1 5053-318/001/086 - Morten Kverven - Nytt bygg, hytte - Langskroken 51 - godkjennes