1 Rapport til TFK/ KMD fra aktører som har mottatt støtte fra Inderøy Covid19 Næringsfond 2020