1 5053-045/011 - Søknad om igangsettingstillatelse 3 - Godkjent