326/2022 | Utøy skole Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46125 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15055/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Inderøy ungdomsskole Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496330431 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45249 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14183/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43878 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12812/2022 | Oppvekst Rundskriv http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42001 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 10935/2022 | Inderøy ungdomsskole Begjæring om innsyn etter offentlighetsloven om noen ansatte http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41398 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gisle Stødle | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10332/2022 | Personal Arbeidsavtale - prosjektstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40266 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9200/2022 | Personal Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46706 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15608/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger . Nytt oppvekstsenter, skolene Utøy, Mosvik og Lyngstad Inderøy kommune - st. ref. 4496351377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46419 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15325/2022 | Utøy skole Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46124 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15054/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Inderøy ungdomsskole Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496330431 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45248 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14182/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43877 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12811/2022 | Oppvekst Kaffebaren Mosvik AS - innvilget skjenkebevilling, korrigert dato 13.08.22 og 02.09.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42700 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kaffebaren Mosvik AS | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11634/2022 | Service og støtte Invitasjon til vitnemålsutdeling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41810 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elever, foresatte og ansatte | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 10744/2022 | Inderøy ungdomsskole Ber om innsyn i søknader og tildelinger av koronastøtte http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10283/2022 | Næring Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46705 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15607/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger . Nytt oppvekstsenter, skolene Utøy, Mosvik og Lyngstad Inderøy kommune - st. ref. 4496351377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46418 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15324/2022 | Utøy skole Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46123 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15053/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Inderøy ungdomsskole Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496330431 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45247 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14181/2022 | Inderøy ungdomsskole Arbeidsavtale - vikariat i 100% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42719 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 11653/2022 | Personal Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12810/2022 | Oppvekst Northugopplevelser AS - innvilget skjenkebevilling Pop-Up restaurant 25.06.2022, 09.07.2022 16.07.2022, 23.07.2022, 03.09.2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42697 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Northug Opplevelser AS | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11631/2022 | Service og støtte Årsrapport skoleåret 2021-2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/31170 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 110/2022 | Inderøy ungdomsskole Sletting av fravær http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41726 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alle ansatte ved IUS | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 10660/2022 | Inderøy ungdomsskole Innsyn, tilsyn med skog (del 2) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41045 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NRK v/Ragnhild Moen Holø | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 9979/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46704 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15606/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger . Nytt oppvekstsenter, skolene Utøy, Mosvik og Lyngstad Inderøy kommune - st. ref. 4496351377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46417 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15323/2022 | Utøy skole Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46122 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15052/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Inderøy ungdomsskole Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496330431 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45246 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14180/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43875 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12809/2022 | Oppvekst Arbeidsavtale - vikariat i 100% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42122 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11056/2022 | Personal Kaffebaren Mosvik AS - søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kaffebaren Mosvik AS | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 11317/2022 | Service og støtte Ukas rundskriv http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41723 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alle ansatte ved IUS | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 10657/2022 | Inderøy ungdomsskole Svar på bestilling av eInnsyn: Sak 2021/1817, Løpenr. 9385/2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40920 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9854/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46703 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15605/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger . Nytt oppvekstsenter, skolene Utøy, Mosvik og Lyngstad Inderøy kommune - st. ref. 4496351377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46416 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15322/2022 | Utøy skole Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46121 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15051/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Inderøy ungdomsskole Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496330431 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45245 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14179/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43871 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12805/2022 | Oppvekst Northugopplevelser AS - søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42377 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Northug Opplevelser AS | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 11311/2022 | Service og støtte Tilsettinger ved Sandvollan skole http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kirsti Wallum Alstad | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 11051/2022 | Personal Inderøypride http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41720 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alle ansatte ved IUS | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 10654/2022 | Inderøy ungdomsskole Bestilling av eInnsyn: Sak 2021/1817, Løpenr. 9385/2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9853/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46702 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15604/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger . Nytt oppvekstsenter, skolene Utøy, Mosvik og Lyngstad Inderøy kommune - st. ref. 4496351377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46415 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15321/2022 | Utøy skole Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46120 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15050/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Inderøy ungdomsskole Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496330431 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45244 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14178/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43870 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12804/2022 | Oppvekst Kjerringa me`Straumen - innvilget skjenkebevilling - 18.06.2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41978 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjerringa me' Straumen AS | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 10912/2022 | Service og støtte InderøyPride 18. juni http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41529 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alle ansatte IUS | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 10463/2022 | Inderøy ungdomsskole WebCruiter vedtak etter innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41365 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10299/2022 | Sandvollan skole Svar på bestilling av eInnsyn: Sak 2020/6120, Løpenr. 9033/2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40821 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9755/2022 | Service og støtte Innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47175 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 16077/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46701 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15603/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger . Nytt oppvekstsenter, skolene Utøy, Mosvik og Lyngstad Inderøy kommune - st. ref. 4496351377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46414 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15320/2022 | Utøy skole Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46119 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15049/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Inderøy ungdomsskole Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496330431 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14177/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43869 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12803/2022 | Oppvekst Kjerringa me`Straumen - Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende - 18.06.2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41931 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjerringa me' Straumen AS | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 10865/2022 | Service og støtte Inderøypride http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41208 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alle ansatte | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10142/2022 | Inderøy ungdomsskole Oversendelse av i dok., spm. innsyn i 9060/2022 - varslingsrutiner vann http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9663/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Lærer - vikariat - Sandvollan skole Sandvollan skole, Inderøy kommune - st. ref. 4504074274 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40549 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9483/2022 | Sandvollan skole Offentlig søkerliste http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/38866 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2022 | RegistryNumber: 7800/2022 | Personal Arbeidsavtale - fast 100% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46465 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 15371/2022 | Personal Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger . Nytt oppvekstsenter, skolene Utøy, Mosvik og Lyngstad Inderøy kommune - st. ref. 4496351377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46413 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15319/2022 | Utøy skole Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46118 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15048/2022 | Røra skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45734 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14664/2022 | Inderøy ungdomsskole Innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45352 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 14286/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Inderøy ungdomsskole Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496330431 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14176/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43868 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12802/2022 | Oppvekst Skjelvågen Kai- og båtforening - innvilget skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende - 09.-10.07.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41911 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skjelvågen Kai- og Båtforening | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 10845/2022 | Service og støtte Rundskriv http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41102 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alle ansatte | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 10036/2022 | Inderøy ungdomsskole Kommunens revisjonsberetning http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40721 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sindre Granly Meldalen | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9655/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Lærer - vikariat - Sandvollan skole Sandvollan skole, Inderøy kommune - st. ref. 4504074274 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40548 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9482/2022 | Sandvollan skole Arbeidsavtale - fast 100% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43825 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 12759/2022 | Personal Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger . Nytt oppvekstsenter, skolene Utøy, Mosvik og Lyngstad Inderøy kommune - st. ref. 4496351377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46412 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15318/2022 | Utøy skole Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46117 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15047/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Ledige lærerstillinger - Inderøy ungdomsskole Inderøy ungdomsskole, Inderøy kommune - st. ref. 4496330431 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45241 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14175/2022 | Inderøy ungdomsskole Innstilling - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44810 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13744/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43867 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12801/2022 | Oppvekst Skjelvågen Kai- og båtforening - Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende - 09.-10.07.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skjelvågen Kai- og Båtforening | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 10806/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Spesialpedagog Inderøy kommune - st. ref. 4503854131 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40981 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9915/2022 | Inderøy ungdomsskole VS: Begjæring om innsyn ifølge offentlighetsprinsippet til Inderøy Kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40718 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Myndighetsfakta | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9652/2022 | Service og støtte Rundskriv uke 19 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40440 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elever, foresatte og ansatte | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9374/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Lærer - vikariat - Sandvollan skole Sandvollan skole, Inderøy kommune - st. ref. 4504074274 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40547 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9481/2022 | Sandvollan skole WebCruiter vedtak etter innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46377 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15283/2022 | Utøy skole Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46116 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15046/2022 | Røra skole Innstilling - stilling med id.nr 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44798 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13732/2022 | Personal ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44600 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13534/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer barnehage Inderøy kommune - st. ref. 4431733994 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43866 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12800/2022 | Oppvekst Arbeidsavtale - vikariat i 20% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41998 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 10932/2022 | Personal WebCruiter vedtak etter innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43824 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12758/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Straumen Open 18.06.2022 - søknad til vei og ROS analyse, tilhører post 8 i denne sak - Kjerringa me Straumen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjerringa me' Straumen | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 10515/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Spesialpedagog Inderøy kommune - st. ref. 4503854131 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40980 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9914/2022 | Inderøy ungdomsskole Vedrørende innsynsbegjæringer fra NRK http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40656 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9590/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Lærer - vikariat - Sandvollan skole Sandvollan skole, Inderøy kommune - st. ref. 4504074274 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40546 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9480/2022 | Sandvollan skole Møteinnkalling - representantskapet i Konsek Trøndelag IKS 05.09.2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47727 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 16629/2022 | Kommunedirektør Arbeidsavtale - fast 100% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44793 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 13727/2022 | Personal Innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46376 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15282/2022 | Utøy skole Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46115 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15045/2022 | Røra skole Arbeidsavtale - vikariat ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41996 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 10930/2022 | Personal ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44297 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13231/2022 | Inderøy ungdomsskole Innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43823 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12757/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Trøndelag lyd og lys AS - innvilget skjenkebevilling - sommerpuls 07.07 -10.07.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41549 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG LYD OG LYS AS | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 10483/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Spesialpedagog Inderøy kommune - st. ref. 4503854131 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40979 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9913/2022 | Inderøy ungdomsskole Svar på bestilling av einnsyn 2022/750, løpenr. 9003/2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40643 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trønder-Avisa AS | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9577/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Lærer - vikariat - Sandvollan skole Sandvollan skole, Inderøy kommune - st. ref. 4504074274 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40545 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9479/2022 | Sandvollan skole Avslag, stilling besatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46114 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15044/2022 | Røra skole 22/1722 Møteprotokoll - Representantskapets møte 25.04.2022 - signert http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Konsek Trøndelag IKS | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 14000/2022 | Kommunedirektør ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43387 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12321/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43006 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11940/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Arbeidsavtale - vikariat 75% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42722 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11656/2022 | Personal Arbeidsavtale - fast 100% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41927 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 10861/2022 | Personal Innstilling til vikariat som lærer http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41995 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harald Einar Erichsen | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 10929/2022 | Personal Hylla velforening - innvilget skjenkebevilling - pub/Quis-kvelder 18.06.22 og 16.07.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41548 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hylla Velforening | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 10482/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Spesialpedagog Inderøy kommune - st. ref. 4503854131 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40978 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9912/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Lærer - vikariat - Sandvollan skole Sandvollan skole, Inderøy kommune - st. ref. 4504074274 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40544 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9478/2022 | Sandvollan skole Bestilling av eInnsyn: Sak 2020/6120, løpenr. 9033/2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40613 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9547/2022 | Service og støtte Arbeidsavtale - vikariat i 90% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45550 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 14481/2022 | Personal Rapport om eierstyringen av Brannvesenet Midt IKS http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45002 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13936/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43005 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11939/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Arbeidsavtale - vikariat i 70% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42720 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11654/2022 | Personal ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42087 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 11021/2022 | Inderøy ungdomsskole Innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 10860/2022 | Personal Hylla velforening - innvilget skjenkebevilling - 10.06.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41547 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hylla Velforening | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 10481/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Spesialpedagog Inderøy kommune - st. ref. 4503854131 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40977 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9911/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Lærer - vikariat - Sandvollan skole Sandvollan skole, Inderøy kommune - st. ref. 4504074274 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40542 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9476/2022 | Sandvollan skole Bestilling av eInnsyn: Sak 2022/750, løpenr. 9003/2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40612 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9546/2022 | Service og støtte Arbeidsavtale - vikariat i 80% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/39940 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 8874/2022 | Personal Innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45497 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 14431/2022 | Røra skole Rapport fra forvaltningsrevisjon av Brannvesenet Midt IKS http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45000 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13934/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43004 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11938/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Hylla velforening - skjenkebevilling - 18.06.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41546 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hylla Velforening | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 10480/2022 | Service og støtte Utvidet søkerliste - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41369 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10303/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Spesialpedagog Inderøy kommune - st. ref. 4503854131 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40976 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9910/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Lærer - vikariat - Sandvollan skole Sandvollan skole, Inderøy kommune - st. ref. 4504074274 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40541 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9475/2022 | Sandvollan skole Ber om innsyn i dokument nr. 9060/2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40435 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 9369/2022 | Service og støtte ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45864 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14794/2022 | Inderøy ungdomsskole Utvidet søkerliste http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45321 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 14255/2022 | Røra skole Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44999 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13933/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43003 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11937/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Hylla velforening - innvilget skjenkebevilling - 22.07.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41509 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hylla Velforening | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 10443/2022 | Service og støtte ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41206 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10140/2022 | Inderøy ungdomsskole Offentlig søkerliste - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41368 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10302/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Spesialpedagog Inderøy kommune - st. ref. 4503854131 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40975 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9909/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Lærer - vikariat - Sandvollan skole Sandvollan skole, Inderøy kommune - st. ref. 4504074274 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40540 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9474/2022 | Sandvollan skole Bestilling av innsyn - kommunens revisjonsberetning http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40082 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sindre Granly Meldalen | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 9016/2022 | Økonomi Offentlig søkerliste http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45320 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 14254/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43002 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11936/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Teater & ungdomslaget Øyna - innvilget skjenkebevilling 10.06.2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41504 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Teater & Ungdomslaget Øyna | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 10438/2022 | Service og støtte ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41077 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10011/2022 | Inderøy ungdomsskole Utvidet søkerliste tilgjengelig - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41362 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10296/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Spesialpedagog Inderøy kommune - st. ref. 4503854131 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40974 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9908/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Lærer - vikariat - Sandvollan skole Sandvollan skole, Inderøy kommune - st. ref. 4504074274 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40539 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9473/2022 | Sandvollan skole Arbeidsavtale - vikariat http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/39003 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 7937/2022 | Personal Utvidet søkerliste tilgjengelig - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45319 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 14253/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43001 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11935/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43328 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12262/2022 | Inderøy ungdomsskole Berit Selseth Ramdal - innvilget skjenkebevilling 30.06.2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41502 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Selseth Ramdal | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 10436/2022 | Service og støtte Utvidet søkerliste tilgjengelig - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41359 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10293/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Spesialpedagog Inderøy kommune - st. ref. 4503854131 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40973 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9907/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Lærer - vikariat - Sandvollan skole Sandvollan skole, Inderøy kommune - st. ref. 4504074274 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40538 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9472/2022 | Sandvollan skole Utvidet søkerliste tilgjengelig - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45318 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 14252/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42999 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11933/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Årsrapport for skoleåret 2021-2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40946 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 9880/2022 | Inderøy ungdomsskole Trøndelag lyd og lys AS - søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41494 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG LYD OG LYS AS | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 10428/2022 | Service og støtte Utvidet søkerliste tilgjengelig - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41358 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10292/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Spesialpedagog Inderøy kommune - st. ref. 4503854131 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40972 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9906/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Lærer - vikariat - Sandvollan skole Sandvollan skole, Inderøy kommune - st. ref. 4504074274 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40537 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9471/2022 | Sandvollan skole Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13968/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42998 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11932/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42010 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 10944/2022 | Inderøy ungdomsskole Hylla velforening - søknad om skjenkebevilling - ambulerende 10.06.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41491 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hylla Velforening | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 10425/2022 | Service og støtte Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41328 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10262/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Spesialpedagog Inderøy kommune - st. ref. 4503854131 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40971 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9905/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Lærer - vikariat - Sandvollan skole Sandvollan skole, Inderøy kommune - st. ref. 4504074274 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40536 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9470/2022 | Sandvollan skole Orientering til kontrollutvalget - rutiner ved henvendelser til kommunen og etterlevelse av svarfrister http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40421 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 9355/2022 | Kommunedirektør Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45033 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13967/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer for lærere skoleåret 21/22 Inderøy kommune - st. ref. 4426659377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43910 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12844/2022 | Oppvekst Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42997 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11931/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Vedlegg om tilretteleggingsbehov til mottakende skole http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41761 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 10695/2022 | Inderøy ungdomsskole Hylla velforening - søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning pub/Quis-kvelder http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41485 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hylla Velforening | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 10419/2022 | Service og støtte Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4522171473) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41327 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10261/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Spesialpedagog Inderøy kommune - st. ref. 4503854131 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40970 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9904/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40801 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9735/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Lærer - vikariat - Sandvollan skole Sandvollan skole, Inderøy kommune - st. ref. 4504074274 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40535 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9469/2022 | Sandvollan skole Orientering til kontrollutvalget - Kommunens miljøregnskap http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40420 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 9354/2022 | Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2022 | RegistryNumber: 16726/2022 | Inderøy ungdomsskole Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45032 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13966/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer for lærere skoleåret 21/22 Inderøy kommune - st. ref. 4426659377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43908 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12842/2022 | Oppvekst Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42990 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11924/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Hylla velforening - søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning 18.06.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41484 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hylla Velforening | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 10418/2022 | Service og støtte Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41318 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10252/2022 | Sakshaug barnehage Samtykke til utlevering av jod-tabletter http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 10045/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Spesialpedagog Inderøy kommune - st. ref. 4503854131 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40969 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9903/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40779 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9713/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Lærer - vikariat - Sandvollan skole Sandvollan skole, Inderøy kommune - st. ref. 4504074274 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40534 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9468/2022 | Sandvollan skole Oversendelse av kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 9182/2022 | Kommunedirektør Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45031 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13965/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer for lærere skoleåret 21/22 Inderøy kommune - st. ref. 4426659377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43906 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12840/2022 | Oppvekst Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42989 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11923/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Hylla velforening - søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning 22.07.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41476 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hylla Velforening | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 10410/2022 | Service og støtte Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4522171473) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41317 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10251/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Spesialpedagog Inderøy kommune - st. ref. 4503854131 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40968 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9902/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40743 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9677/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Lærer - vikariat - Sandvollan skole Sandvollan skole, Inderøy kommune - st. ref. 4504074274 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40533 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9467/2022 | Sandvollan skole Kontrollutvalgets møteprotokoll 11.05.2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40247 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 9181/2022 | Kommunedirektør ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45691 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14621/2022 | Inderøy ungdomsskole Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45030 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13964/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer for lærere skoleåret 21/22 Inderøy kommune - st. ref. 4426659377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43900 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12834/2022 | Oppvekst Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42988 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11922/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Teater & ungdomslaget Øyna - søknad om skjenkebevilling enkeltanledning http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41475 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Teater & Ungdomslaget Øyna | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 10409/2022 | Service og støtte Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41314 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10248/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Spesialpedagog Inderøy kommune - st. ref. 4503854131 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40967 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9901/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40606 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9540/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Lærer - vikariat - Sandvollan skole Sandvollan skole, Inderøy kommune - st. ref. 4504074274 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40532 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9466/2022 | Sandvollan skole Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45029 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13963/2022 | Røra skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44573 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13507/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer for lærere skoleåret 21/22 Inderøy kommune - st. ref. 4426659377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43899 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12833/2022 | Oppvekst Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42987 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11921/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Berit Selseth Ramdal - søknad om skjenkebevilling ambulerende http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Selseth Ramdal | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 10408/2022 | Service og støtte Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4522171473) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10247/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Spesialpedagog Inderøy kommune - st. ref. 4503854131 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40966 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9900/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Lærer - vikariat - Sandvollan skole Sandvollan skole, Inderøy kommune - st. ref. 4504074274 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40531 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9465/2022 | Sandvollan skole Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45028 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13962/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer for lærere skoleåret 21/22 Inderøy kommune - st. ref. 4426659377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43898 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12832/2022 | Oppvekst Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42985 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11919/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43253 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12187/2022 | Inderøy ungdomsskole Kjerringa me' Straumen AS - innvilget skjenkebevilling - enkeltanledning 18.06.