1 5053-318/001 - Anton Jenssen - Deling/justering av grunneiendom - Vinnavegen 70 - godkjennes