1 5053 - 066/002 Søknad om igangsettingstillatelse - Kjelvikvegen 71