1 5053-342/002 - Tor Jørgen Vaagen-Andersson - Driftsbygning - Framverranvegen 444 - godkjennes