1 Søknad fra Mosvik Mat & Husflid til Inderøy Covid19 Næringsfond
2 Søknad fra Mosvik Mat & Husflid-soknad-2020-0003
3 Vedlegg søknad om tilskudd