1 5053-085/001 Svaberget - fradeling av grunneiendom - Godkjent