1 5053-328/001 Asbjørn Melting Godkjenning av plan for nydyrking på eiendommen Aaring