1 Telenor Infra AS - Plassering av antenner Skarnsundbrua - godkjennes