1 5053-200/012 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - frittliggende bygning - Godkjent