1 5053-029/001 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, tilbygg driftsbygning - Godkjent