1 5053-004/056 - Ellinor Fornes Nossum - innglassing av eksisterende veranda - Elvevegen 10