1 5053-347/001 Ferdigattest for Giplingbakken 7 - Godkjent