1 5053-015/033 - Karin Brandtzæg og Robert Hårberg - søknad om bruksendring av fritidseiendom til boligeiendom - dispensasjonssøknad - Kvamsholmen 57
2 CCE10072020.pdf
3 Dispensasjonssøknad - Kvamsholmen 57