1 Nytt avløpsanlegg langs fv. 755 og utskifting av eksisterende avløpsledning langs Hamnavegen - orientering