1 5053-136/108 - Søknad om oppføring av badestue og fasadeendring g samt permanent plassering av konteiner - Godkjent