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40934 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjerringa me' Straumen AS | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 9868/2022 | Service og støtte Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41312 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10246/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Spesialpedagog Inderøy kommune - st. ref. 4503854131 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40965 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9899/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Lærer - vikariat - Sandvollan skole Sandvollan skole, Inderøy kommune - st. ref. 4504074274 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40530 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9464/2022 | Sandvollan skole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 15172/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45870 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14800/2022 | Inderøy ungdomsskole Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45027 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13961/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer for lærere skoleåret 21/22 Inderøy kommune - st. ref. 4426659377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43897 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12831/2022 | Oppvekst Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42984 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11918/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4522171473) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10245/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Spesialpedagog Inderøy kommune - st. ref. 4503854131 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40964 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9898/2022 | Inderøy ungdomsskole Kaffebaren Mosvik AS http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40642 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kaffebaren Mosvik AS | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9576/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Lærer - vikariat - Sandvollan skole Sandvollan skole, Inderøy kommune - st. ref. 4504074274 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40529 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9463/2022 | Sandvollan skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45891 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14821/2022 | Inderøy ungdomsskole Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45026 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13960/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer for lærere skoleåret 21/22 Inderøy kommune - st. ref. 4426659377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43896 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12830/2022 | Oppvekst Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42983 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11917/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41310 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10244/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Spesialpedagog Inderøy kommune - st. ref. 4503854131 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40963 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9897/2022 | Inderøy ungdomsskole Primstaven Inderøy AS - innvilget skjenkebevilling - 4., 17. og 25.06.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40638 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Primstaven Inderøy AS | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9572/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Lærer - vikariat - Sandvollan skole Sandvollan skole, Inderøy kommune - st. ref. 4504074274 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40528 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9462/2022 | Sandvollan skole Årsrapport http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45058 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 13992/2022 | Inderøy ungdomsskole Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45025 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13959/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer for lærere skoleåret 21/22 Inderøy kommune - st. ref. 4426659377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43893 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12827/2022 | Oppvekst Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42982 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11916/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Arbeidsavtale - vikariat i 100% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40250 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 9184/2022 | Personal Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4522171473) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41309 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10243/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Spesialpedagog Inderøy kommune - st. ref. 4503854131 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40962 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9896/2022 | Inderøy ungdomsskole Kaffebaren Mosvik AS - søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kaffebaren Mosvik AS | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9532/2022 | Service og støtte DSB - Nyhetsbrev fra DSB http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15168/2022 | Barn, familie og innvandrertjeneste ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45660 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14590/2022 | Inderøy ungdomsskole Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45024 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13958/2022 | Røra skole Avslag, stilling trukket - Ingeniør Inderøy kommune - st. ref. 4479182872 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44221 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13155/2022 | Veg, vann og avløp Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer for lærere skoleåret 21/22 Inderøy kommune - st. ref. 4426659377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43891 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12825/2022 | Oppvekst Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42980 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11914/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41306 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10240/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Spesialpedagog Inderøy kommune - st. ref. 4503854131 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40961 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9895/2022 | Inderøy ungdomsskole Primstaven Inderøy AS - søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende - 4., 17. og 25.06.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40596 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Primstaven Inderøy AS | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9530/2022 | Service og støtte Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45023 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13957/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer for lærere skoleåret 21/22 Inderøy kommune - st. ref. 4426659377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43889 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12823/2022 | Oppvekst Avslag, stilling trukket - Ingeniør Inderøy kommune - st. ref. 4479182872 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44220 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13154/2022 | Veg, vann og avløp Referat fra overføringsmøte http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44150 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13084/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43378 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12312/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42978 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11912/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Vedr. 22-03939-5 - Bosettingskorrespondanse http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12755/2022 | Innvandrertjenesten ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43345 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12279/2022 | Inderøy ungdomsskole Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4522171473) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10239/2022 | Sakshaug barnehage SNK/ Nils Aas Kunstverksted - innvilget skjenkebevilling - 15.05.2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40172 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SNK/ Nils Aas Kunstverksted | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 9106/2022 | Service og støtte ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45849 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14779/2022 | Inderøy ungdomsskole Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45022 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13956/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer for lærere skoleåret 21/22 Inderøy kommune - st. ref. 4426659377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43887 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12821/2022 | Oppvekst Avslag, stilling trukket - Ingeniør Inderøy kommune - st. ref. 4479182872 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44219 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13153/2022 | Veg, vann og avløp ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43016 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11950/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43323 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12257/2022 | Inderøy ungdomsskole Nyhetsbrev fra DSB http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 11874/2022 | Barn, familie og innvandrertjeneste Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41298 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10232/2022 | Sakshaug barnehage Invitasjon til intervju - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40629 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9563/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Arbeidsavtale - fast 100% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/39343 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 8277/2022 | Personal SNK/ Nils Aas Kunstverksted - søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning - 15.05.2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SNK/ Nils Aas Kunstverksted | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 9028/2022 | Service og støtte Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45021 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13955/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer for lærere skoleåret 21/22 Inderøy kommune - st. ref. 4426659377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43884 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12818/2022 | Oppvekst Avslag, stilling trukket - Ingeniør Inderøy kommune - st. ref. 4479182872 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44218 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13152/2022 | Veg, vann og avløp Krigsforbrytelser i Ukraina - anmodning om videreformidling av dokumenter til kommunene http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 11291/2022 | Barn, familie og innvandrertjeneste Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4522171473) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10231/2022 | Sakshaug barnehage Invitasjon til intervju - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40628 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9562/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Landhandelmuseet i Venneshamn - innvilget skjenkebevilling - 11.06 og 13.08.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40070 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Landhandelmuseet i Venneshamn - Karlsen | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 9004/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Mosvik barnehage - st. ref. 4535645922 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46969 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15871/2022 | Oppvekst ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45692 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14622/2022 | Inderøy ungdomsskole Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45020 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13954/2022 | Røra skole Referat fra overføringsmøte http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44152 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13086/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer for lærere skoleåret 21/22 Inderøy kommune - st. ref. 4426659377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43874 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12808/2022 | Oppvekst Avslag, stilling trukket - Ingeniør Inderøy kommune - st. ref. 4479182872 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44217 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13151/2022 | Veg, vann og avløp Uke 23 - Nyhetsbrev fra DSB - flyktningsituasjonen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41893 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 10827/2022 | Barn, familie og innvandrertjeneste Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41296 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10230/2022 | Sakshaug barnehage Invitasjon til intervju - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40627 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9561/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Avslag, stilling besatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Mosvik barnehage - st. ref. 4535645922 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46968 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15870/2022 | Oppvekst Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45019 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13953/2022 | Røra skole Avslag, stilling trukket - Ingeniør Inderøy kommune - st. ref. 4479182872 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44216 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13150/2022 | Veg, vann og avløp Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer for lærere skoleåret 21/22 Inderøy kommune - st. ref. 4426659377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43873 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12807/2022 | Oppvekst ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43334 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12268/2022 | Inderøy ungdomsskole Årsrapport skoleåret 2021-2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/36623 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 5559/2022 | Inderøy ungdomsskole Arbeids- og inkluderingsministeren inviterer til møte om flyktninger fra Ukraina 10. juni http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 10758/2022 | Barn, familie og innvandrertjeneste Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4522171473) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10229/2022 | Sakshaug barnehage Invitasjon til intervju - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40626 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9560/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Avslag, stilling besatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Mosvik barnehage - st. ref. 4535645922 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46967 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15869/2022 | Oppvekst Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45018 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13952/2022 | Røra skole Avslag, stilling trukket - Ingeniør Inderøy kommune - st. ref. 4479182872 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44215 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13149/2022 | Veg, vann og avløp Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer for lærere skoleåret 21/22 Inderøy kommune - st. ref. 4426659377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43872 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12806/2022 | Oppvekst Årsrapport for våren 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41854 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 10788/2022 | Inderøy ungdomsskole Arbeids- og inkluderingsministeren inviterer til møte om flyktninger fra Ukraina http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 10658/2022 | Barn, familie og innvandrertjeneste Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41290 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10224/2022 | Sakshaug barnehage Invitasjon til intervju - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40625 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9559/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Selskapsavtale Midt-Norge 110 sentral - Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47192 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 16094/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Avslag, stilling besatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Mosvik barnehage - st. ref. 4535645922 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46966 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15868/2022 | Oppvekst ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45892 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14822/2022 | Inderøy ungdomsskole Informasjon om rekrutteringsprosessen - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45017 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13951/2022 | Røra skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44622 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13556/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling trukket - Ingeniør Inderøy kommune - st. ref. 4479182872 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44214 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13148/2022 | Veg, vann og avløp Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer for lærere skoleåret 21/22 Inderøy kommune - st. ref. 4426659377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43865 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12799/2022 | Oppvekst Vedlegg om tilretteleggingsbehov til mottakende skole http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41779 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 10713/2022 | Inderøy ungdomsskole Nyhetsbrev fra DSB http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41609 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 10543/2022 | Barn, familie og innvandrertjeneste Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4522171473) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10223/2022 | Sakshaug barnehage Invitasjon til intervju - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40624 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9558/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/48019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 16921/2022 | Sandvollan barnehage Underskrevet selskapsavtale Brannvesenet Midt IKS http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47137 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brannvesenet Midt IKS | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 16039/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Avslag, stilling besatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Mosvik barnehage - st. ref. 4535645922 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46965 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15867/2022 | Oppvekst ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45683 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14613/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45913 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14843/2022 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44991 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13925/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer for lærere skoleåret 21/22 Inderøy kommune - st. ref. 4426659377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43864 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12798/2022 | Oppvekst ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43278 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12212/2022 | Inderøy ungdomsskole Arbeids- og inkluderingsministeren inviterer til møte om flyktninger fra Ukraina 3. juni http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41461 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 10395/2022 | Barn, familie og innvandrertjeneste Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41288 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10222/2022 | Sakshaug barnehage Invitasjon til intervju - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40623 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9557/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40433 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 9367/2022 | Oppvekst ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47981 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 16883/2022 | Sandvollan barnehage Behov for reinvesteringer ICCS 2023-2024 - 110-sentralene http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47080 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) HOVEDKONTOR | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15982/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Avslag, stilling besatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Mosvik barnehage - st. ref. 4535645922 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46964 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15866/2022 | Oppvekst Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4532872562) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44990 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13924/2022 | Røra skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44610 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13544/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer for lærere skoleåret 21/22 Inderøy kommune - st. ref. 4426659377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43863 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12797/2022 | Oppvekst ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43361 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12295/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41544 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 10478/2022 | Inderøy ungdomsskole Arbeids- og inkluderingsministeren inviterer til møte vedr. flyktninger fra Ukraina http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41407 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10341/2022 | Barn, familie og innvandrertjeneste Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4522171473) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41287 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10221/2022 | Sakshaug barnehage Invitasjon til intervju - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40622 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9556/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47516 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 16418/2022 | Sandvollan barnehage Kvittering for mottak av forkynning - Saksnr. 22-104429TVI-TTRO/TSTE: Ivar-Arnljot Pedersen - Inderøy kommune v/ ordføreren m.fl. http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47620 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG TINGRETT | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 16522/2022 | Plan, landbruk og miljø 5053-135/055 Inderøy Helsebygg- Meieribakken 7 - raport etter tilsyn http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47082 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HUS ARKITEKTER AS | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 15984/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Mosvik barnehage - st. ref. 4535645922 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46963 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15865/2022 | Oppvekst Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44989 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13923/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer for lærere skoleåret 21/22 Inderøy kommune - st. ref. 4426659377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43862 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12796/2022 | Oppvekst ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43265 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12199/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43367 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12301/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42390 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 11324/2022 | Inderøy ungdomsskole Informasjon om politiattest i forbindelse med flyktningsituasjonen i Ukraina http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41390 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARK POLITIDISTRIKT | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10324/2022 | Barn, familie og innvandrertjeneste Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41286 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10220/2022 | Sakshaug barnehage Invitasjon til intervju - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40621 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9555/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47515 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 16417/2022 | Sandvollan barnehage Pålegg om tilsvar Ivar-Arnljot Pedersen - Inderøy kommune v/ ordføreren / Statsforvalteren i Trøndelag http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47619 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG TINGRETT | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 16521/2022 | Plan, landbruk og miljø Ny deltakerkommune i Brannvesenet Midt IKS http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46802 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brannvesenet Midt IKS | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15704/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Avslag, stilling besatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Mosvik barnehage - st. ref. 4535645922 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46962 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15864/2022 | Oppvekst 5053-135/055 Inderøy Helsebygg - Meieribakken 7 - midlertidig brukstillatelse utomhusarealer http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46538 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HUS ARKITEKTER AS | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15440/2022 | Plan, landbruk og miljø Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4532872562) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44988 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13922/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer for lærere skoleåret 21/22 Inderøy kommune - st. ref. 4426659377 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43861 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12795/2022 | Oppvekst ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42203 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 11137/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41987 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 10921/2022 | Inderøy ungdomsskole Vedlegg om tilretteleggingsbehov til mottakende skole http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41764 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 10698/2022 | Inderøy ungdomsskole Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4522171473) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41285 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10219/2022 | Sakshaug barnehage Nyhetsbrev fra DSB http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41150 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 10084/2022 | Barn, familie og innvandrertjeneste Offentlig søkerliste - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40555 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9489/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Saker for Trøndelag Tingrett | Brudd på bestemmelser om parts- og dokument-innsyn | Lovhjemmel: FVL § 18 og OFFL § 3 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar-Arnljot Pedersen | Journaldato: 15.07.2022 | RegistryNumber: 16191/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Mosvik barnehage - st. ref. 4535645922 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46961 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15863/2022 | Oppvekst WebCruiter vedtak etter innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46232 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15155/2022 | Oppvekst ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45768 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14698/2022 | Inderøy ungdomsskole 5053-135/055 - Søknad om midlertidig brukstillatelse - Meieribakken 7 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45981 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUS ARKITEKTER AS | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14911/2022 | Plan, landbruk og miljø Valg av nytt styre i Midt-Norge 110-sentral - forslag på kandidater http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRONDHEIM KOMMUNE | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 14546/2022 | Ordfører Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44987 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13921/2022 | Røra skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41942 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 10876/2022 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41284 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10218/2022 | Sakshaug barnehage Utvidet søkerliste tilgjengelig - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40553 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9487/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Søknad om å få komme til Norge Ukrainian family - Levchenko http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40470 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sergius Levchenko | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 9404/2022 | Barn, familie og innvandrertjeneste Avslag, stilling besatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Mosvik barnehage - st. ref. 4535645922 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46960 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15862/2022 | Oppvekst Innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46231 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15154/2022 | Oppvekst 5053-135/055 Varsel om tilsyn - Inderøy helsehus http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45461 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INDERØY KOMMUNE | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 14395/2022 | Eiendom WebCruiter vedtak etter innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45220 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14154/2022 | Oppvekst Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4532872562) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44986 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13920/2022 | Røra skole Landbruksveg kl-II - avslag - Søksmål http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45048 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar-Arnljot Pedersen | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13982/2022 | Plan, landbruk og miljø Vedlegg om tilretteleggingsbehov til mottakende skole http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41763 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 10697/2022 | Inderøy ungdomsskole Referat fra Eiermøte i Midt-Norge 110-sentral IKS 31.05.2022. http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 10412/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4522171473) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10217/2022 | Sakshaug barnehage Referat ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40735 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 9669/2022 | Inderøy ungdomsskole Utvidet søkerliste tilgjengelig - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40552 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9486/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 9176/2022 | Inderøy ungdomsskole Nyhetsbrev fra DSB - flyktningsituasjonen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40209 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Otto Skar | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 9143/2022 | Barn, familie og innvandrertjeneste Avslag, stilling besatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Mosvik barnehage - st. ref. 4535645922 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46959 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15861/2022 | Oppvekst Samtykke til utlevering av jod-tabletter http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 15495/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Sandvollan barnehage - st. ref. 4504144008 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46218 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15141/2022 | Oppvekst Avslag, stilling besatt - Spesialpedagog - fast 100% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4521238093 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45218 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14152/2022 | Oppvekst Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44985 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13919/2022 | Røra skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44660 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13594/2022 | Inderøy ungdomsskole 5053-135/055 - Varsel om tilsyn - Inderøy Helsehus http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42041 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FIRESAFE AS AVD LEVANGER m.fl. | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 10975/2022 | Plan, landbruk og miljø 5053-141/003 - Ivar-Arnljot Pedersen - Garasje - Vikavegen 45 - dispensasjon for arbeid i fredningsperiode http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Trøndelag | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 10798/2022 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41540 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 10474/2022 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41282 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10216/2022 | Sakshaug barnehage NY organisering for Inn-Trøndelag interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40780 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRANNVESENET MIDT IKS | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9714/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Utvidet søkerliste tilgjengelig - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40551 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9485/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Salberg steinuttak og Floåsvegen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40462 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Røflo | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 9396/2022 | Veg, vann og avløp ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47508 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.07.2022 | RegistryNumber: 16410/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Renholder - fast 70% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4524824609 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47188 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 16090/2022 | Eiendom Avslag, stilling besatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Mosvik barnehage - st. ref. 4535645922 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46958 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15860/2022 | Oppvekst Avslag, stilling besatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Sandvollan barnehage - st. ref. 4504144008 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46217 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15140/2022 | Oppvekst ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45695 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14625/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45899 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14829/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45746 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14676/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45232 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14166/2022 | Sandvollan barnehage Avslag, stilling besatt - Spesialpedagog - fast 100% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4521238093 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45216 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14150/2022 | Oppvekst Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4532872562) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44984 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13918/2022 | Røra skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44467 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13401/2022 | Inderøy ungdomsskole Inderøy Helsebygg - Søknad om midlertidig brukstillatelse og oppdatert liste over gjenstående arbeider http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41903 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUS ARKITEKTER AS | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 10837/2022 | Plan, landbruk og miljø Oppfølging av muntlig stevning (ved personlig oppmøte i Trøndelag Tingrett i Trondheim) fredag 2022.05.13 | Signert skjema med 6 vedlegg http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41739 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IAP EIENDOM IVAR-ARNLJOT PEDERSEN | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 10673/2022 | Plan, landbruk og miljø Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4522171473) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10215/2022 | Sakshaug barnehage ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40913 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 9847/2022 | Inderøy ungdomsskole Referat årsmøte 2022 - Inn-Trøndelag interkommunale utvalg mot akutt forurensning http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40737 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRANNVESENET MIDT IKS | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9671/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Utvidet søkerliste tilgjengelig - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40550 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9484/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester VS: Høringsuttalelse Salberg steinuttak http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40452 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Røflo | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 9386/2022 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/38819 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 