1 Saksfremlegg
2 Periodisert budsjett sendt til Inderøy kommune 180521.xlsx
3 Nytt estimert budsjett - midler til gjennomføring av miljøfyrtårnsertifisering
4 Inderøy kommune - Miljøfyrtårnsertifisering - tilbud fra konsulent til å bistå kommunen i sertifiseringsprosessen
5 Oppdragsavtale april 2021.docx