1 Kommuneplanens arealdel - langsiktig arealstrategi
2 Langsiktig arealstrategi til råd og utvalg september 2021
3 Tettstedsgrenser 30-årsperspektiv
4 Viktige hensyn i strandsonen til langsiktig arealstrategi sept 2021