7753/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Renholder - fast 70% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4524824609 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47187 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 16089/2022 | Eiendom Avslag, stilling besatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Mosvik barnehage - st. ref. 4535645922 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46955 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15857/2022 | Oppvekst Avslag, stilling besatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Sandvollan barnehage - st. ref. 4504144008 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46216 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15139/2022 | Oppvekst ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14816/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14614/2022 | Inderøy ungdomsskole Årsrapport, 2021/22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45054 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 13988/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Spesialpedagog - fast 100% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4521238093 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45215 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14149/2022 | Oppvekst Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44983 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13917/2022 | Røra skole Evaluering ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43835 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 12769/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44639 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13573/2022 | Inderøy ungdomsskole 5053-135/055 Inderøy Helsebygg - Meieribakken 7 - midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41865 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HUS ARKITEKTER AS | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 10799/2022 | Plan, landbruk og miljø Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41280 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10214/2022 | Sakshaug barnehage Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40399 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.05.2022 | RegistryNumber: 9333/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Svar på henvendelse om saksbehandlingstid § 37 i barnehageloven http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 9189/2022 | Sandvollan barnehage Kartlegging av holdninger til skolegang og høyere utdanning for barn med tiltak i barnevernet http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/48042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTL BUFDIR OG BUFETAT | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 16944/2022 | Oppvekst Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/48015 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2022 | RegistryNumber: 16917/2022 | Service og støtte ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47792 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 16694/2022 | Inderøy ungdomsskole LVK | Tilleggsuttalelse - eiendomsskatt på grunn under Statnetts linjer http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47763 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 16665/2022 | Ordfører ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47582 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 16484/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Renholder - fast 70% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4524824609 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47186 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 16088/2022 | Eiendom Avslag, stilling besatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Mosvik barnehage - st. ref. 4535645922 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46954 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15856/2022 | Oppvekst Avslag, stilling besatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Sandvollan barnehage - st. ref. 4504144008 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46215 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15138/2022 | Oppvekst ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45889 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14819/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Spesialpedagog - fast 100% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4521238093 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45214 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14148/2022 | Oppvekst Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4532872562) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13916/2022 | Røra skole Bekreftelse ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13810/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44471 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13405/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44554 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13488/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43299 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12233/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43308 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12242/2022 | Inderøy ungdomsskole Årsrapport for skoleåret 2021-2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/31194 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 134/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43220 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12154/2022 | Inderøy ungdomsskole Årsrapport for skoleåret 2021-2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/31168 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 108/2022 | Inderøy ungdomsskole Innmålingsdata for VA - Inderøyheimen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUS ARKITEKTER AS | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 10771/2022 | Plan, landbruk og miljø Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4522171473) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10213/2022 | Sakshaug barnehage Søknad og CV - Miljøterapeut i ambulant team - st. ref. (4511970108) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40398 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.05.2022 | RegistryNumber: 9332/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40151 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 9085/2022 | Sandvollan barnehage Gravemelding Naustvollan 64. Ref. jp. 33. http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47946 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Dalbu | Journaldato: 12.08.2022 | RegistryNumber: 16848/2022 | Veg, vann og avløp Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47647 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2022 | RegistryNumber: 16549/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Renholder - fast 70% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4524824609 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47185 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 16087/2022 | Eiendom Vedtak i klagesak ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 16009/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Mosvik barnehage - st. ref. 4535645922 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46951 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15853/2022 | Oppvekst Spørreskjema til LVK medlemskommuner - konsesjonskraft før 1959 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46818 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 15720/2022 | Ordfører ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46252 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 15167/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Sandvollan barnehage - st. ref. 4504144008 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46214 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15137/2022 | Oppvekst ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45706 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14636/2022 | Inderøy ungdomsskole Endringer i planer/rutiner for karrierveileding og inntak til vgs i forbindelse med den ekstraordinære flyktningsituasjonen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45967 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14897/2022 | Oppvekst Avslag, stilling besatt - Spesialpedagog - fast 100% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4521238093 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45213 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14147/2022 | Oppvekst Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44981 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13915/2022 | Røra skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44596 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13530/2022 | Inderøy ungdomsskole WebCruiter vedtak etter innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44198 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13132/2022 | Institusjonstjenester WebCruiter vedtak etter innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44200 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13134/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer - Psykisk Helse og Miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4456538459 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44196 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13130/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13092/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43234 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12168/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43223 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12157/2022 | Inderøy ungdomsskole Årsrapport for skoleåret 2021-2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41861 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 10795/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42401 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 11335/2022 | Inderøy ungdomsskole Etterspør innmålingsdata for VA http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41462 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Erik Kvam | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 10396/2022 | Plan, landbruk og miljø Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41278 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10212/2022 | Sakshaug barnehage Referat ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40783 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 9717/2022 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40397 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.05.2022 | RegistryNumber: 9331/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Mosvik vannverk SA - drikkevann/behandlet nettvann - analyseres. 10.08.22-09.08.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/48050 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SGS ANALYTICS NORWAY AS AVD STJØRDAL | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 16952/2022 | Veg, vann og avløp Gravemelding Hastadvegen. Ref jp. 35. http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47945 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ove Meldal | Journaldato: 12.08.2022 | RegistryNumber: 16847/2022 | Veg, vann og avløp Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47646 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2022 | RegistryNumber: 16548/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Renholder - fast 70% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4524824609 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47184 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 16086/2022 | Eiendom WebCruiter vedtak etter innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46862 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 15764/2022 | Oppvekst LVK | Invitasjon til årsmøte i Energirådet 25. august 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15363/2022 | Ordfører Avslag, stilling besatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Sandvollan barnehage - st. ref. 4504144008 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46213 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15136/2022 | Oppvekst ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45817 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14747/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45791 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14721/2022 | Inderøy ungdomsskole Anmodning om årsrapport http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45555 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 14486/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Spesialpedagog - fast 100% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4521238093 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45212 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14146/2022 | Oppvekst Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4532872562) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13914/2022 | Røra skole Innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44199 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13133/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44197 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13131/2022 | Institusjonstjenester Avslag, stilling besatt - Tilkallingsvikarer - Psykisk Helse og Miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4456538459 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44190 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13124/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43383 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12317/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43317 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12251/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41999 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 10933/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41623 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 10557/2022 | Inderøy ungdomsskole Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4522171473) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41277 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10211/2022 | Sakshaug barnehage Innhenting av standpunktkarakter skoleåret 2021-2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 10159/2022 | Oppvekst 5053-135/055 - Søknad om midlerdig brukstillatelse http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUS ARKITEKTER AS | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9937/2022 | Plan, landbruk og miljø Søknad og CV - Miljøterapeut i ambulant team - st. ref. (4511970108) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.05.2022 | RegistryNumber: 9330/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Gravemelding Sundsnesset http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47938 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LETNES ENTREPRENØR AS | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 16840/2022 | Veg, vann og avløp Inderøy kommunale vannverk, Røflo, Røra fabrikker, Hoff og Vangshylla - drikkevann/behandlet råvann - analyseres. 13.07.22 - 04.08.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SGS ANALYTICS NORWAY AS AVD STJØRDAL | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 16624/2022 | Veg, vann og avløp Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 16539/2022 | Service og støtte Omsetningstall for 2021på servering og festivaler på øl, vin og brennevin http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47448 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MACKS ØLBRYGGERI AS HOVEDKONTOR TROMSØ | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 16350/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Renholder - fast 70% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4524824609 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 16085/2022 | Eiendom Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532305288 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15859/2022 | Hjemmetjenester Innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46580 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 15482/2022 | Oppvekst Avslag, stilling besatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Sandvollan barnehage - st. ref. 4504144008 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46212 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15135/2022 | Oppvekst Arendalsuka 14. - 19. august 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46101 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LVK | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15031/2022 | Ordfører ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45715 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14645/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45912 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14842/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Spesialpedagog - fast 100% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4521238093 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45211 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14145/2022 | Oppvekst Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44979 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13913/2022 | Røra skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44576 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13510/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44709 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13643/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44683 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13617/2022 | Inderøy ungdomsskole WebCruiter vedtak etter innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44182 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13116/2022 | Hjemmetjenester Avslag, stilling besatt - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4466029366 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44195 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13129/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Avslag, stilling besatt - Ferievikarer institusjonstjenester Inderøy kommune - st. ref. 4466024993 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44194 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13128/2022 | Institusjonstjenester ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43315 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12249/2022 | Inderøy ungdomsskole WebCruiter vedtak etter innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42040 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 10974/2022 | Innkjøp Vedlegg om tilretteleggingsbehov til mottakende skole http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41781 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 10715/2022 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41274 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10208/2022 | Sakshaug barnehage Bekreftelse på opphold http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41122 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 10056/2022 | Inderøy ungdomsskole Referat fra oppsummeringsmøte http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40476 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9410/2022 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40395 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.05.2022 | RegistryNumber: 9329/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Gravemelding - Vestviknesset 63 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47801 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ERIK LYNGSTAD | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 16703/2022 | Veg, vann og avløp Kvennavika vannverk - drikkevann/behandlet/nettvann - analyseres. 13.07.22 - 29.07.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SGS ANALYTICS NORWAY AS AVD STJØRDAL | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 16617/2022 | Veg, vann og avløp Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47542 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 16444/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Renholder - fast 70% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4524824609 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47182 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 16084/2022 | Eiendom ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40866 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 9800/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532305288 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46956 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15858/2022 | Hjemmetjenester Arbeidsavtale - fast 100% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15477/2022 | Personal Samtykke til utlevering av jod-tabletter http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Crux Rostad | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 15507/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Sandvollan barnehage - st. ref. 4504144008 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46211 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15134/2022 | Oppvekst ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45834 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14764/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45085 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 14019/2022 | Inderøy ungdomsskole LVK | Regjeringen foreslår å endre eiendomsskatteloven – Statnett må betale skatt for fremføringsretten over grunn som kraftlinjene kan utløse. http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45315 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 14249/2022 | Ordfører Omsetningstall for 2021på servering og festivaler på øl, vin og brennevin http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MACKS ØLBRYGGERI AS HOVEDKONTOR TROMSØ | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14216/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Spesialpedagog - fast 100% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4521238093 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45210 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14144/2022 | Oppvekst Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4532872562) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44978 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13912/2022 | Røra skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44496 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13430/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44477 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13411/2022 | Inderøy ungdomsskole Innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44181 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13115/2022 | Hjemmetjenester Avslag, stilling besatt - Ferievikarer institusjonstjenester Inderøy kommune - st. ref. 4466024993 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44192 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13126/2022 | Institusjonstjenester Avslag, stilling besatt - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4466029366 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44193 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13127/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43256 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12190/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43614 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12548/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41793 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 10727/2022 | Inderøy ungdomsskole Innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42039 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 10973/2022 | Innkjøp Referat fra overføringsmøte http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41883 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 10817/2022 | Inderøy ungdomsskole Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4522171473) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10207/2022 | Sakshaug barnehage ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 10055/2022 | Inderøy ungdomsskole Manglende tilbakemelding. Rapport etter kontroll av elektriske anlegg 141766 - Skjelbreivegen 0011 - 29.12.2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40925 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO TN AS | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9859/2022 | Eiendom Søknad og CV - Miljøterapeut i ambulant team - st. ref. (4511970108) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.05.2022 | RegistryNumber: 9328/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 9172/2022 | Inderøy ungdomsskole Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47518 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.07.2022 | RegistryNumber: 16420/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Renholder - fast 70% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4524824609 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47181 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 16083/2022 | Eiendom Gravemelding - Hastadveien - 111/001, 112/003 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ove Meldal | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 16073/2022 | Veg, vann og avløp Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532305288 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46952 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15854/2022 | Hjemmetjenester Utvidet søkerliste http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46236 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15159/2022 | Oppvekst Invitasjon til intervju - Tjenesteleder Inderøyheimen HDO boliger Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532845423 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46266 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15173/2022 | Hjemmetjenester Avslag, stilling besatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Sandvollan barnehage - st. ref. 4504144008 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46210 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15133/2022 | Oppvekst ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45884 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14814/2022 | Inderøy ungdomsskole Mosvik vannverk - råvann/drikkevann - analyseres. 15.06.22 - 29.06.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45639 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SGS ANALYTICS NORWAY AS AVD STJØRDAL | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 14569/2022 | Veg, vann og avløp LVK - Landsmøte på Gardermoen 25.-26. august 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45285 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14219/2022 | Ordfører Avslag, stilling besatt - Spesialpedagog - fast 100% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4521238093 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14143/2022 | Oppvekst Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44977 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13911/2022 | Røra skole WebCruiter vedtak etter innstilling - st. ref. 4462226454 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44734 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13668/2022 | Hjemmetjenester Årsrapport , skoleåret 2021-2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/36625 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 5561/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Ferievikarer institusjonstjenester Inderøy kommune - st. ref. 4466024993 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44191 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13125/2022 | Institusjonstjenester Avslag, stilling besatt - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4466029366 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44189 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13123/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Avslag, stilling besatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4468389457 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44179 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13113/2022 | Hjemmetjenester ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43272 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12206/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43229 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12163/2022 | Inderøy ungdomsskole Årsrapport, skoleåret 2021-2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41842 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 10776/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Innkjøpsrådgiver Innherred innkjøp, Inderøy kommune - st. ref. 4489688689 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42038 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 10972/2022 | Innkjøp ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 10532/2022 | Oppvekst Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41270 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10204/2022 | Sakshaug barnehage Samtykke til utlevering av jod-tabletter http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9634/2022 | Inderøy ungdomsskole Svar ang. ledige hytter på Koa camping i tilfelle behov for innlosjering av flyktninger http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40443 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Koa Camping | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9377/2022 | Ordfører Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40393 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.05.2022 | RegistryNumber: 9327/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Innsending av barnehagelister til NAV http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47931 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 16833/2022 | Service og støtte Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage 2022/23 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47488 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.07.2022 | RegistryNumber: 16390/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Renholder - fast 70% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4524824609 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47180 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 16082/2022 | Eiendom Gravemelding - Hastadveien - 111/001, 112/003 m/ kart http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47170 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ove Meldal | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 16072/2022 | Veg, vann og avløp Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532305288 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46948 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15850/2022 | Hjemmetjenester Utvidet søkerliste http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46234 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15157/2022 | Hjemmetjenester Offentlig søkerliste http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46235 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15158/2022 | Oppvekst Avslag, stilling besatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Sandvollan barnehage - st. ref. 4504144008 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15132/2022 | Oppvekst ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45872 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14802/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45882 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14812/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45658 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14588/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45908 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14838/2022 | Inderøy ungdomsskole Inderøy og Kvennavika vannverk - råvann/drikkevann - analyseres. 15.06.22 - 29.06.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SGS ANALYTICS NORWAY AS AVD STJØRDAL | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 14568/2022 | Veg, vann og avløp Avslag, stilling besatt - Spesialpedagog - fast 100% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4521238093 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45208 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14142/2022 | Oppvekst Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4532872562) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44976 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13910/2022 | Røra skole Innstilling - st. ref. 4462226454 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44733 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13667/2022 | Hjemmetjenester ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44726 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13660/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Ferievikarer institusjonstjenester Inderøy kommune - st. ref. 4466024993 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44188 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13122/2022 | Institusjonstjenester Avslag, stilling besatt - Ferievikarer psykisk helse- og miljøtjenester Inderøy kommune - st. ref. 4466029366 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44187 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13121/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Avslag, stilling besatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4468389457 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13112/2022 | Hjemmetjenester ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43293 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12227/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43158 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12092/2022 | Inderøy ungdomsskole Gjennomgang av Statnett III dommen og Statnetts krav om retting av eiendomsskatt på grunn under kraftlinjene http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42128 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NATURRESSURSKOMMUNENE | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 11062/2022 | Ordfører Avslag 2022-0807 Judith Longoria Gomez - Identitet i en multikulturell tidsreise http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42101 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 11035/2022 | Kultur Avslag, stilling besatt - Innkjøpsrådgiver Innherred innkjøp, Inderøy kommune - st. ref. 4489688689 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42037 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 10971/2022 | Innkjøp Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4522171473) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10203/2022 | Sakshaug barnehage Referat ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9877/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40917 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9851/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40270 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 9204/2022 | Inderøy ungdomsskole Vedr. 202118738-13 - Inderøy kommune - Detaljregulering for Sakshaugvegen 10, Gruva - anmodning om å trekke innsigelse http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40431 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 9365/2022 | Plan, landbruk og miljø Søknad og CV - Miljøterapeut i ambulant team - st. ref. (4511970108) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.05.2022 | RegistryNumber: 9326/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage 2022/23 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47468 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 16370/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Renholder - fast 70% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4524824609 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47179 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 16081/2022 | Eiendom ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40849 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 9783/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532305288 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46946 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15848/2022 | Hjemmetjenester Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Mosvik barnehage - st. ref. 4535645922 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46092 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15022/2022 | Oppvekst Offentlig søkerliste http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46233 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bistand og omsorg | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15156/2022 | Hjemmetjenester Avslag, stilling besatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Sandvollan barnehage - st. ref. 4504144008 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46208 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15131/2022 | Oppvekst Inderøy kommunale vannverk/bedrifter - råvann/drikkevann - analyseres. 15.06.22 - 29.06.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45636 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SGS ANALYTICS NORWAY AS AVD STJØRDAL | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 14566/2022 | Veg, vann og avløp Gravemelding - Naustvollan 64 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Dalbu | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 14348/2022 | Veg, vann og avløp Årsrapport http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45062 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 13996/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Spesialpedagog - fast 100% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4521238093 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45207 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14141/2022 | Oppvekst Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44975 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13909/2022 | Røra skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44481 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13415/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Ferievikarer hjemmetjenesten Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4462226454 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44732 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13666/2022 | Hjemmetjenester Avslag, stilling besatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4468389457 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44177 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13111/2022 | Hjemmetjenester ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43335 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12269/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Innkjøpsrådgiver Innherred innkjøp, Inderøy kommune - st. ref. 4489688689 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42036 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 10970/2022 | Innkjøp Tilskudd 2022-0526 Inger Marie Lillesand LUFT http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 10618/2022 | Kultur EUs fornybarpolitikk og kampen om vanndråpene i dagens LVK-nytt http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41730 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 10664/2022 | Ordfører Kontantsøtterapporter mars - juni 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41664 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 10598/2022 | Service og støtte Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41266 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10200/2022 | Sakshaug barnehage ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40860 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9794/2022 | Inderøy ungdomsskole Referat ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40489 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9423/2022 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40391 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.05.2022 | RegistryNumber: 9325/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47922 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 16824/2022 | Inderøy ungdomsskole Bestill tid for EU-kontroll - Mercedes-Benz DL 51697 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Motor-Trade Verdal | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 16518/2022 | Eiendom Vedtak redusert foreldrebetaling i barnehage http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47285 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 16187/2022 | Service og støtte ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40846 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 9780/2022 | Inderøy ungdomsskole Arbeidsavtale - fast 100% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47071 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 15973/2022 | Personal Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532305288 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46944 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15846/2022 | Hjemmetjenester WebCruiter vedtak etter innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46532 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 15434/2022 | Eiendom Arbeidsavtale - engasjement i 100% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46140 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15070/2022 | Personal Invitasjon til intervju - Tjenesteleder Inderøyheimen HDO boliger Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532845423 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46230 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15153/2022 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Pedagogisk leder / Barnehagelærer - st. ref. (4535645922) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46091 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15021/2022 | Oppvekst ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45776 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14706/2022 | Inderøy ungdomsskole Kvennavika vannverk - drikkevann/behandlet nettvann - analyseres. 