1 Rørahallene - søknad om ytterligere utvidelse av lånegaranti
2 Vedlegg A Søknad utvidet lånegaranti 12.09.21
3 Rørahallene AS - forhåndsgodkjenning av vedtekter
4 Stiftelsesdokument Rørahallene
5 Likviditesbudsjett
6 Søknad utvidet lånegaranti