1 5053-084/008 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, Lillemarken - Ikke godkjent
2 5053-084/008 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, Lillemarken