11.05.22 - 25.06.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45345 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SGS ANALYTICS NORWAY AS AVD STJØRDAL | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 14279/2022 | Veg, vann og avløp Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4532872562) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44974 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13908/2022 | Røra skole Innstilling - st. ref. 4521238093 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44824 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13758/2022 | Oppvekst ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44599 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13533/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4468389457 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13110/2022 | Hjemmetjenester SV: Gravemelding - Kvamshaugan 96. Stein A Risan as. Ref. jp. 29. http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42674 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Arild Risan AS m.fl. | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11608/2022 | Veg, vann og avløp ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43309 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12243/2022 | Inderøy ungdomsskole Årsrapport, våren 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/36563 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 5499/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43336 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12270/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43143 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12077/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42385 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 11319/2022 | Inderøy ungdomsskole Årsrapport, skoleåret 2021-2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/30714 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 21467/2021 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Innkjøpsrådgiver Innherred innkjøp, Inderøy kommune - st. ref. 4489688689 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42035 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 10969/2022 | Innkjøp Vedlegg om tilretteleggingsbehov til mottakende skole http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41759 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 10693/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40859 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 9793/2022 | Inderøy ungdomsskole Omadressering fra Søndre Lensmyrvegen til Østre Lensmyrvegen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41655 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Lunnan Bolås m.fl. | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 10589/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag 2022-0459 Mio O Stuberg Ueno - AVA http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41674 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 10608/2022 | Kultur ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41631 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 10565/2022 | Inderøy ungdomsskole Invitasjon til seminar om vindkraft på land – 21. juni 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 10633/2022 | Ordfører Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4522171473) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10199/2022 | Sakshaug barnehage Søknad og CV - Miljøterapeut i ambulant team - st. ref. (4511970108) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40390 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.05.2022 | RegistryNumber: 9324/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/48014 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2022 | RegistryNumber: 16916/2022 | Sakshaug skole Vedtak redusert foreldrebetaling i barnehage http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47284 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 16186/2022 | Service og støtte Arbeidsavtale - fast 100% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46788 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 15690/2022 | Personal Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532305288 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46943 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15845/2022 | Hjemmetjenester Søknad om Kulturmidler - anleggsmidler, fra Mosvik IL http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mosvik il | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 15602/2022 | Kultur Arbeidsavtale - fast 70% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46354 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15260/2022 | Personal Vedtak om bruksforbud for kjennemerke XD 87466 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46487 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 15393/2022 | Veg, vann og avløp Arbeidsavtale - engasjement i 100% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45116 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 14050/2022 | Personal Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Mosvik barnehage - st. ref. 4535645922 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46090 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15020/2022 | Oppvekst Invitasjon til intervju - Tjenesteleder Inderøyheimen HDO boliger Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532845423 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46229 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15152/2022 | Hjemmetjenester Arbeidsavtale - fast 100% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44814 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 13748/2022 | Personal Mosvik vannverk - drikkevann/behandlet nettvann - analyseres. 11.05.22 - 25.06.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45343 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SGS ANALYTICS NORWAY AS AVD STJØRDAL | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 14277/2022 | Veg, vann og avløp Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44973 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13907/2022 | Røra skole Avslag, stilling besatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4468389457 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44175 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13109/2022 | Hjemmetjenester SV: Gravemelding - Hoff SA - Masseutskifting - Risan 6. Ref. jp. 30. http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42673 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Arild Risan AS m.fl. | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11607/2022 | Veg, vann og avløp ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43386 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12320/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43291 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12225/2022 | Inderøy ungdomsskole Årsrapport 2021-2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41862 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 10796/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Innkjøpsrådgiver Innherred innkjøp, Inderøy kommune - st. ref. 4489688689 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 10968/2022 | Innkjøp Vedlegg om tilretteleggingsbehov til mottakende skole http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41783 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 10717/2022 | Inderøy ungdomsskole Vedlegg om tilretteleggingsbehov til mottakende skole http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41778 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 10712/2022 | Inderøy ungdomsskole Omadressering fra Nessetvegen til Brennvegen + nye adr for hyttefeltet http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41652 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRENNE FRITID AS m.fl. | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 10586/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag på søknad 2022-0604 om GRAS med Frode Fjellheim i Munkeby klosterruiner - Kulturtilskudd - prosjektstøtte Nivå 1 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41554 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 10488/2022 | Kultur Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41264 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10198/2022 | Sakshaug barnehage LVK-nytt | Bli med på LVKs kraftskatteskole! http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41218 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 10152/2022 | Ordfører Samtykke til utlevering av jod-tabletter http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 10044/2022 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40385 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.05.2022 | RegistryNumber: 9319/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Vedtak redusert foreldrebetaling i SFO http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47283 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 16185/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532305288 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46942 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15844/2022 | Hjemmetjenester Søknader fra Inderøy IL http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inderøy idrettslag | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 15596/2022 | Kultur WebCruiter vedtak etter innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46783 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15685/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Arbeidsavtale - fast 75% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46342 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15248/2022 | Personal Samtykke til utlevering av jod-tabletter http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 15502/2022 | Inderøy ungdomsskole Vedtak om bruksforbud for kjennemerke KB 37306 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46154 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15084/2022 | Inderøy ungdomsskole Utvidet søkerliste tilgjengelig - Tjenesteleder Inderøyheimen HDO boliger Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532845423 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46228 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15151/2022 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Pedagogisk leder / Barnehagelærer - st. ref. (4535645922) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46089 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15019/2022 | Oppvekst ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45826 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14756/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45844 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14774/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45828 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14758/2022 | Inderøy ungdomsskole Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4532872562) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44972 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13906/2022 | Røra skole Innerbygda - drikkevann/behandlet nettvann - 15.06.22 - 22.06.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SGS ANALYTICS NORWAY AS AVD STJØRDAL | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13807/2022 | Veg, vann og avløp Innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44877 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13811/2022 | Oppvekst ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44668 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13602/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4468389457 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44174 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13108/2022 | Hjemmetjenester Gravemelding - Hoff SA - Masseutskifting i vei og oppstillingsplass - Risan 6 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42389 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STEIN ARILD RISAN AS | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 11323/2022 | Veg, vann og avløp Årsrapport, skoleåret 2021-2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41803 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 10737/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Innkjøpsrådgiver Innherred innkjøp, Inderøy kommune - st. ref. 4489688689 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42033 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 10967/2022 | Innkjøp Omadressering fra Jektvollvegen til Nedre Jektvollvegen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41639 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjartan Greiff Selnes m.fl. | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 10573/2022 | Plan, landbruk og miljø Tilskuddsbrev 2022-0581 Spelemannslaget Laust & fast - Søknad kulturtilskudd - Prosjektstøtte nivå 1 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41432 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10366/2022 | Kultur Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4522171473) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41263 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10197/2022 | Sakshaug barnehage Utvidet søkerliste - st. ref. 4521238093 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41367 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10301/2022 | Oppvekst Samtykke til utlevering av jod-tabletter http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40703 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9637/2022 | Inderøy ungdomsskole Søknad og CV - Miljøterapeut i ambulant team - st. ref. (4511970108) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40384 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.05.2022 | RegistryNumber: 9318/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Informasjon fra valgkomiteen i Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40254 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 9188/2022 | Ordfører Søknad om skoleplass ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47970 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2022 | RegistryNumber: 16872/2022 | Oppvekst Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47533 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 16435/2022 | Gebyr og fellesfunksjoner Ber om mer dokumentasjon til søknad om kulturmidler til arrangement 2022 - Referansenummer K8JDWQ http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47454 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Christian Wennes | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 16356/2022 | Kultur Vedtak redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47282 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 16184/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532305288 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46941 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15843/2022 | Hjemmetjenester Informasjon om vedtak i formannskap 22.06.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46495 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT ANDERS KJØREN AS | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15401/2022 | Personal Innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46782 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15684/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Inderøy kommune - årsregnskap og årsberetning 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46247 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Trøndelag | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15163/2022 | Økonomi Søknad og CV - Pedagogisk leder / Barnehagelærer - st. ref. (4535645922) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46086 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15016/2022 | Oppvekst Invitasjon til intervju - Tjenesteleder Inderøyheimen HDO boliger Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532845423 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46227 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15150/2022 | Hjemmetjenester ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45851 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14781/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45711 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14641/2022 | Inderøy ungdomsskole Enkeltvedtak ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 14509/2022 | Sandvollan skole Innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45544 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 14475/2022 | Eiendom Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44971 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13905/2022 | Røra skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44718 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13652/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44514 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13448/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44720 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13654/2022 | Inderøy ungdomsskole Innerbygda - drikkevann/behandlet nettvann - midlertidig rapport - 14.06.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43924 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SGS ANALYTICS NORWAY AS AVD STJØRDAL | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12858/2022 | Veg, vann og avløp Avslag, stilling besatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4468389457 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44173 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13107/2022 | Hjemmetjenester ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 11666/2022 | Inderøy ungdomsskole Gravemelding og kart - Kvamshaugan 96 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42381 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STEIN ARILD RISAN AS | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 11315/2022 | Veg, vann og avløp Avslag, stilling besatt - Innkjøpsrådgiver Innherred innkjøp, Inderøy kommune - st. ref. 4489688689 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42032 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 10966/2022 | Innkjøp ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41757 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 10691/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag på søknad 2022-0635 - Bok om skarnsundbrua http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41406 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10340/2022 | Kultur Offentlig søkerliste - st. ref. 4521238093 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41366 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10300/2022 | Oppvekst Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41260 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10194/2022 | Sakshaug barnehage ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40409 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9343/2022 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40383 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.05.2022 | RegistryNumber: 9317/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Regjeringen varsler i RNB 2022 lovendring om eiendomsskatt på grunn under kraftlinjene http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 9178/2022 | Ordfører Nye vegnavn - Vedtatt http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/39952 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRENNE FRITID AS m.fl. | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 8886/2022 | Plan, landbruk og miljø De doble Sionist-statene Israel og Norge forbereder vårt land til slagmark http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47754 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Pedersen | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 16656/2022 | Ordfører Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 16434/2022 | Gebyr og fellesfunksjoner Vedtak redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47281 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 16183/2022 | Service og støtte Påminnelse - Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg 142947 - Muustrøa 0004, Ringstu - 04.04.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO TN AS | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 16092/2022 | Eiendom WebCruiter vedtak etter innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46860 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 15762/2022 | Hjemmetjenester WebCruiter vedtak etter innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46781 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15683/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Utvidet søkerliste tilgjengelig - Tjenesteleder Inderøyheimen HDO boliger Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532845423 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46226 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15149/2022 | Hjemmetjenester Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Mosvik barnehage - st. ref. 4535645922 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46085 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15015/2022 | Oppvekst ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45875 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14805/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45678 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14608/2022 | Inderøy ungdomsskole Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4532872562) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44970 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13904/2022 | Røra skole Revisjonsnotat 2021. Utsettelse på svarfrist. http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monika Sundt | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 12254/2022 | Økonomi ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44590 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13524/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44489 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13423/2022 | Inderøy ungdomsskole Årsrapport skoleåret 2021-2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/31207 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 147/2022 | Inderøy ungdomsskole Årsrappport 2021/2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44155 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13089/2022 | Sandvollan skole Avslag, stilling besatt - Lærlinger - helsefag Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4468389457 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44172 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13106/2022 | Hjemmetjenester ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43817 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12751/2022 | Inderøy ungdomsskole Årsrapport for skoleåret 2021/2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41689 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 10623/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12110/2022 | Inderøy ungdomsskole Årsrapport, skoleåret 2021-2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42092 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11026/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43327 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12261/2022 | Inderøy ungdomsskole Utvidet søkerliste http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42173 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 11107/2022 | Eiendom Utbetalingsbrev våren 2022 – Vikarmidler for lærerspesialistutdanning 2020-kullet, 4. semester http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 11032/2022 | Oppvekst Avslag, stilling besatt - Innkjøpsrådgiver Innherred innkjøp, Inderøy kommune - st. ref. 4489688689 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42031 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 10965/2022 | Innkjøp SV: Gravesøknad og arbeidsvarsling Høsvegen. Ref. jp. 25 og 26 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41501 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Bjørnes AS | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 10435/2022 | Veg, vann og avløp Kvennavika vanverk - drikkevann behandlet/nettvann - analyseres. 11.05.22 - 30.05.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41337 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SGS ANALYTICS NORWAY AS AVD STJØRDAL | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10271/2022 | Veg, vann og avløp Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4522171473) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10193/2022 | Sakshaug barnehage Utvidet søkerliste tilgjengelig - Spesialpedagog - fast 100% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4521238093 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41364 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10298/2022 | Oppvekst ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40682 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9616/2022 | Oppvekst ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/39848 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 8782/2022 | Inderøy ungdomsskole Søknad og CV - Miljøterapeut i ambulant team - st. ref. (4511970108) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40382 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.05.2022 | RegistryNumber: 9316/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Nye vegnavn - Vedtatt http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/39951 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Språkrådet | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 8885/2022 | Plan, landbruk og miljø PEERS VENNER - Søknad om tilskudd til kulturarrangement http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40093 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PEERS VENNER | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 9027/2022 | Kultur ***** ***** ***** ***** Kribelin http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47799 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 16701/2022 | Oppvekst Slamrapport juli 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47720 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 16622/2022 | Veg, vann og avløp ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47579 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 16481/2022 | Sakshaug skole Vedtak redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47280 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 16182/2022 | Service og støtte Arbeidsavtale - fast 50% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46756 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15658/2022 | Personal ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46509 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15415/2022 | Sakshaug barnehage Referat ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46578 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15480/2022 | Oppvekst Saksbehandlingsgebyr etter havne- og farvannsloven http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRONDHEIM HAVN IKS | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15572/2022 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46740 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15642/2022 | Sakshaug skole Innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46780 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15682/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Mosvik barnehage - st. ref. 4535645922 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46084 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15014/2022 | Oppvekst Invitasjon til intervju - Tjenesteleder Inderøyheimen HDO boliger Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532845423 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46225 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15148/2022 | Hjemmetjenester ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 11117/2022 | Ordfører Pålegg - Rapport etter kontroll av elektriske anlegg 144315 - Framverranvegen 0344 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO TN AS | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 14306/2022 | Veg, vann og avløp Årsrapport http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45059 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 13993/2022 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44969 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13903/2022 | Røra skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44608 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13542/2022 | Inderøy ungdomsskole Årsrapport for skoleåret 2021-2023 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41801 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 10735/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43197 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12131/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43375 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12309/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43151 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12085/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43330 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12264/2022 | Inderøy ungdomsskole Offentlig søkerliste http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42172 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 11106/2022 | Eiendom Utbetalingsbrev våren 2022 – Vikarmidler for lærerspesialistutdanning 2021-kullet, 2. semester http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42097 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 11031/2022 | Oppvekst Avslag, stilling besatt - Innkjøpsrådgiver Innherred innkjøp, Inderøy kommune - st. ref. 4489688689 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42030 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 10964/2022 | Innkjøp Vedlegg om tilretteleggingsbehov til mottakende skole http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41762 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 10696/2022 | Inderøy ungdomsskole Råvann Røflo, Vådalsvatnet, rentvann, bedrifter og skole - drikkevann behandlet/nettvann - analyseres. 11.05.22-25.05.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SGS ANALYTICS NORWAY AS AVD STJØRDAL | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10270/2022 | Veg, vann og avløp Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41258 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10192/2022 | Sakshaug barnehage Utvidet søkerliste tilgjengelig - Spesialpedagog - fast 100% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4521238093 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41363 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10297/2022 | Oppvekst Gravemelding Lillesund-vegen - VA-kart http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41224 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FARBU OG GAUSEN AS | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 10158/2022 | Veg, vann og avløp ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41000 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9934/2022 | Sandvollan skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40527 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9461/2022 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40381 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.05.2022 | RegistryNumber: 9315/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Nye vegnavn - Vedtatt http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/39944 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Stornes m.fl. | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 8878/2022 | Plan, landbruk og miljø Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 16433/2022 | Gebyr og fellesfunksjoner Vedtak redusert foreldrebetaling i barnehage http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47279 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 16181/2022 | Service og støtte Slamrapport mai og juni 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 16158/2022 | Veg, vann og avløp Naboer AB - Brev kvartal 2 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47079 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naboer AB | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15981/2022 | Næring Innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46651 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15553/2022 | Hjemmetjenester ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42609 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 11543/2022 | Inderøy ungdomsskole Samtykke til utlevering av jod-tabletter http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 15500/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46147 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15077/2022 | Oppvekst Invitasjon til intervju - Tjenesteleder Inderøyheimen HDO boliger Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532845423 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46224 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15147/2022 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Pedagogisk leder / Barnehagelærer - st. ref. (4535645922) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46083 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15013/2022 | Oppvekst Pålegg - Rapport etter kontroll av elektriske anlegg 144318 - Framverranvegen 0907 - 12.05.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO TN AS | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 14304/2022 | Veg, vann og avløp WebCruiter vedtak etter innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45279 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14213/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Innvilget tilskudd ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45152 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14086/2022 | Oppvekst Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4532872562) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44968 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13902/2022 | Røra skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43263 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12197/2022 | Inderøy ungdomsskole Årsrapport for skoleåret 2021-2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/31203 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 143/2022 | Inderøy ungdomsskole Årsrapport for skoleåret 2021-2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42679 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11613/2022 | Inderøy ungdomsskole Informasjon til kommuner om mulighet for kvotefri avskyting av hjortekalver http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 11296/2022 | Plan, landbruk og miljø Møte i representantskapet Trondheim Havn IKS 23. juni - saksdokumenter http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRONDHEIM HAVN IKS | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 11618/2022 | Ordfører Årsrapport for skoleåret 2021-2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/30711 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 21464/2021 | Inderøy ungdomsskole Utvidet søkerliste tilgjengelig - Renholder - fast 70% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4524824609 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42171 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 11105/2022 | Eiendom Skjema til utfylling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 11050/2022 | Inderøy ungdomsskole Arbeidsavtale - fast 100% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41816 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 10750/2022 | Personal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41648 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 10582/2022 | Personal Coop Midt Norge - planinitiativ parkeringsareal - Oversendelse av vedtak førstegangsbehandling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41614 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAMBØLL NORGE AS | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 10548/2022 | Plan, landbruk og miljø Mosvik vannverk SA - drikevann behandlet/nettvann - analyseres. 11.05.22-30.05.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SGS ANALYTICS NORWAY AS AVD STJØRDAL | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10269/2022 | Veg, vann og avløp Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4522171473) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41257 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10191/2022 | Sakshaug barnehage Utvidet søkerliste tilgjengelig - Spesialpedagog - fast 100% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4521238093 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41361 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10295/2022 | Oppvekst Oversendelse av kart og flere opplysninger vedr. gravesøknad Høsvegen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41223 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RUNE BJØRNES AS | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 10157/2022 | Veg, vann og avløp Søknad om kommunalt tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40736 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Styringsgruppen v/Ellen Ingunn Norem | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 9670/2022 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40480 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9414/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 9362/2022 | Inderøy ungdomsskole Søknad og CV - Miljøterapeut i ambulant team - st. ref. (4511970108) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40380 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.05.2022 | RegistryNumber: 9314/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Vedr. 22-00729-152 - Tilskuddsbrev for utvidet programtid/utvidet norskopplæring - integreringspakke 4 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 9203/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Åpen søknad - Charlotte Romstad Hoigari http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47678 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Charlotte Hoigari | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 16580/2022 | Helse og omsorg Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47530 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 16432/2022 | Gebyr og fellesfunksjoner ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47560 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 16462/2022 | Sakshaug skole Vedtak redusert foreldrebetaling i barnehage, 2022/2023 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47278 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 16180/2022 | Service og støtte Naboer AB Protokoll från GF /BS + Ägardialog 22.06.17 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nabor SA | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15941/2022 | Næring ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46007 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 14937/2022 | Sandvollan skole Svar på henvendelse http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46023 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 14953/2022 | Oppvekst Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Mosvik barnehage - st. ref. 4535645922 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46082 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15012/2022 | Oppvekst Utvidet søkerliste tilgjengelig - Tjenesteleder Inderøyheimen HDO boliger Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532845423 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46223 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15146/2022 | Hjemmetjenester ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44756 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 13690/2022 | Personal ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45700 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14630/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45299 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 14233/2022 | Sakshaug skole Avslag, stilling besatt - Prosjektleder VA Inderøy kommune - st. ref. 4507651522 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45275 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14209/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44967 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13901/2022 | Røra skole Utvidet søkerliste http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44914 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13848/2022 | Hjemmetjenester Pålegg - Rapport etter kontroll av elektriske anlegg - Sakshaugvegen 0129 - 21.06.2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44143 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO TN AS | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13077/2022 | Veg, vann og avløp Arbeidsavtale - fast 100% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41527 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 10461/2022 | Personal Svarbrev, søknad mottatt - Renholder - fast 70% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4524824609 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42169 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 11103/2022 | Eiendom ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 11028/2022 | Inderøy ungdomsskole Brev om skadefelling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41917 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DYRENES RETT | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 10851/2022 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41645 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 10579/2022 | Personal Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10188/2022 | Sakshaug barnehage Svarbrev, søknad mottatt - Spesialpedagog - fast 100% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4521238093 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41326 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10260/2022 | Oppvekst Gravesøknad og arbeidsvarsling - Høsvegen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41151 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RUNE BJØRNES AS | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 10085/2022 | Veg, vann og avløp Hustadlandet ledningsbrudd - Ekstra - drikkevann behandlet/nettvann - analyseres. 