1 Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 2. gangs behandling og godkjenning.
2 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2021- 2033 2.gangsbehandling..docx
3 Høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel
4 Kommunedelplanens samfunnsdel.docx
5 Kommuneplanens samfunnsdel, høringsutalelser fra kulturenheten.docx
6 Vedr. 202112701-3 - Fylkeskommunens uttalelse - Kommuneplanens samfunnsdel 2021- 2033 - Inderøy kommune
7 Høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel 2021 - 2033 - Inderøy kommune
8 Statens vegvesens uttalelse til offentlig ettersyn - Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 - Inderøy kommune
9 Særutskrift 5053 - Kommuneplanens samfunnsdel - førstegangsbehandling
10 Fastsetting av planprogram for arbeidet med Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel