1 5053-085/110 - omgjøring av vedtak uten klage - søknad om fritidsbolig