20.05.22-23.05.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SGS ANALYTICS NORWAY AS AVD STJØRDAL | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9764/2022 | Veg, vann og avløp Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40379 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.05.2022 | RegistryNumber: 9313/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Slamrapport april 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40317 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 9251/2022 | Veg, vann og avløp Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 12.05.2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40246 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 9180/2022 | Barn, familie og innvandrertjeneste ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 16825/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47924 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 16826/2022 | Inderøy ungdomsskole Samtykke til utlevering av jod-tabletter http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47912 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 16814/2022 | Oppvekstsenter Vest skole Vedtak redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47277 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 16179/2022 | Service og støtte Oppsigelse ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47231 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 16133/2022 | Institusjonstjenester Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532301010 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15855/2022 | Hjemmetjenester Referat ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45099 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 14033/2022 | Kommunedirektør Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46100 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15030/2022 | Gebyr og fellesfunksjoner Utvidet søkerliste tilgjengelig - Tjenesteleder Inderøyheimen HDO boliger Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532845423 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46221 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15144/2022 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Pedagogisk leder / Barnehagelærer - st. ref. (4535645922) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46081 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15011/2022 | Oppvekst ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45730 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14660/2022 | Inderøy ungdomsskole Årsrapport http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45055 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 13989/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Prosjektleder VA Inderøy kommune - st. ref. 4507651522 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45274 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14208/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4532872562) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13900/2022 | Røra skole Offentlig søkerliste http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44913 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bistand og omsorg | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13847/2022 | Hjemmetjenester Pålegg - Rapport etter kontroll av elektriske anlegg - Nervang 0006 - 21.06.2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44142 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO TN AS | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13076/2022 | Veg, vann og avløp Referat fra overføringsmøte http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44151 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13085/2022 | Inderøy ungdomsskole Referat fra ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44168 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13102/2022 | Oppvekst WebCruiter vedtak etter innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43837 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12771/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Sluttrapport ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42913 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 11847/2022 | Oppvekst Årsrapport skoleåret 2021-2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/30620 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 21373/2021 | Inderøy ungdomsskole Søknad og CV - Renholder - fast 70% stilling - st. ref. (4524824609) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42168 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 11102/2022 | Eiendom Påminnelse om Kallelse till Fellesrådets och Naboers årsstämmor 17 Juni 2022 i Åre http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik-Widar Andersson | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 10868/2022 | Næring Søknad om elfiske: Mossa, Langvasselva og Bruelva http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41876 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Trøndelag | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 10810/2022 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41636 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 10570/2022 | Personal Innstilling innkjøpsrådgiver http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41518 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilde Børstad Melhus | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 10452/2022 | Personal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41538 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 10472/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Søknad og CV - Spesialpedagog - fast 100% stilling - st. ref. (4521238093) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10259/2022 | Oppvekst Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4522171473) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41253 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10187/2022 | Sakshaug barnehage Hustadlandet ledningsbrudd - Ekstra - drikkevann behandlet/nettvann - analyseres.20.05.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40809 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SGS ANALYTICS NORWAY AS AVD STJØRDAL | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9743/2022 | Veg, vann og avløp Søknad og CV - Miljøterapeut i ambulant team - st. ref. (4511970108) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40378 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.05.2022 | RegistryNumber: 9312/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester SV: Gravemelding Bosnesvegen 247. Ref. jp. 21 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40224 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Farbu og Gausen AS | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 9158/2022 | Veg, vann og avløp Coop Extra Inderøy - reguleringsplan http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40099 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HENNING LARSEN ARCHITECTS AS | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 9033/2022 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47968 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 16870/2022 | Inderøy ungdomsskole Refusjonskrav ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47972 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 16874/2022 | Oppvekst Samtykke til utlevering av jod-tabletter http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47893 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 16795/2022 | Oppvekstsenter Vest skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47871 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2022 | RegistryNumber: 16773/2022 | Oppvekstsenter Vest skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2022 | RegistryNumber: 16729/2022 | Inderøy ungdomsskole Vitnemål organisasjon og ledelser 15 stp http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47787 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2022 | RegistryNumber: 16689/2022 | Personal ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47563 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 16465/2022 | Sakshaug skole Tinglyste rettigheter for 192/12 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47552 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vibeke Roel m.fl. | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 16454/2022 | Plan, landbruk og miljø Svar på søknad om redusert foreldrebetaling i SFO http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47269 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 16171/2022 | Service og støtte Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne - Innkalling til ekstra møte 15.08. 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Jensen | Journaldato: 21.07.2022 | RegistryNumber: 16381/2022 | Service og støtte Rapportering på tilskudd til frivilligsentraler 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47030 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kultur- og likestillingsdepartementet | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 15932/2022 | Kultur Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532301010 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46950 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15852/2022 | Hjemmetjenester Signert : Arbeidsavtale - fast 100% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 15832/2022 | Hjemmetjenester ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46542 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 15444/2022 | Inderøy ungdomsskole Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46099 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15029/2022 | Gebyr og fellesfunksjoner Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Mosvik barnehage - st. ref. 4535645922 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46076 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15006/2022 | Oppvekst Invitasjon til intervju - Tjenesteleder Inderøyheimen HDO boliger Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532845423 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46220 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15143/2022 | Hjemmetjenester ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45787 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14717/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45728 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14658/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45721 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14651/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45714 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14644/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45878 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14808/2022 | Inderøy ungdomsskole Tjenestebevis http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42363 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 11297/2022 | Personal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45131 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14065/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Prosjektleder VA Inderøy kommune - st. ref. 4507651522 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45273 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14207/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Årsmelding 2021 - Eldres råd http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45057 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RØRA PENSJONISTLAG m.fl. | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13991/2022 | Service og støtte Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44965 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13899/2022 | Røra skole Utvidet søkerliste tilgjengelig - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532305288 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44906 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13840/2022 | Hjemmetjenester ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44607 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13541/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44558 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13492/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44131 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13065/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43851 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12785/2022 | Sakshaug skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43771 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12705/2022 | Oppvekst Avslag, stilling besatt - Vernepleier/Sykepleier med fagansvar i boliger for funksjonshemmede Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4512084487 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42991 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11925/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Renholder - fast 70% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4524824609 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42167 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 11101/2022 | Eiendom Årsrapport for skoleåret 2021-2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/31193 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 133/2022 | Inderøy ungdomsskole Orientering om kontroll av elektriske anlegg - Nergata 0008 - 20.06.2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41928 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO TN AS | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 10862/2022 | Veg, vann og avløp ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41855 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 10789/2022 | Inderøy ungdomsskole Vedlegg om tilretteleggingsbehov til mottakende skole http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41782 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 10716/2022 | Inderøy ungdomsskole Vedlegg til brev om skadefelling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 10631/2022 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41611 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 10545/2022 | Sakshaug skole Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41252 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10186/2022 | Sakshaug barnehage Svarbrev, søknad mottatt - Spesialpedagog - fast 100% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4521238093 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41324 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10258/2022 | Oppvekst Naboer AB - Kallelse Bolagsstämma / Generalförsamling Åre 17 Juni http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik-Widar Andersson | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 10000/2022 | Næring Svarbrev, søknad mottatt - Innkjøpsrådgiver Innherred innkjøp, Inderøy kommune - st. ref. 4489688689 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40508 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9442/2022 | Innkjøp Lomyra og Verdalsgrenda - ekstra - drikkevann/behandlet nettvann - analyseres. 13.05.22-18.05.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40415 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SGS ANALYTICS NORWAY AS AVD STJØRDAL | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 9349/2022 | Veg, vann og avløp Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40377 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.05.2022 | RegistryNumber: 9311/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester SV: Gravemelding Torvmyra 19. Ref. jp. 22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40222 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Okkenhaug Entreprenør AS | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 9156/2022 | Veg, vann og avløp Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40252 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 9186/2022 | Økonomi Inderøy Forbruksforening SA - Ny styrer på salgsbevilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47949 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 16851/2022 | Service og støtte ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 16823/2022 | Sandvollan skole ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47825 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2022 | RegistryNumber: 16727/2022 | Inderøy ungdomsskole Vedtak redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47265 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 16167/2022 | Service og støtte Signert : Arbeidsavtale - fast 100% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47226 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 16128/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Ny nasjonal tjeneste for å hente ut vaksinasjonslister - klar til bruk! http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47201 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 16103/2022 | Kommuneoverlege ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46510 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15416/2022 | Sakshaug barnehage Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532301010 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46949 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15851/2022 | Hjemmetjenester ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46533 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 15435/2022 | Inderøy ungdomsskole Angående søknad om skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45966 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 14896/2022 | Oppvekst Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15028/2022 | Gebyr og fellesfunksjoner Referat ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45973 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 14903/2022 | Sakshaug skole Referat ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46037 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 14967/2022 | Utøy skole Signert : Arbeidsavtale - Engasjement fagleder http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15121/2022 | Sakshaug skole Invitasjon til intervju - Tjenesteleder Inderøyheimen HDO boliger Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532845423 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46219 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15142/2022 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Pedagogisk leder / Barnehagelærer - st. ref. (4535645922) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15005/2022 | Oppvekst ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45663 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14593/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45883 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14813/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45772 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14702/2022 | Inderøy ungdomsskole ang. erklæring http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45619 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vibeke Roel | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14549/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Prosjektleder VA Inderøy kommune - st. ref. 4507651522 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45272 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14206/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45007 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 13941/2022 | Oppvekstsenter Vest skole Registrering av nytt medlem i Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne - skjema http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45040 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roy Andor Staven | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13974/2022 | Service og støtte Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4532872562) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13898/2022 | Røra skole Utvidet søkerliste tilgjengelig - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532305288 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44904 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13838/2022 | Hjemmetjenester ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44557 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13491/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44606 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13540/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44358 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13292/2022 | Sandvollan skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44679 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13613/2022 | Inderøy ungdomsskole Tjenesteattest http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44166 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13100/2022 | Inderøy ungdomsskole Referat fra ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42972 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 11906/2022 | Sakshaug skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43262 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12196/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43523 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12457/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43473 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12407/2022 | Oppvekst ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43248 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12182/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43409 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12343/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Vernepleier/Sykepleier med fagansvar i boliger for funksjonshemmede Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4512084487 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42986 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11920/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Samtykkeerklæring http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42887 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 11821/2022 | Inderøy ungdomsskole Søknad og CV - Renholder - fast 70% stilling - st. ref. (4524824609) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 11100/2022 | Eiendom Oppfordring til bruk av forebygging fremfor skadefelling av ville dyr og fugler http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 10626/2022 | Plan, landbruk og miljø ***** 2020 - 2021 Vår http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41642 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 10576/2022 | Inderøy ungdomsskole Orientering om kontroll av elektriske anlegg - Skjelbreivegen - 07.06.2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41456 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO TN AS | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 10390/2022 | Veg, vann og avløp Søknad og CV - Spesialpedagog - fast 100% stilling - st. ref. (4521238093) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41323 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10257/2022 | Oppvekst Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4522171473) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10185/2022 | Sakshaug barnehage Utlysning funksjoner http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41092 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Øfsti m.fl. | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 10026/2022 | Inderøy ungdomsskole 5053-045/011 Midlertidig brukstillatelse Oppvekstsenter Vest http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41098 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD VERDAL | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 10032/2022 | Plan, landbruk og miljø Søknad og CV - Innkjøpsrådgiver - st. ref. (4489688689) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40507 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9441/2022 | Innkjøp Fellesrådet: Programutkast for utsending til FT, kommuner http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40469 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 9403/2022 | Næring Søknad og CV - Miljøterapeut i ambulant team - st. ref. (4511970108) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.05.2022 | RegistryNumber: 9310/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Lomyra og Verdalsgrenda - drikkevann/behandlet nettvann - analysere. 15.05.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SGS ANALYTICS NORWAY AS AVD STJØRDAL | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 9248/2022 | Veg, vann og avløp Referat fra samarbeidsmøte ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40213 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 9147/2022 | Inderøy ungdomsskole Skoleskyss http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47882 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2022 | RegistryNumber: 16784/2022 | Sakshaug skole Åpning av Skarnsundet Montessoriskole 18. august http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47758 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SKARNSUNDET MONTESSORISKOLE SA m.fl. | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 16660/2022 | Ordfører Månedsbrev juli måned 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 16628/2022 | Økonomi SAK 2020/6200 - LBV-kl-II TIL VIKAGRENDA - OPPFØLGING AV PBL-SØKNAD AV 2022.07 05 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47714 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar-Arnljot Pedersen | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 16616/2022 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47596 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 16498/2022 | Sakshaug skole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47567 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 16469/2022 | Sakshaug skole Vedtak redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47264 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 16166/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532301010 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46947 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15849/2022 | Hjemmetjenester ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47035 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15937/2022 | Inderøy ungdomsskole 22_35057-1 Vaksinering mot sesonginfluensa høsten 2022 - Felles brev fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 15723/2022 | Helse og omsorg 21/3571 Ny forskrift for tilskudd til frivilligsentraler http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46519 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 15424/2022 | Kultur Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46097 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15027/2022 | Gebyr og fellesfunksjoner ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 14964/2022 | Sandvollan skole Signert : Arbeidsavtale - 50% prosjektstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46194 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15122/2022 | Helse og omsorg Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Mosvik barnehage - st. ref. 4535645922 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46074 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15004/2022 | Oppvekst Svarbrev, søknad mottatt - Tjenesteleder Inderøyheimen HDO boliger Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532845423 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46094 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15024/2022 | Hjemmetjenester ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45709 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14639/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45861 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14791/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45857 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14787/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45825 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14755/2022 | Inderøy ungdomsskole Søknad om skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14571/2022 | Oppvekst 5053-192/012 Overs. av foreløpig matrikkelbrev http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45618 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vibeke Roel m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14548/2022 | Plan, landbruk og miljø Arbeidsavtale - fast 100% stilling ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42083 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 11017/2022 | Personal Melding om yrkesskade eller yrkessykdom ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45462 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 14396/2022 | Sakshaug skole ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14090/2022 | Utøy skole Avslag, stilling besatt - Prosjektleder VA Inderøy kommune - st. ref. 4507651522 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45271 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14205/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Svar på fritak fra verv som leder i Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45036 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØYSTEIN FORR | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13970/2022 | Service og støtte Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44963 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13897/2022 | Røra skole Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532305288 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44866 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13800/2022 | Hjemmetjenester ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44592 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13526/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44478 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13412/2022 | Inderøy ungdomsskole Årsrapport 2021-22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42028 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 10962/2022 | Sandvollan skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44663 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13597/2022 | Inderøy ungdomsskole WebCruiter vedtak etter innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44180 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13114/2022 | Institusjonstjenester ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43303 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12237/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43381 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12315/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43393 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12327/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43237 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12171/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43355 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12289/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Vernepleier/Sykepleier med fagansvar i boliger for funksjonshemmede Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4512084487 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42981 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11915/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42746 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 11680/2022 | Oppvekst Svarbrev, søknad mottatt - Renholder - fast 70% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4524824609 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42165 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 11099/2022 | Eiendom ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41693 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 10627/2022 | Inderøy ungdomsskole Påmelding eldrerådskonferanse 7. - 8. september 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41477 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Erik Løkke | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 10411/2022 | Service og støtte ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41539 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 10473/2022 | Inn-Trøndelag regnskap og lønn Funksjon NK team BRUA http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41357 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alle lærere ved IUS | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 10291/2022 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41250 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10184/2022 | Sakshaug barnehage Svarbrev, søknad mottatt - Spesialpedagog - fast 100% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4521238093 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41320 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10254/2022 | Oppvekst Pålegg. Rapport etter kontroll av elektriske anlegg 143814 - Sundsøya - 20.04.2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41334 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO TN AS | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10268/2022 | Veg, vann og avløp Ang. pålegg om retting i etterkant av tilsyn på §9A ved Inderøy ungdomsskole - Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/34304 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 3242/2022 | Oppvekst 5053-045/011 - Søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 10019/2022 | Plan, landbruk og miljø Refusjonskrav ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40410 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9344/2022 | Oppvekst Svarbrev, søknad mottatt - Innkjøpsrådgiver Innherred innkjøp, Inderøy kommune - st. ref. 4489688689 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40506 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9440/2022 | Innkjøp Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40373 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.05.2022 | RegistryNumber: 9307/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Lomyra og Verdalsgrenda - drikkevann/behandlet nettvann - analyseres. 13.05.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SGS ANALYTICS NORWAY AS AVD STJØRDAL | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 9246/2022 | Veg, vann og avløp Konfliktdempende og holdningsskapende tiltak overfor dyr http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DYRENES RETT | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 9256/2022 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 16828/2022 | Inderøy ungdomsskole Rapportering av resultatregnskapet for private barnehager http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47749 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 16651/2022 | Oppvekst Åpning av Skarnsundet Montessoriskole 18. august http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47757 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKARNSUNDET MONTESSORISKOLE SA | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 16659/2022 | Oppvekst Styringsrapport til skattekreditor for periode 07/2022, sendt 02.08.2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47554 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 05.08.2022 | RegistryNumber: 16456/2022 | Økonomi Ber om uttalelse - ny styrer Inderøy Forbruksforening SA http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47639 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | Journaldato: 05.08.2022 | RegistryNumber: 16541/2022 | Service og støtte ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47565 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 16467/2022 | Sakshaug skole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47585 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 16487/2022 | Inderøy ungdomsskole Vedtak redusert foreldrebetaling i SFO http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47263 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 16165/2022 | Service og støtte Merknad til nabovarsel vedr. utvidelse av Vikavegen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47494 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Trine Vaadal m.fl. | Journaldato: 22.07.2022 | RegistryNumber: 16396/2022 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47078 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15980/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47101 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 16003/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532301010 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46945 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15847/2022 | Hjemmetjenester Brev til grunneiere http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/37481 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Astrid Fånes m.fl. | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 6417/2022 | Veg, vann og avløp 5053-160/041 Overs. av matrikkelbrev http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45988 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Lunnan Bolås | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 14918/2022 | Plan, landbruk og miljø Søknad og CV - Tjenesteleder Inderøyheimen HDO boliger - st. ref. (4532845423) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46093 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15023/2022 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Pedagogisk leder / Barnehagelærer - st. ref. (4535645922) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15003/2022 | Oppvekst Grunnbokutskrift http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45614 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vibeke Roel | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14545/2022 | Plan, landbruk og miljø ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45877 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14807/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45694 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14624/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag på søknad på funksjon NK team Brua http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45401 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 14335/2022 | Inderøy ungdomsskole Svar på søknad om fritak for verv i Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45035 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aino Ruud | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 13969/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Prosjektleder VA Inderøy kommune - st. ref. 4507651522 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45270 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14204/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4532872562) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13896/2022 | Røra skole Søknad og CV - Helsefagarbeider/ hjelpepleier - st. ref. (4532305288) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13799/2022 | Hjemmetjenester Arbeidsavtale - fast 100% stilling som avdelingsleder http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42078 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 11012/2022 | Personal ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44555 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13489/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44717 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13651/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44451 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13385/2022 | Utøy skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44523 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13457/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44046 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12980/2022 | Utøy skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44072 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13006/2022 | Utøy skole Påminnelse om bestilling av influensavaksine sesongen 2022 - 2023 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44137 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13071/2022 | Helse og omsorg ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44161 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13095/2022 | Inderøy ungdomsskole Innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44136 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13070/2022 | Institusjonstjenester Invitasjon til Inderøy ungdomsråd om deltakelse på innovasjonscamp i Mosjøen 16.