1 5053-342/001 - Lars S. Bartnes - Driftsbygning - Vennesvegen 90 - godkjennes