1 Kommunal garanti for dekning av eventuelle overskridelser ved bygging av ny gang- og sykkelveg mellom Tømte og Kvamshaugan