1 5053-354/001 Godkjenning for bygging av Storsteindalsvegen Karl Johan Furunes