1 Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn av utslipp av avløpsvann
2 Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann, Inderøy kommune, Trøndelag