-18. august http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42922 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VEFSN KOMMUNE | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11856/2022 | Kultur ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43377 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12311/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43230 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12164/2022 | Inderøy ungdomsskole Avslag, stilling besatt - Vernepleier/Sykepleier med fagansvar i boliger for funksjonshemmede Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4512084487 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42979 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11913/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42807 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 11741/2022 | Sandvollan skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42770 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 11704/2022 | Sandvollan skole Søknad og CV - Renholder - fast 70% stilling - st. ref. (4524824609) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42164 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 11098/2022 | Eiendom Oppsummering ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42127 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 11061/2022 | Oppvekst Vedlegg om tilretteleggingsbehov til mottakende skole http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41785 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 10719/2022 | Inderøy ungdomsskole 20/4467 Påminnelse om rapportering for frivilligsentraler for 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41651 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 10585/2022 | Kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41660 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 10594/2022 | Personal ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41612 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 10546/2022 | Sakshaug skole Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41442 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 10376/2022 | Gebyr og fellesfunksjoner Pålegg. Rapport etter kontroll av elektriske anlegg 143815 - Inderøyvegen 0665 - 20.04.2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41333 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO TN AS | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10267/2022 | Veg, vann og avløp ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41387 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10321/2022 | Sandvollan skole Høring: Endring i forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken - istandsetting av utleieboliger http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10274/2022 | Kommunedirektør Søknad og CV - Spesialpedagog - fast 100% stilling - st. ref. (4521238093) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10253/2022 | Oppvekst Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4522171473) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10183/2022 | Sakshaug barnehage Invitasjon til eldrerådskonferanse 7.-8. september 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40944 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9878/2022 | Service og støtte Søknad og CV - Innkjøpsrådgiver - st. ref. (4489688689) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40505 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9439/2022 | Innkjøp ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40406 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 9340/2022 | Utøy skole Søknad og CV - Miljøterapeut i ambulant team - st. ref. (4511970108) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.05.2022 | RegistryNumber: 9306/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Inderøy kommune vannverk,forbruksforenning, bedrifter - drikkevann behandlet/nettvann - analyseres. 20.04.22-05.05.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40179 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SGS ANALYTICS NORWAY AS AVD STJØRDAL | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 9113/2022 | Veg, vann og avløp Utfylling av skjema 5-15R http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/48022 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2022 | RegistryNumber: 16924/2022 | Inderøy ungdomsskole Med henvisning til forskrift om miljørettet helsevern mv., hjemlet i Lov om folkehelsearbeid, gis Sund Folkehøgskole status som godkjent http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47507 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SUND FOLKEHØGSKOLE | Journaldato: 10.08.2022 | RegistryNumber: 16409/2022 | Kommuneoverlege Inderøy Forbruksforening SA - Melding om endring hos salgsbevillingshaver http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47634 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inderøy Forbruksforening SA | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 16536/2022 | Service og støtte ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47611 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 16513/2022 | Sakshaug skole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47578 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 16480/2022 | Sakshaug skole Alkohol reklame http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47436 Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Kristin Ulven | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 16338/2022 | Service og støtte Vedtak om redusert foreldrebetaling i barnehage http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47262 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 16164/2022 | Service og støtte Styringsrapport til skattekreditor for periode 07/2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47450 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 19.07.2022 | RegistryNumber: 16352/2022 | Økonomi Merknad til nabovarsel vedr. oppgradering av eksisterende adkomst til Vikagrenda http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47463 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roger Grøtan m.fl. | Journaldato: 19.07.2022 | RegistryNumber: 16365/2022 | Plan, landbruk og miljø Vedtak i klagesak om standpunktkarakter i musikk http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46970 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15872/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47102 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 16004/2022 | Inderøy ungdomsskole Samtykke til utlevering av jod-tabletter http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47016 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15918/2022 | Oppvekstsenter Vest skole Bekreftet svar på KOSTRA 6 - Kvalitetsoppfølging hjemmetjenestevirksomheten 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15990/2022 | Helse og omsorg WebCruiter vedtak etter innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46859 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 15761/2022 | Hjemmetjenester Samtykke til utlevering av jod-tabletter http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 15494/2022 | Inderøy ungdomsskole Grunnbokutskrift http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45980 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Lunnan Bolås | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 14910/2022 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45469 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 14403/2022 | Oppvekst Arbeidsavtale - Engasjement fagleder http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44894 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 13828/2022 | Personal Påloggingsinformasjon - rapportering av resultatregnskap for private barnehager http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: CONEXUS AS | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15176/2022 | Oppvekst Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Mosvik barnehage - st. ref. 4535645922 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46072 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15002/2022 | Oppvekst Svarbrev, søknad mottatt - Tjenesteleder Inderøyheimen HDO boliger Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532845423 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46088 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15018/2022 | Hjemmetjenester ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45696 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14626/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45867 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14797/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45898 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14828/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45848 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14778/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45842 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14772/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45816 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14746/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45773 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14703/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45750 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14680/2022 | Inderøy ungdomsskole Ref. fra møte ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45999 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14929/2022 | Sakshaug skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45812 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14742/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45821 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14751/2022 | Inderøy ungdomsskole 5053-192/012 Underretning om matrikkelføring http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45613 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vibeke Roel m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14544/2022 | Plan, landbruk og miljø Innvilget søknad på funksjon NK 9.trinn http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45394 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 14328/2022 | Inderøy ungdomsskole Arbeidsavtale - fast 100% stilling som avdelingsleder http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42075 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 11009/2022 | Personal ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44996 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 13930/2022 | Inderøy ungdomsskole Årsmelding 2021 - Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45006 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADHD NORGE NORD TRØNDELAG FYLKESLAG m.fl. | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13940/2022 | Service og støtte Vedtak om godkjenning av driftstillatelse - Skarnsundet montessoriskole SA http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13973/2022 | Oppvekst Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44961 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13895/2022 | Røra skole Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532305288 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44862 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13796/2022 | Hjemmetjenester 5053 - 172/180 - Norlog As - Nytt bygg - Søndre Lensmyrvegen 27 - ferdigattest http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44789 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KOMPLETT PROSJEKTERING AS | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13723/2022 | Plan, landbruk og miljø WebCruiter vedtak etter innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44910 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13844/2022 | Eiendom Arbeidsavtale - fast 100% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44184 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13118/2022 | Personal ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44584 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13518/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44545 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13479/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44060 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12994/2022 | Utøy skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44033 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12967/2022 | Utøy skole Referat ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43834 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12768/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43341 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12275/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43316 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12250/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43321 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12255/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43185 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12119/2022 | Inderøy ungdomsskole Årsrapport, våren 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/35724 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 4660/2022 | Inderøy ungdomsskole Arbeidsavtale - fast 100% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41680 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 10614/2022 | Personal ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42449 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 11383/2022 | Sandvollan skole Ubrukte doser influensavaksine 2021/2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42380 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 11314/2022 | Helse og omsorg Svarbrev, søknad mottatt - Renholder - fast 70% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4524824609 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42163 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 11097/2022 | Eiendom Rapport ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 11007/2022 | Oppvekst Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41441 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 10375/2022 | Gebyr og fellesfunksjoner Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41248 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10182/2022 | Sakshaug barnehage Svarbrev, søknad mottatt - Spesialpedagog - fast 100% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4521238093 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41304 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10238/2022 | Oppvekst Rapport etter kontroll av elektriske anlegg 144317 - Mosvik - 12.05.2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO TN AS | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 10040/2022 | Veg, vann og avløp ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41097 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 10031/2022 | Inderøy ungdomsskole Møteprotokoller fra eldrerådets møter 19. og 20. mai 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40781 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9715/2022 | Service og støtte Avslag, stilling besatt - Tjenesteleder for Mosvik omsorg og aktivitetssenter Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4449178269 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40716 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9650/2022 | Hjemmetjenester Svarbrev, søknad mottatt - Innkjøpsrådgiver Innherred innkjøp, Inderøy kommune - st. ref. 4489688689 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40504 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9438/2022 | Innkjøp ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40481 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9415/2022 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40371 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.05.2022 | RegistryNumber: 9305/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Utbetaling av tilskuddsmidler for lokal kompetanseutvikling i grunnopplæringen (Dekom) 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40206 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 9140/2022 | Oppvekst Vedtak redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47261 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 16163/2022 | Service og støtte 141/003 Klage på avslag på riving og nyoppføring av Naust 2 på Vikaholmen - begjæring om innsyn - varsel om søksmål http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47491 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar-Arnljot Pedersen | Journaldato: 22.07.2022 | RegistryNumber: 16393/2022 | Plan, landbruk og miljø Svar på nabovarsel - Vikavegen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Elli m.fl. | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 16142/2022 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46971 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15873/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15822/2022 | Personal KOSTRA 6 Hjemmetjenestevirksomhet 2021 årgangen - Kvalitetsoppfølging http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15987/2022 | Helse og omsorg Arbeidsavtale - fast 100% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46739 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15641/2022 | Personal Månedsbrev juni måned 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46908 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 15810/2022 | Økonomi ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNTRØNDELAG BARNEVERNTJENESTE | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 15715/2022 | Sakshaug skole Arbeidstilsynet kommer på tilsyn ved lokale NAV-kontorer http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 15769/2022 | Helse og omsorg Referat fra møte ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46810 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 15712/2022 | Utøy skole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46477 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 15383/2022 | Mosvik skole Ref. fra møte ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46000 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 14930/2022 | Sakshaug skole ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41849 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 10783/2022 | Røra skole Arbeidsavtale - 50% prosjektstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44743 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 13677/2022 | Personal 5053-160/041 Underretning om matrikkelføring http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45974 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Lunnan Bolås | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 14904/2022 | Plan, landbruk og miljø Søknad og CV - Tjenesteleder Inderøyheimen HDO boliger - st. ref. (4532845423) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46087 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15017/2022 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Pedagogisk leder / Barnehagelærer - st. ref. (4535645922) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46071 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15001/2022 | Oppvekst Erklæring til tinglysing http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45610 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14541/2022 | Plan, landbruk og miljø ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45804 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14734/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45680 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14610/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45900 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14830/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45751 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14681/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45783 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14713/2022 | Inderøy ungdomsskole Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45400 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 14334/2022 | Sakshaug skole Ikke innvilget søknad på funksjon NK 9.trinn http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45388 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 14322/2022 | Inderøy ungdomsskole Alkohol reklame http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45333 Type: Inngående brev | Avs/Mot: May Kristin Ulven | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 14267/2022 | Service og støtte Tjenestebevis http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45144 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 14078/2022 | Personal ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14218/2022 | Røra skole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45231 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14165/2022 | Sakshaug skole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13870/2022 | Inderøy ungdomsskole Bosetting av flyktninger 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45038 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13972/2022 | Barn, familie og innvandrertjeneste Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4532872562) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44960 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13894/2022 | Røra skole Søknad og CV - Helsefagarbeider/ hjelpepleier - st. ref. (4532305288) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44861 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13795/2022 | Hjemmetjenester WebCruiter vedtak etter innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44909 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13843/2022 | Eiendom ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44704 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13638/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44713 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13647/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44642 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13576/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44708 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13642/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44665 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13599/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44574 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13508/2022 | Inderøy ungdomsskole 5053-172/180 Søknad om ferdigattest - sender på nytt - Søndre Lensmyrvegen 27 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43925 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMPLETT PROSJEKTERING AS | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12859/2022 | Plan, landbruk og miljø Innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43822 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12756/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43369 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12303/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43235 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12169/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43206 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12140/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43649 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12583/2022 | Sakshaug skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42787 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 11721/2022 | Utøy skole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 11400/2022 | Utøy skole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 11416/2022 | Sakshaug skole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41980 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 10914/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42441 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 11375/2022 | Sandvollan skole Søknad og CV - Renholder - fast 70% stilling - st. ref. (4524824609) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42162 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 11096/2022 | Eiendom Årsrapport, våren 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/35725 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4661/2022 | Inderøy ungdomsskole Årsrapport skoleåret 2021/2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41205 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 10139/2022 | Sandvollan skole Innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41658 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 10592/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41440 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 10374/2022 | Gebyr og fellesfunksjoner Søknad og CV - Spesialpedagog - fast 100% stilling - st. ref. (4521238093) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10237/2022 | Oppvekst Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4522171473) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41247 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10181/2022 | Sakshaug barnehage Forhåndsvarsel. Rapport etter kontroll av elektriske anlegg 144315 - Framverranvegen 0344 - 12.05.2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41105 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO TN AS | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 10039/2022 | Veg, vann og avløp ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41046 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 9980/2022 | Inderøy ungdomsskole Svar på henvendelse ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9618/2022 | Oppvekst Avslag, stilling besatt - Tjenesteleder for Mosvik omsorg og aktivitetssenter Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4449178269 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40715 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9649/2022 | Hjemmetjenester Godkjenning av skoleanlegg etter friskoleloven § 2-4 for Skarnsundet montessoriskole SA - Inderøy kommune i Trøndelag http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40677 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9611/2022 | Kommunedirektør Søknad og CV - Innkjøpsrådgiver - st. ref. (4489688689) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9437/2022 | Innkjøp Søknad og CV - Miljøterapeut i ambulant team - st. ref. (4511970108) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.05.2022 | RegistryNumber: 9304/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Utbetaling av tilskuddsmidler for lokal kompetanseutvikling i grunnopplæringen (Dekom) 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40208 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 9142/2022 | Oppvekst Bestilling av sesonginfluensavaksine 2022_2023 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40230 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 9164/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Samtykkeerklæring http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47958 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 16860/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47569 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 16471/2022 | Sakshaug skole Vedtak redusert foreldrebetaling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47258 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 16160/2022 | Service og støtte 5053-141/003 Søknad om oppføring av naust og grindehus- ikke godkjent http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44934 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar-Arnljot Pedersen | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 13868/2022 | Plan, landbruk og miljø Vedr. nabovarsel om utvidelse av Vikavegen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47212 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vibeke Foyn Lyth m.fl. | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 16114/2022 | Plan, landbruk og miljø 5053-063/001 Foreløpig melding - klagesak - fradeling av tomt http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47163 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 16065/2022 | Plan, landbruk og miljø Vedr. 202225091-1 - Invitasjon - Innspill til investeringstiltak for trafikksikkerhet på fylkesveg 2023 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46624 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 15526/2022 | Plan, landbruk og miljø Innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46650 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15552/2022 | Hjemmetjenester Angående søknad om skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45963 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 14893/2022 | Oppvekst Kvartalsrapport 2.kvartal http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46558 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FRISKGÅRDEN AS | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 15460/2022 | Personal Styringsrapport til skattekreditor for periode 06/2022, sendt 04.07.2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 15380/2022 | Økonomi Årsrapport ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43853 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 12787/2022 | Røra skole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46169 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15099/2022 | Sandvollan skole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46173 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15103/2022 | Sandvollan skole Årsrapport ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44744 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 13678/2022 | Røra skole Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Mosvik barnehage - st. ref. 4535645922 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46070 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15000/2022 | Oppvekst Svarbrev, søknad mottatt - Tjenesteleder Inderøyheimen HDO boliger Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532845423 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46080 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15010/2022 | Hjemmetjenester Overs. av nye matrikkelbrev etter grensejustering http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45635 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torhild Lyngstad m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14565/2022 | Plan, landbruk og miljø Søknad om ledsagerbevis - ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45969 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14899/2022 | Service og støtte ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45856 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14786/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45837 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14767/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45667 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14597/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45785 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14715/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45909 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14839/2022 | Inderøy ungdomsskole Tinglyst eiendom http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysingen | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14891/2022 | Plan, landbruk og miljø ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45736 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14666/2022 | Inderøy ungdomsskole Innvilget søknad på funksjon NK 8.trinn og mentor http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45387 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 14321/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 14022/2022 | Oppvekst ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45221 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14155/2022 | Utøy skole Årsrapport http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45052 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 13986/2022 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44959 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13893/2022 | Røra skole Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532305288 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44856 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13790/2022 | Hjemmetjenester Innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44908 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13842/2022 | Eiendom Protokoll oppmålingsforretning http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44750 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vibeke Roel m.fl. | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13684/2022 | Plan, landbruk og miljø Arbeidsavtale - fast 100% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43000 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 11934/2022 | Personal ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44452 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13386/2022 | Sakshaug skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44528 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13462/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44494 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13428/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44643 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13577/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44675 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13609/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44501 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13435/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44763 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13697/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44535 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13469/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44472 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13406/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44279 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13213/2022 | Sakshaug skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44563 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13497/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44000 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12934/2022 | Lyngstad skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12188/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43350 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12284/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43356 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12290/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43305 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12239/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42757 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 11691/2022 | Røra skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42796 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 11730/2022 | Sakshaug skole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42783 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 11717/2022 | Utøy skole Bosetting av flyktninger 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 11295/2022 | Barn, familie og innvandrertjeneste ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42435 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 11369/2022 | Sandvollan skole Svarbrev, søknad mottatt - Renholder - fast 70% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4524824609 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42161 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 11095/2022 | Eiendom 5053-172/180 Søknad om ferdigattest - Søndre Lensmyra 27 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42079 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMPLETT PROSJEKTERING AS | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 11013/2022 | Plan, landbruk og miljø ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41887 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 10821/2022 | Sakshaug skole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41624 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 10558/2022 | Sakshaug skole Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41439 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 10373/2022 | Gebyr og fellesfunksjoner Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41246 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10180/2022 | Sakshaug barnehage Svarbrev, søknad mottatt - Spesialpedagog - fast 100% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4521238093 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41302 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10236/2022 | Oppvekst Svar på søknad om tilskudd til større arrangement 2022 - Norbusang http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/34360 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VIVACE BARNE- OG UNGDOMSKOR | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 3298/2022 | Kultur Forhåndsvarsel. Rapport etter kontroll av elektriske anlegg 144318 - Framverranvegen 0907 - 12.05.2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO TN AS | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 10037/2022 | Veg, vann og avløp ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40916 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 9850/2022 | Inderøy ungdomsskole Signert : Arbeidsavtale - fast 40% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41005 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9939/2022 | Sakshaug skole Signert protokoll fra generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS - og litt om verdens beste chipspotet fra Frosta http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OI! TRØNDERSK MAT OG DRIKKE AS | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9890/2022 | Ordfører Undersøkelse blant kommunene om fremtidig lokalisering for NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV HJELPEMIDDELSENTRAL TRØNDELAG TRONDHEIM | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9666/2022 | Helse og omsorg Avslag, stilling besatt - Tjenesteleder for Mosvik omsorg og aktivitetssenter Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4449178269 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40714 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9648/2022 | Hjemmetjenester Svarbrev, søknad mottatt - Innkjøpsrådgiver Innherred innkjøp, Inderøy kommune - st. ref. 4489688689 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40502 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9436/2022 | Innkjøp Invitasjon til intervju - Vernepleier/Sykepleier med fagansvar i boliger for funksjonshemmede Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4512084487 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40619 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9553/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40367 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.05.2022 | RegistryNumber: 9301/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester 21/74667-3 Landbruksdirektoratet gir ikke medhold i klage på delvis innvilgelse av sakskostnader i sak om produksjons- og avløsertilskudd for søknadsåret 2020 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47952 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 16854/2022 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47915 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 16817/2022 | Inderøy ungdomsskole Signert protokoll etter ekstraordinær generalforsamling SNK 29.07. 