1 5053-135/122 Søknad tillatelse om tiltak - Nessveet 43