1 5053-085/110 - søknad om oppføring av ny fritidsbolig - Godkjent