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47707 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 16609/2022 | Kultur ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47581 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 16483/2022 | Sakshaug skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.07.2022 | RegistryNumber: 16411/2022 | Sandvollan skole 5053-141/003 m.fl Søknad om oppgradering av eksisterende adkomst til Vikagrenda - Høring http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47208 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 15.07.2022 | RegistryNumber: 16110/2022 | Plan, landbruk og miljø Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 16093/2022 | Service og støtte ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 16013/2022 | Inderøy ungdomsskole Aktivitetsmidler og Sommer for barn og unge 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47054 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vegar Elvland m.fl. | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15956/2022 | Kultur ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45983 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 14913/2022 | Sandvollan skole Søknad og CV - Tjenesteleder Inderøyheimen HDO boliger - st. ref. (4532845423) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46079 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15009/2022 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Pedagogisk leder / Barnehagelærer - st. ref. (4535645922) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46069 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 14999/2022 | Oppvekst Overs. av signert avtale http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45631 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torhild Lyngstad m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14561/2022 | Plan, landbruk og miljø Søknad om skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45640 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14570/2022 | Oppvekst ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45781 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14711/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45757 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14687/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45762 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14692/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45788 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14718/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45840 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14770/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45859 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14789/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45841 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14771/2022 | Inderøy ungdomsskole Attest http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45447 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 14381/2022 | Sandvollan barnehage Sommerbrev til 1.klassingene på Sakshaug skole http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45399 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 14333/2022 | Sakshaug skole Innvilget søknad på funksjon NK Brua http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45386 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 14320/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45288 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 14222/2022 | Inderøy ungdomsskole Samtykke til utlevering av jod-tabletter http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14058/2022 | Mosvik skole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44940 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13874/2022 | Inderøy ungdomsskole Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4532872562) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44958 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13892/2022 | Røra skole Søknad og CV - Helsefagarbeider/ hjelpepleier - st. ref. (4532305288) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44855 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13789/2022 | Hjemmetjenester Utvidet søkerliste http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44912 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13846/2022 | Hjemmetjenester 5053-141/003 - Vedr. 202220289-2 - Fylkeskommunens uttalelse - Dispensasjonssøknad om oppføring av naust og grindhus http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 11852/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Ferievikar Vaktmester Kommunalteknikk, Inderøy kommune - st. ref. 4507510160 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44903 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13837/2022 | Eiendom 5053-160/041 Melding til tinglysing http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44758 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysingen | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13692/2022 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44442 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13376/2022 | Sakshaug skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44677 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13611/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44526 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13460/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44466 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13400/2022 | Inderøy ungdomsskole Årsrapport spesialundervisning 2021-2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42691 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 11625/2022 | Sandvollan skole Årsrapport spesialundervisning 2021-2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42678 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 11612/2022 | Sandvollan skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13663/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44612 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13546/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43850 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12784/2022 | Sakshaug skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44069 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13003/2022 | Utøy skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43993 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12927/2022 | Lyngstad skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43946 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12880/2022 | Inderøy ungdomsskole 5053-192/011 nytt matrikkelbrev etter transformering av lokale koordinater http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43844 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Flygansvær m.fl. | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12778/2022 | Plan, landbruk og miljø Styringsrapport til skattekreditor for periode 06/2022, sendt 20.06.2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42973 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11907/2022 | Økonomi ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43358 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12292/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43224 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12158/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43196 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12130/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43156 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12090/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43190 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12124/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43163 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12097/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12176/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43298 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12232/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43365 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12299/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42744 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 11678/2022 | Røra skole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42768 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 11702/2022 | Utøy skole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42795 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 11729/2022 | Sakshaug skole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42434 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 11368/2022 | Sakshaug skole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42402 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 11336/2022 | Sandvollan skole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42548 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 11482/2022 | Røra skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42379 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 11313/2022 | Inderøy ungdomsskole Bosetting av flyktninger 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 11298/2022 | Barn, familie og innvandrertjeneste Søknad og CV - Renholder - fast 70% stilling - st. ref. (4524824609) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 11094/2022 | Eiendom ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42013 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 10947/2022 | Inderøy ungdomsskole 22/4897-2 Oppnevning av settestatsforvalter - klage etter plan- og bygningsloven http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 10895/2022 | Plan, landbruk og miljø Vedlegg om tilretteleggingsbehov til mottakende skole http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41765 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 10699/2022 | Inderøy ungdomsskole Vedlegg om tilretteleggingsbehov til mottakende skole http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41784 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 10718/2022 | Inderøy ungdomsskole Søknad om fornyelse av ledsagerbevis - ********** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10328/2022 | Service og støtte Søknad og CV - Spesialpedagog - fast 100% stilling - st. ref. (4521238093) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10235/2022 | Oppvekst Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4522171473) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10179/2022 | Sakshaug barnehage ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40853 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 9787/2022 | Inderøy ungdomsskole Arbeidsavtale - fast 40% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40725 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 9659/2022 | Personal Pålegg. Rapport etter kontroll av elektriske anlegg 143684 - Skjelvågvegen 0005 - 06.04.2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40924 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO TN AS | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9858/2022 | Veg, vann og avløp Svarbrev, søknad mottatt - Prosjektleder VA Inderøy kommune - st. ref. 4507651522 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40688 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9622/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk 5053-343/030 - Retur av tinglyst sletting av gjenkjøpsrett http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/39836 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk Tinglysing | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 8770/2022 | Gebyr og fellesfunksjoner Søknad og CV - Innkjøpsrådgiver - st. ref. (4489688689) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9435/2022 | Innkjøp Invitasjon til intervju - Vernepleier/Sykepleier med fagansvar i boliger for funksjonshemmede Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4512084487 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40618 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9552/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester 5053-141/003 Ornitologisk observasjonspost - klage på avslag og varsel om oppstart- ber om nye tegninger og ny plassering http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40265 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar-Arnljot Pedersen | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 9199/2022 | Plan, landbruk og miljø Søknad og CV - Miljøterapeut i ambulant team - st. ref. (4511970108) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.05.2022 | RegistryNumber: 9300/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester WebCruiter vedtak etter innstilling - st. ref. 4449178269 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40264 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 9198/2022 | Hjemmetjenester 5053-172/145 - Oversendelse av bekreftet grunnboksutskrift til eier http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47917 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MESTERBYGG INNHERRED AS | Journaldato: 12.08.2022 | RegistryNumber: 16819/2022 | Gebyr og fellesfunksjoner 5053-172/149 - Oversendelse av bekreftet grunnboksutskrift til eier http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47918 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MESTERBYGG INNHERRED AS | Journaldato: 12.08.2022 | RegistryNumber: 16820/2022 | Gebyr og fellesfunksjoner ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47823 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2022 | RegistryNumber: 16725/2022 | Inderøy ungdomsskole Tilskudd til oppfølgingsordningen 2022 - Inderøy http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47773 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 16675/2022 | Oppvekst Invitasjon til intervju - Autorisert sykepleier/ vernepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4542421554 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47806 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 16708/2022 | Hjemmetjenester ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47573 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 16475/2022 | Sakshaug skole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47576 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 16478/2022 | Sakshaug skole Svar på nabovarsel - oppgradering av eksisterende adkomst til Vikagrenda http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Margrete Granlund m.fl. | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 16100/2022 | Plan, landbruk og miljø Svar på UTKAST til avtale Ståggåstien i Kalddalen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47099 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 16001/2022 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47087 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15989/2022 | Inderøy ungdomsskole Vedr. 202009171-7 - Program for folkehelsearbeid 2017 - 2023 - Inderøy kommune - Utbetaling av tilsagn for 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46977 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15879/2022 | Kultur Avslag, stilling besatt - Rekrutteringsstilling i hjemmetjenesten Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532361231 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46811 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 15713/2022 | Hjemmetjenester Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46500 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 15406/2022 | Service og støtte Endring av oppdragsansvarlig revisor Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46508 Type: Inngående brev | Avs/Mot: REVISJON MIDT NORGE SA AVD BREKSTAD | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 15414/2022 | Økonomi Referat fra møte ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46476 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 15382/2022 | Sandvollan skole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46039 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 14969/2022 | Sandvollan skole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46041 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 14971/2022 | Sandvollan skole 5053-172/141-Lensmyra Næringspark - grunnarbeider - Ferdigattest http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45954 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LINQ PROSJEKT AS | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 14884/2022 | Plan, landbruk og miljø Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Mosvik barnehage - st. ref. 4535645922 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46066 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 14996/2022 | Oppvekst Svarbrev, søknad mottatt - Tjenesteleder Inderøyheimen HDO boliger Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532845423 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46078 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15008/2022 | Hjemmetjenester Underretning om matrikkelføring http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45629 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torhild Lyngstad m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14559/2022 | Plan, landbruk og miljø ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45832 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14762/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45777 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14707/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45779 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14709/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45838 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14768/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45687 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14617/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45664 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14594/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45673 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14603/2022 | Inderøy ungdomsskole Innvilget søknad på funksjon NK 10.trinn http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45385 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 14319/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45295 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 14229/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45163 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 14097/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44931 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13865/2022 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13891/2022 | Røra skole Offentlig søkerliste http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44911 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bistand og omsorg | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13845/2022 | Hjemmetjenester Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532305288 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44848 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13782/2022 | Hjemmetjenester Avslag, stilling besatt - Ferievikar Vaktmester Kommunalteknikk, Inderøy kommune - st. ref. 4507510160 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44902 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13836/2022 | Eiendom ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44265 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13199/2022 | Sakshaug skole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13273/2022 | Sakshaug skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44680 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13614/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44654 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13588/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44649 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13583/2022 | Inderøy ungdomsskole Referat fra samarbeidsmøte ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44782 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13716/2022 | Sandvollan skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44673 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13607/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44482 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13416/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44519 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13453/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44037 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12971/2022 | Utøy skole ang grenser for 192/11 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43843 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Flygansvær m.fl. | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12777/2022 | Plan, landbruk og miljø 5053-160/009 - Samtykke til tinglysning av dokumenter på eiendommen Søndre Lensmyrvegen 100 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44165 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13099/2022 | Plan, landbruk og miljø Attest ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42659 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara Bijedic | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11593/2022 | Sandvollan barnehage ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43219 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12153/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43188 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12122/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43714 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12648/2022 | Lyngstad skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43725 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12659/2022 | Sandvollan barnehage ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43267 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12201/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43347 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12281/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42737 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 11671/2022 | Røra skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42875 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 11809/2022 | Røra skole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42793 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 11727/2022 | Sakshaug skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42749 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 11683/2022 | Sakshaug skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 11900/2022 | Inderøy ungdomsskole Samtykkeerklæring http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 11844/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42576 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 11510/2022 | Sakshaug skole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42535 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 11469/2022 | Røra skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42397 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 11331/2022 | Inderøy ungdomsskole 5053-141/003 - Statsforvalteren fraråder dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av naust og grindhus - Vikaholmen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 11125/2022 | Plan, landbruk og miljø Søknad og CV - Renholder - fast 70% stilling - st. ref. (4524824609) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42159 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 11093/2022 | Eiendom ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41973 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 10907/2022 | Inderøy ungdomsskole Skoleskyss Inderøy kommune 2022/23 ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42012 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 10946/2022 | Inderøy ungdomsskole 5053-063/001 Ber om oppnevning av settestatsforvalter - klagesak etter plan- og bygningsloven http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41902 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 10836/2022 | Plan, landbruk og miljø Vedlegg om tilretteleggingsbehov til mottakende skole http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41780 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 10714/2022 | Inderøy ungdomsskole Svar til Statsforvalteren i Trøndelag - ber om innspill fra kommunene vedr. videreutvikling av kommunelegefunksjonen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41787 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 10721/2022 | Helse og omsorg ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41705 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 10639/2022 | Inderøy ungdomsskole Månedsbrev mai måned 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN GRIMSTAD | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 10725/2022 | Økonomi ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41626 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 10560/2022 | Sakshaug skole Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41244 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10178/2022 | Sakshaug barnehage Svarbrev, søknad mottatt - Spesialpedagog - fast 100% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4521238093 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41300 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10234/2022 | Oppvekst Søknad om ledsagerbevis - ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41173 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 10107/2022 | Service og støtte ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40852 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 9786/2022 | Inderøy ungdomsskole Flyttemelding http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40984 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 9918/2022 | Sakshaug skole Pålegg. Rapport etter kontroll av elektriske anlegg 143689 - Nessetvegen 0126 - 06.04.2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO TN AS | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9857/2022 | Veg, vann og avløp Søknad og CV - Prosjektleder VA - st. ref. (4507651522) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9621/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Svarbrev, søknad mottatt - Innkjøpsrådgiver Innherred innkjøp, Inderøy kommune - st. ref. 4489688689 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40500 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9434/2022 | Innkjøp ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/38560 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 7494/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40472 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9406/2022 | Inderøy ungdomsskole Invitasjon til intervju - Vernepleier/Sykepleier med fagansvar i boliger for funksjonshemmede Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4512084487 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40617 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9551/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40240 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 9174/2022 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40365 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.05.2022 | RegistryNumber: 9299/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Innstilling - st. ref. 4449178269 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40263 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 9197/2022 | Hjemmetjenester Signert : Arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 16821/2022 | Sandvollan barnehage Samtykke til utlevering av jod-tabletter http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 16790/2022 | Inderøy ungdomsskole Foreløbig svar - Nasjonal ALIS og veiledning http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47768 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 16670/2022 | Helse og omsorg Skolesekker til skolestartere høsten 2022 - Informasjon om utsending. http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47721 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 16623/2022 | Oppvekst Utvidet søkerliste http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47685 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 16587/2022 | Hjemmetjenester ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47546 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 16448/2022 | Gebyr og fellesfunksjoner Arbeidsavtale - turnuslege http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47287 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 16189/2022 | Personal INDERØY KOMMUNE JOURNALSAK 2021/204 - PBL-/UTVALGS-SAK 44/21 | STATSFORVALTEREN SAK 2021 / 12311 - Frister Inderøy kommune og berørte naboer http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47197 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar-Arnljot Pedersen | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 16099/2022 | Plan, landbruk og miljø Re: Grenser OK http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42405 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Lunnan Bolås | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 11339/2022 | Plan, landbruk og miljø Informasjon om registrering av foreldreansvar i Folkeregisteret http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47165 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 16067/2022 | Barn, familie og innvandrertjeneste Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4533750109 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47174 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 16076/2022 | Hjemmetjenester VS: UTKAST til avtale Ståggåstien i Kalddalen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47097 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15999/2022 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15997/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46526 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15430/2022 | Sakshaug barnehage 5053-135/157 - Krokenvegen AS - Børgin Sjøside - bygg A - Krokvegen 8 - midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46917 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LETNES ARKITEKTKONTOR AS | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15819/2022 | Plan, landbruk og miljø WebCruiter vedtak etter innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46773 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15675/2022 | Hjemmetjenester Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46473 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 15379/2022 | Service og støtte 22/3419-1 Høring forskrift om nasjonal retningslinje for manuellterapiutdanning http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 15388/2022 | Helse og omsorg Årsrapport ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43852 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 12786/2022 | Røra skole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46025 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 14955/2022 | Sandvollan skole 5053-183/060 Søknad om endring av fradelingssøknad http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45600 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RØRA NÆRINGSPARK AS | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 14531/2022 | Plan, landbruk og miljø Søknad og CV - Tjenesteleder Inderøyheimen HDO boliger - st. ref. (4532845423) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46077 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15007/2022 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Pedagogisk leder / Barnehagelærer - st. ref. (4535645922) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 14995/2022 | Oppvekst Beiteavtale http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Viken | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 14970/2022 | Plan, landbruk og miljø ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45906 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14836/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45894 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14824/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45703 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14633/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45901 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14831/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45735 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14665/2022 | Inderøy ungdomsskole Underskrevet arbeidsavtale, utvidet stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45978 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14908/2022 | Mosvik barnehage ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45797 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14727/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45822 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14752/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45818 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14748/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45800 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14730/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45823 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14753/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45770 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14700/2022 | Inderøy ungdomsskole 5053-172/141 - Søknad om ferdigattest - Lensmyra http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45931 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linq Prosjekt AS | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14861/2022 | Plan, landbruk og miljø ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45767 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14697/2022 | Inderøy ungdomsskole Fraværsrapport http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45833 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14763/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45814 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14744/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45774 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14704/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45724 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14654/2022 | Inderøy ungdomsskole Tilskudd til kvalitetsutviklingstiltak 2022 – kommuner innen oppfølgingsordningen uttrekk 2020 - Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45551 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 14482/2022 | Oppvekst WebCruiter vedtak etter innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45496 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 14430/2022 | Kulturskolen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45283 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 14217/2022 | Inderøy ungdomsskole 5053-123/001 - Liv Elin Olsen og Arve Østbø - Kårbolig - Sandvollanvegen 391 - ferdigattest http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45087 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LETNES ARKITEKTKONTOR AS | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14021/2022 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45154 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14088/2022 | Mosvik skole Svar på søknad om permisjon, ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44890 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13824/2022 | Inderøy ungdomsskole 5053-003/048 Overs. av matrikkelbrev http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44882 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SAKSHAUG EIENDOMSUTVIKLING AS | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13816/2022 | Plan, landbruk og miljø Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4532872562) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13890/2022 | Røra skole Søknad og CV - Helsefagarbeider/ hjelpepleier - st. ref. (4532305288) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44847 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13781/2022 | Hjemmetjenester Utvidet søkerliste tilgjengelig - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532301010 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44905 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13839/2022 | Hjemmetjenester Grensejusteringsavtale til signering http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44815 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Amdal | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13749/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Ferievikar Vaktmester Kommunalteknikk, Inderøy kommune - st. ref. 4507510160 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44901 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13835/2022 | Eiendom ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44696 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13630/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44235 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13169/2022 | Sakshaug skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44581 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13515/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44329 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13263/2022 | Utøy skole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44306 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13240/2022 | Sakshaug skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44669 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13603/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44552 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13486/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44518 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13452/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44671 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13605/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44492 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13426/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44724 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13658/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44469 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13403/2022 | Inderøy ungdomsskole Årsrapport spesialundervisning 2021-2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42677 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 11611/2022 | Sandvollan skole Årsrapport 2021/2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42141 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 11075/2022 | Sandvollan skole Oppsigelse av plass / Godkjent http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43934 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12868/2022 | Utøy skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44038 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12972/2022 | Utøy skole Referat fra samarbeidsmøte http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44149 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13083/2022 | Mosvik skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44005 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12939/2022 | Lyngstad skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43144 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12078/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43310 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12244/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43326 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12260/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43468 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12402/2022 | Sandvollan barnehage ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43181 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12115/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43570 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12504/2022 | Utøy skole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42847 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 11781/2022 | Røra skole Samtykkeerklæring http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42909 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 11843/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42819 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 11753/2022 | Sandvollan skole Ekstraordinær generalforsamling Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42683 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 11617/2022 | Kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42456 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 11390/2022 | Røra skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42365 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 11299/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42233 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 11167/2022 | Sakshaug skole Svarbrev, søknad mottatt - Renholder - fast 70% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4524824609 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42158 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 11092/2022 | Eiendom Samtykkeerklæring http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42113 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 11047/2022 | Lyngstad skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41795 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 10729/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41892 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 10826/2022 | Sakshaug skole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41860 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 10794/2022 | Sakshaug skole Møteinnkalling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41882 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 10816/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41796 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 10730/2022 | Inderøy ungdomsskole Vedlegg om tilretteleggingsbehov til mottakende skole http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41760 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 10694/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41493 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 10427/2022 | Inderøy ungdomsskole SAK 2012 / 3085 - VIKAHOLMEN 141 / 3 | NAUST I NÆRING OG GRINDHUS | Tilleggsopplysninger - dispensasjon fra kommuneplan for oppføring av naust og grindhus - Inderøy 141/3 | Begjæring om partsinnsyn http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41800 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IAP EIENDOM IVAR-ARNLJOT PEDERSEN | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 10734/2022 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41704 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 10638/2022 | Inderøy ungdomsskole 5053-063/001 Jon Leira - Fradeling - Snertingveien 60- Klagebehandling oversendelse Statsforvalteren http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41610 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 10544/2022 | Plan, landbruk og miljø Styringsrapport til skattekreditor for periode 05/2022, sendt 02.06.2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41553 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 10487/2022 | Økonomi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10326/2022 | Inderøy ungdomsskole Søknad og CV - Spesialpedagog - fast 100% stilling - st. ref. (4521238093) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10233/2022 | Oppvekst Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4522171473) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10177/2022 | Sakshaug barnehage Fritak fra verv http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØYSTEIN FORR | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 10136/2022 | Service og støtte Anmodning om opplysninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/31850 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 789/2022 | Helse og omsorg Innkalling til møte i Representantskapet 21.06.22 kl. 09.00 på Mule http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41153 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 10087/2022 | Kommunedirektør Melding om flytting http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 9874/2022 | Sakshaug skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/29953 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 20712/2021 | Helse og omsorg Statsforvalteren i Trøndelag ber om innspill fra kommunene vedr. videreutvikling av kommunelegefunksjonen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40844 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9778/2022 | Helse og omsorg Offentlig søkerliste - st. ref. 4507651522 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40554 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9488/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg 142947 - Muustrøa 0004 - 04.04.