1 Saksfremlegg
2 Høring - Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022 - 2030 - Offentlig ettersyn med frist 1. oktober 2021