1 5053-009/007 Søknad om deling/justering av grunneiendom - Godkjent