1 Høringssvar - ny organisering av Den norske kirke - Müller-Nilsen-utvalgets utredning
2 Særutskrift Høring ny organisering av Den norske kirke - Müller-Nilsen-utvalgets utredning
3 Høringsnotat om ny kirkelig organisering – til offentlige instanser.pdf