1 Samarbeidsavtale mellom Steinkjer kommune og Inderøy kommune om felles finansiering av samhandlingsleder i kommunehelsetjenesten.
2 Anbefaling fra arbeidsgruppe samhandling helse nordre Trøndelag 011220
3 Signert samarbeidsavtale Helse Nord-Trøndelag HF
4 Protokoll PSU 18.02.21
5 Samarbeidsavtale mellom Steinkjer kommune og Inderøy kommune om samhandlingsleder i kommunehelsetjenesten - redigert utgave 25.5.21