1 5053-195/004 Søknad om fradeling av regulert areal - Brenne - Godkjent