1 5053-081/001 - Naustvollan BĂ„tforening - Flytebrygge utvidelse - Naustvollan - godkjennes