1 Utredning av kapasitet ved Sakshaug skole - tilleggsbevilgning