1 Søknad fra Slapgaard AS stor kr. 160 000,- til Inderøy Covid19 Næringsfond
2 Spesifisert prosjektkostnad Jektvolden Fjordhotell (2)
3 Redigert søknad fra Jektvolden Fjordhotell -soknad-2020-0006 (2)