1 5053-172/009 - Søknad om tillatelse til tiltak - riving - Godkjent