1 5053-135/055 - Søknad om ferdigattest , Meieribakken 7