1 5053-357/037 og 357/055 - Berit C. Torland - vei til felles septiktank og Utslipp av sanitært avløpsvann - Trongsundvegen 76 og 88 - godkjennes