1 5053-094/009 - Steinar Klev og Jorunn Bjerkan - konsesjon på erverv av fast eiendom