1 Oppfølging av vedtak om etterbruk av skole- og barnehagebygg, og godkjenning av mandat for prosjektarbeidet