1 PRIKKTILDELING ETTER BRUDD PÅ REKLAMEFORBUDET I ALKOHOLLOVEN - Mosvik brygge - Bjørn Winje
2 Dokumentet er tilgangsbeskyttet
3 Svar til Mosvik Brygge ang alkoholreklame
4 reklame på banner
5 forsøk på å fjerne alkoholreklame på banner
6 Svar på at fjerning av alkoholreklame ikke er bra nok
7 Dokumentet er tilgangsbeskyttet
8 Dokumentet er tilgangsbeskyttet
9 Dokumentet er tilgangsbeskyttet
10 Svar fra Mosvik Brygge - reklame for alkohol fjernet
11 Svar fra Mosvik Brygge om uttalelse etter brudd på alkohollovens reklameforbud
12 Fellesmail til alle bevillinghavere for skjenkebevilling - Reklameforbud for alkoholholdig drikk
13 Merknader til alkohollovens bestemmelser om alkoholreklame 1-nov-2015.pdf
14 Rapport fra Avarn Security ang Mosvik Brygge - Bjørn Winje
15 Ny uttalelse fra Mosvik Brygge