1 Interkommunalt samarbeid Innherred - Tekniske tjenester
2 9 Veg vann og avløps innspill til utredning av regionalt samarbeid innen tekniske tjenester (002) (2)
3 8 Interkommunalt samarbeid Naturforvaltning og Miljø -Vurdering av gevinst og utfordringer med samarbeid
4 8 Samarbeidsdokument - Utredning Interkommunalt samarbeid - kart og oppmåling
5 6 Ressursbruk Jord og skog på Innherred (002) (1)
6 5 Interkommunalt samarbeid Vurdering av gevinst og utfordringer med samarbeid - Landbruk jord skog (1)
7 4 Utredning av regionalt samarbeid innen Landbruk skog utmark og miljø endelig 080121
8 3 Innstilling fra Eiendom
9 2 Endelig Rapport plan, byggesak og eiendomsskatt
10 1 Utredning av et eventuelt kommunesamarbeid teknisk - samlerapport redigert