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40526 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO AS AVD STEINKJER | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9460/2022 | Veg, vann og avløp Søknad og CV - Innkjøpsrådgiver - st. ref. (4489688689) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40499 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9433/2022 | Innkjøp Invitasjon til intervju - Vernepleier/Sykepleier med fagansvar i boliger for funksjonshemmede Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4512084487 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40616 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9550/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Arbeidsavtale - fast 52% stilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/39371 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 8305/2022 | Personal Søknad og CV - Miljøterapeut i ambulant team - st. ref. (4511970108) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.05.2022 | RegistryNumber: 9298/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Nominer din egen kommune til Leve hele livet prisen 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40291 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 9225/2022 | Helse og omsorg Mattilsynet - Bekreftelse på etterkommet vedtak http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET LOKASJON STEINKJER HAMNEGATA 22 | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 9168/2022 | Veg, vann og avløp Samtykkeerklæring http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47992 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2022 | RegistryNumber: 16894/2022 | Inderøy ungdomsskole Ferdigattest carport Risan 119 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Marie Lillesand | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 16750/2022 | Plan, landbruk og miljø Arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 16788/2022 | Sandvollan barnehage ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47764 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 16666/2022 | Røra skole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47740 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 16642/2022 | Oppvekstsenter Vest skole Basistilskuddsrapport for fastlegeordningen i 5053 Inderøy kommune per august 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47717 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 16619/2022 | Helse og omsorg Offentlig søkerliste http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bistand og omsorg | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 16586/2022 | Hjemmetjenester Samlede journalposter ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47539 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 16441/2022 | Gebyr og fellesfunksjoner ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47580 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 16482/2022 | Sakshaug skole 5053-172/145 - Sletting av heftelse om gjenkjøpsrett http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42200 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 11134/2022 | Gebyr og fellesfunksjoner 5053-172/149 - Sletting av heftelse om gjenkjøpsrett http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42202 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 11136/2022 | Gebyr og fellesfunksjoner Kaffebaren Mosvik AS uteservering http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47446 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Merethe Oldervik | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 16348/2022 | Service og støtte ***** Vedtak til søknad om tilskudd - sykeavløsning - ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47214 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TORSTEIN NÆSS | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 16116/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4533750109 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47173 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 16075/2022 | Hjemmetjenester ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15998/2022 | Inderøy ungdomsskole WebCruiter vedtak etter innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46772 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15674/2022 | Hjemmetjenester Innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46557 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 15459/2022 | Hjemmetjenester Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46468 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 15374/2022 | Service og støtte 22/3420-1 Høringsbrev forskrift om nasjonal retningslinje for psykomotorisk fysioterapi http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46480 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 15386/2022 | Helse og omsorg Investeringsmidler til ny gravemaskin http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46277 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DEN NORSKE KIRKE I INDERØY | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 15183/2022 | Kultur 5053-135/157 Søknad om midlertidig brukstillatelse for bygg A - Nessjordet B2 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LETNES ARKITEKTKONTOR AS | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15179/2022 | Plan, landbruk og miljø Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk leder / Barnehagelærer Mosvik barnehage - st. ref. 4535645922 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46064 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 14994/2022 | Oppvekst Svarbrev, søknad mottatt - Tjenesteleder Inderøyheimen HDO boliger Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532845423 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46068 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 14998/2022 | Hjemmetjenester Overs. av Matrikkelbrev http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45568 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RØRA NÆRINGSPARK AS | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14499/2022 | Plan, landbruk og miljø Svar på forespørsel om skademelding fra barneskolen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45955 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14885/2022 | Service og støtte ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45674 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14604/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45712 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14642/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45685 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14615/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45722 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14652/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45688 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14618/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45704 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14634/2022 | Inderøy ungdomsskole HASTER å varsle http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45463 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Trøndelag | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14397/2022 | Plan, landbruk og miljø ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45743 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14673/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45758 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14688/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45769 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14699/2022 | Inderøy ungdomsskole Samtykke til utlevering av jod-tabletter http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45554 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 14485/2022 | Mosvik skole Innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45495 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 14429/2022 | Kulturskolen Innvilget søknad på funksjon IKT veileder 10.trinn http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45383 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 14317/2022 | Inderøy ungdomsskole CV og kontaktinfo LIS1 ***** ***** ***** ***** - Levanger kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45404 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stjørdal kommune | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 14338/2022 | Personal Avtale om beiting med geiter på Giplingøya 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45044 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STEINAR VIKEN | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 13978/2022 | Plan, landbruk og miljø Samtykke til utlevering av jod-tabletter http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45142 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14076/2022 | Mosvik skole Samtykke til utlevering av jod-tabletter http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45129 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14063/2022 | Mosvik skole Grunnbokutskrift for 3/48 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44880 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SAKSHAUG EIENDOMSUTVIKLING AS | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13814/2022 | Plan, landbruk og miljø Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Røra skole, Inderøy kommune - st. ref. 4532872562 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44955 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13889/2022 | Røra skole Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532301010 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44858 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13792/2022 | Hjemmetjenester Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/ hjelpepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4532305288 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44844 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13778/2022 | Hjemmetjenester Kopi av protokoll http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44800 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torhild Lyngstad m.fl. | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13734/2022 | Plan, landbruk og miljø ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44587 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13521/2022 | Inderøy ungdomsskole Årsrapport 21-22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44742 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13676/2022 | Sandvollan skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44710 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13644/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44692 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13626/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44662 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13596/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44715 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13649/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44659 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13593/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44531 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13465/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44666 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13600/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44706 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13640/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44491 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13425/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44502 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13436/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44280 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13214/2022 | Sakshaug skole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44328 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13262/2022 | Utøy skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44582 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13516/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44571 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13505/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44564 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13498/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44561 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13495/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44689 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13623/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44714 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13648/2022 | Inderøy ungdomsskole Purring på klage på avvisning - parkering innerst i Einervegen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44769 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Petersen | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13703/2022 | Plan, landbruk og miljø ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44468 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13402/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13163/2022 | Sakshaug skole Tildeling av skjønnsmidler i forbindelse med innføring av barnevernsreformen http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44207 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13141/2022 | Oppvekst 5053-123/001 Søknad ferdigmelding - kårbolig - Sandvollanvegen 391 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44134 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LETNES ARKITEKTKONTOR AS | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13068/2022 | Plan, landbruk og miljø Oppsigelse av plass / Godkjent http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43935 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 12869/2022 | Utøy skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41777 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 10711/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43221 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12155/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43154 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12088/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43698 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12632/2022 | Mosvik skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43302 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12236/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42062 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 10996/2022 | Sakshaug skole Årsrapport, skoleåret 2021-2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41691 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 10625/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43180 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12114/2022 | Inderøy ungdomsskole Oppsigelse av plass / Godkjent http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43624 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12558/2022 | Sakshaug skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42064 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 10998/2022 | Sakshaug skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43213 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12147/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43261 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12195/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43360 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12294/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43025 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11959/2022 | Utøy skole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 11771/2022 | Røra skole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42440 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 11374/2022 | Røra skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42660 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 11594/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 11344/2022 | Sakshaug skole Søknad om permisjon, ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42685 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 11619/2022 | Røra skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42386 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 11320/2022 | Inderøy ungdomsskole Ekstraordinær generalforsamling Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 11616/2022 | Kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42220 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 11154/2022 | Røra skole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42239 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 11173/2022 | Sandvollan barnehage ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42240 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 11174/2022 | Sandvollan barnehage Svarbrev, søknad mottatt - Renholder - fast 70% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4524824609 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42157 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 11091/2022 | Eiendom Ref. fra møte 27.04.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42114 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 11048/2022 | Lyngstad skole Nytt kartvedlegg til protokoll - endelig versjon http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42022 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Lunnan Bolås | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 10956/2022 | Plan, landbruk og miljø Kjerringa me`Straumen - Søknad om utbetaling av tilskudd - Klokkarstu http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41935 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjerringa me' Straumen | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 10869/2022 | Næring ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41586 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 10520/2022 | Sandvollan skole Vedlegg om tilretteleggingsbehov til mottakende skole http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41769 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 10703/2022 | Inderøy ungdomsskole Vedlegg om tilretteleggingsbehov til mottakende skole http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41771 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 10705/2022 | Inderøy ungdomsskole Vedlegg om tilretteleggingsbehov til mottakende skole http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41758 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 10692/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41708 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 10642/2022 | Personal ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41696 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 10630/2022 | Inderøy ungdomsskole 5053-009/160 Joakim Trøbakk - nytt bygg, bolig, Jektvollvegen 81 - Vedtak stadfestet av Statsforvalter http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41605 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Joakim Trøbakk | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 10539/2022 | Plan, landbruk og miljø Varsel oppmålingsforretning - Fradeling av boligtomt 192/1 i Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41473 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ferstad John | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 10407/2022 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41552 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 10486/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41210 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 10144/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10322/2022 | Inderøy ungdomsskole Svarbrev, søknad mottatt - Spesialpedagog - fast 100% stilling Inderøy kommune - st. ref. 4521238093 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41294 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10228/2022 | Oppvekst Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider Sakshaug barnehage, Inderøy kommune - st. ref. 4522171473 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41240 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 10174/2022 | Sakshaug barnehage ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40734 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9668/2022 | Inderøy ungdomsskole 5053-141/003 - søknad om oppføring av naust og grindhus - Høring http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40708 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 9642/2022 | Plan, landbruk og miljø 5053-104/001 Klage på vedtak i HU Natur av 02.02.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Laila K Stornes Gran | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9658/2022 | Plan, landbruk og miljø Forsinkede skolesekker til skolestart 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40739 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 9673/2022 | Oppvekst ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/29805 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 20564/2021 | Helse og omsorg Styringsrapport til skattekreditor for periode 05/2022, sendt 19.05.2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40496 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9430/2022 | Økonomi Svarbrev, søknad mottatt - Prosjektleder VA Inderøy kommune - st. ref. 4507651522 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40520 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9454/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Svarbrev, søknad mottatt - Innkjøpsrådgiver Innherred innkjøp, Inderøy kommune - st. ref. 4489688689 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40498 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9432/2022 | Innkjøp Invitasjon til intervju - Vernepleier/Sykepleier med fagansvar i boliger for funksjonshemmede Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4512084487 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40615 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 9549/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Rapport etter kontroll av elektriske anlegg 144076 - Sundsøya 0020 - 28.04.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40424 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO TN AS | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 9358/2022 | Veg, vann og avløp Oppfølgingsordningen - Søknad om tilleggsbevilgning for tiltak i 2022 fra Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40289 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 9223/2022 | Oppvekst Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut i ambulant team Psykisk helse- og miljøtjenester, Inderøy kommune - st. ref. 4511970108 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40363 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.05.2022 | RegistryNumber: 9297/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Inderøy kommunes svar på vedtak pålegg om å etablere rutiner om varsling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40126 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET LOKASJON STEINKJER HAMNEGATA 22 | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 9060/2022 | Veg, vann og avløp Referat ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/40166 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 9100/2022 | Lyngstad skole Invitasjon til informasjonsmøte om endringer i nasjonale prøver og kartleggingsprøver http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47953 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 16855/2022 | Inderøy ungdomsskole Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47534 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 16436/2022 | Gebyr og fellesfunksjoner ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47826 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2022 | RegistryNumber: 16728/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47809 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2022 | RegistryNumber: 16711/2022 | Sakshaug skole Røra og Straumen renseanlegg - avløpsvann - analyseres. 13.07.22 - 22.07.22 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SGS ANALYTICS NORWAY AS AVD STJØRDAL | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 16615/2022 | Veg, vann og avløp Utvidet søkerliste tilgjengelig - Autorisert sykepleier/ vernepleier Bistand og omsorg, Inderøy kommune - st. ref. 4542421554 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47683 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 16585/2022 | Hjemmetjenester ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47500 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.07.2022 | RegistryNumber: 16402/2022 | Sandvollan barnehage FV 6918 ved gbnr. 357/003 i INDERØY kommune - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - returpunkt for hytte-/fritidsrenovasjon http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 21.07.2022 | RegistryNumber: 16374/2022 | Plan, landbruk og miljø Arbeidsavtale - rekrutteringsstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46539 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 15441/2022 | Personal Etterspør regnskapsdokument 2021 - Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 16127/2022 | Psykisk helse og miljøtjenester Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel - ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torstein Næss | Journaldato: 09.07.2022 | RegistryNumber: 16023/2022 | Plan, landbruk og miljø WebCruiter vedtak etter innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47077 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15979/2022 | Hjemmetjenester RE: Vedrørende overgangsregel for bevilling ved KAFFEBAREN MOSVIK http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/47073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NO SM Bevilling | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 15975/2022 | Service og støtte Trafikksikkerhet - Trygt hjem for en 50-lapp http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46767 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 15669/2022 | Kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46735 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15637/2022 | Sandvollan barnehage Oppfølging av rettskraftig overskjønn av 2020.12.10 - nytt veiskjønn - bilvei http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46768 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar-Arnljot Pedersen | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15670/2022 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41750 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 10684/2022 | Inderøy ungdomsskole Innstilling http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46771 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 15673/2022 | Hjemmetjenester Manglende rapportering på tilskudd 2021 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46506 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 15412/2022 | Helse og omsorg Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46458 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 15364/2022 | Service og støtte Samlede journalposter ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46139 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15069/2022 | Gebyr og fellesfunksjoner Søknad og CV - Tjenesteleder Inderøyheimen HDO boliger - st. ref. (4532845423) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 14997/2022 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Pedagogisk leder / Barnehagelærer - st. ref. (4535645922) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 14993/2022 | Oppvekst Sak avsluttet http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/46158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 15088/2022 | Gebyr og fellesfunksjoner ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45815 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14745/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14659/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45681 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14611/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45725 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14655/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45731 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14661/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45790 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14720/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45813 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14743/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45806 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14736/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45920 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14850/2022 | Utøy skole Underretning om matrikkelføring http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45552 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RØRA NÆRINGSPARK AS m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 14483/2022 | Plan, landbruk og miljø Avslag, stilling besatt - Dansepedagog Kulturskolen, Inderøy kommune - st. ref. 4522840022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45494 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 14428/2022 | Kulturskolen Innvilget søknad på funksjon IKT-koordinator 9.trinn http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45382 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 14316/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45548 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 14479/2022 | Mosvik skole 5053-135/157 - Krokenvegen AS - Børgin Sjøside - bygg C - midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45375 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LETNES ARKITEKTKONTOR AS | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 14309/2022 | Plan, landbruk og miljø Oversendelse av oppdatert gjennomføringsplan og nye ansvarsretter vedr. 140/001, Flagvegen 187 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45489 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espen Storstad | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 14423/2022 | Plan, landbruk og miljø ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45223 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 14157/2022 | Inderøy ungdomsskole Endring av standpunktkarakter ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45161 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 14095/2022 | Inderøy ungdomsskole HASTER med å varsle om bruk av midler http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45373 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 14307/2022 | Plan, landbruk og miljø Signert tjenestevedlegg Fiks min kommune for Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS Digitale fellestjenester | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14052/2022 | Personal Innvilgelse av ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/45097 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 14031/2022 | Personal ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44871 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13805/2022 | Røra skole 5053-003/049 Overs. av matrikkelbrev http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44885 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SAKSHAUG EIENDOMSUTVIKLING AS | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13819/2022 | Plan, landbruk og miljø 5053-003/048 Underretning om matrikkelføring http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44868 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SAKSHAUG EIENDOMSUTVIKLING AS m.fl. | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13802/2022 | Plan, landbruk og miljø Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider - st. ref. (4532872562) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44954 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 13888/2022 | Røra skole Søknad og CV - Helsefagarbeider/ hjelpepleier - st. ref. (4532301010) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44857 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13791/2022 | Hjemmetjenester Søknad og CV - Helsefagarbeider/ hjelpepleier - st. ref. (4532305288) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44843 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 13777/2022 | Hjemmetjenester ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44530 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13464/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44650 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13584/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44661 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13595/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44520 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13454/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44475 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13409/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44473 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13407/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44357 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13291/2022 | Sandvollan skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44539 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13473/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44461 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13395/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44517 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13451/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44636 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13570/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44567 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13501/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44513 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13447/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44479 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13413/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44595 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13529/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44623 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13557/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44620 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13554/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44583 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13517/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44594 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13528/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44300 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 13234/2022 | Utøy skole Tilbud om plass SFO / Tilbud http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/44100 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 13034/2022 | Lyngstad skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43805 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12739/2022 | Mosvik skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43527 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12461/2022 | Sakshaug skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43394 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12328/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43580 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12514/2022 | Sakshaug skole Avtale om kjøp av tjenester - skjøtsel/rydding på Giplingøya 2022 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42952 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BJØRNHOLM | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11886/2022 | Plan, landbruk og miljø ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43362 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12296/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43311 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12245/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43368 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12302/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43251 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12185/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12177/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43240 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12174/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42920 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11854/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12087/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43192 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12126/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42872 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11806/2022 | Sakshaug skole ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42416 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 11350/2022 | Sakshaug skole ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/43164 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 12098/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42799 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 11733/2022 | Mosvik skole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 11360/2022 | Røra skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42368 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 11302/2022 | Inderøy ungdomsskole Søknad og CV - Renholder - fast 70% stilling - st. ref. (4524824609) http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 11090/2022 | Eiendom Høring av Nasjonal veileder for forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 11022/2022 | Helse og omsorg ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42004 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 10938/2022 | Røra skole ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41981 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 10915/2022 | Inderøy ungdomsskole 5053-135/055 - Varsel om tilsyn - Inderøy Helsehus http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inderøy kommune | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 10976/2022 | Plan, landbruk og kommunalteknikk Skoleskyss Inderøy kommune 2022/23 http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/42046 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 10980/2022 | Røra skole ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41400 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 10334/2022 | Sandvollan skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41979 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 10913/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 10766/2022 | Sakshaug skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41756 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 10690/2022 | Inderøy ungdomsskole Vedlegg om tilretteleggingsbehov til mottakende skole http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41767 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 10701/2022 | Inderøy ungdomsskole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41695 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 10629/2022 | Inderøy ungdomsskole Utbetalingsbrev - refusjonskrav for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41786 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 10720/2022 | Helse og omsorg ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41753 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 10687/2022 | Inderøy ungdomsskole Årslønn http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41707 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 10641/2022 | Personal Varsel oppmålingsforretning - Fradeling av boligtomt 192/1 i Inderøy kommune http://einnsyn.invest.kommune.no:443/ElementsInnsyn_Inderoy/RegistryEntry/Details/41472 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skjelvan Berit | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 10406/2022 | Plan, landbruk og miljø