1 5053-187/040 - GB Eiendomsutvikling AS - Nytt bygg - Vikanmarka 116 - ferdigattest