1 Økonomirapport for første tertial 2021 - pr. 25.mai
2 Kommunedirektørens økonomirapport for første tertial - korrigert 25.05